Geri Bildirim
Adı:
Asa-yı Musa
Baskı tarihi:
Nisan 2014
Sayfa sayısı:
366
ISBN:
9799756438199
Kitabın türü:
Yayınevi:
Söz Neşriyat
Bu acaip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa"ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ i'caz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve îtiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'ân'ın güzel nükteleri isbat edilmiş. Bu risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

Said Nursi
Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyatından derleme bir eser Asayı Musa. Hz Musa aleyhisselamın asasıyla tevhid namına gösterdiği on bir mucizesine atfen kitap bu ismi alıyor. Çünkü kitabın ilk kısmını oluşturan Meyve Risalesi on bir meseleden oluşuyor ve kitabın ikinci kısmını oluşturan Hüccetullahi'l-Bâliğa on bir konu içeriyor.

Kitabın ilk kısmı olan Meyve Risalesinde Bediüzzaman ibadeti ve ahirete imanı ağırlıklı olarak işler. İbadetin ve ahirete imanın gerekliliğini insanın yapısına dayandırdığı delillerle ispat eder. Bunların yanında meleklere ve Kur'an'a iman ile ilgili bahisler de vardır. Bunların hepsini temsiller ile akla yakınlaştırır.

Kitabın ikinci kısmı olan Hüccetullahi'l-Bâliğa ise Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliller sunar. Birinci delillde kainattan yaratıcısını soran bir yolcunun gözlemleri anlatır. Kainatın her bir kısmı Allah'ın varlığına ve birliğine şahadet eder. Üçüncü delilde tabiatperestlik ve materyalist felsefe delilleriyle çürütülür. Özellikle işlediği üç konu başlığı vardır bu üçüncü delilde; Kainat kendi kendine teşkil ediyor, tabiat bunu gerektiriyor ve sebebler dairesi bunları icad ediyor. Bediüzzaman yine mükemmel temsillerle bu üç yolun imkansız olduğunu ortaya koyuyor. Geriye kalan delillerin her biri yine kainatın resmen bir kitap yapıp okumanızı sağlıyor ve okunan her kelime Allah'ın varlığını ve birliğini gösteriyor.

Gerek ilk kısımdaki imani meseleler olsun, gerekse ikinci kısımda insanı Allah'ın varlığı ve birliği üzerine düşündüren deliller olsun, aklı çalıştırmaya ve daha bilinçli bir şekilde inanmaya vesile olan bir kitap.
Uzun yıllar aradan sonra, risale bahçesinden tattığım ilk risale. Ama bu defa yavaş, yavaş… Kelime kelime… Hikmetini sorgulayarak, tefekkürler eşliğinde.

Yeri geldi denizlerin, rüzgarın, şimşeğin, rengarenk çiçeklerin, envai çeşit hayvanların; yeri geldi Peygamberlerin, evliyaların, sıddıkların, nurani kalplerin lisanıyla ve şehadetiyle Tevhid hakikatini dinledim. Yeri geldi, kitapta geçtiği tabirle
-seyahat-ı fikriyeye alışan o mütefekkir misafir- misal bir seyyah oldum, tek tek alemlerce nazar edip, sual ettim risale syfalarında. Kan hücrelerinden, yağmur damlalarına, hidrojen ve azot arasındaki aşkı kimyeviden, dağlarda gizli madenlerden, okyanuslardaki acayip balıklara…

Yeri geldi kainat sarayını seyrederken, ölüm hakikatiyle durdum öylece. Ve ne de çok geçiyor âlem kelimesi risalelerde de. Ben neden bilmem çok seviyorum âlem kelimesini. Koskoca âlemler. Yerine başka kelime gelemiyor sanki, kapsayamıyor ki, öylesine derin. Mikroplar âlemi, hücreler âlemi, hava âlemi, deniz altı âlemi, gökyüzü âlemi, hayvanat, nebatat âlemi, çeşit çeşit insanlar âlemi - ki insanın yüreği bile küçük kainatken-. Âlemler içinde âlemler :)

