Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı

·
Okunma
·
Beğeni
·
391
Gösterim
Adı:
Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı
Baskı tarihi:
Aralık 2017
Sayfa sayısı:
766
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051556307
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Büyük Atsız, ömrünün çoğunu hasrettiği Türkçülük ülküsü yolunda, bilhassa çıkardığı süreli yayınlarla sesini memleket çapında duyulur hâle getirmiş, 1931-1975 yılları arasındaki yaklaşık yarım asrı, fâsılalarla da olsa Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi Türkçülük tarihinin ses getiren, Cumhuriyet Türkiyesi’nin mühim safhalarına tanıklık edip hâdiselerine dâhil olmuş bir neşriyat faaliyetiyle doldurmuştur. Gölgesi, kendisinden sonra, onun takipçisi olduğu iddiasıyla neşredilen dergiler bir tarafa, günümüzün milliyetçi mevkûtelerinin de üzerine düşen bu girişim, Atsız’ın temsil ettiği Türkçülüğün temel meselelere bakış açısını ortaya koyan bir veritabanı hâlinde önümüzde durmaktadır. Ozan Karabulak, bütüncül bir bakış açısını esas alarak inşa ettiği oylumlu çalışmasıyla, Atsız’ın, sahibi, yayın müdürü, başyazarı olarak öncülük ettiği bu uzun ve sivil Türkçülük yolunun, 273 sayıyı bulan külliyâtı içinde, Atatürk, Rıza Nur, komünizm, din, milliyetçilik, Kürtçülük, Anadoluculuk, dernek faaliyetleri, MHP ve Türkeş gibi ihtilaflara sebep olmuş yahut hakkında fikir birliğine varılmış, tesirleri bugün de hissedilen ana başlıkları üzerinden tam bir tarihî dökümünü çıkarmıştır. Ayrıca çalışmasını zenginleştiren ve belki de Türkçülüğün bibliyografik hafızası olarak nitelendirilebilecek önemli bir işe girişerek, adı geçen dergilerde kalem oynatmış tüm isimlerin ve kaleme aldıkları yazıların fihristini oluşturmuş, ilk dönem Orkun’unda başlayıp Ötüken’e intikâl eden doğum, ölüm ve evlilik ilânlarına ilişkin kayıtları çıkarmış, her Türk milliyetçisi için vazgeçilmez bir referans olarak sivrilip geleceğe de ulaşacak kalıcı ve arşivlik bir monografi ortaya koymuştur.
766 syf.
·9 günde
Bir yüksek lisans tezinin içerik olarak çok ötesinde bir muhtevâya sâhip bu kitapta Atsız'ın sâhibi veyâ başyazarı olduğu Atsız Mecmûa, Orhun, Orkun ve Ötüken dergilerinde işlenen ana konular, tartışmalar gerek Atsız gerekse dergideki diğer Türkçülerin bakış açısıyla bütüncül bir şekilde anlatılmıştır.
Bu sayede hem Atsız merkezli hem de genel olarak Türkçülüğün bahsedilen konulara yaklaşımı ve dönemsel farklılaşmalarını bir arada görebilmek mümkün. Çalışmanın özü de aslında tam olarak burada yatıyor.
Bunun yanında adı geçen dergilerdeki yazılar ile yazarların fihristi ve aynı zamanda doğum, ölüm ve düğün, dergi tanıtımı gibi ilânlar da tek tek çıkarılmış.
Bu çalışma, bize göre, ortaya koyduğu yorum ve yeni bakış açılarıyla son yıllarda Atsız ve Türkçülük konulu çalışmalarda bir sıçrama tahtasını teşkil etmiştir.
Türkçülükle alâkalı akademik nitelikteki çalışmalarla çıtanın daha da yükseleceğine şüphemiz yoktur.
Herkese bu eseri şiddetle tavsiye ediyorum.
766 syf.
·1 günde
Ozan Karabulak müthiş bir iş çıkarmış doğrusu. Bugüne kadar okuduğum bölük pörçük metottan yoksun Atsız biyografilerinden sonra böylesi titiz bir çalışma ilaç oldu hepimize.
Editör Göktürk Ömer Çakır'ı da ayrıca tebrik etmek isterim fakat bu titiz çalışmada görsellik eksik kalmış. Uzun uzun dipnotlarda bir meseleyi enine boyuna anlatmak güzel mesela dikkatimi çeken hususlardan biri Atsızın uydurma diye tabir ettiği 16 Türk devletini sembolize ettiği Orhun kapağından bahsedilmekte ama bu dipnotla beraber kapağın da bir fotoğrafı sunulmuş olsaydı bu titiz eser katbekat güzelleşirdi.
Ozan Beyi özverisinden dolayı kutlarken Ötüken neşriyata tesekkurlerimi sunmayı bir çok biliyorum.
Ozan Bey bu incelemeyi okuyorsa bilmesini isterim ki bu güzide eseri kendisine imzalattırak kitaplığımın en güzel yerinde muhafaza etmek isterim.
"Orhun'dan gelen sesin kozmopolit ve marazi değil "erkek" ve "milliyetçi" bir ses olduğuna inanıyordu. Ayrıca Orhun yolcuları "iyi insanlar" değil "iyi Türkler" istiyorlardı."
Atatürk’ün ne kadar milliyetçi olduğunu vurgulayan yazarlardan biri de Nejdet Sançar’dı. Ona göre, Türkçülüğe düşman olmak Atatürk’e düşman olmaktı. Zira o bir Türk ırkçısıydı. Onun, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözünde geçen asil kan elbette Türk kanıydı.

