Adı:
Asa-yı Musa
Baskı tarihi:
Nisan 2014
Sayfa sayısı:
366
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438199
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Neşriyat
Bu acaip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa"ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ i'caz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve îtiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'ân'ın güzel nükteleri isbat edilmiş. Bu risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

Said Nursi
366 syf.
·62 günde·Beğendi·Puan vermedi
Uzun yıllar aradan sonra, risale bahçesinden tattığım ilk risale. Ama bu defa yavaş, yavaş… Kelime kelime… Hikmetini sorgulayarak, tefekkürler eşliğinde.

Yeri geldi denizlerin, rüzgarın, şimşeğin, rengarenk çiçeklerin, envai çeşit hayvanların; yeri geldi Peygamberlerin, evliyaların, sıddıkların, nurani kalplerin lisanıyla ve şehadetiyle Tevhid hakikatini dinledim. Yeri geldi, kitapta geçtiği tabirle
-seyahat-ı fikriyeye alışan o mütefekkir misafir- misal bir seyyah oldum, tek tek alemlerce nazar edip, sual ettim risale syfalarında. Kan hücrelerinden, yağmur damlalarına, hidrojen ve azot arasındaki aşkı kimyeviden, dağlarda gizli madenlerden, okyanuslardaki acayip balıklara…

Yeri geldi kainat sarayını seyrederken, ölüm hakikatiyle durdum öylece. Ve ne de çok geçiyor âlem kelimesi risalelerde de. Ben neden bilmem çok seviyorum âlem kelimesini. Koskoca âlemler. Yerine başka kelime gelemiyor sanki, kapsayamıyor ki, öylesine derin. Mikroplar âlemi, hücreler âlemi, hava âlemi, deniz altı âlemi, gökyüzü âlemi, hayvanat, nebatat âlemi, çeşit çeşit insanlar âlemi - ki insanın yüreği bile küçük kainatken-. Âlemler içinde âlemler :)

Her bir zerresi Rabbini tesbih eden, sayısını dünyevi rakamlarla sınırlandıramayacağımız âlemler. Koskocaman zikirhane.. Âlemlerin Rabbi'nin varlığını ispat için âlemlerde gezdirirken okuyanı Said Nursi, kendimi hem öyle küçük hissettim zerre misal yaratılanlar içinde; hem de ‘’ KAİNAT sarayının en mükerrem misafiri derken insana ’’ öylesine mutlu oldum, ‘değerliyim be’ diye sayıklayarak…

Çok tekrarlarla kainatın ahenginin düzenini, intizamını, kolaylılığını, çeşitliliği içindeki israfsızlığını tasvir ederken; israf eden, bozan , yıkan insanoğlunu tefekküre davet ediyor Bediüzzaman Hz. O koca ahengin en değerlisiyken, halifesiyken, bunca âlemler onun için dönerken, bu düzen içinde meylettiği her israfı yüreğim sıkışarak hayal ettim ben de.

‘’Sermayeyi ömrünü imha etme’’ diye okurken vaktini,
‘’İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı, onun ruhudur ’’ diye okurken ruhunu, Ve dahi bedenini, hissiyatını, duygularını israf eden insanoğlunu…
Hayal ettim işte kendimi ‘ Bil ey nefsim ‘’ demeye çalışarak, önce kendime seslenebilme niyetiyle...

Bir de zevali elem veren lezzetler fanidir deyip geçmiyor yazar; aciz, hassas beşerin en cüzi dünyevi ayrılıklarındaki kalbi sızısını cümlelerle resmediyor sanki. Okurken öylesine hissetiriyor, öylesine yüreğini sıkıyor okuyanın, devamında da ahiret var diye haykırıyor binbir delillerle..

En çok da yıldızların diliyle Allah'ın varlığını haykıran şiiri… Semanın yıldızlarını temaşa eden ne güzel gözler.. tekrar tekrar okudum.. Nette de var, ne güzel okumuşlar:))

"Dinle de yıldızları şu hutbe-i şirinine
Name-i nurîn-i hikmet, bak ne takrir eylemiş.
Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler:
Bir Kadîr-i Zülcelal'in haşmet-i Sultanına
Birer bürhan-ı nur-efşanız vücud-u Sânia
Hem vahdete, hem kudrete şahidleriz biz.
Şu zeminin yüzünü yaldızlayan
Nazenin mu'cizatı çün melek seyranına.
Bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden
Binler müdakkik gözleriz biz
Tûbâ-i hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ağsanına
Bir Cemil-i Zülcelal'in, dest-i hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz.
Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvî âşiyane,
Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz.
Bir Kadîr-i Zülkemal'in, bir Hakîm-i Zülcelal'in birer mu'cize-i kudret
Birer hârika-i san'at-ı hâlıkane; birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur âlemiyiz biz.
Böyle yüzbin dil ile yüzbin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana.
Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen âyetleriz biz.
Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız. Müsebbihiz, zikrederiz abîdane.
Kehkeşanın halka-i kübrasına mensub birer meczublarız biz..."

