1000Kitap Logosu
Bencilliğin Erdemi
Bencilliğin Erdemi
Bencilliğin Erdemi

Bencilliğin Erdemi

OKUYACAKLARIMA EKLE
8.5
45 Kişi
117
Okunma
51
Beğeni
4.234
Gösterim
219 sayfa · 
 Tahmini okuma süresi: 6 sa. 12 dk.
Basım
Türkçe · Türkiye · Plato Film Yayınları · Ağustos 2010 · Karton kapak · 9789756381124
Orijinal adı
The Virtue Of Selfishness
Diğer baskılar
Bencilliğin Erdemi
The Virtue of Selfishness
Günümüzün pek çok otoritesi tarafından yirminci yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri sayılan Ayn Rand, eserlerinin tekrar basımıyla ve savunduğu düşüncelerin büyük bir bölümünün doğruluğunun zaman içerisinde kanıtlanmış olması nedeniyle etkinliğini ve önemli bugün de korumakta. Postmodernizmin yol açtığı türlü ve bireysel yaratıcılığa indirdiği darbelerin ardından, bireyin kendini doğru bir ahlakla yapılandırılıp toplum içinde konumlandırılması düşüncesi yeniden gündeme geldi. Bu yüzden tüm yaşamı boyunca geliştirdiği "objektivzm" felsefesi doğrultusunda, bireyselın yaratıcılığı hep birincil değer saymış olan Ayn Rand'ın düşünsel gündemdeki yerini yitirmemesinin şaşılacak bir yanı bulunmasa gerektir.
2 mağazanın 2 ürününün ortalama fiyatı: ₺56,25
8.5
10 üzerinden
45 Puan · 3 İnceleme
Muhammed Furkan Sağlık
Bencilliğin Erdemi'yi inceledi.
219 syf.
·
14 günde
·
7/10 puan
Biz Değil, BEN!
---İncelemeye geçmeden önce filozof Ayn Rand hakkında bilgi vermek önemli--- Ayn Rand 2 Şubat 1905'de Rusya'da dünyaya gelmişti. Rand'ın yaşadığı dönem komünizmin cereyan ettiği dönemdir. Ancak çoğu filozof, gibi düşünmeyen Rand, komünizme karşı çıktı. Hayatı boyunca komünizmle savaştı. Henüz çocukken komünistler babasının dükkanına el koymuştu. Rand, kolektivizme, alturizme kesinlikle karşı çıkıyordu. Rand'e göre bireyin kurtuluşu ancak bireyi esas alan bir düşünce sistemiyle başarılı olabilirdi. Birey her yaptığı işte kendi çıkarlarını korumalı, ardından diğer bireyleri düşünmeliydi. Rand bu felsefesini neredeyse tüm alanlara uyguladı. Çoğu filozofun Kapitalizme karşı nefret duymasına karşın Rand sıkı bir kapitalistti. Ona göre bireyin ekonomik, siyasal, içsel huzurunu sağlayan tek sistem Kapitalizmdi. Bu düşüncelerinden ötürü ABD'ye taşındı. ABD'ye taşınmasıyla birlikte felsefi romanlar ve felsefesini tanıtır nitelikte kitaplar yazmaya başladı. "Kapitalizm, mülkiyet hakkı dahil, bütün birey haklarını tanıyan, bütün mülkiyetin özel bireylerce sahiplenildiği bir sosyal sistemdir." Kurduğu Objektivizm psikoloji alanına da yansıdı. Çoğu psikolog Rand'ın felsefesinden etkilendi. Yazarı birazcık tanıdıysak geçelim kitaba; Kitap Ayn Rand'ın kısım kısım felsefi ve siyasi görüşlerini içeriyor. Makalelerden derlenmiş olabilir. Eğer ki Rand'ı tanımaya başlamak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Bazı yerlerde sık sık tekrarlar var. Yer yer sıkıcı olduğu da söylenebilir. Zaten Ayn Rand çok iyi kitaplar yazmasıyla meşhur bir filozof değildir. "Hak ettiğiniz dünyayı elde edebilirsiniz; o dünya mevcuttur, gerçektir, mümkündür: O dünya sizindir. Fakat onu elde etmek için kendinizi tamamen adamanız, geçmiş dünyanızla, o dünyanın ‘insan başkalarının hatırı için yaşaması gereken kurbanlık hayvandır’ diyen temel doktrini ile bütün bağlarınızı koparmanız gereklidir. Kendi kişiliğinizin kıymeti uğruna mücadele edin." AYN RAND
Bencilliğin Erdemi
8.5/10
· 117 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
9
Zeynep Merdan
Bencilliğin Erdemi'yi inceledi.
219 syf.
