1000Kitap Logosu
Aydınlanmanın Diyalektiği

Aydınlanmanın Diyalektiği

Okuyacaklarıma Ekle
TAKİP ET

Hakkında

390 sayfa ·
Tahmini okuma süresi: 11 sa. 3 dk.
Adı
Aydınlanmanın Diyalektiği
Orijinal adı
Diyalektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente
Çevirmen
Basım
Türkçe · Türkiye · Kabalcı Yayınevi · Mayıs 2010 (İlk yayınlanma: 1995) · Karton kapak · 9789759971687
Diğer baskılar
Aydınlanmanın Diyalektiği
Aydınlanmanın Diyalektiği
Aydınlanma'nın Diyalektiği Frankfurt Okulunun en etkili olmuş yayınıdır. II. Dünya Savaşı sırasında yazılmış ve bir süre gizlice çoğaltıldıktan sonra 1947'de Hollanda'da kitap olarak basılmıştır. Yazarlar Önsözde niyetlerini şöyle açıklarlar: "Aslında amacımız, insanlığın gerçekten insani bir duruma ulaşmak yerine, neden yeni bir tür barbarlığa battığını anlamaktan fazlası değildi." Ama kitap bütün bunların da ötesine geçer. Batı tarihinin doğuşunu ve öznelliğin, mitlerde temsil edildiği üzere, doğaya karşı mücadelede kendisini tanımlamasını, günümüzün en tehdit edici deneyimleriyle bağlantılandırır. Pratik hayattan koparılmış bilim, biçimselleştirilmiş bir ahlak, eğlence kültürünün güdümleyici doğası ve paranoit davranış yapısı, saldırgan bir antisemitizmin Aydınlanmanın sınırlarını belirlediğini iddia eder. Yazarlara göre bu öz-yıkımsal eğilim en baştan beri aydınlanmada içkin olarak vardı; yani Nasyonal Sosyalist dehşet modern tarihten bir sapma olmayıp, Batı uygarlığının en temel özelliklerinin ifadesiydi. Adorno-Horkheimer'e göre Batı aklının bu öz-yıkımı, toplum ile doğaya egemen olmanın tarihsel diyalektiğinden kaynaklanmaktadır. Bu ayrımı ideoloji haline getiren Aydınlanmanın izini söylencesel kökenlerine kadar sürerler. "Mit zaten Aydınlanmadır ve Aydınlanma mitolojiye geri dönmektedir." Bu paradoks Aydınlanmanın Diyalektiği'nin temel tezidir. (Tanıtım Bülteninden)  
Fiyatlar
fiyat bulunamadı

