Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü

·
Okunma
·
Beğeni
·
1.663
Gösterim
Adı:
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Baskı tarihi:
Ekim 2004
Sayfa sayısı:
638
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758950218
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Elinizdeki sözlükte divan şiiriyle ilgili tabiat, tabiat olayları, coğrafya, yerleşim bölgeleri, iklim kuşakları, insanlar ve özellikleri, kozmik âlem, felek, tıp, astronomi, yıldız ilmi, burçlar, müneccimlik, falcılık, remil, eski batıl ilimler, israiliyat, musiki deyim ve terimleri, makamlar, eski sanat dalları, hattatlık, müzehheplik, mücellitlik, eski hayat sistemi, günlük olaylar, âdetler, gelenekler, oyunlar, eğlence hayatı, savaş, savaş aletleri, savaş terim ve deyimleri, bezm ve rezm sistemi, efsanevi ve tarihi kişiler, tasavvuf ve tasavvuf i inanış sistemi, bunlara ait deyim ve terimler, tarikatlar, özellikleri, efsaneler, kıssalar, Yunan mitolojisi, dini terimler ve alışkanlıklar, ayetler, hadisler, fıkıh, tefsir ve dini ilimler ile İslâm dini ve dini hayat vs. birçok konularda açıklanması gereken maddeler yer almaktadır. Bunun yanında açıklanmaya muhtaç olan divan şiirinin özünü oluşturan beşeri veya ilahi anlamdaki platonik aşk, âşık, maşuk, içki alemleri, sevgilide güzellik unsurları, bu yolda oluşmuş mazmunlar, remizler, mefhumlar, ünlü aşk hikâye kahramanlarıyla ilgili imajlar ile mesnevi konuları ve divan şiirine özgü şekiller, türler, sanatlar, vezin ve kâfiye ile nazım özelliklerine de yer verilmiştir.

Kısaca, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, divan şiiriyle ilgili karşılaşılabilecek her güçlüğü yenme gayesiyle kaleme alınmış temel bir kaynak eser niteliğindedir.
(Tanıtım Bülteninden)
Şaşırtır adamı sadece bir kez deneyin arapça ve farsça mazmunların açıklamasını içerir. Hikayeler , kıssalar ve teşbih , telmih , istiareleri vb. bulmak için harika bir kaynak!
Çeşitli divan şiir tamlamaları, mazmunlarını açıklayan, örnekleyen alanında gayet başarılı bir kitap. Sözlük olması bu kitap gibi okunur mu dedirtebilir. Fakat yeni kelimeler yeni anlamlar öğrenmek ayrı bir haz verecektir
Divan Şiiri sevenler için hazırlanmış en kapsamlı sözlüktür. Edebiyat bölümü Eski Türk Edebiyatı metinleri incelemelerinde oldukça yarar sağlıyordu. Onun dışında Divan Edebiyatı sevenlerin de değinebileceği bir kaynaktır.
Divan edebiyatı ile yeni tanısanlar mazmunlara kavramlara hakim olmak isteyenler için çok kapsamlı ve sade bir sözlük. Hobi olarak okumak bile çok şey katar.
Mah; Ay.

Sevdim yine bir mahı ki devran güzelidir
Sevda-yı gam-ı aşkı gönülde ezelidir

Karamanlı Nizami
Divan şiirinde küfr, sevgilinin saçının rengidir.
Bu durumda iman da yüz olacaktır.
Saç yüzü gizlediği ve örttüğü, nûru sakladığı için küfür diye nitelenir.
Gece de her şeyi örttüğü için kafir olur...
Gelmedi kaddün gibi bostana serv
Gelmedi haddün gibi gülsitana gül
(Boyun gibi servi ağacı bahçeye gelmedi yanağın gibi gül gül bahçesine gelmedi)

Karamanlı Nizami
O mâh-rûya verelden dil olmak olmadı bir şeb
Fasîh dîde-i gam-dîde hâbdan mütelezziz

-Fasîh Ahmed Dede-

(O ay yüzlü savgiliye gönül vereli ey Fasîh, gamlı göz bir gece olsun uykudan lezzet almadı.)
Hasret; Ayrılık acısı, üzüntü, inleme, özleyiş, ele geçirilemeyen bir şey için üzülme.

Şeb-i hicran yanar canım döker kan çeşm-i giryanım
Uyarır halkı efganım kara bahtım uyanmaz mı

Fuzuli

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Baskı tarihi:
Ekim 2004
Sayfa sayısı:
638
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789758950218
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kapı Yayınları
Elinizdeki sözlükte divan şiiriyle ilgili tabiat, tabiat olayları, coğrafya, yerleşim bölgeleri, iklim kuşakları, insanlar ve özellikleri, kozmik âlem, felek, tıp, astronomi, yıldız ilmi, burçlar, müneccimlik, falcılık, remil, eski batıl ilimler, israiliyat, musiki deyim ve terimleri, makamlar, eski sanat dalları, hattatlık, müzehheplik, mücellitlik, eski hayat sistemi, günlük olaylar, âdetler, gelenekler, oyunlar, eğlence hayatı, savaş, savaş aletleri, savaş terim ve deyimleri, bezm ve rezm sistemi, efsanevi ve tarihi kişiler, tasavvuf ve tasavvuf i inanış sistemi, bunlara ait deyim ve terimler, tarikatlar, özellikleri, efsaneler, kıssalar, Yunan mitolojisi, dini terimler ve alışkanlıklar, ayetler, hadisler, fıkıh, tefsir ve dini ilimler ile İslâm dini ve dini hayat vs. birçok konularda açıklanması gereken maddeler yer almaktadır. Bunun yanında açıklanmaya muhtaç olan divan şiirinin özünü oluşturan beşeri veya ilahi anlamdaki platonik aşk, âşık, maşuk, içki alemleri, sevgilide güzellik unsurları, bu yolda oluşmuş mazmunlar, remizler, mefhumlar, ünlü aşk hikâye kahramanlarıyla ilgili imajlar ile mesnevi konuları ve divan şiirine özgü şekiller, türler, sanatlar, vezin ve kâfiye ile nazım özelliklerine de yer verilmiştir.

Kısaca, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, divan şiiriyle ilgili karşılaşılabilecek her güçlüğü yenme gayesiyle kaleme alınmış temel bir kaynak eser niteliğindedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 93 okur

  • Bekir
  • Drkitapsever
  • Beyza Özkan
  • Yaşar
  • Mehmet Ali
  • Abdullah Ferman Uslu
  • Zeynep Cansaran
  • Emine Beyhan
  • BilgeSevgi
  • Zz

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%3.8
14-17 Yaş
%3.8
18-24 Yaş
%26.9
25-34 Yaş
%38.5
35-44 Yaş
%13.5
45-54 Yaş
%5.8
55-64 Yaş
%1.9
65+ Yaş
%5.8

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%64.1
Erkek
%35.9

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%40.9 (9)
9
%27.3 (6)
8
%18.2 (4)
7
%0
6
%4.5 (1)
5
%4.5 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%4.5 (1)