Ariflerin Delili Müşkillerin Anahtarı

·
Okunma
·
Beğeni
·
276
Gösterim
Adı:
Ariflerin Delili Müşkillerin Anahtarı
Baskı tarihi:
2004
Sayfa sayısı:
159
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753382182
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Akçağ Yayınları
Baskılar:
Ariflerin Delili Müşkillerin Anahtarı
Bürhanü
Hazırlayan: Halil Çelik, Mustafa Tatcı
Selîm Dîvâne, XVIII. asırda yaşayan Kırımlı bir Türk mutasavvıfıdır. Gençlik yıllarında İstanbul'da medrese öğrenimi görmüş sonra Bosna'ya kadı olarak tayin edilmiştir. Bu vazifesi sırasında tasavvufa meylederek kadılığı bırakan mutasavvıf, Kesriye'ye gelip burada Kâdiriyye'den bir mürşide bağlanarak tasavvuf eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra mürşidi tarafından önce Üsküp'e, sonra Selânik'e bağlı Köprülü'ye gönderilerek irşâd faaliyetlerini sürdürmüştür. Kaynaklardan öğrendiğimize göre Dîvâne hayatının sonuna kadar Köprülü'de yaşamış ve burada vefat etmiştir (1757). Yazmış olduğu şiirlerinde Dîvâne mahlasını kullanan mutasavvıf, -şimdiki bilgilerimize göre- iki önemli eser bırakmıştır: Bun- lar "Burhânü'l-Ârifîn ve Necâtü'l-Gâfilîn" ve "Miftâhu Müşkilâti'l-Ârifîn ve Âdâbu Tarîki'l-Vâsilîn" adlarıyla kaleme alınmışlardır. Her iki eser de mensûr ve manzûm karışık olup tasavvuf düşüncesini ve bilhassa vahdet-i vücûd anlayışını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Müellifin bu iki eserde ısrarla vurguladığı en önemli konu tasavvufta yanlış anlaşılan hususlarla mutasavvıf geçinen bazı kişilerin yanlış anlaşılmalara sebep olan düşüncelerini tashîh etmektir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ariflerin Delili Müşkillerin Anahtarı
Baskı tarihi:
2004
Sayfa sayısı:
159
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753382182
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Akçağ Yayınları
Baskılar:
Ariflerin Delili Müşkillerin Anahtarı
Bürhanü
Hazırlayan: Halil Çelik, Mustafa Tatcı
Selîm Dîvâne, XVIII. asırda yaşayan Kırımlı bir Türk mutasavvıfıdır. Gençlik yıllarında İstanbul'da medrese öğrenimi görmüş sonra Bosna'ya kadı olarak tayin edilmiştir. Bu vazifesi sırasında tasavvufa meylederek kadılığı bırakan mutasavvıf, Kesriye'ye gelip burada Kâdiriyye'den bir mürşide bağlanarak tasavvuf eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra mürşidi tarafından önce Üsküp'e, sonra Selânik'e bağlı Köprülü'ye gönderilerek irşâd faaliyetlerini sürdürmüştür. Kaynaklardan öğrendiğimize göre Dîvâne hayatının sonuna kadar Köprülü'de yaşamış ve burada vefat etmiştir (1757). Yazmış olduğu şiirlerinde Dîvâne mahlasını kullanan mutasavvıf, -şimdiki bilgilerimize göre- iki önemli eser bırakmıştır: Bun- lar "Burhânü'l-Ârifîn ve Necâtü'l-Gâfilîn" ve "Miftâhu Müşkilâti'l-Ârifîn ve Âdâbu Tarîki'l-Vâsilîn" adlarıyla kaleme alınmışlardır. Her iki eser de mensûr ve manzûm karışık olup tasavvuf düşüncesini ve bilhassa vahdet-i vücûd anlayışını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. Müellifin bu iki eserde ısrarla vurguladığı en önemli konu tasavvufta yanlış anlaşılan hususlarla mutasavvıf geçinen bazı kişilerin yanlış anlaşılmalara sebep olan düşüncelerini tashîh etmektir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Ekrem Özkara

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0