Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar

Avrasya'da Şamanlar

Kırgızlarda Erkek şaman… baksı Kadın şaman… bübü
Tölgöçi… gelecekten haber veren şaman Körmökçi… ruhalarla konuşan Emçi… hekim Yadaçi… yağmur getiren Pileçi… her şeyi bilen şaman Bu şamanlar birbirinin düşmanı…
Şa… bilmek Şaman… bilgin
Yakutlar’da kartal kültü ilk şaman kadının bir kartaldan gebe kaldığını varsaydıkları için oldukça önemlidir.