Yapılacaklar listesine ekledim ben de – Rabbim Lütfederse elbet- ; alacağım teleskopla semanın süslerini seyran ederken, açıp dinleyeceğim bu şiiri tekrar tekrar diye …

Keyifli okumalar, bereketli tefekkürler, latif seyirler efenim...
271 syf.
·6 günde·10/10
Bir arkadaşımın üniversite yıllarında iken "Al oku! Kafandaki sorulara cevap olacak!" diyerek verdiği ama ısrarla 2 sene kütüphanemde gözüme çarptığı halde okumadığım, 2 sene sonra bir bakayım diye aldığım ve Osmanlıca terimlerden dolayı ürktüğüm bir kitap.

Bediüzzaman ismi bile nedense o dönemde bana hep ürkütücü gelmişti. "Acaba bu cemaat yanaklarına şiş sokuyorlar mı?" diye düşündüğüm bile oldu. Nihayet rüyamda gördüğüm uçan kırmızı kitaplardan birini yakaladım ve bir daha da Risale-i Nur eserlerini elimden bırakamadım.

Hayatıma huzur, bereket ve suhulet getirdi. Bana kim olduğumu, nereden gelip, nereye gittiğimi öğretti bu eserler.

Allah Üstad Bediüzzaman ve talebelerinden ebeden razı olsun.

Saygılarımla...
366 syf.
·26 günde·Beğendi·10/10
Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Asa-yı Musa isimli eseri...
5 aydır birkaç sayfa okuyup kitaplığımda tozlanan kitaplar arasında yerini almıştı. Kelimeleri, cümleleri, teşbihleri, nidaları öyle ağırdı ki nefsim her kelamında kaldırmayıp pes etti okumaya. Ama her defasında bırakmayıp belki perdesini aralar diye aldım elime kitabı. İlk başladığınızda gözünüz korkabilir, pes edebilirsiniz, şeytan sizi başka işlerle meşgul etmek isteyebilir ama inat edip ben bu kitabı anlamak istiyorum dediğinizde aralanır perdeler, Risale-i Nur içindeki gizli manaları anlamaya başlarsınız. Öyle bir kitap ki içinde sayısız hikmet barındırıyor. Her kelimesi bir hazine kadar değerli olan bu kitap öylesine okuyup geçilecek kitaplardan olamadığını düşünüyorum. Anlamak için çaba sarf etmelisiniz. Örneğin sessiz bir ortamda sesli bir okuma Risale-i Nur okumak için ideal yöntemlerden olabilir. Okumaya devam ettiğiniz zaman belirli bir süre sonra feyz aldığınızı göreceksiniz. Ve bu davranışlarınıza bile yansıyacak, bir iş yaparken ben Risale-i Nur okuyorum ona göre hareket etmeliyim diye başlarsınız işe örneğin. Kitap okuduktan sonra emin olun iyi yönlü davranış eğiliminde bulunduğunuzu siz de fark edeceksiniz.

Kitabın konusuna gelecek olursak; Asa-yı Musa iki başlık altında toplanıyor. Birinci başlıkta iman hakikatleri ve ibadet, ikinci başlıkta Allah'ın varlığını ispat için delillerden bahsediyor. Eğer yaratılış ile ilgili aklınızda bir soru varsa bu kitap en net cevabı verecektir sizlere.

Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur bize doğru yolda kalmanın kurallarını, bizi küfre sokacak yola gitmenin ne kadar büyük tehlike olduğunu bildiriyor.
Dinsizliğin hakim olduğu bu zamanda; tesettürün moda, doğru yolun insanlar topluluğunun yaptığı yanlışlar olduğu bir zamanda Risale-i Nur külliyatı adeta bir ışık gibi yol gösteriyor gençlerimize. Gerek bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın insanlarını fikir karanlığından kurtarıyor.