·
Beğendi
·
7/10 puan
Bencilliğin Erdeminin Peşinde
Bencilliği tüm olumsuz çağrışımına rağmen bir erdem olarak neden kullandığı sorusuna çarpıcı bir cevap verir Rand: ‘bunu bizzat ondan korkmanızı sağlayan nedenden dolayı yapıyorum.” Rand, popüler kullanımda bencil kelimesine yüklenen anlamın yalnızca yanlış olmadığını aynı zamanda insanlığın ahlaki gelişiminin zincirlenmesinden daha fazla sorunlu olan kolektivizmi de temsil ettiğini savunur. Rand’a göre “Popüler kullanımıyla bencillik, kötülükle eş anlamlıdır; bu kelime insanın zihninde emeline ulaşmak için bir yığın cesedi çiğnemeye hazır olan, hiçbir canlı varlığa değer vermeyen, akılsız kaprislerin etkisiyle herhangi bir anın vereceği hazzın peşinde olan eli kanlı bir zalim imajı uyandırmaktadır.” Tüm bu anlamlarına rağmen Rand, kendi felsefesindeki bencilliği “kişinin kendi çıkarlarıyla ilgilenmesi” olarak tarif eder. Rand, Felsefe Tarihinde hiçbir filozofun insanın bir değerler sistemine niçin ihtiyaç duyduğu sorusuna akılcı, objektif, ispatlanabilir ve bilimsel bir cevap veremediğini ileri sürer. Tüm filozofların en büyüğü olarak konumladığı Aristo’nun bile etiğe tam bir bilim olarak bakmadığını ve kendi zamanının bilge insanlarının yapmayı tercih ettikleri şeyleri gözlemlemesi üzerine kendi etik sistemini inşa ettiğini söyler. Çünkü Rand’a göre “filozofların çoğu, etiğin varlığını mutlak, verili ve tarihsel bir gerçek olarak kabul etmiş ve onun metafizik sebebini keşfetmeyle veya objektif geçerliliğiyle ilgilenmemiştir.” Rand, Objektivist Etiğin üç temel değeri Akıl, Amaç, Özsaygı şekilde belirterek bu üç temel değere karşılık gelen üç erdemi ise şöyle sıralar: Akılcılık, Üretkenlik ve Gurur. Üretkenliğin akılcı bir insanın hayatının asıl amacı olduğunu söyleyen Rand, bunu insanın tüm değerler hiyerarşisini oluşturan ve belirleyen asıl değer olarak konumlar. Rand, aklın üretkenliğin ilk şartı olduğunu bunun nihayetinde elde edilen sonucun ise gurur olduğunu belirtir. Rand, Gurur Erdeminin en iyi “ahlaki hırslılık” terimi ile tanımlanabileceğini söyler. Çünkü Rand’a göre insanın en büyük ahlaki amacı kendisi için yaşamaktır. Bir Düşman: Diğerkâmlık Yaşayan tüm organizmaların amacının hayatı idame ettirmeye yönelik faaliyetler olduğunu söyleyen Rand’a göre akılcı bir varlığın hayatı için uygun olan şey “iyi”; uygun olmayan şey ise “kötü”dür. Bu yüzden akılcı bir varlık için hayatta kalmanın en makul yolu düşünmek ve üretken bir çalışma halidir. İnsanın doğasındaki bu yönelimi bencillikle açıklayan tavrı bir dürüstlük cesareti değil midir? Rand, Objektivist Etiğin “bir faaliyette bulunanın daima kendi faaliyetinden faydalanan olması ve insanın kendi akılcı öz çıkarı için hareket etmesi fikrini savunduğunu izah eder. Ve bu gerekçelerle Objektivist etiğin akılcı bir bencillik ahlakı olduğunu savunur. Rand; Altruizm (Diğerkamlık, Özgecilik) etiğinin insanın kendi çıkarlarıyla ilgilenmesi ve bu çıkarlar ne olursa olsun kötü olduğunu söylediğini belirtir. Altruizm, başkalarının çıkarına yönelik bir eylemin iyi; kişinin kendi çıkarına olan bir eyleminse kötü olduğunu ileri sürmektedir çünkü. Rand, Altruist doktrinlerin bir tür “ahlak yamyamlığı” olduğunu; bir kişinin mutluluğunun ancak bir başkasının zararıyla mümkün gördüğü fikrinden kaynaklandığını ileri sürer. Rand, bir insanın kendi çıkarlarıyla ilgilenmesinin kötü olduğu düşüncesinin insanın yaşama arzusunun da ve hatta yaşamın da kötü olduğu sonucuna varabileceğini ve hiçbir düşüncenin bu düşünceden daha kötü olamayacağını savunur. Ayn Rand Okumanın Faydaları Rand bilincin katmanlı yapısının doruklarına varmak ve akılcılığın koridorlarında gezinmek için insanın bir tür keşfetme zorunluluğu taşıması gerektiğini söyler: “Neyin doğru neyin yanlış olduğunu nasıl söyleyeceğini, kendi yanlışlarını nasıl düzelteceğini insan kendisi keşfetmek zorundadır.” Mutluluğu “kişinin değerlerini elde etmesinden kaynaklı bir bilinç durumu” olarak tanımlayan Rand, medeni dünyanın çöküşünün nedenini insanın ahlaksızlığına bağlamaz. O, sorunun kaynağı olarak insanın ahlaksızlığını değil, halihazırdaki ahlak anlayışını gösterir. Tüm sorumluluğun ise Altruist filozoflara ait olduğunu söyler. Rand, insanların amaçlarını ortaya koyan ve yollarını belirleyen tek şeyin felsefe olduğunu söyleyerek insanları kurtaracak olan tek şeyin de felsefe olduğunu vurgular. Rand’ın önce romanlarıyla kurduğu, ardından sistematize edip kuramsallaştırdığı Objektivizm evvela bir etik yorumu olarak okunabilir. Tarihsel ve politik birçok sorunun yanlış bir etik yorumu yüzünden kaynaklandığını düşünen Rand sadece teşhis yapmakla kalmaz sorunlu gördüğü her noktaya kendi çözümünü de sunar. Rand’ın Objektvist Etiğini yalnızca yıkıcı karakteriyle okumak bu yüzden hatalıdır. Onun Objektivist Etiği özellikle Altruist Etik geleneğine getirdiği antitezleriyle etiğin temel sorusu olan değerler kavramlarına başka bir açıdan bakar. Yüzyıllardır bir yergi olarak kullanılan bencillik kavramına “kişinin kendi çıkarıyla ilgilenmesi” yorumunu yapan Rand böylelikle yeni bir bencillik yorumu da sunmuş olur. Rand, tüm bu tezleriyle yıllardır eleştirilse de hala kışkırtıcı bir antitez olma özelliğini koruyor. Sırf bu özelliği ve olası yeni tezlerin imkânı için bile onu okumaya değmez mi?