Sançar başka bir yazısındaysa Atatürk’ün milliyetçiliğine “kanıt” olarak, ağabeyinin o tarihlerde ağır şekilde eleştirdiği, dil ve tarih kurultaylarını gösteriyor ve “ilk tarih kurultayındaki ırkçılığı ve Turancılığı kimse inkâr edemez” diyordu.

“Orkun” imzalı bir başka yazıda da aynı konu işlenmekteydi. Atatürk’ün en mühim cephesinin milliyetçilik olduğu söylenen yazıda, bu hüküm dil ve tarih kurumlarının faaliyetleriyle kanıtlanmaya çalışılmıştı. Yazının son kısmı ise hayli dikkat çekiciydi: “Milliyetçilikten sıyrılmış bir Atatürk, hiçbir zaman gerçek Atatürk sayılamaz.”
Yücel’in yazısından bir ay sonra ise Hasan Bağcı’nın cevabı geldi. Bağcı’nın cevabı derginin üç sayısına yayılmıştı. Birinci bölümde dolaylı yoldan Atsız’a sıfatlar takılmıştı. “küfür yobazı”, “fikir hokkabazı”, “kalemşör”, “yarım
münevver” vs. Bölümün sonunda Bağcı, Atsız’ın yazısının birçok hatayla dolu olduğunu ve bunların hepsini düzeltmenin “bir ortaokul talebesinin kompozisyonunu düzeltmeye benzeyeceğini” söylüyordu. İkinci bölümde Atsız’ın verdiği örnekler inceleniyordu. Atsız, eskiden Türk toplumunda taassubun olmadığını; Fatih’in kendi
resmini yaptırdığını, II. Murat’ın şarap içtiğini ve buna karşın hiç kimsenin onların Müslümanlığını sorgulamadığını, zira onların şarap içmesiyle dine zarar gelmediğini ve Müslümanlığın kuvvetinin eksilmediğini söylemişti.Hasan Bağcı ise, Allah’ın yasakladığı fiilleri gerçekleştiren ister Fatih, ister II. Murat olsun, “ilâhî emirlere karşı suç işleyen bir mahkûm sıfatiyle” ilâhî mahkemede yargılanacaklarını söylüyordu. Fakat bu suçlar onları “kâfir” değil “fâsık” durumuna düşürürdü. Bu da onların “kâmil birer mümin” olmalarına engeldi...
Alparslan Türkeş’in eşi Muzaffer Türkeş’in 11 Haziran 1974’teki vefatı bunun örneklerinden biriydi. Muzaffer Türkeş’in vefatı üzerine Nejdet Sançar, eşi Reşide Sançar ve Zeki Sofuoğlu Türkeş’i evinde ziyaret etmiş, Sofuoğlu ve Refet Körüklü ise cenaze törenine katılmışlardı.
Peki, Atatürk Komünizme neden düşmandı? Nejdet Sançar’a göre, Atatürk’ün Komünizme “düşman” olmasının en büyük sebebi Türk milliyetçisi olmasıydı. Komünistler Kurtuluş Savaşı’nı kendi emellerine “alet” edemedikten ve Atatürk’ü yenemeyeceklerini anladıktan sonra onu Marksist olarak gösterme çabası içine girmişlerdi. Oysa Atatürk Komünistler için “sebükmağaz” tabirini kullanıyordu.
Neydi bu “sebükmağaz”? Aslında bu kelime Atsız’ın dergilerinde daha evvel açıklanmıştı. Orkun (1962-1964)’da yazıldığına göre, “akılsız ve beyinsiz” anlamına gelen bu eski kelimeyi Komünizm’den bahsederken kullanan Atatürk’ün söylemek istediği Komünizme inananların “beyinsiz” olduklarıydı. Türkçülerin Atatürk’e bakışlarındaki olumlu hava, onunla ilişkili başka şeylerde de kendini gösterecekti
Türkiye’de Türkçülüğün tarihî seyri incelendiğinde Hüseyin Nihâl Atsız’ın bu
fikrin gelişimindeki yadsınamaz yeri maalesef konu hakkındaki araştırmalara
yansımamıştır. Atsız’ın meydana getirdiği Türkçülüğün incelenmeyişi bir tarafa,
Atsız’ın kendi fikirlerini ele alan yayınların önemli bir kısmı da birbirinin tekrarı
olmaktan öteye geçememektedir. Bu durum dikkate alındığında Atsız ve çevresinde
şekillenen Türkçülüğün incelenmesi gerekliliği ortadadır. Bu amaca ulaşmak için
başladığım bu çalışmada Atsız’ın sadece bir dergisi de incelenebilirdi. Fakat o zaman bu
hareketin etkisi ve bu hareketi meydana getiren unsurlar tam olarak ortaya
çıkmayacaktı.
Adı geçen dergiler aynı zamanda Türkçülüğün hafızasını da teşkil etmektedir.
Çalışmanın sonunda ek olarak verilen düğün, doğum ve ölüm ilânları Türkçülüğün
hafızasının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ilânlar hem Türkçüler arasında
haberleşmeyi, hem de ortak sevinç ve üzüntüler oluşturarak dayanışma ruhu
oluşturmayı amaçlamaktadır. Çıktığı haber verilen veya tanıtımı yapılan dergilerin
ilânları Türkçülerin işbirliği yaptığı kişi veya kuruluşları gösteren önemli bir veri olma
özelliği göstermektedir. Yine çalışmanın sonuna eklenen hem dergi, hem de yazar
bazında hazırlanan fihrist, konu ve içerik çeşitliliği içermesi bakımından bu meseleler
hakkında çalışanlar için kılavuz olacaktır