Bu eseri ilahi bir aşk ve heyecanla okuyup hayran kaldım. Her gün birkaç gence ışık kaynağı olmak, imanını kurtarmak isteyen Bediüzzaman Hazretlerinin yegâne isteği ve bu istekle yazdığı eseri bizleri hakikate teşvik etsin inşallah.
Külliyata başlamak istiyorsanız İman ve Küfür Muvazenelerinden sonra Asa-yı Musa verimli bir devamlılık sağlayacaktır. Mutlaka okumamız gereken kitaplardan olduğunu son bir kere belirtmek isterim. Bol okumalar.
366 syf.
·30 günde·10/10
Risale-i Nur eserlerin’den olan Asa-yı Musa eserini de okudum bitti.


“Önce size biraz Bediuzzaman Said Nursi’den bahsetmek istiyorum. Bediüzzaman Said Nursi 1877 yılın da doğdu. Bediüzzaman Said Nursî, İslam alimi, düşünürü, Risale-i Nur adlı tefsir külliyatının yazarı ve Nur cemaatinin kurucu lideridir. 1892'de Bitlis'te Şeyh Emin Efendi ve diğer İslam alimlerinin de bulunduğu ilim meclisinde yapılan imtihan ve münazara sonunda Molla Fethullah tarafından Bediüzzaman unvanı verilmiş; diğer alimler tarafından da kabul görmüş ve bu isimle anılmaya başlanmıştır.
Kendisinde görülen hafıza sebebiyle, önceleri "Molla Said-i Meşhur" diye tanındı. Daha sonra "Zamanın eşsizi" anlamında "Bediüzzaman" unvanıyla şöhret buldu. Talebelik yıllarında temel İslamî ilimlerle ilgili doksan kitabı ezberledi. Said Nursi, 23 Mart 1960 tarihinde 82 yaşında Şanlıurfa'da öldü..”


Kısaca yazardan size bilgiler vermeye çalıştım. Ama gerçekten de burada yazılanlar, yazarın genel hayatını anlatmaya yetmez. Yazarı araştırırken, hayatı ile bir çok şey öğrendim. O kadar çok şey yaşamış ki yazar, kitabı yazılsa roman olur gerçekten. Ve ben bu romanı çok severek okurdum.


Osmanlıca, türkçesi olarak yazılan Risale-i Nur, türkçe olarak Nurlu Kitaplar demek oluyor. Bu eserler yazar tarafından 1925 yılında yazılmaya başlamış. Ve 24 yılda tamamlamış yazar kitapları.


“Risâle-i Nur, yalnız bu vatan ve millet için değil, âlem-i İslâm ve bütün beşeriyetin ihtiyacına cevap verecek bir külliyat olarak telif edilmiştir.”


Ve gelelim “Risale-i Nur” eserlerinden olan “Asa-yı Musa” adlı kitap hakkında ki görüşlarime. Bu benim Bediuzzaman Said Nursi’nin, “Risale-i Nur” eserlerinden okuduğum ikinci eseri. Kitap hakkında yazılacak o kadar şey varki... herkezin pek tercih ettiği kitaplar olmadığının farkındayım. Şimdi ben size demicem bu tarz kitapları seviyorsanız alın okuyun diye. Çünkü bilindiği gibi böyle kitaplar belirli bir tabakadan oluşuyor. Ben size dicem ki, sevmeyen de, okumam, bu tarz kitaplar, benlik değil bu tip kitaplar diyenler de alsın okusun. Çünkü ben bu kitabı ve “Risale-i Nur” eserlerini en çok onlara öneriyorum. Neden mi? Herkezin bir inancı vardır hayat da. Dine hizmet edenler, ve dünyaya hizmet edenler diye iki insan tipi vardır hayat da. Kimileri allahın ve peygamberlerin varlığını inanır, ki bunlar da islama hizmet eden müslümanlar oluyor. Peygamberlerin varlığına inanmayanlar ise incile hizmet eder. Ve hiç bir inancı olmayan felsefeci ve ateistler de var tabi. Herkezin inancı kendinedir elbette. Ama ben bu eserlerin en çok hiç bir inancı olmayan insanlar için yazıldığını düşünüyorum. Neden derseniz? Çünkü yazar neden bir ALLAH inancımız olmalı? Bu ve bir çok konuyu, basitleştirilmiş ve kolay anlamamızı sağlicak bir dille anlatıyor. Bir çok kısa hikayeler anlatarak, örnek vererek düşüncelerimizin oturmasına yardımcı oluyor. “Risale-i Nur” eserleri inanç başta olmak üzere ahlaki ve felsefi sorunları irdeleyen eserlerdir.


