Atlas Tarih - Sayı 52 (2018 Nisan - Mayıs)

·
Okunma
·
Beğeni
·
95
Gösterim
Adı:
Atlas Tarih - Sayı 52
Alt başlık:
2018 Nisan - Mayıs
Baskı tarihi:
Nisan 2018
Sayfa sayısı:
146
Format:
Karton kapak
ISBN:
9771309734002
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Doğan Yayıncılık
Selçuklular Anadolu'da

İNSANLARIN VE CİNLERİN USTASI SİYAH KALEM

NECDET SAKAOĞLU YAZDI: DİVRİĞİ’DE MELİKE VE ŞİFAHANESİ

HANGİSİ GERÇEK MEDRANO SİRK DENİLİNCE AKLA O GELİR
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Selçuklu Dönemi'nde yaşayan

1)Abdülkerim Kuşeyrî
2)Gazâli
3)Ömer Hayyam
4)Ahmet Yesevî
5)Mevlâna Celaleddin Rûmi
6)Mecdüddin İshak
7)Hacı Bektâş-ı Veli
8)Ahi Evran
9)Evhâdüddin Kirmâni
10)Sarı Saltık gibi âlimler ve mutasavvıflar muhtelif çevrelerde İslam kültürünün daha da somut bir şekilde yerleşmesine katkıda bulundular."
Kolektif
Sayfa 50 - (1040-1157)
"Oğuz Yabgu Devleti'nin subaşısı görevini sürdüren Selçuk Bey'in Samânilerin sınırındaki Cend şehrine (bugün Kazakistan'da) yerleşmesinin, zamanla dünya tarihinin en önemli devletlerinden birisinin temellerinin atılmasına yol açan bir süreç ve Anadolu'nun bir Türk yurdu haline gelmesiyle sonuçlanacak göçün ilk adımı olacağını hiç kimse tahmin edemezdi. Selçuk Bey, Cend'e yerleşir yerleşmez İslam dinini kabul etti. Selçuklular, bölgedeki Samâniler, Karahanlılar ve Gazneliler arasında bölgenin hâkimiyeti konusunda yapılan siyasî çekişmelere ve bazı ittifaklara o dönemde ailenin reisliğini yürüten Arslan Yabgu vasıtasıyla dahil oldular. Babaları Oğuz Yabgularına karşı giriştiği savaşta şehit olduğu için dedeleri Selçuk Bey tarafından büyütülen Çağrı ve Tuğrul kardeşler, günümüzden 1000 yıl önce, Horasan bölgesinde yaşadıkları siyasi baskıdan bunalınca kendilerine yeni yurtlar aramaya karar vermişlerdi. (Amcaları Arslan Yabgu'nun otoritesini kabul etseler de ondan bağımsız hareket etmişler ve amcalarının aksine kaos ve ittifaklardan mümkün oldukça uzak durmaya çalışmışlar ancak en sonunda böyle bir karar almışlar.)"
1) Oğuz Yabgu Devleti'nde subaşı olan Selçuk Bey'in Cend'e yerleşip İslam'ı kabul etmesi
2) Oğuz Yabgularına karşı giriştiği savaşta babaları ölen ve dedeleri Selçuk Bey tarafından büyütülen Çağrı ve Tuğrul kardeşlerin Horasan'daki siyasi baskıdan bunalıp kendilerine yeni yurtlar aramaya karar vermeleri
3) Tuğrul Bey'in düşman taarruzlarına karşı daha güvenli olacakları çöllere çekilmesi ve Çağrı Bey'in sayısı 3000 veya 30.000 şeklinde zikredilen bir süvari kuvvetinin başında Anadolu seferine çıkması (1018) NOT: Bu sefer bahar aylarında başlamış ve sonbaharda sona ermiş.
4) Çağrı Bey'in, Azerbaycan'dan Anadolu'ya hareket etmesi ve kendisinden daha önce (964 ve 966) gaza amacıyla Horasan bölgesinden Anadolu'nun doğusundaki Ermeni bölgesine gelen içlerinde Türklerin de yer aldığı gönüllü birliklerin desteğini alması
5) Van Gölü civarında kurulan Vaspuragan Krallığı'na hücum edip galibiyet kazanması
6) Ardından kuzeye yönelip Gürcü hakimiyetindeki Nahçıvan'a ilerlemesi ve buradaki Liparit idaresindeki Gürcü ordusunun savaşmadan geri çekilmesi üzerine bazı yağma hareketlerinde bulunması
7) Bizans'a bağlı Ani Krallığı topraklarına yürümesi ve karşısına çıkan kalabalık orduyu mağlup etmesi (Ermeni Devleti'nin Bizans'la aralarının bozuk olması işini kolaylaştırdı.)
8) Horasan'a dönüp kardeşi Tuğrul Bey'e haber gönderip seferi hakkında bilgi vermesi
"Bu devleti kuranlar, İran'da barınamayan, artık Anadolu'ya yerleşip burada yeni bir hayat kurmak zorunda olduğunu kabullenmek durumunda kalan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın maiyetindeki Türkmenlerdir. Gerçi Süleyman Şah bir yandan Bizans'la savaşarak Batı Anadolu'da yeni topraklar kazanırken öte yandan zaman zaman İran'daki amcaoğullarıyla mücadeleden de geri kalmamış ve bu mücadelelerden birinde hayatını kaybetmiştir. (...) Anadolunun asıl fatihi ve burayı 'Türk vatanı' yapan genellikle bilinenin aksine, Alp Arslan değil, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır."
Türkler Anadolu topraklarında yerleştikleri andan itibaren bu coğrafyanın ve iklimin, tarihsel atmosferin özellikleriyle hemhal oldular. Bu hemhal oluş zihniyet dünyalarına, dolayısıyla düşünme ve algılama alışkanlıklarına, davranışlarına yansıyarak Anadolu'ya mahsus bir tip ortaya çıkardı.

