Antolojiya Edebiyata Kurdi 2 Cilt Takım

10,0/10  (1 Oy) · 
10 okunma  · 
5 beğeni  · 
575 gösterim
'Edebiyata kurdi ya modern', di sere sedsala 20'an de dest pe kiriye. 'Antolojiya Edebiyata Kurdi' ji ji berhemen salen 1900 u vir ve pek te. Ji Fuad Temo, Celadet Bedirxan, Ereb Şemo ta bi Şerko Bekes, Yilmaz Güney, Rojen Barnas...ji her aliyen Kurdistane u niviskaren li derve dijin u berhemen bi her se zaravayen kurdi ji; kurmanci, sorani, zazaki di ve antolojiye de cih digrin. Ev xebat, berhema çar salen e. Di ve antolojiye de, li dori 30 niviskare kurd, bi nivisen xwe behtiri 100 nivıskare kurd didin nasın. Nivıs bi danasına jiyana nivıskar dest pe dike u du re bi mınaken ji berhemen wan didome. Ji xeynı ve antolojı, bi lekolıneke li ser tarıxa edebiyata kurdı dest pe dike u bi ferhengoka kurmancı-soranı u zazakı-kurmancı digede. Bi heviya ku ev antoloji di vı warı de bibe destpekek u valahiyeke dagre.
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 1995
 • Sayfa Sayısı:
  979
 • ISBN:
  9757350419
 • Yayınevi:
  Tümzamanlar Yayıncılık
 • Kitabın Türü:
Serhad Açıktepe 
23 Kas 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Diroka kûrdan ó zımane kûrdan çênd hezar sâlê bındestidamağé mehmed uzun jî tû pîrtûkağeda evî rastîyê anîyé zîman o gelék pîrtüké cîdaye jî gelê rojhêlata navîn jî bûğ bîratiye evî pîrtûkê hîn bıbé