"Kim hakîkat peşinde koşuyorsa, Risâle-i Nur’dan ders alması lazımdır; ve Nur yolunda giden her münevver, hakîkï saadete kavuşacak ve yeryüzünün mâhiyetini derk edecektir"


Öyle bi kitap ki, bu kitap, kafandaki islamiyete ve dine karşı olan bütün sorulara değiniyor. Aklındaki o karanlık yerleri aydınlatıyor. Yazarın okuduğum ilk eseri olan “İman ve Küfür Muvazeneleri” kitabına yaptığım incelemede size belirtmiştim. #38126151 öyle okuyupta kolay sindire biliceğiniz kitaplar değil bunlar. Anlamak için çaba göstermeniz gerek. Kur’an’ın tefsiri olan“Risale-i Nur” eserleri bize yol gösterici oluyor. Dini inancın azaldığı bu dönem de herkezin okuması taraftarıyım ben. Bir inancı olmayan birisi bile okusun bu eserlerden birini. En kötüsü kendini ve inancını sınamış ve yoklamış olur. Ne kaybedersiniz ki? Bu eserler size asla bir zaman kaybı yaratmaz İnanın ki. Sadece bu eserleri okumaya başlamadan önce kafanızda ki tüm ön yargıları kaldırıp öyle başlayın okumaya. Ve elbette anlamaya çalışarak. Kitabın tek bir sayfası bile, bize bir çok şeyi anlatmaya çalışıyor. Siz yeter ki anlamamak için direnmeyin. İyi bir okuyucuysanız eğer, kitaplarla ilgili belirli bir tabunuz olmaz. Ve olmasın da zaten.


“Risâle-i Nur’u okuyan her idrâk sahibi anlıyor ki, Risâle-i Nur, gerek bu asrın, gerekse önümüzdeki asrın beşeriyetini fikir karanlıklarından kurtarıp, tenvir ve irşad edecektir.”


Kitabın kapağı ve yazar size biraz ürkütücü gele bilir, ama kesinikle gözünüzü korkutmasın bunlar sizin. Eski osmanlıca türkçesi olarak yazılmıştır bütün “Risale-i Nur” eserleri. Bu alışkın olduğunuz bir dil olmaya bilir sizin için, Kitabı anlamanızıda zorlaştıra bilir, ama bi yerden sonra yazarın dilinede alışıcaksınız. Başlar da pes edip bırakmayın kesinikle.


Allah’tır onun yarı, mürebbîsi, velisi; 
Andıkça, bütün nur oluyor duygusu, hissi. 
Yükselmededir marifet iklimine her an, 
Bambaşka ufuklar açıyor rûhuna Kur’an. 
Kur’an ona yad ettiriyor, "Bezm-i Elest"i, 
Aşık, o tecellînin ezelden beri mesti.


Keyifli Okumalar...
271 syf.
Üstatla karşılaşmam babamın çocukken ilgimi çeken kitaplığın da olmuştu.. İlk okuduğum kitabı değil.. Oku bitsin gibi kenara bırakılmalık bir kitap da değil.. Namazın ehemmiyeti, Allah’a iman etmenin hayatı nasıl da kolaylaştırdığını delillerle ortaya koyan, ölümün idamı ebediden çok dünyanın eza ve cefa dolu bir hayatından terhis olduğunu ispatlarken, üç günlük dünya için insanın kendini sefil hale düşürmemesi gerektiği, dünyada olup biten hadiselere zaman ayırarak dedikodu ile uğraşmanın gereksizliği üzerinde duruyor eserinde Üstat.. “Helal daire keyfe kafidir” diyen Üstat Bediüzzaman ne olur gençliğini günahlarla murdar etme diye bir ikazda bulunuyor..
366 syf.
·10 günde·Beğendi·10/10
Risaleyi bir kere den okumak ve anlamak zor okundukça farklı pencereler beliriveriyor onun için risale külliyatını sürekli okumak ve onunla birlikte kuranı da götürmek o zamn birbirini tammlar kuranı kerimin daha bir amlamlıı ve hayatımızın en eksik parçasının eksikliğini içimizden hissetmiş oluruz...
366 syf.
·10/10
Üstad’ın okuduğum ilk kitabı idi. İlk 6 ay hiç bir şey anlamadım diyebilirim ama daha sonra bana Risale-i Nur’un perdeleri öyle bir açıldı ki elhamdulillah :) Bana verdiği manevi hazzı hiç unutamam..
366 syf.
İlk defa Said Nursi okudum. Söyleyebileceğim tek şey hayran kaldım. Edebiyat, fesahat belagat, kelimelerin dizilişi, okuyuş olarak acayip tat veren, zihinde bir şeyleri yakıp yakıp söndüren misalleri hayret verici.