Bu Müslüman tipine başka Müslüman ülkelerde rastlayamazsınız. Rumî denilen bu Müslüman tipini Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar temsil ettiler. Ama başka bir şey daha oldu: Akdenizlileştiler.
Kolektif
Sayfa 62 - Ahmet Yaşar Ocak röportajından
"Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya gelen, Bizans'tan sonra burada dinî, iktisadî ve kültürel canlanmayı sağlamış olan Selçuklular, diğer milletlerle temasa geçerek Türk kimliğini Anadolu'nun hâkim unsuru haline getirdi."
"Selçukluların en önemli özelliklerinden birisi, mensubu oldukları Türk devlet geleneğini, İran ve İslam yönetim gelenekleriyle de mezcetmiş olmalarıdır. Selçukluların fetih politikası dinî ve ticarî merkezleri kontrol altına almayı hedefliyordu. Malazgirt Savaşı gerçekleştiği sırada Alp Arslan'ın asıl hedefi Suriye üzerinden Mısır'a inerek Şii Fatımî halifeliğini kontrol altına almaktı. Bununla birlikte çoğunluğu hâlâ konar göçer bir hayat süren Oğuz boylarına verimli araziler bulmak ve 'ehl-i küffâr' kabul ettikleri Ermeniler, Gürcüler ve Bizans topraklarına gaza akınları düzenlemek de Selçuklu fetih politikasının temel gerekçeleri arasında yer alıyordu. Selçuklular; İran, Azerbaycan, Mezopotamya, Arabistan ve Anadolu'yu kapsayan hâkimiyet alanlarında sadece siyasî bakımdan yönetimi üstlenmeyip aynı zamanda bilim, kültür, sanat, edebiyat ve mimarlık açısından da hamleler yaptılar."

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Atlas Tarih - Sayı 52
Alt başlık:
2018 Nisan - Mayıs
Baskı tarihi:
Nisan 2018
Sayfa sayısı:
146
Format:
Karton kapak
ISBN:
9771309734002
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Doğan Yayıncılık
Selçuklular Anadolu'da

İNSANLARIN VE CİNLERİN USTASI SİYAH KALEM

NECDET SAKAOĞLU YAZDI: DİVRİĞİ’DE MELİKE VE ŞİFAHANESİ

HANGİSİ GERÇEK MEDRANO SİRK DENİLİNCE AKLA O GELİR

Kitabı okuyanlar 7 okur

  • muhammed koçer
  • Kitap Yazar
  • İllâmânâ
  • kitapruhluadam
  • Sedat
  • S. Ali
  • Berat Ulucan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0