Her bir zerresi Rabbini tesbih eden, sayısını dünyevi rakamlarla sınırlandıramayacağımız âlemler. Koskocaman zikirhane.. Âlemlerin Rabbi'nin varlığını ispat için âlemlerde gezdirirken okuyanı Said Nursi, kendimi hem öyle küçük hissettim zerre misal yaratılanlar içinde; hem de ‘’ KAİNAT sarayının en mükerrem misafiri derken insana ’’ öylesine mutlu oldum, ‘değerliyim be’ diye sayıklayarak…

Çok tekrarlarla kainatın ahenginin düzenini, intizamını, kolaylılığını, çeşitliliği içindeki israfsızlığını tasvir ederken; israf eden, bozan , yıkan insanoğlunu tefekküre davet ediyor Bediüzzaman Hz. O koca ahengin en değerlisiyken, halifesiyken, bunca âlemler onun için dönerken, bu düzen içinde meylettiği her israfı yüreğim sıkışarak hayal ettim ben de.

‘’Sermayeyi ömrünü imha etme’’ diye okurken vaktini,
‘’İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı, onun ruhudur ’’ diye okurken ruhunu, Ve dahi bedenini, hissiyatını, duygularını israf eden insanoğlunu…
Hayal ettim işte kendimi ‘ Bil ey nefsim ‘’ demeye çalışarak, önce kendime seslenebilme niyetiyle...

Bir de zevali elem veren lezzetler fanidir deyip geçmiyor yazar; aciz, hassas beşerin en cüzi dünyevi ayrılıklarındaki kalbi sızısını cümlelerle resmediyor sanki. Okurken öylesine hissetiriyor, öylesine yüreğini sıkıyor okuyanın, devamında da ahiret var diye haykırıyor binbir delillerle..

En çok da yıldızların diliyle Allah'ın varlığını haykıran şiiri… Semanın yıldızlarını temaşa eden ne güzel gözler.. tekrar tekrar okudum.. Nette de var, ne güzel okumuşlar:))

"Dinle de yıldızları şu hutbe-i şirinine
Name-i nurîn-i hikmet, bak ne takrir eylemiş.
Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler:
Bir Kadîr-i Zülcelal'in haşmet-i Sultanına
Birer bürhan-ı nur-efşanız vücud-u Sânia
Hem vahdete, hem kudrete şahidleriz biz.
Şu zeminin yüzünü yaldızlayan
Nazenin mu'cizatı çün melek seyranına.
Bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden
Binler müdakkik gözleriz biz
Tûbâ-i hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ağsanına
Bir Cemil-i Zülcelal'in, dest-i hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz.
Şu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvî âşiyane,
Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz.
Bir Kadîr-i Zülkemal'in, bir Hakîm-i Zülcelal'in birer mu'cize-i kudret
Birer hârika-i san'at-ı hâlıkane; birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur âlemiyiz biz.
Böyle yüzbin dil ile yüzbin bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana.
Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen âyetleriz biz.
Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız. Müsebbihiz, zikrederiz abîdane.
Kehkeşanın halka-i kübrasına mensub birer meczublarız biz..."

Yapılacaklar listesine ekledim ben de – Rabbim Lütfederse elbet- ; alacağım teleskopla semanın süslerini seyran ederken, açıp dinleyeceğim bu şiiri tekrar tekrar diye …

Keyifli okumalar, bereketli tefekkürler, latif seyirler efenim...

