Azerbaycan Cumhuriyeti (Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti)

·
Okunma
·
Beğeni
·
4
Gösterim
Adı:
Azerbaycan Cumhuriyeti
Alt başlık:
Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti
Baskı tarihi:
30 Ekim 1990
Sayfa sayısı:
205
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İrfan Yayınevi
Mehmed Emin Resulzade, Azerbaycan'ın tanınmış fikir ve devlet adamlarındandır. Türkçü, İslamcı ve medeniyetçi olan Musavat Partisi'nin başkanlığını yapmış, 28 Mayıs 1918'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına getirilmiştir.
O, uzun yıllar süren faaliyetleri ile Azerbaycan'da millî ruhun uyanmasında, demokratik fikirlerin yerleşmesine büyük rol oynamış, milletinin sevip saydığı eşsiz bir önder olmaya hak kazanmıştır.
Mehmed Emin Resulzade, bu kitabında başlangıcından beri içinde bulunduğu Azerbaycan millî hareketinin gelişmesini, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve hangi sebepler yüzünden Bolşevik Ruslar'ın eline geçtiğini en yetkili kalemlerden biri olarak anlatıyor.
Derneğimiz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki alakaların gelişmeye başladığı bu günlerde Azerbaycan hakkında bilgi edinmek isteyenlere en önemli kaynaklardan birini sunmakla kıvanç duyar.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Azeri Türkleri'nin hal-i hazırda oturdukları yerler mine'l-kadim Türk halkı ile mesken idi. Gerek Bakû,Gence, Şamahı, İrevan
ile Tebriz, Merağa, Erdebil ve saire gibi vilayetler ve gerek Mu­ğan, Aran, Karabağ ve Karadağ gibi memleketler daima Türk
İlinin oturağı ve Türk hanlarının ovlağı olmuştur. Bu yerler kendilerinde, bir çok Türk sülalelerinin irili ufaklı hükümetler kur­duklarını ve yıllarla saltanat sürdüklerini görmüşlerdir."
"Rus Darülfünıln'unda okuyan Azerbaycan talebelerinin Kiev'de toplanan
içtimaı keşf ve azası tevkif edilmişti."Hihal-i Ahmer" faydasına yapılan propoganda bu zamanki hissiyatın tervici için en münasip
bir vasıta oluyordu. Bakü kadınlarından küpelerini verenler olmuş­tu. Genç muallimler ve talebeler derslerini atarak Türk ordusuna gönüllü gidiyorlardı. Bu zamanda ekseri 1905 senesindeki inkılap cemiyetlerinde tecrübe görmüş gençlerden müteşekkil hafi bir cemiyet-i siyasi vücuda geliyordu."
" ... Biliniz ve agâh olunuz ki yegâne çare-i necatımız Türkiye 'nin isıiklâline ve onun terakkisindedir. Eğer biz şimdi de evvelki hissizli­ğimizden vazgeçmezsek, bu yüzden dünyanın gözü önünde hakk-ı insaniyet ve milliyetimizi kaybedip ağyare ecir, tabi ve adaten esirlikte kalacağımıza şüphe edilmesin ..."
Mehmet Emin Resulzade
Sebilürreşed Gazetesinden

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Azerbaycan Cumhuriyeti
Alt başlık:
Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti
Baskı tarihi:
30 Ekim 1990
Sayfa sayısı:
205
Format:
Karton kapak
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İrfan Yayınevi
Mehmed Emin Resulzade, Azerbaycan'ın tanınmış fikir ve devlet adamlarındandır. Türkçü, İslamcı ve medeniyetçi olan Musavat Partisi'nin başkanlığını yapmış, 28 Mayıs 1918'de kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına getirilmiştir.
O, uzun yıllar süren faaliyetleri ile Azerbaycan'da millî ruhun uyanmasında, demokratik fikirlerin yerleşmesine büyük rol oynamış, milletinin sevip saydığı eşsiz bir önder olmaya hak kazanmıştır.
Mehmed Emin Resulzade, bu kitabında başlangıcından beri içinde bulunduğu Azerbaycan millî hareketinin gelişmesini, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve hangi sebepler yüzünden Bolşevik Ruslar'ın eline geçtiğini en yetkili kalemlerden biri olarak anlatıyor.
Derneğimiz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki alakaların gelişmeye başladığı bu günlerde Azerbaycan hakkında bilgi edinmek isteyenlere en önemli kaynaklardan birini sunmakla kıvanç duyar.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Gamze

Kitap istatistikleri