Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar

9,0/10  (1 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
69 gösterim
TAKDİM

Doğru usuller, gitmek istediğiniz yere nasıl varmanız gerektiğini gösteren birer pusuladır.
Doğru metodların amaca ulaştırmada ne kadar önemli olduğunu büyükler şöyle ifade etmiştir: “Kavuşamadığımızın sebebi usulsüzlüktür.”

Doğru metotlar rehberliğinde az bir gayretle büyük sonuçlar almak mümkündür. Bundan dolayıdır ki usul/yöntem/metodoloji ilimlerin aslı olmuştur.

Bu çalışmamızda hedefimiz, Bediüzzaman Hazretlerinin bütün hayatını kapsayan öğrenimini, özelliklte talebelik yıllarında kendisini nasıl yetiştirdiğini
ve bu konuda hangi metodları takip ettiğini kendi dilinden ve hayatından örneklerle açıklamaya çalışmaktır.
  • Sayfa Sayısı:
    165
  • ISBN:
    9786056627538
  • Yayınevi:
    Süeda Yayınları
  • Kitabın Türü:

Kitaptan 12 Alıntı

3
Kendisini yetiştirmek isteyen ilim taliplileri de her şeyden önce niçin bu yolu tercih ettiklerini bilmelidir. Gayelerini tespit etmelidir. Yalnız hayal, heves, taklit, şöhret gibi sebeplerden kaynaklanan ilim isteğinin geçici olacağının farkında olmalıdır. Güçlü nedenlere sahip olmalıdır ki uzun süreçte mesafe alınabilsin. Tahsil hayatı boyunca ilmi hayatı canlı tutacak ortamlarda bulunmalıdır. Etrafından yararlanmayı bilmelidir.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

1
'Mübalağa, zemm-i zımnidir.' Onun için ilim talebesi anlatmak istediğini olduğu gibi, anlatmalıdır. Mübalağadan sakınmalıdır.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

5
Mütalaa, düşünceyi kuvvetlendirir, basiret nurunu parlatır ve akli melekeleri besler. Fikre istikamet verir, hayata rehber olur, aklın yolunu aydınlatarak onu ulaşamadığı hakikatlere ulaştırır. Zihnin cilasıdır. Mütalaa, asrımızın en büyük bir hastalığı ve birçok kötülüğün kaynağı olan cehaletin panzehridir.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

6
Hazret-i Üstadın okumasını şöyle formülize etmek mümkündür:
GAYE > OKUMA > EZBERLEME > ANLAMA > UYGULAMA > ANLATMA

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

2
Kendisini yetiştirmek isteyen insanlar, ilme olan iştiyaklarını her daim canlı tutacak ortamlarda bulunmaya çalışmalıdır.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

4
İlk nazil olan ayette 'Yaradan Rabbinin ismiyle oku!' denmesi, dinimizin okuma ve kimin için okumamız gerektiğini göstermesi adına son derece önem arz etmektedir.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

7
Hazret-i Üstadın hayatında da görüldüğü üzere, kendisini yetiştirmek isteyenler öncelikle çok okumalıdır. İstidadına uygun olan alanlarda kendilerini geliştirmelidir. Mütalaa ile düşüncelerini canlı tutmalıdır. Sürekli yenilenen ve gelişen bir dünyada, insan da kendisini okumakla yenilemelidir. Okuma fakiri olmanın insanın yetişmesinde olumsuz sonuçlar vereceğini unutmamalıdır.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

8
İlim talebesi fırsat buldukça okumalıdır. Uygun şartlar ve ortamları beklememelidir. Küçük zaman dilimlerini de okumakla değerlendirmelidir. İlim talebesi hayatında, okuma konusunda, bir fetret dönemi yaşamamalıdır.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

9
Okuma konusunda hiçbir engel tanımamaktadır. Gözü hiçbir zorluk görmemektedir. Bilakis okumaktan zevk almaktadır. Çünkü O, niçin okuduğunu çok iyi bilmektedir.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe

12
Talebe, başka insanların düşüncelerinden yararlanmakla birlikte hür düşünebilen bir fert olmalıdır. Kendisini başkalarının düşüncelerine esir hissetmemelidir. İlmi konular üzerinde canlı bir düşünceye sahip olmalıdır. Çünkü ince ilmi konuları bu sayede çözebilecektir.

Bediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis KörpeBediüzzaman'ın Öğrenirken Kullandığı Metodlar, Muhlis Körpe
2 /