Atatürk'ün Bana Anlattıkları (Mustafa Kemal'in Ağzından Vahidettin)

·
Okunma
·
Beğeni
·
2176
Gösterim
Adı:
Atatürk'ün Bana Anlattıkları
Alt başlık:
Mustafa Kemal'in Ağzından Vahidettin
Baskı tarihi:
Nisan 1999
Sayfa sayısı:
125
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759533953
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bateş
Baskılar:
Atatürk
Atatürk
Atatürk'ün ağzından birçok hatıralar anlatılmaktadır. Kendisinin kaleminden çıkan tek hakiki vesiha "Nutuk" tek hakiki hatıralar da 1926'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinde neşredilmek üzere bana anlattıklarıdır.
İşte bu ciltte bunları bulacaksınız.
Sultan Hamit zamanı yetişen kafalı ve heyecanlı subayların çoğu gibi, Atatürk de askerlik kadar politika ile uğraştı. Genç Erkan-ı Harp zabiti iken (Kurmay subay) Şam'a sürülmüştür ve oradan Selanik'e gelerek 1908 ihtilalinin hazırlayıcıları arasında, daha sonra, İttihat ve Terakki Partisi'nin ilk faaliyetleri içinde bulunmuştur.
125 syf.
·4 günde·Beğendi·9/10
Daimi Önderimizin kendi ağzından 1. dünya savaşı, Abdülhamid'in son dönemi ile Vahdettin dönemi, mütareke dönemi ile Samsun'a çıkışına kadar olan dönemi anlatan çok önemli bir yapıt. Özellikle Atatürk'ün Osmanlı devletinin 1.dünya Savaşı'na girmesine nasıl karşı çıktığını, Alman generallerle olan diyaloglarını, mütareke döneminde canı pahasına İstanbul hükümeti Erkan'ı Harbiye Reisi ile nasıl yazıştığını, aklındaki ve yüreğindekileri nasıl kaleme aldığını aktaran bu önemli kitapta; aynı zamanda Atatürk'ün Vahdettin ile önemli diyaloglarına, Şam'a nasıl sürgün edildiğine, Vahdettin'in kendisini hangi amaçla kullanmak istediğine ancak Atatürk'ün yüksek dehası ve vizyoner kişiliği ile bunların üstesinden nasıl geldiğine ve milli mücadeleyi nasıl başlattığına, cephede ve cephe gerisinde vatan aşkıyla nasıl yanıp tutuştuğuna, gerektiğinde hiç düşünmeden canını seve seve verebileceğine, sağlığını nasıl kaybettiğine, duygusal gel-gitleri ile derin üzüntülerine ama gerektiğinde kendini nasıl motive ettiğine yer verilmiştir. Belki de en çok merak edilen; Atatürk'ün Anadolu'ya kimler tarafından bilinçli bir şekilde gönderildiğine ilişkin kasıtlı yanıltıcı bilgilerin doğrusunu ilk kaynaktan okumanın heyecan ve mutluluğunu yaşayacaksınız...Bu bilgiler ışığında bu önemli kitabı özellikle okumanızı öneriyorum.
Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmadan önceki dönemlerde yaşadığı zorluklar ve onun hakkında az bilinen birçok şeyi kendi ağzından okuyabildiğimiz müthiş bir eser.
125 syf.
·Puan vermedi
Mustafa Kemâl'in, Falih Rıfkı'ya anlattığı anılarından oluşturulmuş,sayfasının az ama içeriği bakımıyla çokca konunun, Kemâl Paşa gözünde nasıl olduğunu görmek adına okunabilecek eserlerdendir. Kemâl Paşa'nın gözlem yeteneği kitapda en dikkat çeken mevzulardan,öyle ki bu yeteneği onu bazı konularda nasıl hareket edeceğini de yönlendirmiş.
Benim kanaatim o idi ki ve daima o oldu ki dünyada insan diye yaşamak isteyenler, insan olmak vasıflarını ve kudretini kendilerinde görmelidirler...Bu uğurda her türlü fedakarlığa razı olmalıdırlar. Yoksa hiçbir medeni millet, onları kendi sırasında ve safında görmek istemez...
Kendi kendime şu kararı verdim:Münasip bir zaman ve fırsatta İstanbul'dan kaybolmak,basit bir tertiple Anadolu içine girmek, bir müddet isimsiz çalıştıktan sonra, bütün Türk milletine felaketi haber vermek.!
Falih Rıfkı Atay
Sayfa 109 - Atatürk çıkış yolu arıyor
"Felaketin coşkun bir nehir gibi Türkiye üzerine aktığını görüyordum. Nasıl tahammül edip susabilirdim?"
Mustafa Kemal Atatürk
