Atatürk ve 30 Ağustos Zaferinin İlk Kutlanışı

·
Okunma
·
Beğeni
·
53
Gösterim
Adı:
Atatürk ve 30 Ağustos Zaferinin İlk Kutlanışı
Baskı tarihi:
24 Mart 2020
Sayfa sayısı:
92
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751744623
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
Ömür Berat ÇALIK
Ömür Berat ÇALIK Atatürk ve 30 Ağustos Zaferinin İlk Kutlanışı'ı inceledi.
92 syf.
·1 günde·7/10 puan
Büyük Zafer 1922 yılında kazanıldı. O yıl muharebe, sahada bitti fakat diplomatik müzakereler başladı. Gelecek yıl (1923) çok hararetli geçeçektir. Barış görüşmeleri tıkanacak, Türk heyeti yurda dönecek, tekrar Lozan'a gidip barış imzalanacaktır. Akabinde Cumhuriyet ilan edilip rejim değişecektir. Bu kadar hengame içinde iken Büyük Zafer'in ilk yılı kutlan(a)mayacak, kutlama ilk defa ikinci yılında yapılacaktı.

Yazar kutlamanın yapıldığı zaman 14 yaşındadır ve olaylara şahit olmuştur. Kitaba gelecek olursak; 1971 yılında Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilmiş yazıların kitaplaştırılması sonucu ortaya çıkmış.

Kitapta törenin işleyiş şekli, protokol sırası, asker ve yazarların tören öncesi ve sonrası telgraf ve demeçleri yer alıyor. Yer yer yazar törendeki anı/gözlemlerine yer vermiş. Sonrasında Gazi Paşa'nın törendeki konuşmasının tam metni günümüz Türkçe'sine uyarlanarak verilmiş. Kitapta Gazi Paşa ile Falih Rıfkı Atay'ın Büyük Taarruz hakkında bir mülakatı da var. Son olarak Kurtuluş Savaşı kronolojisi verilmiş.

Kitap hacim olarak küçük fakat Zafer Bayramı'nın ilk kutlanışını ele aldığı ve küçük de olsa önemli bilgiler verdiği için değerli bir eser. Tavsiye ederim.
Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey, yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz!
"Arkadaşlar; saraylarının içinde Türk'ten başka unsurlara dayanarak, düşmanlarla birlik olarak, Anadolu'nun, Türklüğün aleyhine yürüyen çürümüş, gölge adamların Türk vatanından kovulması, düşmanların denize dökülmesinden daha kurtarıcı bir harekettir."
"Efendiler; yüzyıllardır inleyerek feryad eden, ama diktatörlerin, aldatıcıların, cahillerin yarattıkları engellerle yürekler parçalayan sesini milletin kulağına duyuramıyan zavallı Vatan bugün diyor ki: "Can kulağınızı yıkılmış, içinde en derin acılar duymuş annenizin candan seslenişine daima açık bulundurun!"
Efendiler; kendilerine bir milletin talihi tevdi olunan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnız ve ancak yine milletin gerçek ve elde edilebilecek çıkarları yolunda kullanmakla yükümlü olduklarını bir an hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler ki, bir ülkeyi zaptetmek, ele geçirmek, o ülkelerin sahiplerine hükmetmek için yeterli değildir. Bir milletin ruhu elde edilmedikçe, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur.
"Her şeyden evvel şunu arzedeyim ki, Türk Ordusu asırlardan beri nail olamadığı bir Başkumandana malik olmak bahtiyarlığını bu muharebede idrak etmiş ve işte o sayede bugün tebcil ve takdir olunmak liyakatini iktisap etmiştir. Böyle bir Başkumandan ordusu başında gören Türk milleti, en büyük hârikaları yaratmak iktidarında olduğunu bu muharebe ile ispat etmiştir. Bu mübeccel millet, hiç şüphe yok, istikbalde daha pek çok büyük Başkumandanlar yaratacaktır. Fakat her vakit Başkumandan ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi adı anıldıkça herkesin ruhunda, kalbinde Mustafa Kemal ismi hörmet ve tâzim ile ihtizaz edecek ve başlar eğilecektir..."
Efendiler; yüzyıllardır Türkiye'yi yönetenler, çok şeyler düşünmüşlerdir, ama yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir: Türkiye'yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir yolda karşılayabiliriz: o da artık Türkiye'de Türkiye'den başka bir şey düşünmemek. Ancak bu anlayışla hareket ederek her türlü esenlik ve mutluluk amaçlarına erişebiliriz.
"Dumlupınar'a giderken Türklüğü, beni, ailemi kurtarmış olan muazzam bir olayın gerçekleşmiş olduğu kutsal bir yeri ziyaret etmeye giden bir mü'minin ihtisasını duyuyorum. Dumlupınar'da Türklük yeniden kurulmuştur..."
"Efendiler; bu çok büyük zaferin çeşitli etkenlerinin üstünde en önemlisi ve en büyüğü, Türk milletinin kayıtsız, şartsız egemenliğini eline almış olmasıdır."
Sakarya'da ebedilik sırrına eren
Kahramanlar arasından geçiyor tren...
Ey bu yolda sıralanan gazi tepeler,
Siz de koşup gelirdiniz bilseniz eğer,
Bilseniz ki Dumlupınar önünde yarın,
Âyini var hürriyete tapınanların...

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Atatürk ve 30 Ağustos Zaferinin İlk Kutlanışı
Baskı tarihi:
24 Mart 2020
Sayfa sayısı:
92
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751744623
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları

Kitabı okuyanlar 11 okur

  • Mehmet Arslan
  • Ömür Berat ÇALIK
  • Mehmet
  • Şükrü Tur
  • umut yalçın
  • Türkan kayış
  • Derviş Tigin
  • Samet K.
  • Onur
  • Yağmur yıldırımel

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%25 (1)
9
%25 (1)
8
%25 (1)
7
%25 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0