Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetim

·
Okunma
·
Beğeni
·
17
Gösterim
Adı:
Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetim
Baskı tarihi:
Kasım 2018
Sayfa sayısı:
276
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750248382
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Seçkin Yayıncılık
Arazi toplulaştırması, ekonomik olarak tarımsal faaliyette bulunmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış ve bozulmuş parsellerin, modern tarımsal işletmecilik esaslarına uygun şekilde birleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemidir. Avrupa'da yasal düzenlemelere dayalı olarak 19. yüzyıldan bu yana uygulanmakta olan arazi toplulaştırması, tarımsal işletmelerin verimliliğini artırmanın yanı sıra kırsal alanların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde de rol oynayan bir kırsal kalkınma aracıdır. Günümüzde arazi toplulaştırması; ulaşım, sulama, drenaj, toprak ıslahı, peyzaj, rekreasyon, doğa koruma gibi faaliyetleri de kapsayan bir kırsal alan düzenlemesi olarak kabul edilmektedir. Gündem 2000 reformundan sonra Ortak Tarım Politikasından ayrı bir kırsal kalkınma politikası oluşturan Avrupa Birliği, kırsal kalkınma politikalarının temelini oluşturan tüzüklerde yer alan ve doğrudan arazi toplulaştırmasına yer verilen ya da arazi toplulaştırmasını dolaylı olarak destekleyebilecek tedbirler aracılığı ile üye devletlere ve aday ülkelere finansal destek vermektedir. Mülkiyet hakkı ile yakından ilgili bir idari işlem olan arazi toplulaştırmasının hukuki dayanağını, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nun 6'ncı maddesi ve 19.04.2018 tarihli 7139 sayılı Kanun ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'a eklenen ek madde 9 oluşturmaktadır. Kitabın birinci bölümünde arazi toplulaştırması, Avrupa Birliği mevzuatını da kapsayan kırsal kalkınma boyutu ile ele alınmış; ikinci bölümünde AİHS kapsamında mülkiyet hakkı ve idari işlem kuramı çerçevesinde incelenerek iptal davası yoluyla yargısal denetimine yer verilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Arazi Toplulaştırması Kavramı ve Tarihsel Gelişimi/Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Arazi Toplulaştırması/Arazi Toplulaştırma Yöntemleri ve Arazi Toplulaştırmasının Uygulama Aşamaları/Arazi Toplulaştırmasının Temel İlkeleri/Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarında Arazi Toplulaştırması/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Arazi Toplulaştırması/Arazi Toplulaştırmasının Hukuksal Niteliği ve Dayanakları/Arazi
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetim
Baskı tarihi:
Kasım 2018
Sayfa sayısı:
276
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750248382
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Seçkin Yayıncılık
Arazi toplulaştırması, ekonomik olarak tarımsal faaliyette bulunmaya imkan vermeyecek biçimde parçalanmış ve bozulmuş parsellerin, modern tarımsal işletmecilik esaslarına uygun şekilde birleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemidir. Avrupa'da yasal düzenlemelere dayalı olarak 19. yüzyıldan bu yana uygulanmakta olan arazi toplulaştırması, tarımsal işletmelerin verimliliğini artırmanın yanı sıra kırsal alanların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde de rol oynayan bir kırsal kalkınma aracıdır. Günümüzde arazi toplulaştırması; ulaşım, sulama, drenaj, toprak ıslahı, peyzaj, rekreasyon, doğa koruma gibi faaliyetleri de kapsayan bir kırsal alan düzenlemesi olarak kabul edilmektedir. Gündem 2000 reformundan sonra Ortak Tarım Politikasından ayrı bir kırsal kalkınma politikası oluşturan Avrupa Birliği, kırsal kalkınma politikalarının temelini oluşturan tüzüklerde yer alan ve doğrudan arazi toplulaştırmasına yer verilen ya da arazi toplulaştırmasını dolaylı olarak destekleyebilecek tedbirler aracılığı ile üye devletlere ve aday ülkelere finansal destek vermektedir. Mülkiyet hakkı ile yakından ilgili bir idari işlem olan arazi toplulaştırmasının hukuki dayanağını, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu'nun 6'ncı maddesi ve 19.04.2018 tarihli 7139 sayılı Kanun ile 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'a eklenen ek madde 9 oluşturmaktadır. Kitabın birinci bölümünde arazi toplulaştırması, Avrupa Birliği mevzuatını da kapsayan kırsal kalkınma boyutu ile ele alınmış; ikinci bölümünde AİHS kapsamında mülkiyet hakkı ve idari işlem kuramı çerçevesinde incelenerek iptal davası yoluyla yargısal denetimine yer verilmiştir.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

Arazi Toplulaştırması Kavramı ve Tarihsel Gelişimi/Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Arazi Toplulaştırması/Arazi Toplulaştırma Yöntemleri ve Arazi Toplulaştırmasının Uygulama Aşamaları/Arazi Toplulaştırmasının Temel İlkeleri/Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikalarında Arazi Toplulaştırması/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Arazi Toplulaştırması/Arazi Toplulaştırmasının Hukuksal Niteliği ve Dayanakları/Arazi

Kitap istatistikleri