Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi

·
Okunma
·
Beğeni
·
150
Gösterim
Adı:
Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi
Baskı tarihi:
1 Haziran 2016
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754082616
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nesil Yayınları
Baskılar:
Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi
Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi
Yönetim ve insan... Bu iki parça bir bütünü teşkil eder. Hele hele âdil bir idare binlerce yılın en büyük özlemidir. İnsanın insanca yönetilmesi özlemi. Gerçek 'Devlet' âdil devlettir... Fakat 'Adalet' fikri fikirsizlerin tekelinde olduğu müddetçe adilliğinden çok şey kaybetmekte. 'Her millet layık olduğu idareye er geç kavuşur' deniyor. Kabul, ama nesillerin çürümesini hangi göz tahammülsüz seyredebilir? Hür Türkiye'nin de özlemleri vardır. Bu özlemlerin en derini şüphesiz kendisine sahip çıkanların yine kendinden olması ve muhteşem iradenin her kesimde tecellisidir. Bu kitap cesur bir mecranın ulaşacağı aydınlık bir penceredir.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Ona-Bediüzzaman’a- göre, İlâhî irâde nazariyesi içinde, hak mefhumu en mümtaz yerini almakta ve teminata bağlanmış bulunmaktadır. Şu ifâdeler bunun açık delilidir:

«Cenab-ı Hakk’ın nazar-ı merhametinde hak, haktır; küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilemez» (1).

Bu ifâdeler hak mefhumuna, ilahiyatçı bir hukuk anlayışı içinde mâna vermektedir. Buna göre hak, mutlak mânada himâye altına alınmış bulunmakta ve kendine has bir orijinallik arzetmektedir çünkü, umumiyetle Batılı mânadaki ilâhiyatçı hukuk uygulamalarında insan hakları dâima, monarșik idarelerin keyfî, istibdadından kurtulamamıştır. Halbuki Bediüzzaman, hak mefhumunun gerçek teminatını İslâm'ın İlâhiyatçı hukuku açısından yaptığı izahta bulmuş ve göstermiştir. Zira, Batı hukukları cemaatin selâmeti için ferdin hukukunu ihmal edebilen bir ölçüyü zulme yol açabilecek bir anlayış içinde benimsemiştir. Ferdî haklar asırlar boyunca tahdit ve tehdit altında tutulmuştur. Halbuki İslâm hukuku ise, adalet-i mahza mülahazasiyle bir ferdin hukukunu bütün Insanlara feda etmeye müsait değildir. Bu ölçü, İslâm'da insan haklarının ne derece korunduğunu gösteren değer hükmü olmaktadır. Batıda ancak XVIII. asırda görülmeye başlayan cezaların şahsîliği yolundaki gelişmeler, bu noktada İslâm'ı on asır geriden tâkip etmek durumunda kalmıştır


(1) Mektûbat, 50.
" Nasarayı (hıristiyanları) ve emsalini dalalete atan yalnız aklı azl (red) ve bürhan'ı (delili) tard ve Ruhban ı taklit etmeleridir...
İslamiyeti daima tecelli ve fikirlerin gelişmesi nispetinde inkişaf edilen şey, onun hakikat Üzerine teesüs etmesi, delile dayanması, akıl ile anlaşması, hakikat üzerinde bulunması ve ezelden ebede kadar birbirine bağlı olan Hikmet'in dusturlarına uygun bulunmasıdır."
" güçlü bir fikir adamın da, değişik zamanlarda söylenen fikirlerin biribirini yalanladığı, birbirine ters düştüğü veya redde uğradığı görülmez."
" büyük alimleri ve kurdukları mektepleri hürmetle yad ettiren şey, yaşadıkları zamana, iman ve ilimleri ile hükmetmiş olmaları ve ileri çağlara aydınlatıcı birer rehberlik yapmış olmaları değil midir?"
Bu devirde, suistimalât o dereceye vardı ki, bir sermayedar kendi yerinde oturup, bankalar vasıtasıyla bir günde bir milyon kazandığı halde, bir biçare amele sabahtan akşama kadar taht-el arz(yer altı) madenlerinde çalışıp kût-ü lâyemut (ölmeyecek) derecesinde on kuruşluk bir ücret kazanıyor.
-mektubat-
Cenâb-ı hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, uluhiyet sıfatlarını fehmetmek (kavramak) üzere bir Vahid-i kıyasî vazifesi görüyor. Maalesef insan, benliğini su-i ihtiyar hâkimiyet ve istiklâliyete âlet ederek tam bir fir'avun olur
İslamiyet'in menşei ilim, esası akıldır. Binaenaleyh İslamiyet'in, hakikati kabul ve safsatalı evhamı reddetmek şanındandır.
- İşârat-ül-İ'caz
Eğer akıl ve nakil hükmü çatışırsa, usûl ilminin prensiplerine göre akıl hükmü tercih edilecek nakil tevil olunacaktır. Fakat bu aklın, selim akıl olması gerekir

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi
Baskı tarihi:
1 Haziran 2016
Sayfa sayısı:
480
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754082616
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Nesil Yayınları
Baskılar:
Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi
Bediüzzaman Said Nursi ve Devlet Felsefesi
Yönetim ve insan... Bu iki parça bir bütünü teşkil eder. Hele hele âdil bir idare binlerce yılın en büyük özlemidir. İnsanın insanca yönetilmesi özlemi. Gerçek 'Devlet' âdil devlettir... Fakat 'Adalet' fikri fikirsizlerin tekelinde olduğu müddetçe adilliğinden çok şey kaybetmekte. 'Her millet layık olduğu idareye er geç kavuşur' deniyor. Kabul, ama nesillerin çürümesini hangi göz tahammülsüz seyredebilir? Hür Türkiye'nin de özlemleri vardır. Bu özlemlerin en derini şüphesiz kendisine sahip çıkanların yine kendinden olması ve muhteşem iradenin her kesimde tecellisidir. Bu kitap cesur bir mecranın ulaşacağı aydınlık bir penceredir.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Ahmet Koyuncu
  • Hakkı SANCAK
  • Muhammed
  • Serden Geçti
  • Mehmet

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%50 (1)