Adı:
Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri
Baskı tarihi:
Ekim 1991
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
Orijinal adı:
Seyrî der Endîşe-i Siyâsî-yi ʿArab
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yöneliş
Hamid İnayet, İslami hareketin son yüzyılda varlık gösterdiği Mısır - Lübnan -Filistin - Suriye bölgelerindeki fikri ve siyasi mücadelelerin, önemli şahsiyet ve ekollerin tanıtımını yapıyor ve bu konuda pratiğe yönelik çalışmalar hakkında ciddi tesbitler ortaya koyuyor.

"Düşünsel çevremizin son yarım yüzyıldaki temel yetersizliklerinden biri, Müslüman ülkelerdeki düşünce hareketlerinden habersizliğidir. Bu habersizliğin, siyasal etkenlerinden başka kültürel kökleri de vardır." diyen İnayet, ayrıca Arap toplumlarının çağımızdaki siyasal etkinliklerini hazırlayan nedenleri irdeliyor.

Türk okuyucusunun "Çağdaş İslami Siyasi Düşünce" adlı eseri ile tanıdığı Hamid İnayet, bu kitabında, Tahtavi, Şibli Şumeyyil, Taha Hüseyin, Afgani, Abduh, Reşid Rıza, Abdurrahman Kevakibi, Abdurrazık, Satı el-Husri gibi yaşadıkları coğrafyada olumlu veya olumsuz etkiler uyandırmış şahsiyetler hakkında önemli bir çok bilgi sunuyor ve tartışma açıyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Müslümanlar, tarih boyunca bir takım yanlış davranışlarda bulunmuşlarsa, bu Kur’an’ın suçu değil, İslam’ın gerçeğini anlamakta yetersiz kalmalarına ya da ondan yanlış bir pay çıkarmalarına karşın müslümanlann önderi olma savında bulunanların suçudur.
Osmanlı boyunduruğuna girdiklerinden beri Türkleri, aynı dinden olmaları nedeniyle kendilerine yabancı saymıyorlar ve Sultan'a boyun eğiyorlardı. Türkler de genel olarak, onlara saygı duyuyorlar, özellikle de Arap kültür ve dilini erdemin göstergesi sayıyorlar ve onu Türk kültür ve dilinden üstün tutuyorlardı.
Mısır topraklarının merkezinin ele geçirilip buradaki yönetimin yerini Osmanlılar'ın aldığı H. 922/M. 1517 yılından bu yana öteki Arap ülkeleri gibi Mısır da bilgisizlik ve düşünsel karanlık içinde yaşıyordu.
Hiç bir dinin izleyicilerinin yaşayış tarzı, onların dini inançlarının doğru ya da yanlış oluşuna kanıt olarak gösterilemez.
Edebî Arapça'yla Halk Arapçası arasında o kadar farklılık bulunmaktadır ki sanki iki ayrı dil durumundadırlar. Bir Arap yazarın deyişiyle, okuma yazma bilmeyenlere edebî Arapça öğretmek çoğunlukla onlara yabancı bir dil öğretmek hükmündedir.
Bu ıslahat çalışmaları, şu üç sultanın, III. Selim (1798-1807), II. Mahmut (1808-1839) ve Abdulmecid (1839-1861) dönemini kapsamıştır. Bu ıslahatın, Osmanlı tarihinde "Tanzimat" adıyla bilinen en önemli aşaması 1839 yılında "Hattı Şerif-i Gülhane" adı verilen fermanla başladı. Bu ferman gereğince Osmanlı Devleti, reayaya zulmetmeye son veriyor. Tımar vergisini kaldırıyor, din ve ırklarına bakılmaksızın bütün Osmanlı uyruklarının canlarını, mallarını, şeref ve onurlarını güvence altına alıyor ve herkesi yasa önünde eşit sayıyordu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri
Baskı tarihi:
Ekim 1991
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
Orijinal adı:
Seyrî der Endîşe-i Siyâsî-yi ʿArab
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Yöneliş
Hamid İnayet, İslami hareketin son yüzyılda varlık gösterdiği Mısır - Lübnan -Filistin - Suriye bölgelerindeki fikri ve siyasi mücadelelerin, önemli şahsiyet ve ekollerin tanıtımını yapıyor ve bu konuda pratiğe yönelik çalışmalar hakkında ciddi tesbitler ortaya koyuyor.

"Düşünsel çevremizin son yarım yüzyıldaki temel yetersizliklerinden biri, Müslüman ülkelerdeki düşünce hareketlerinden habersizliğidir. Bu habersizliğin, siyasal etkenlerinden başka kültürel kökleri de vardır." diyen İnayet, ayrıca Arap toplumlarının çağımızdaki siyasal etkinliklerini hazırlayan nedenleri irdeliyor.

Türk okuyucusunun "Çağdaş İslami Siyasi Düşünce" adlı eseri ile tanıdığı Hamid İnayet, bu kitabında, Tahtavi, Şibli Şumeyyil, Taha Hüseyin, Afgani, Abduh, Reşid Rıza, Abdurrahman Kevakibi, Abdurrazık, Satı el-Husri gibi yaşadıkları coğrafyada olumlu veya olumsuz etkiler uyandırmış şahsiyetler hakkında önemli bir çok bilgi sunuyor ve tartışma açıyor.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • S. Ali

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0

Kitabın sıralamaları