Adı:
Aziz Mahmud Hüdayi
Baskı tarihi:
Aralık 2013
Sayfa sayısı:
168
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055207168
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayınları
Tarihî ve kültürel zenginliğimizin temel taşlarından biri ?
Dünden bugünü aydınlatan, bugünden de yarını aydınlatacak olan bir kandil ?
Yaşadığı devrin aynası olan ve bugün hâlâ canlılığını koruyan örnek bir şahsiyet ?
Aziz Mahmud Hüdâyî ?

"İster isen doğru yol,
Bir efendiye kul ol,
Bu kesrette vahdet bul,
Tevhide gel, tevhide."
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Yunus'ta şiir dilden gönüle akan bir ırmak, halden kalbe (yaşayıştan, lisana) taşan bir rahmet seli iken, Aziz Mahmud Hüdâyî [kuddise sırruhû], şiiri ve nesri fikri neşretmek için kullanmıştır. Halkı irşadda şiir türünü tercih etmiştir.
1.Allah'tan başka gerçek ve ebedî varlık yoktur; O'nun dışındaki varlıklardan ümidini kes! Eğer (kalp) gözünü açar, yiğitçe bakarsan, Allah sana kâfidir. Geçici ve nefsanî arzuların bir heves olduğunu göreceksin.
Kim umar senden vefayı
Yalan dünya değil misin
Muhammedü'l-Mustafa'yı
Alan dünya değil misin

Eğer şah u eğer bende
Her kişiyi salan bende
Kimse mekan tutmaz sende
Viran dünya değil misin

İşin gücün dâim yalan
Çok kişiden arta kalan
Nice kerre boşaluben
Dolan dünya değil misin
Alan sensin, veren sensin, kılan sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var
Hakikat üz(e)re anlayup bilen sen
Ne verdinse odur dahi nemiz var...
İKİ

Fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün/ fâilün

1. Tînet-i Âdemde konmasa eğer sevdâ-yı aşk
Cenneti bir dâneye satmazdı ol dânâ-yı aşk

2. Kenz-i mahfîden zuhûra geldi eşyâ lâ-cerem
Bâd-ı hubbiyle temevvüc etdi çün deryâ-yı aşk

3. Tâlib-i dîdâr olup ayılmaya tâ haşredek
Kim ki nûş ede ezel bezminde ger sahbâ-yı aşk

4. Aşk ü müşg olmaz nihân ânı bilir halk-ı cihân
Âşık-ı bî-çâreye mümkün müdür ihfâ-yı aşk

5. Bülbülün hâlin bilenler gûş ederler nâlesin
Bir gül-i bî-hâr içündür bunca hûy u hây-ı aşk

6. Aşk-ı Şîrîn oldu feryâdına Ferhâd'ın sebep
Ey nice dânâyı Mecnûn eyledi Leylâ-yı aşk

7. Ey Hüdâyî hâlet-i aşkı ne bilsin her meges
Kulle-i Kâf-ı hakîkat mürgüdür ankâ-yı aşk

İKİ

1. Eğer Âdem peygamberin yaratılış kimyasında aşk denilen sevda, insanı kendinden getiren haslet olmasaydı, oaşk bilgini cenneti bir tane (buğdaya) satmazdı.

2. Şüphesiz bütün yaratılmışlar, gizli bir hazine olan Allah'tan vücut buldular. O'nun (Allah'ın) sevgisinin rüzgârı ile aşk denizi dalgalandı.

3. Ezeli toplantıda (bezm-i elest) bulunanlar ve burada aşk kadehinden içenler Allah'ın güzelligini görebilmek için kıyamete kadar beklemelidirler.

4. Bütün halk, herkes bilir ki aşk ile misk kokusu gizlenemez; bîçâre âşığın, aşkını gizlemesi mümkün mü?

5. Bülbülün halini bilenler onun inlemesini, ağlamasını (sessizce) dinlerler; onun bütün inleyişinin, gürültüsünün dikensiz bir gülün aşkı için olduğunu bilirler.

6. Şirin'in aşkı, Ferhad'ın feryadına, ıstırabına sebep oldu! Nice bilginer Leyla'nın aşkıyla Mecnûn'a döndüler.

7. Ey Hüdâyî sinekler aşkın özelliklerini ne bilsinler! Onun, Kafdağı'nın tepesinde bulunan aşk ankası (kuşu) olduğunu bilemezler.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Aziz Mahmud Hüdayi
Baskı tarihi:
Aralık 2013
Sayfa sayısı:
168
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055207168
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Semerkand Yayınları
Tarihî ve kültürel zenginliğimizin temel taşlarından biri ?
Dünden bugünü aydınlatan, bugünden de yarını aydınlatacak olan bir kandil ?
Yaşadığı devrin aynası olan ve bugün hâlâ canlılığını koruyan örnek bir şahsiyet ?
Aziz Mahmud Hüdâyî ?

"İster isen doğru yol,
Bir efendiye kul ol,
Bu kesrette vahdet bul,
Tevhide gel, tevhide."

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Merve Gr
  • Kalemkitap
  • Lîn
  • Aslı Topaloğlu
  • Tahallî

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0