Bencilliğin Erdemi
8.5/10
· 117 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
12
F.A
Bencilliğin Erdemi'yi inceledi.
219 syf.
·
8 günde
·
Beğendi
·
8/10 puan
Bireycilik
AYN RAND Ayn Rand, yazdığı Yaşamak İstiyorum, Ben, Hayatın Kaynağı ve Atlas Silkindi kitapları ve objektivizm felsefesiyle tanınan düşünür-yazar. Felsefesi ve kitapları kendi bireycilik, rasyonel bencillik ve kapitalizm kavramlarını vurgular. Rand'ın "aşırı bireyciliği" “sağcı anarşist" veya "vahşi kapitalizmin filozofu" olarak nitelendirilmesine neden olmuştur. Kitapta bazı konuları ilginç bulsam da Hoolywood’da yazar olarak çalıştığı sırada "filmde gülen insanlar var komünist bir ülkede gülen insan gösterilmesi komünizm propagandası yapmaktır" şeklinde ifade vererek birçok Hoolywood çalışanının hayatını karartmış olduğunu öğrenince elbette ki yazdıklarından farklı bir imaja büründü kafamda. İnsan insana bunu neden yapar dedim? Kendi hayatı da 1924’de komünistler tarafından karartıldığını okuyunca yazarı anlamaya başladım, ama ona asla hak vermedim. Haksızlığa uğramış olmak bir başkasına haksızlık edilmesini meşrulaştırmaz. Düşüncelerinin tamamına katılmasam da bazı kavramları tanımlaması, toplumun ahlaki dayatmalarının insanın özgürlüğündeki en önemli engellerden biri olarak gören açıklamaları ve savlarını açıklarken kullandığı argümanlar kitabı okumaya değer kılıyor. Ayn Rand’ın Atlas Silkindi’de gösterdiği gibi, bireyciliğin felsefi dayanağı ve gerekçesi şudur: etik, politik ve psikolojik olarak bireycilik, insanın kendine has şekilde hayatta kalmasının, insanın insan olarak, akılcı bir varlık olarak hayatta kalmasının nesnel bir gereksinimidir. "Bir bireyci ilk olarak ve en önemlisi akıllı bir insandır. İnsan yaşamı düşünme becerisine, insanın akılcı melekesine bağlıdır; akılcılık bağımsızlık ve kendine güvenin ön şartıdır. Bağımsız olmayan ve kendine güveni olmayan bir “bireyci”, terim bakımından bir çelişkidir; bireycilik ve bağımsızlık mantıken birbirinden ayrılamaz. Bireycinin temel bağımsızlığı, onun kendi aklına sadık kalmasını içerir; bireycinin, başkalarının ispatlanmamış iddialarına feda etmeyi reddettiği şey onun realitenin gerçeklerini algılama şeklidir, anlayışıdır, muhakemesidir. Entelektüel bağımsızlığın anlamı işte budur bir bireycinin özü budur. Bireyci serinkanlı ve uzlaşmaz şekilde gerçek merkezlidir." “Sadece bir temel hak vardır: Bir insanın kendi yaşamı üzerindeki hakkı. Diğer tüm haklar onun sonucudur.” Sosyalizmin uygulamalarının bu hakları yok ettiğini, ABD’nin ise tek ahlaki amacının bireysel hakların korunması olduğu iddiasında bulunuyor. ABD’nin bireyin hakkının parası olanlar için geçerli olduğundan, gerektiğinde birey haklarının askıya nasıl kolayca alındığından da pek dem vurmuyor. Öyledir, göçmenler çoğu zaman yeni memleketinde güvende olmak için kraldan fazla kralcı olmayı tercih ederler. Rand da bunu yapmış ve bunu yazmış.
Bencilliğin Erdemi
8.5/10
· 117 okunma
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
12