Batı Barbarlığı 1 Rousseau, Marx ve Nietzsche Üzerine

0,0/10  (0 Oy) · 
5 okunma  · 
0 beğeni  · 
201 gösterim
Politik duruşları itibariyle birbirlerinden çok farklı cenahlarda yer almalarına karşın Rousseau, Marx ve Nietzsche, yaşadığımız dünyayı, insanlığın bugünkü durumunu/dramını tahlil etme, modern çağın olumsuzluklarını vurgulama ve Batı barbarlığını doğru kavrama bakımından üzerinde durulması gereken kalburüstü filozoflardır. Onları yeni bir okumaya tâbi tutmadan ve görüşlerini "yeniden tahlil etmeden" Batı uygarlığını ve modernliği doğru değerlendirmek güçtür. Rousseau, Marx ve Nietzsche, Batı uygarlığının akıldışı yönleri üzerinde ilk duran, bu anlamda da Batı’nın barbarlığını gözler önüne seren önemli eleştirmenlerdir. Dolayısıyla, barbar Batı’yı doğru kavramamızda zikredilen düşün adamları, bizim için muktezî bir konumdadırlar. Biz, sürekli bir biçimde, Batı’nın barbar olduğunu ileri sürüyoruz. Bu kitaptaki amacımız da, Batı’nın barbarlığını ve insanlık dışı durumunu/özelliklerini Batı’nın en bilinen düşünürlerinden hareketle ortaya koymaktır. Batı barbarlığını Batı’nın ciddi ve bilinen düşünürlerinin ağzından dile getirmeyi hedefleyen Batı Barbarlığı kitabımızı 10 cilt olarak tasarladık. Sonraki ciltlerde Batı’nın barbarlığını açıkça dile getiren diğer düşün adamları üzerinde duracağız.

Kitaptan 1 Alıntı

Rousseau'nun deyişiyle " Bir toprak parçasını çitle çevirip ' Bu bana aittir ' diye bilen , buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan uygar toplumun gerçek kurucusu oldu...

Batı Barbarlığı 1, Sezgin KızılçelikBatı Barbarlığı 1, Sezgin Kızılçelik