Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü

İskender Pala

Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü İletileri

Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü iletilerini, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü okur görüşlerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden? Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu? Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden? Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.
Hüseyin Nihal Atsız
Hüseyin Nihal Atsız
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Saba
"Bâd-ı sabâya zülfü peyamın getir dedim Geldi getirdi başıma sevdâ haberlerin" Lâedrî Saba, divan edebiyatında çokça kullanılan bir mazmundur. Doğu cihetinden esen bu latif rüzgar sevgilinin kokusunu taşır ve yayar. Sabâ yeli âşıka sevgiliden haber getiren bir postadır adeta. Sevgilinin saçındaki misk kokularına sahiptir. Âşık kendini sabânin ellerine bırakır ve sevgilisine götürmesini ister.
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Reklam
Nergis
Mitolojiye göre narsis (narkisos), çok güzel ve aşktan anlamaz bir delikanlı imiş. onu sevip de derdinden perişan olan kızlar bu genci tanrılara şikâyet etmişler. Tanrıların verdiği ceza sonucu Narsis bir gün derede kendi aksini görüp âşık olur. Kendini seyrederken suya aklar ve boğulur. Vücudu çürüyüp yerinde göze benzer bir çiçek biter ve bütün güzellere hayran hayran, baygın şekilde bakar. Başka bir efsâneye göre bir ırmak ile perînin oğludur. İnsanlar ve perîler buna âşıktır. Hatta Ses adlı peri onun aşkından ölmüş ve bir taşa dönmüş. Şarkta bir efsaneye göre de Gül ile Nergis arasında bir aşk yaşanmış. Bu iki sevgiliden Nergis göz şeklinde bir çiçek haline sokulmuş ve kıyamete dek hicran ve intizar çekmeye mahkûm edilmiştir. Bütün bu efsânelerde Nergis ile göz arasında yakın bir ilişki vardır sevgilinin gözü nergistir. Baygın ve şehlâ bakar. İntizâr çeker, mestir vs. (syf : 356)
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Bir hadisi kudside Allah Teala “ Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, bundan dolaydır ki halkı yarattım,yokken var ettim.”
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
kitabını aldım. 350 tl idi. İçine baktım. Güzeldi. Aldım
Reklam
Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle Gelmez bu elem neyleyelim fazla suâle Bir hâile ömrüm ki alınmaz bile kale
Edip Ayel
Edip Ayel
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü