Başkaldırı ve Uyum (Türk Muhafazakarlığı ve Nurettin Topçu)

·
Okunma
·
Beğeni
·
272
Gösterim
Adı:
Başkaldırı ve Uyum
Alt başlık:
Türk Muhafazakarlığı ve Nurettin Topçu
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
442
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055863418
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kriter Yayınevi
Türk Muhafazakârlığı ve Nurettin Topçu başlıklı araştırma evreninde, oldukça karmaşık ve sorunlu bir görünüm arz eden Türk muhafazakârlığı olgusu masaya yatırılmaktadır. Türk muhafazakârlığının, gelişmiş Batı ülkelerinde hayli baskın bir siyasal birikime sahip muhafazakâr akımlarla paylaştığı temel değerlerle, onu Batı muhafazakârlığından ayrıştıran öğeler tartışmada önemli yer tutmaktadır. Aslında muhafazakârlığın, bir sabun köpüğüne benzeyen seçmeci (eklektik) ve kaygan yapısı, araştırmacıyı daha baştan kimi ikilikler/zıtlıklarla (dikotomiler) karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yüzden tezin ilerleyen kısımlarında da belirtileceği gibi muhafazakârlığın ne olduğunu anlayabilmek, aslında onun ne olmadığının anlaşılmasında yatmaktadır. Zira gerek Batı gerekse Doğu (Türkiye ve modernleşme sürecine girmiş çeşitli İslam ülkeleri kastedilmektedir) muhafazakârlığında şeytan ayrıntıda daha doğrusu, zıtlıklarda gizlidir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Muhafazakâr düşünürler, diğer ideolojilerin aksine muhafazakâr düşünce evreninin "olması gereken" değil halihazırda "olan" toplumla ilgilendiğini kaydederler. Bu görüş de muhafazakârlığın dikotomik (ikilik/zıtlıklara dayanan) bir özelliğini açığa çıkarır. Zira her ne kadar "varolan toplumla" ilgilendiğini beyan ederse etsin, ideolojiler çağının içinden konuştuğu için muhafazakârlığın da ilgilendiği toplumsal yapıların "Varolan halinden" çok "Nasıl varolması gerektiği"ne dair çıkarsamaları vardır. İster Doğu ister Batı muhafazakârlığı olsun, her muhafazakâr akım, bu bağlamda bağlı bulunduğu dinsel kökene yönelik bir kurgulanmış, "yeryüzü cenneti"ne sahiptir ve toplum eninde sonunda kendini bu olması gereken "ideal toplum" yolunda reforma tabi tutmalıdır.
İstanbul'u fethedip Bizans İmparatorluğu'nun tarihsel misyonunu yüklenen Osmanlı, Batı dünyasına açık üstünlüğünü kabul ettirene dek hem Batı'yı tanımaya çalışmış, hem de fethedilen topraklardan devralınan bilimsel-kültürel mirası da sahiplenip özümsenmişti. Ancak, Yükselme Devri'nde bölgesinde neredeyse bir pax kurmayı başaran Osmanlı, bu tarihten sonra Batı ilgasını yitirdi. Fazlasıyla "ben-merkezci" olarak sayılabilecek bir tutum takınarak, dünyayı kendisi ve etrafındaki bendelerinden oluşan bir yapı gibi görmeyi benimsedi.
Nurettin Topçu, komünizmle ilgili tüm görüşlerini, Ahlâk Nizamı başlıklı eserinde toplamıştır. Ahlâk Nizamı, yazılış itibariyle hayli ilginç bir eserdir ve dört bölümdür. Hatırlanacağı gibi Kavgam isimli eserinde Nasyonal Sosyalizm'i anlatan Adolf Hitler de, kitabını dört bölüme ayırmıştır. Bu iki kitabın arasındaki temel benzerlik bölüm sayısından kaynaklanmamaktadır kuşkusuz. Hitler, Kavgam'ı, "Doktrin, Nasyonal Sosyalist Hareket, Komünistlere Karşı Harp ve Yahudilerin Devletleri Birbirine Düşürmesi Taktiği" alt başlıklarına bölmüştü. Topçu da, Ahlâk Nizamı'nı, kendisi farklı başlıklar kullansa bile aynı mantık eşliğinde yazmıştır. İlk bölümde düzen eleştirileri ve doktrinini tanımlayan Topçu, ikinci bölümde Müslüman Anadolu Sosyalizmi'nin yapı taşlarını gündeme getiriyor, soyuttan somuta iniyor. Kitabın üçüncü bölümü Yahudilere ayrılırken son bölümde komünizme karşı verilecek savaşın ayrıntılarına giriliyor. Topçu'nun Hitler ve Mussolini sempatisi hatırlanıldığında, eserin bölümlenmesi sırasında, sadece tesadüflerin devreye girdiğini söyleyebilmek zorlaşıyor.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Başkaldırı ve Uyum
Alt başlık:
Türk Muhafazakarlığı ve Nurettin Topçu
Baskı tarihi:
2010
Sayfa sayısı:
442
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786055863418
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kriter Yayınevi
Türk Muhafazakârlığı ve Nurettin Topçu başlıklı araştırma evreninde, oldukça karmaşık ve sorunlu bir görünüm arz eden Türk muhafazakârlığı olgusu masaya yatırılmaktadır. Türk muhafazakârlığının, gelişmiş Batı ülkelerinde hayli baskın bir siyasal birikime sahip muhafazakâr akımlarla paylaştığı temel değerlerle, onu Batı muhafazakârlığından ayrıştıran öğeler tartışmada önemli yer tutmaktadır. Aslında muhafazakârlığın, bir sabun köpüğüne benzeyen seçmeci (eklektik) ve kaygan yapısı, araştırmacıyı daha baştan kimi ikilikler/zıtlıklarla (dikotomiler) karşı karşıya bırakmaktadır. Bu yüzden tezin ilerleyen kısımlarında da belirtileceği gibi muhafazakârlığın ne olduğunu anlayabilmek, aslında onun ne olmadığının anlaşılmasında yatmaktadır. Zira gerek Batı gerekse Doğu (Türkiye ve modernleşme sürecine girmiş çeşitli İslam ülkeleri kastedilmektedir) muhafazakârlığında şeytan ayrıntıda daha doğrusu, zıtlıklarda gizlidir.

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Mustafa Kemâl
  • İlkay Şal
  • Sonat Akova

Kitap istatistikleri