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Atsız ve Türkçülüğün Yarım Asrı
Baskı tarihi:
Aralık 2017
Sayfa sayısı:
766
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051556307
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Büyük Atsız, ömrünün çoğunu hasrettiği Türkçülük ülküsü yolunda, bilhassa çıkardığı süreli yayınlarla sesini memleket çapında duyulur hâle getirmiş, 1931-1975 yılları arasındaki yaklaşık yarım asrı, fâsılalarla da olsa Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi Türkçülük tarihinin ses getiren, Cumhuriyet Türkiyesi’nin mühim safhalarına tanıklık edip hâdiselerine dâhil olmuş bir neşriyat faaliyetiyle doldurmuştur. Gölgesi, kendisinden sonra, onun takipçisi olduğu iddiasıyla neşredilen dergiler bir tarafa, günümüzün milliyetçi mevkûtelerinin de üzerine düşen bu girişim, Atsız’ın temsil ettiği Türkçülüğün temel meselelere bakış açısını ortaya koyan bir veritabanı hâlinde önümüzde durmaktadır. Ozan Karabulak, bütüncül bir bakış açısını esas alarak inşa ettiği oylumlu çalışmasıyla, Atsız’ın, sahibi, yayın müdürü, başyazarı olarak öncülük ettiği bu uzun ve sivil Türkçülük yolunun, 273 sayıyı bulan külliyâtı içinde, Atatürk, Rıza Nur, komünizm, din, milliyetçilik, Kürtçülük, Anadoluculuk, dernek faaliyetleri, MHP ve Türkeş gibi ihtilaflara sebep olmuş yahut hakkında fikir birliğine varılmış, tesirleri bugün de hissedilen ana başlıkları üzerinden tam bir tarihî dökümünü çıkarmıştır. Ayrıca çalışmasını zenginleştiren ve belki de Türkçülüğün bibliyografik hafızası olarak nitelendirilebilecek önemli bir işe girişerek, adı geçen dergilerde kalem oynatmış tüm isimlerin ve kaleme aldıkları yazıların fihristini oluşturmuş, ilk dönem Orkun’unda başlayıp Ötüken’e intikâl eden doğum, ölüm ve evlilik ilânlarına ilişkin kayıtları çıkarmış, her Türk milliyetçisi için vazgeçilmez bir referans olarak sivrilip geleceğe de ulaşacak kalıcı ve arşivlik bir monografi ortaya koymuştur.

Kitabı okuyanlar 13 okur

  • Ergün Mamedov
  • Aysecik
  • Yusuf Enes Zahir
  • ÇAPAN FİLİKCİ
  • Büşranur
  • serdengeçti
  • Selim Pusat
  • Bahar
  • Mete Özyeğin
  • Aydolu

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (4)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0