Ariflerin İksiri (Külliyatı-1)

·
Okunma
·
Beğeni
·
62
Gösterim
Adı:
Ariflerin İksiri
Alt başlık:
Külliyatı-1
Baskı tarihi:
Aralık 2017
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055030582
Çeviri:
Fevzi Yiğit
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Önsöz Yayıncılık
Asıl adı Sadreddin Şîrâzî olan, ilim ehli ve öğrencileri arasında ise Sadrü’l-Müteellihin olarak tanınan Molla Sadrâ; Kur’an ve sünnet ışığında, Şeyhlerin Reisi İbn Sînâ, ilâhî filozofların önderi Sühreverdî ve Şeyh-i Ekber İbn Arabî peşinde yol alıp üstün bir “sentez” gerçekleştirmiştir. O, Toshihiko Izutsu’nun da dediği gibi “Kelimenin tam manasıyla İslâm felsefesine yeniden hayat veren bir kişiydi. Zira o, seleflerinin geliştirdiği tüm önemli kişileri özümsemiş ve bunları kendi orijinal felsefî dehasıyla büyük bir ilâhî hikmet sistemi haline getirerek istikbaldeki mükemmel sınırsız gelişmelere kapı aralamıştır.” Molla Sadrâ, kendisinden önce İslam felsefesine hâkim olan iki felsefe türünü, yani el-Hikmetü’l-Meşşâîyye ve el-Hikmetü’l-İşrâkîyye’yi “sentezleyerek”, el-Hikmetü’l-Müteâliye adını verdiği yepyeni ve orijinal bir hikmet türü kurmayı başardı. Fakat bu sentez, sadece “telif etme” ve onları uzlaştırma suretiyle değil, İslam tarihinde ilk kez onun hem teklif ettiği hem de açıkladığı felsefî bir ilkeye dayanarak gerçekleştirilmiştir.
Molla Sadrâ bereketli ömrü boyunca; dinî ilimler, metafizik, hikmet, irfan, felsefe, mantık ve kelâmla ilgili birçok eser kaleme almıştır. Âriflerin İksiri adlı elinizdeki kitabı ise onun, irfan alanında kaleme aldığı önemli bir eserdir. Sadrâ, bu kitabı dört bölüme ayırdığını söyleyerek, bölümler hakkında şu bilgilendirmeği yapar: Birincisi, ilimlerin sayımı ve kısımları; ikincisi, marifet ve hikmetin yeri ki, o, insanî hüviyettir; üçüncüsü, “ilimlerin faili”nin bilgisi ve marifetleri bolca bağışlayan ki, o, bütün şeylerin mebde-i evvelidir (ilk mebde); dördüncüsü aslî gayelerin marifetidir ki, o “en uzak gaye”dir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Alemin hedefi insandır ve insanın hedefi ise ilahi hüviyettir. O alemin anahtarları ve o memleketin kalesinin yer ve gök kapılarına ait kilitleri açacak sey rahmet, mağfiret, hikmet ve bilgidir.
Muhakkak ki, Allah, yeryüzünü insan-ı kamil için mekan kıldı. Allah, insan-ı kamili, katındaki basit ve mürekkeb yaratıkların, kainattaki unsurların, semavi eserlerin, kabul eden meleklerin ve gayb alemi ordularının onun hallerinde dengeye kavuşması için topladığı imam kıldı. Güneşin ışığını ve ayın nurunu, kapısında secde eder kıldı. Gece ve gündüzü, onun meydanında ve etrafında sürekli tavaf eder kıldı.
Her kim tabiatın esirliğinden, nefsin hastalığından ve hevesten kaçıp kurtulursa gözü ve kulağı açılır, hidayet ve marifet nuru ile kalbi ferahlar, gayb alemi ve mele-i ala ile irtibat kurarsa melekler, nebiler, şehitler ve salihler zümresi ile haşrolu, onlar ne güzel arkadaştır.
Kendine has coğrafyanın dağları gibi olan kemiklerin,bir vuruşla birbirine çarpıldığı zaman⁵⁴ çürür,dağların tam bir yıkılma ile yıkılır. Günes dürüldüğü zaman⁵⁵, senin aleminin güneşi olan bedenindeki kalbinin ışığı kararır. Yıldızlar kararıp dağıldığı zaman⁵⁶,duyuların kalmaz. Dimağın parçalanır , göğün darmadağınık olur. Ölüm korkusundan gözlerinden yaşlar boşanır, denizlerin kaynayıp fışkırır. Kuvvetlerin ayrılınca orduların dağıtılır; vahşi hayvanların toplanır. Ruh ve güçlerin bedenden ayrılınca kendine ait yeryüzün dağılır.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ariflerin İksiri
Alt başlık:
Külliyatı-1
Baskı tarihi:
Aralık 2017
Sayfa sayısı:
200
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055030582
Çeviri:
Fevzi Yiğit
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Önsöz Yayıncılık
Asıl adı Sadreddin Şîrâzî olan, ilim ehli ve öğrencileri arasında ise Sadrü’l-Müteellihin olarak tanınan Molla Sadrâ; Kur’an ve sünnet ışığında, Şeyhlerin Reisi İbn Sînâ, ilâhî filozofların önderi Sühreverdî ve Şeyh-i Ekber İbn Arabî peşinde yol alıp üstün bir “sentez” gerçekleştirmiştir. O, Toshihiko Izutsu’nun da dediği gibi “Kelimenin tam manasıyla İslâm felsefesine yeniden hayat veren bir kişiydi. Zira o, seleflerinin geliştirdiği tüm önemli kişileri özümsemiş ve bunları kendi orijinal felsefî dehasıyla büyük bir ilâhî hikmet sistemi haline getirerek istikbaldeki mükemmel sınırsız gelişmelere kapı aralamıştır.” Molla Sadrâ, kendisinden önce İslam felsefesine hâkim olan iki felsefe türünü, yani el-Hikmetü’l-Meşşâîyye ve el-Hikmetü’l-İşrâkîyye’yi “sentezleyerek”, el-Hikmetü’l-Müteâliye adını verdiği yepyeni ve orijinal bir hikmet türü kurmayı başardı. Fakat bu sentez, sadece “telif etme” ve onları uzlaştırma suretiyle değil, İslam tarihinde ilk kez onun hem teklif ettiği hem de açıkladığı felsefî bir ilkeye dayanarak gerçekleştirilmiştir.
Molla Sadrâ bereketli ömrü boyunca; dinî ilimler, metafizik, hikmet, irfan, felsefe, mantık ve kelâmla ilgili birçok eser kaleme almıştır. Âriflerin İksiri adlı elinizdeki kitabı ise onun, irfan alanında kaleme aldığı önemli bir eserdir. Sadrâ, bu kitabı dört bölüme ayırdığını söyleyerek, bölümler hakkında şu bilgilendirmeği yapar: Birincisi, ilimlerin sayımı ve kısımları; ikincisi, marifet ve hikmetin yeri ki, o, insanî hüviyettir; üçüncüsü, “ilimlerin faili”nin bilgisi ve marifetleri bolca bağışlayan ki, o, bütün şeylerin mebde-i evvelidir (ilk mebde); dördüncüsü aslî gayelerin marifetidir ki, o “en uzak gaye”dir.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Elgun Razavi
  • Hasan Mutlu
  • Hüsna Aytaç
  • Zehra Yumna YILDIZ

Kitap istatistikleri