Benzer kitaplar

Üstatla karşılaşmam babamın çocukken ilgimi çeken kitaplığın da olmuştu.. İlk okuduğum kitabı değil.. Oku bitsin gibi kenara bırakılmalık bir kitap da değil.. Namazın ehemmiyeti, Allah’a iman etmenin hayatı nasıl da kolaylaştırdığını delillerle ortaya koyan, ölümün idamı ebediden çok dünyanın eza ve cefa dolu bir hayatından terhis olduğunu ispatlarken, üç günlük dünya için insanın kendini sefil hale düşürmemesi gerektiği, dünyada olup biten hadiselere zaman ayırarak dedikodu ile uğraşmanın gereksizliği üzerinde duruyor eserinde Üstat.. “Helal daire keyfe kafidir” diyen Üstat Bediüzzaman ne olur gençliğini günahlarla murdar etme diye bir ikazda bulunuyor..
Üstad’ın okuduğum ilk kitabı idi. İlk 6 ay hiç bir şey anlamadım diyebilirim ama daha sonra bana Risale-i Nur’un perdeleri öyle bir açıldı ki elhamdulillah :) Bana verdiği manevi hazzı hiç unutamam..
Asrın insanın, hazretlerinin bu değerli ve de bunun gibi diğer tüm eserlerini okuma şerefine nail olmayı en kısa zamanda Rabbim bana ve de tüm ümmeti Muhammede nasip etsin inşallah.
Bu acaip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa"ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ i'caz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve îtiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'ân'ın güzel nükteleri isbat edilmiş. Bu risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

Said Nursi
İçinde birkaç alınabilir dersle birlikte kesinlikle dini bir referans kaynağı olarak görülmemesi gereken bir kitap...Hatta Kur'an'ın prensiplerine de aykırı pek çok unsur barındıran bir kitap...
Allah'tır onun yârı, mürebbisi, velisi
Andıkça bütün nur oluyor duygusu, hissi
Yükselmededir marifet iklimine her an
Bambaşka ufuklar açıyor ruhuna Kur'an
Kur'an ona yâdettiriyor "Bezm-i Elest"i
Âşık, o tecellinin ezelden beri mesti...
Asa-yı Musa
Dini bir bakış açısı ile etrafımızdaki varlıkları inceleyen bir eser. Ayrıca, ibadet, gençlik, ölümden sonra diriliş ve âhiret inancı ile dünyadaki mutluluk arasındaki ilişkiler de ele alınıyor
Hadi destek olsun bu hayat çok sıkıcı çok önemli olduğunu ifade etti çok önemli olduğunu ifade ederek şöyle devam ediyor bu konuda çok güzel olmuş bu dünyada da ahirette vereceği çok güzel olmuş bu dünyada da ahirette çok önemli olduğunu ifade etti bu kadar kolay çok önemli bir yer olduğunu ifade etti bu kadar
Bazen kişi, gözünün iltihaplı olmasından dolayı güneş ışığını inkar eder; ağız da hastalığından ötürü suyun tadını inkar eder.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 80 - Zehra Yayıncılık
Cehennemin vücudu bin derece idam-ı ebedîden hayırlıdır. Ve kâfirlere de bir nevi merhamettir.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 55 - Zehra Yayıncılık
Failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi; mevsufsuz bir sıfat, sanatkârsız bir sanat dahi mümkün değildir.
Bediüzzaman Said Nursî
Sayfa 153 - Zehra Yayıncılık

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Asa-yı Musa
Baskı tarihi:
Nisan 2014
Sayfa sayısı:
366
ISBN:
9799756438199
Kitabın türü:
Yayınevi:
Söz Neşriyat
Bu acaip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa"ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar. Evet, meselâ i'caz-ı Kur'âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve îtiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'ân'ın güzel nükteleri isbat edilmiş. Bu risale, Denizli hapishânesinin bir meyvesi ve bir hâtırası ve iki Cuma gününün mahsulüdür.

Said Nursi

Kitabı okuyanlar 394 okur

  • İdris SEVİNÇ
  • Halil ÜÇAĞAÇ
  • Kibarmtrak morcivert
  • Oku Ogrensev
  • Osman Dursun
  • BurakJK
  • Büşra Lale
  • Hüseyin Sabuncu
  • Rıdvan Bulama
  • Seher Arslan

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%2.9
14-17 Yaş
%8.6
18-24 Yaş
%30.9
25-34 Yaş
%32.4
35-44 Yaş
%15.8
45-54 Yaş
%5.8
55-64 Yaş
%0.7
65+ Yaş
%2.9

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%54.9
Erkek
%45.1

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%78.9 (97)
9
%8.1 (10)
8
%8.1 (10)
7
%1.6 (2)
6
%0
5
%0
4
%0.8 (1)
3
%0
2
%0
1
%2.4 (3)

Kitabın sıralamaları