Aşkın Sultanı

Aşkın Sultanı

Muhibbi Kanuni'yi Anlatıyor

alinti_ekle-2
Okuyacaklarıma Ekle
TAKİP ET
koseli-arti
coklupaylas
ucnokta_yatay-1
ara-kalin
Kâni’ idüm düşde görsem dirdüm ey dilber seni Didi ‘ışk ehli olan hîç gözine ister mi hâb Ey güzel, seni rüyada görmekle yetinirdim dedim; dedi: âşık olan hiç gözüne uyku girmesini ister mi? Âşığa yüz vermeyen, görmezden gelen sevgili, zavallı âşığın rüyada görmek isteğine bile tahammül edemeyerek sertleşiyor. Âşığa uyku haram diyor: Gerçek âşık, hayalinden çıkarmamak için bir an bile uyumamalı. Durum böyle olunca sevgili, âşığı azarlamakta haklıdır. Âşığın uyuması bir tür gaflettir.
Aşk tektir, bir türdür isimleri farklı farklı olsa da. Seven ve sevilen diye iki ayrı varlık yoktur. Allah, kendi güzelliğini güzel insanlar şeklinde yaratmış, sonra âşığın gözünden dönüp kendi güzelliğini seyretmiştir. Bu da seven ve sevilen diye iki ayrı varlık olmadığını gösterir. Muhibbî de bu anlayışla aşkın tek tür olduğunu, aksinin ikilik yani şirk olduğunu söylüyor. Aşkı iki görenlerin dünyaya şaşı gelenler olduğunu ifade ediyor. Aşk birdir, o da âlemlerin yaratıcısı ve cemal-i mutlak olan Allah’a, O’nun esma ve sıfatlarına duyulan büyük sevgidir. Aşkı hakiki ve mecazî diye ikiye ayıranlar, her şeyi çift gören şaşılardır.
;