Okurlar

Kadın
% 45.1
Erkek
% 54.9
0-12 Yaş
13-17 Yaş
18-24 Yaş
25-34 Yaş
35-44 Yaş
45-54 Yaş
55-64 Yaş
65+ Yaş
8.9
10 üzerinden
49 Puan · 11 İnceleme
390 syf.
·
1 günde
·
6/10 puan
Aklin sinirlariyla, aklin kolaylika akilsizliga donusebilmenin irdelendigi nadide bir eserdir.mitbir çeşit aydınlanmadır ve aydınlanmanın batıl olanı yıkımı yalnızca miti yeniden tetikler. Olması gereken mit ve aydınlanmanın içerilerek aşılması, tarihselliği, refleksiyonu (bilen özne olarak, bildiği nesneden sonra onu bilen olarak kendine dönen düşünceyi) eleştiriyi yeni bir akıl anlayışıyla kullanmaktır. Dili oldukca ağır ama önemli bir kitap bence okurken bol bol not almalısınız
Aydınlanmanın Diyalektiği
Okuyacaklarıma Ekle
390 syf.
·
3 günde
·
10/10 puan
Aydınlanma
Çok akıcı yazılmış , rahat ve seri okunabile bir kitap. bugün de güncelliğini koruyan olgu aydınlanmanın bizzat karşısında durduğu batıl inanç sisteminin ya da mitlerin ta kendisine dönüşmesidir anlatılan , anlatılmak istenen. Kendimce güçlü hatta acımasız akıl eleştirilerinden biri olarak kabul ediyorum. Şöyle ki; Aydınlanmanın  ileri sürdüğü gibi akıl sadece özgürleşme ve ilerleme değildir. Akıl aynı zamanda iktidar ve egemenliktir.
Aydınlanmanın Diyalektiği
Okuyacaklarıma Ekle
390 syf.
Adorno ve Horkheimer "Aydınlanmanın Diyalektiği" kitap, Batı Aydınlanmacılığı üzerine temelli değerlendirme ve eleştiriler içeriyor. "Kesin bilgilerin ve allanıp pullanmış eğlencelerin selinde insanların bir yandan akıllanıp, diğer yandan aptallaştıkları"nı tutarlı örneklerle açıklıyor yazarlarımız. Mitolojik doğa ile aydınlanmış doğa bilimleri arasındaki ayrımı ortaya koyarak, aydınlanmanın da sırf bu görüşten sonra başladığını savunarak, dini anlayışların bu bağlamda mitolojik doğa algılayışından yana olduğunu vurguluyorlar. "En geniş anlamda ilerici bir düşünme olarak aydınlanmanın öteden beri amacı, insanları korkudan arındırmak ve efendi konumuna getirmek olmuştur. Aydınlanma tasarısı dünyanın büyüsünü bozmuştur. Söylentileri ve söylenceleri dağıtmak, kuruntuları bilgi yoluyla yıkmakla olanaklı olmuştur." Adorno aydınlanmayı nominalist bir tavır olarak niteler. Varlığı sözlendirme ve adlandırma ile aydınlanma daha da derinlere iner. Yine de Adorno´ya göre aydınlanma düşünme ile matematiği bir tutar. "Aslında aydınlanma matematiğe büyük eğilimle başlamıştır. Çünkü doğayı büyülerin dışında anlama ve açıklamanın biricik yolu matematiksel olarak düşünmek ve varlığa matematik ölçümlerle yaklaşmaktır." Aydınlama üzerine Kant´ın "İnsanın kendi suçuyla düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmama durumu ise, insanın kendi anlama yetisini bir başkasının klavuzluğuna baş vurmadan kullanmasıdır. Us tikeli genelden çıkarma yetisidir" gibi görüşlerine de aydınlık getiriliyor. Aydınlanmanın dinsel ve mitolojik büyülerden arınma başarısını anlatıyor. "Batıl inançlardan kaynaklanan doğa korkusunu aşmak için aydınlanma istisnasız tüm nesnel etki birimlerini ve şekillerini kaotik malzemelerden oluşan bir perde olarak göstermiştir." Adorno'ya göre bütün iyi şeyler bir zamanlar kötüydü, her ilk günah bir ilk erdeme dönüşmüştür. Son olarak aydınlanmanın, özellikle tüketici kültürel alanda yozlaşması da eleştiriliyor.
Aydınlanmanın Diyalektiği
Okuyacaklarıma Ekle
390 syf.
·
Beğendi
·
8/10 puan
Durup dururken, sabahın köründe bir insan ne diye kitap şikayeti yazmak ister ki? Kitap incelemesi yazmak varken hem de. "Sabahın köründe" yazmışım, o da önemli bak. Yapısalcılar olsaydı kafayı buna takardılar. Neden "sabahın körü mesela?" Haksız sayılmazlar, güneş tepedeyken yazmadığım için art niyetli bile sayılabilirim. Zaten "durup dururken" diye de eklemişim cümle başına. O da yalan. Üzerinden yirmi iki gün geçti. Yirmi iki gündür "yahu bu kitap ne anlatıyor" diye sorup duruyorum. Hayır yani, lisanstayken de okumuş olmasaydım hak verirdim de, iki oldu bu. Müstakil olarak sor, neyi dert ettiklerini, nelerden yana gamlanıp ellerinde olsaydı neleri tuzla buz edeceklerini anlatayım. Gerçi bu da herkes gibi bir sayfayı geçmeyecek, içerisinde de bolca "modernizm", "popüler kültür", "Frankfurt Okulu" olan cümleleri içerir ya neyse. Belki arada bir kültürel şizofreni deyip yakayı kurtarırım da yine yetmez. Zaten ne söylediğini de anlamıyorum kitabın. Sayfalarca ilerleyip bir şeylerin oturduğunu zannettiğim her an çok fiyakalı yanılıyorum ya Hu! Öyle böyle değil! Bereket ki kitabı Saussure okumamış. Her cümleye, her kavrama, her anlama kafayı takıp dururdu muhtemelen. Yok efendim şu kavramın sunduğu anlam keyfidirden tutun, konuşulan her şey bireyin seçerek konuştuğu soyut dil repertuarıdıra kadar... Derken, Saussure biterdi de kitap bitmezdi. Bitmiyor zaten. Anlaşılmıyor da. Anlaşılmayan çok şey var hem. Mesela Kızılderililer, Amerikalılara biz buralarda yaşamaktan sıkıldık, alın biraz da siz sefasını sürün mü dediler? Sanmam. Onlar da bir şekilde maruz kalan diğer herkes gibi kan kusa kusa maruz kaldılar. Ne diyorum? Bu dönem büyük bir ihtimalle Aydınlanmanın Diyalektiği’ni ana kaynak olarak ele alacağız, okuyup anlamaya, üzerinde derli toplu tartışmalara başlayacağız. Ciddi anlamda dilinden, üslubundan yana mağdur olduğumu hissettiğim kitaplardan oldu. Bachelard’ın Bilimsel Zihnin Oluşumu da böyleydi de neyse ki o birkaç ısrardan sonra gardını indirdi. Bu mu? Hak getire! Sadece ben muzdarip olsam yine neyse, birkaç kişi bir araya gelip dernek kuracağız. Allah’tan lisans boyunca tuttuğum notlar olduğu gibi duruyor da meseleyi oralardan tamamlıyorum. Neyse, Horkheimer ve Adorno beyler, bizi ancak ısrar paklar. Bir süre daha sizi anlamakta güçlük çeker, sonra belki yola gelirim. Ekonomi ve sınıfı yan yana görünce derhal Marksist izaha girişmek nasıl ki çiğnenmesi günah olan bir norma dönüştüyse muhtemelen sizin için de “okurken değil ama dinlerken haklılar adamlar” derim. Bir de hâlâ umudum var, bir gün imam sorarsa “insanlığa çok şey kattılar, iyi bilirdik” diyeceğim.
Aydınlanmanın Diyalektiği
Okuyacaklarıma Ekle
390 syf.
·
Beğendi
·
10/10 puan
Ne kadar uzun sürerse sürsün mutlaka herkesin okuması gerek. Hatta içinde anlamadığınız şeyleri internet çağındayız araştırın ve okumaya devam edip bitirin. Çünkü günümüzü anlamak için aydınlanmayı anlamak gerek. Avrupa, Amerika ve Japonya’nın rönesans ve reform üstüne aydınlanması ikinci dünya savaşı sonrası başladı ki bu günümüze rönesans ve reformdan daha yakın.
Aydınlanmanın Diyalektiği
Okuyacaklarıma Ekle
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.