9,2/10  (66 Oy) · 
249 okunma  · 
66 beğeni  · 
1.647 gösterim
Bu acaip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa"ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ i'caz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve îtiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'ân'ın güzel nükteleri isbat edilmiş. Bu risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

Said Nursi
 • Baskı Tarihi:
  1996
 • Sayfa Sayısı:
  271
 • ISBN:
  9759900076
 • Yayınevi:
  Envar Neşriyat
 • Kitabın Türü:

Üstatla karşılaşmam babamın çocukken ilgimi çeken kitaplığın da olmuştu.. İlk okuduğum kitabı değil.. Oku bitsin gibi kenara bırakılmalık bir kitap da değil.. Namazın ehemmiyeti, Allah’a iman etmenin hayatı nasıl da kolaylaştırdığını delillerle ortaya koyan, ölümün idamı ebediden çok dünyanın eza ve cefa dolu bir hayatından terhis olduğunu ispatlarken, üç günlük dünya için insanın kendini sefil hale düşürmemesi gerektiği, dünyada olup biten hadiselere zaman ayırarak dedikodu ile uğraşmanın gereksizliği üzerinde duruyor eserinde Üstat.. “Helal daire keyfe kafidir” diyen Üstat Bediüzzaman ne olur gençliğini günahlarla murdar etme diye bir ikazda bulunuyor..

Ruhumun Sesi 
14 Ağu 22:33 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bu acaip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa"ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ i'caz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve îtiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'ân'ın güzel nükteleri isbat edilmiş. Bu risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

Said Nursi

talha hatipoğlu 
04 Nis 10:36 · Kitabı okudu · 58 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitab islamiyet inancının dışında olarak kabul edilen ''dalalet, şirk, İktezathu't-tabiat'' gibi fikirlere karşı imani meselelerin izahı ile tehvid inancı yani kainatın tek yaratıcısı olduğuna inanılan fikrin ispatı üzerinde yoğunlaşmıştır.
Nursi imani ve İslami meselelerde şüpheye ve inkara düşenler için ''lazım ve tiryak'' olduğunu ifade etmektedir.
Dini bir bakış açısı ile etrafımızdaki varlıkları inceleyen bir eser. Ayrıca, ibadet, gençlik, ölümden sonra diriliş ve âhiret inancı ile dünyadaki mutluluk arasındaki ilişkiler de ele alınıyor.

hipokrat 
11 Kas 2015 · Kitabı okudu · 27 günde · Beğendi · 9/10 puan

Dini bir bakış açısı ile etrafımızdaki varlıkları inceleyen bir eser. Ayrıca, ibadet, gençlik, ölümden sonra diriliş ve âhiret inancı ile dünyadaki mutluluk arasındaki ilişkiler de ele alınıyor

Mihemedê NOJDAR 
20 Oca 23:29 · Kitabı okudu · 16 günde · Beğendi · 10/10 puan

Genel kanı islam ve ya nurcular felsefeye karşıdır tezinin daha ilk sayfalardan felsefeyi ikiye ayırıp dikkat çekmesidir. İlk okuduğum kitaplardan asa-yı musa, diğer risalelerden derleme bir kitap

özlem dnzhn 
19 Oca 2015 · Kitabı yarım bıraktı · Beğendi · 8/10 puan

Okuması çok zor bide anlamak var.Geniş zamanda çok güzel bir kitap

Kitaptan 34 Alıntı

"Şer olmazsa,hayır bilinmez.Elem olmazsa lezzet anlaşılmaz.Zulmetsiz ziyanın ehemmiyeti olmaz.Soğukla hararetin dereceleri tahakkuk eder.Ve Cehennemsiz, Cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır"

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 50)Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 50)

Gençlik hiç şübhe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat'iyyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata -istikamet dairesinde- sarfetse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semavî fermanlar müjde veriyorlar.

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 22)Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 22)

Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır.

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 26)Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 26)
Corpus 
26 Nis 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Evet, bütün hakikî saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safî lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır; onlar, onsuz olamaz. Cenab-ı Hakkı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır. Onu hakikî tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekâvete, âlâma ve evhama manen ve maddeten müptelâ olur.

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said NursîAsa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî

Hem herbir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman-ı âhiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı İlâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zâhirî âsâyiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet mânâları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylâzlığa, gençler sarhoşluğa, kavîler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar.
Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer iman-ı âhiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimî hürmet ve ciddî merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşeret ve riyâsız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar.
Çocuklara der: "Cennet var, haylazlığı bırak." Kur’ân dersiyle temkin verir.
Gençlere der: "Cehennem var, sarhoşluğu bırak. Aklı başlarına getirir.
Zâlime der: "Şiddetli azap var, tokat yiyeceksin." Adalete başını eğdirir.
İhtiyarlara der: "Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmaya çalış." Ağlamasını gülmeye çevirir.

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said NursîAsa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî

hapishane müdürleri ve sergardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve asayiş muhafızları, Risale-i Nur’un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve Cehennem hapsini her vakit tahattur eden adamların idare ve inzibatı, on namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevî hapsi düşünen ve haram-helâl bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş.

Asa-yı Musa, Bediüzzaman Said NursîAsa-yı Musa, Bediüzzaman Said Nursî
4 /