Atatürk ve Devrim

10,0/10  (1 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
80 gösterim
Bu eser, Atatürk ile Türk Devrimi üzerine bir derlemedir. Yazarın 1935'ten bu yana çeşitli okullarda vermiş olduğu konferans metinleriyle, dergilerde yayınlanmış olan makalelerinden bir bölümünü kapsamaktadır.

...
Kitabı meydana getiren makalelerde geçen olaylar için genellikle Meclis tutanaklarından, Atatürk'ün söylev ve demeçlerinden ve bir de onun yakınlarının "Hatırat"larından yararlanılmıştır.

Kitaptan 5 Alıntı

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır.
Her ilerlemenin ve her kurtuluşun anası özgürlüktür.

Atatürk ve Devrim, Enver Ziya Karal (Mustafa Kemal Atatürk)Atatürk ve Devrim, Enver Ziya Karal (Mustafa Kemal Atatürk)

İnsanları mes'ut edeceğim diye onları birbirlerine boğazlatmak gayri insani ve son derece teessüfe şayan bir sistemdir.

Atatürk ve Devrim, Enver Ziya KaralAtatürk ve Devrim, Enver Ziya Karal

Bütün mazlum uluslar zalimleri bir gün yok edeceklerdir. İnsanlık ülküsüne yakışan bir sosyal hayata kavuşacaklardır. Bizim ulusumuz o zaman, bu amaca erişmiş olan uluslar arasındaki öncülüğü ile cidden iftihar edecektir.

Atatürk ve Devrim, Enver Ziya Karal (Mustafa Kemal Atatürk)Atatürk ve Devrim, Enver Ziya Karal (Mustafa Kemal Atatürk)

"Zavallı Türk"
7 Eylül 1912'de Tanin Gazetesinde "Zavallı Türk" başlıklı yazıdan birkaç satır konuyu aydınlatması açısından önemlidir:

Sen her vakit tahkir olunacak mısın, bu memlekette zavallı Türklerin talihi nedir? Beslediği, koruduğu uluslardan bile hakaret görmek mi? Bu memlekette her kavim meth edilir, necip, asil diye vasıflandırılır. Yalnız Türk unutulur. Buna da katlanacağız. Fakat başka ulusları övmek için mutlaka Türkü aşağılamak ve onunla alay etmek mi gerekir?

Atatürk ve Devrim, Enver Ziya Karal (Sayfa 54)Atatürk ve Devrim, Enver Ziya Karal (Sayfa 54)

ruhban sınıfı hıristiyanlığa ve yahudiliğe özgüdür
Bilindiği gibi, Avrupa cemiyetinin bünyesinde sınıflar vardır. Bu sınıflardan biri de ruhban sınıfıdır. Rahiplerin dışında kalanlara laik denmektedir. Dinimizde böyle bir sınıf bulunmadığı için bu kelimenin bu manada Türkçe karşılığı yoktur.

Atatürk ve Devrim, Enver Ziya KaralAtatürk ve Devrim, Enver Ziya Karal