Atatürk'ten Türkiye'ye Işık Tutan Konuşmalar

·
Okunma
·
Beğeni
·
300
Gösterim
Adı:
Atatürk'ten Türkiye'ye Işık Tutan Konuşmalar
Yazar:
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
128
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055638153
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Truva Yayınları
İstiklal ve hürriyet aşığı bir lider, toplumcu bir önderdir Mustafa Kemal Atatürk...
Çağdaş, ulusal bir ruh yaratmış, toplumun mutluluğunu kendi huzurunun kaynağı saymış, tükenmişliğin, yıkılmışlığın acısı içinde kıvranan insn topluluğuna millet olmayı anlatmış bir öğretmendir...
Atatürk'ü anlatmak için şüphesiz ki, sözcükler yetmez.
Buna kitaplar da yetersiz kalır.
Böyle bir dehayı ancak yaşamak, yaptıklarını anlamakla çözebiliriz.
Bir de kendi ağzından söyledikleri.
İşte bu kitap, Atatürk'ün çeşitli toplantılarda yaptığı konuşmalardan derlenen alıntılarla oluşturulmuştur.
Bu kitap bir anahtar.
Hem de gerçek bir anahtar.
Tarihimizin en önemli olaylarına tanıklık etmekte...
128 syf.
·7 günde·10/10
Atatürk'ün konuşmalarının birçoğuna ait alıntılara sosyal ağlarda, kitaplarda, dergiler vb. yerlerde denk gelir ve her zaman ilk okuyormuşum gibi keyif alır ve takdirle altlarını çizerim. Bu kitapta yazar, en önemli gördüklerinden bazılarını derlemiş ve konuşmaların yıllarına göre kronolojik olarak sıralamış, bu da geçen olaylar arasında dönem olarak düzenli ilerlemeyi gözler önüne sermiş, o açıdan hoşuma gitti.

Kitabın arka sayfasında bazı kelimelerin günümüz Türkçe karşılığı olmasına rağmen, birçok konuşmayı tam anlamak için tek tek karşılıklarını araştırmam gerekti, cümlelerden genel olarak ana fikri alıyorsunuz ama ben zamana yayarak ilerledim, böylece her kelime üzerinde durmuş oldum.

Bildiğim bir çok konuşmayı hatırlamak ve güncelliğini koruyan düşüncelerin varlığını hissetmek güzeldi. Bu kitap, yıllara meydan okuyan düşünceleri ile daha çok ışık tutacak konuşmaların sahibi Ata'ma biraz daha yakın hissetmek adına güzel bir yolculuk oldu.
Arkadaşlar, yeni Türkiye'nin birkaç seneye sığdırdığı askeri, idari inkılâbat sizin, muhterem muallimler, sizin içtimai ve fikri inkılâptaki muvaffakiyetinizle teyit olunacaktır. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister.
Halil Bal
Sayfa 87 - Truva Yayınları, 2005, I.Basım
Arkadaşlar, sizler doğrudan doğruya milletimizi teşkil eden halk sınıflarının içinden geliyorsunuz. Bu itibarla memleketimizin, milletimizin halini, ihtiyacını ve milletimizin emellerini ve elemlerini yakından biliyorsunuz. Herkesten daha iyi biliyorsunuz. Sizin söyleyeceğiniz sözler, alınması lüzumunu beyan edeceğiniz tedbirler; doğrudan doğruya halkın lisanından söylenmiş gibi telâkki olunur. Bu, en büyük isabetlere maliktir. Zira, halkın sesi, hakkın sesidir.
Halil Bal
Sayfa 43 - Truva Yayınları, 2005, l.Basım
Efendiler, bir fikri daha tashih etmek isterim. Milletimizin içinde hakiki ulema, ulemamız içinde milletimizin bihakkın iftihar edebileceği âlimlerimiz vardır. Fakat, bunlara mukabil kisvei ilmiye altında hakikati ilimden uzak, lüzumu kadar taallüm edememiş, tariki ilimde lâyıkı kadar ilerleyememiş hoca kıyafetli cahiller de vardır. Bunların ikisini birbirine karıştırmamalıyız.
Halil Bal
Sayfa 70 - Truva Yayınları, 2005, I. Basım
Arkadaşlar! Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır.
Halil Bal
Sayfa 42 - Truva Yayınları, 2005, l.Basım
Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, delâlettir. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki sahfalarının tekâmülünü idrâk etmek ve terakkiyatını zamanla takip eylemek şarttır.
Halil Bal
Sayfa 89 - Truva Yayınları, 2005, I.Basım

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Atatürk'ten Türkiye'ye Işık Tutan Konuşmalar
Yazar:
Baskı tarihi:
2005
Sayfa sayısı:
128
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055638153
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Truva Yayınları
İstiklal ve hürriyet aşığı bir lider, toplumcu bir önderdir Mustafa Kemal Atatürk...
Çağdaş, ulusal bir ruh yaratmış, toplumun mutluluğunu kendi huzurunun kaynağı saymış, tükenmişliğin, yıkılmışlığın acısı içinde kıvranan insn topluluğuna millet olmayı anlatmış bir öğretmendir...
Atatürk'ü anlatmak için şüphesiz ki, sözcükler yetmez.
Buna kitaplar da yetersiz kalır.
Böyle bir dehayı ancak yaşamak, yaptıklarını anlamakla çözebiliriz.
Bir de kendi ağzından söyledikleri.
İşte bu kitap, Atatürk'ün çeşitli toplantılarda yaptığı konuşmalardan derlenen alıntılarla oluşturulmuştur.
Bu kitap bir anahtar.
Hem de gerçek bir anahtar.
Tarihimizin en önemli olaylarına tanıklık etmekte...

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • Elif BÖREKCİOĞLU
  • Hüseyin Doğan
  • Giz
  • Berat Kutluca
  • Özgün Akkaş
  • Mehmet Tunç
  • Sehertan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%66.7 (2)
9
%0
8
%33.3 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0