İstanbul'da Perapalas otelinin bir dairesine yerleştim. Artık her şeyin mahvolduğuna kani bir adam gibi meyus(karamsar) düşünüyordum. Ancak mahvolan bu her şeyin tekrar kurtarılabileceğine kani bir adam gibi müteselli idim.
Vahdettin kabinelerinde benim için iki zıt fikir olduğunu yukarıda söylemiştim:Biri beni lehlerinde kazanmaya çalışanlar, diğeri hiçbir suretle itimad edilmemek lazım olduğunu iddia edenler!Aylarca münakaşalardan sonra hangi fikir hak kazanmış bilir misiniz: Mustafa Kemal'e emniyet edilemez! Mustafa Kemal İstanbul da birtakım menfi telkinler, belki hazırlıklar yapıyor. Bu adamı İstanbul'dan uzaklaştırmak lazımdır. Mustafa Kemal'i Anadolu dağlarına atmalı ve orada çürütmeli! Nihayet bu karar üzerine mutabık kalmışlar..."Beni İstanbul'dan çıkarmakla ağır bir yükten kurtulacaklarını zannedenler, makul bir sebep aramakla meşgul idiler. Nihayet bu sebep, işgal kuvvetleri zabitlerinin raporları ile dolu bir dosya halinde ellerine geldi." Birgün Harbiye Nazırı Şakir Paşa beni makamına davet etti. Bürosunun karşısına oturdum. Bir tek kelime söylemeksizin bana dosyayı uzattı. "Bunu okurumsunuz?" dedi. Dosyayı baştan nihayete kadar gözden geçirdim. Hulasası şu idi: "Samsun ve havalisinde birçok Rum köyleri Türkler tarafından her gün tecavüze uğramaktadır. Osmanlı hükümeti bu vahşi tecavüzlerin önüne geçememektedir. Bu havalinin emniyet ve huzurunu temin etmek insaniyet namına borcumuzdur." Dosyayı okuduktan sonra Harbiye Nazırının yüzüne baktım; "Emriniz Paşam" dedim.
Salonun bir köşesinde, demin işaret ettiğim Balkan muhaberesi kumandanları hararetli bir tartışma içindeydiler. Bir büyük kumandan diyordu ki: " Efendim, bu Türk neferlerinden hayır yoktur; bunlar hayvan sürüsüdür. Yalnız kalmayı bilirler. Allah muhafaza etsin, böyle hissiz bir sürüye kimseyi kumandan etmesin..." Kendi vaziyetimi unutarak onlarla alakadar oldum. Coşkun mükâlemenin en çok söyleyen kumandanına dedim ki: "Paşam, biz de askeriz, biz de orduya kumanda etmiş adamız. Türk neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez...Eğer Türk neferinin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki, onun başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır. Eğer siz kaçtığınız alçaklığını Türk neferlerine yüklemek istiyorsanız insafsızlık ediyorsunuz" Muhatabım olan general beni tanımıyordu. Yahut tanımamazlıktan geliyordu. Biran durdu, sağındaki solundaki arkadaşlarına sordu: "Kimdir?" Fısıltılar bu zatı tenvir etti. Ondan sonra sükût devam etti.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Atatürk'ün Bana Anlattıkları
Alt başlık:
Mustafa Kemal'in Ağzından Vahidettin
Baskı tarihi:
Nisan 1999
Sayfa sayısı:
125
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789759533953
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Bateş
Baskılar:
Atatürk
Atatürk
Atatürk'ün ağzından birçok hatıralar anlatılmaktadır. Kendisinin kaleminden çıkan tek hakiki vesiha "Nutuk" tek hakiki hatıralar da 1926'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinde neşredilmek üzere bana anlattıklarıdır.
İşte bu ciltte bunları bulacaksınız.
Sultan Hamit zamanı yetişen kafalı ve heyecanlı subayların çoğu gibi, Atatürk de askerlik kadar politika ile uğraştı. Genç Erkan-ı Harp zabiti iken (Kurmay subay) Şam'a sürülmüştür ve oradan Selanik'e gelerek 1908 ihtilalinin hazırlayıcıları arasında, daha sonra, İttihat ve Terakki Partisi'nin ilk faaliyetleri içinde bulunmuştur.

Kitabı okuyanlar 15 okur

  • Muhammed TÖRE
  • Emir Akdemir
  • Battal ODABAŞI
  • Gökcem Tonyalı
  • Umut
  • Umut Temelli
  • Fd
  • Ali Aydın
  • emel ekinci
  • Yok

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%42.9 (3)
9
%28.6 (2)
8
%14.3 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%14.3 (1)
1
%0