Adı:
Barok
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
143
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752984462
Kitabın türü:
Çeviri:
Işık Ergüden
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dost Kitabevi Yayınları
Barok, temel olarak, Floransa çıkışlı Rönesans kavrayışıyla Roma Rönesansı'nın kurduğu dengenin kopuşunu temsil eder. Tinsel yücelik, evrensel bilince dönük bir atılım, insan tutkularıyla doğanın zenginlikleri arasında sağlanan Platoncu uzlaşma gibi kavramların çözüldüğü görülür bu dönemde. Dolayısıyla, onaltıncı yüzyıl sanatı modern dünya için bir geçiş dönemi olarak değerlendirilir. Bu döneme has tarihsel koşulları ve farklı ülkelerde yaşanan farklı estetik deneyimleri irdeleyen bu çalışma, dönemi tüm öncülleri ve yarattığı dönüştürücü etki içerisinde çözümlüyor.
Kitabı yaklaşık 6 saatte bitirdim hiç durmadan.
Barok dönem ; 16 yy'da Rönesans sonrası Avrupa da ortaya çıkan sanat akımıdır. Bu akım; yaratıcılığı, duyguyu , düşünceyi ortaya çıkarma geliştirme bakımından hem mimariye, hem topluma etkisi çok fazladır. Özellikle Hristiyanlık'a özgü olarak kilisede barok akımın etkileri fazlasıyla hissedilmiştir. Bu etkinin içeriğinde Meryem Ana, İsa Peygamber, melek ve Tanrı tasviri çeşitli şekil biçimlerle süslemelerle ifade edilmiştir. Daha çok İtalya ağırlıklı olup, başlıca Venedik, Napoli ve Roma Baroku ön plana çıkan biçimlerdir.
Ayrıca kitapta belirtilmese bile Bach, Handel, Telemann gibi Barok bestecileri bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Kitap dili itibari ile az da olsa yabancı kelime ve terim var olsa da anlaşılır. Tabi ki bende bu terimlere hakim olmadığım için anlamakta zorlandım. Daha doğrusu pek anlamadım diyebilirim o terimleri.
Ama genel olarak Reform, Rönesans ve Barok Döneme ilgili iseniz bu tür kitaplar okunacak bir kitaplardir. Ben de bu döneme ve bu dönemin müziğine ilgili olduğum için okudum.
Böylece, Avrupa iki kümeye bölündü: bunlardan birincisinde usavurma ve soyutlama üstün geldi; diğerinde ise düş gücü ve duyarlık daha çok kendini gösterdi
Victor Lucien Tapie
Sayfa 41 - İletişim Yayınları
Her ikisi de şair, ve bu sıfatla da yaratıcıydılar; ama, Bernini, büyüklüğe, görünüşlerin yücelik ve görkemliliğine hayran; Borromini ise, verdiğinden çoğunu öneren, uyandıran, malzemenin ağırlığını, kendi öz mimarisini yontmayı unutacak kadar usta, becerikliydi. Her biri, kendisi kalarak, ikisi de, Rönesans öğelerinin barok yorumunun başarısına katkıda bulundular ve Palladio ile Vignola'nın ilkelerini en uç sonuçlarına kadar götürdüler.
Victor Lucien Tapie
Sayfa 48 - İletişim Yayınları
Tanrı'ya şükretmek, kesin bir ödevdi. İyilik bilmezlik, bir çeşit küfür , insanın gururunun yol açtığı bir günah gibi görünüyordu.
Victor Lucien Tapie
Sayfa 27 - İletişim Yayınları
17. yüzyılda Roma'da gelişen ve barokun en başarılı örneklerini ortaya koyan sanatın kaynağı, Renaissance(Rönesans) 'ın, Vignola (öl. 1573) ile Palladio'nun yorumladıkları ve belirginleştirdikleri öğretilerine dayanır. Ama, ana esinini, dini yenileşmeden, papalar tarafından güven altına alınmış görünen zihinsel ve siyasal fetihler karşısında duyulan hayranlıktan, ve nihayet, onların, onarılarak eski durumuna getirilmiş bir Hıristiyanlık'ın başkentine coşturucu bir güzellik verme isteğinden alır; "Roma triumphans".
Victor Lucien Tapie
Sayfa 43 - İletişim Yayınları
Böylece Roma, yalnız San Luca Akademisi'nde değil, yabancı ziyaretçilere sunduğu derin çeşitlilik içinde de, yani, eski sanat yapıtlarının, ayrıca birçok okulun yapıtlarının varlığıyla ve aydınlığının bütün bunları kaplamasıyla da, sözcüğün tam anlamıyla, resim yapmanın, yani görmenin ve düşünceye dalmanın öğrenildiği , kent oldu.
Victor Lucien Tapie
Sayfa 47 - İletişim Yayınları
Böylece ortaya, Floransa ve Roma Rönesansı tarzını andıran, Roma barokuyla benzerlikleri de bulunan, zira, aynı Rönesans'tan türemiş olan, ama, bir denge ve zarifliğe sahip, içinde zarafetin hiçbir zaman kırılgan olmadığı, gücün ağırlıksız olduğu, hantal olmadığı; ululuğun, yüceliğin, görkemin gösterişsiz olduğu bir tarz çıktı.
Victor Lucien Tapie
Sayfa 70 - İletişim Yayınları
Dağınık bir din duygusu, biraz ürkek bir mucize inancı, olağanüstü olana, mucizevi olana biraz ürkekçe bir inanç, elde edilme ya da ele geçirilme tarzına göre, kiliselerin öğrettiklerine yönelik daha uysal bir karşılama ya da büyücülüğün gizlerindeki bir sığınağın açıklamasıydı.
Victor Lucien Tapie
Sayfa 31 - İletişim Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Barok
Baskı tarihi:
2011
Sayfa sayısı:
143
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752984462
Kitabın türü:
Çeviri:
Işık Ergüden
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Dost Kitabevi Yayınları
Barok, temel olarak, Floransa çıkışlı Rönesans kavrayışıyla Roma Rönesansı'nın kurduğu dengenin kopuşunu temsil eder. Tinsel yücelik, evrensel bilince dönük bir atılım, insan tutkularıyla doğanın zenginlikleri arasında sağlanan Platoncu uzlaşma gibi kavramların çözüldüğü görülür bu dönemde. Dolayısıyla, onaltıncı yüzyıl sanatı modern dünya için bir geçiş dönemi olarak değerlendirilir. Bu döneme has tarihsel koşulları ve farklı ülkelerde yaşanan farklı estetik deneyimleri irdeleyen bu çalışma, dönemi tüm öncülleri ve yarattığı dönüştürücü etki içerisinde çözümlüyor.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Melisa Zeyneb
  • Ya Sin
  • Alper Aksakal

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0