Arapça bildiğim için kitabı anlamakta zorlanmadım, tavsiyem ya yanızında bir sözlükle okubması yahut edebiyat ilminde iştikak diye bilinen, medrese usulunde ise sarf ilmi denilen, Arapça kelimelerin türeme şeklini kısa bir şeklide öğrenip bu muazzam külliyata öyle başlamak.
366 syf.
·4/10
İçinde birkaç alınabilir dersle birlikte kesinlikle dini bir referans kaynağı olarak görülmemesi gereken bir kitap...Hatta Kur'an'ın prensiplerine de aykırı pek çok unsur barındıran bir kitap...
366 syf.
·157 günde·Beğendi
Risale-i Nur Külliyatı, Kur'an-ı Kerim'in cihanşümul bahçesinden derilen bir gül demetidir. Binaenaleyh onda, o mübarek ve İlahî bahçenin nuru, havası, ziyası ve kokusu vardır...
Ruhun bu ihtiyacını söyler akan sular
Kur'ana her zaman beşerin ihtiyacı var.

Bana göre Risale-i Nur müslümanlar için oksijyen maskesidir. Okuyanlar ve bu hazine hakkında bilgi sahibi olanlar bilirler,
Ahir zamanın bu puslu, karanlık, kötülüklerden yayılan kokularını bu dem de insana nefestir risale...
Keyifli istifadeli okumalar...
Asa-yı Musa - 270
366 syf.
·58 günde
Akıl ile kalb bir mesele hakkında ittifak ederlerse; ruh da rahat bir nefes almış olur. Yok eğer, kalbin düşüncelerine akıl; aklın düşüncelerine kalb isyan ederse; ruh da bu karmaşık düşünceler içinde çırpınır durur.. Asa-yı Musa'nın verdiği lezzeti kelimelere dökemem belki ama insan ruhunu tam anlamıyla doyuran kitaplardan vesselam..
366 syf.
·Puan vermedi
Bu acaip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa"ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ i'caz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve îtiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'ân'ın güzel nükteleri isbat edilmiş. Bu risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

Said Nursi
Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek .
Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyyetinde , gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişicek.
Nasılki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar. Öyle de şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler Cehennem'e yağar.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 50 - Envâr Neşriyat •• (Birinci Kısım/Sekizinci Mes'ele)
مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ اَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ

"Kadere iman eden, gamlardan kurtulur."
Memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 45 - Envâr Neşriyat •• (Birinci Kısım/Sekizinci Mes'ele)
Evet âhireti inkâr etmek isteyen adam, evvelce bütün dünyayı bütün hakaikıyla inkâr etmeli. Yoksa, dünya bütün hakaikıyla, yüzbin lisanla onu tekzib ederek bu yalanında yüzbin derece yalancılığını isbat edecek.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Asa-yı Musa
Baskı tarihi:
Nisan 2014
Sayfa sayısı:
366
Format:
Karton kapak
ISBN:
9799756438199
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Söz Neşriyat
Bu acaip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa"ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ i'caz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve îtiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'ân'ın güzel nükteleri isbat edilmiş. Bu risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

Said Nursi

Kitabı okuyanlar 1.009 okur

  • Ayça Ersöz
  • A. Enes
  • Yunus Demir
  • Noor
  • Rabia Şanlı
  • Sedat Çınar
  • Ali Gültekin
  • Esra Acar
  • Ceyda Albayrak
  • Otium

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%2.9
14-17 Yaş
%8.6
18-24 Yaş
%30.9
25-34 Yaş
%32.4
35-44 Yaş
%15.8
45-54 Yaş
%5.8
55-64 Yaş
%0.7
65+ Yaş
%2.9

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%54.9
Erkek
%45.1

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%70.5 (213)
9
%7.3 (22)
8
%7 (21)
7
%1 (3)
6
%0
5
%0.3 (1)
4
%0.3 (1)
3
%0
2
%0
1
%3.3 (10)

Kitabın sıralamaları