Adı:
Beş Ahlak Yazısı
Baskı tarihi:
Ekim 2017
Sayfa sayısı:
104
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750734441
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Cinque Scritti Morali
Çeviri:
Kemal Atakay
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Can Yayınları
Umberto Eco, ahlaksal hesaplaşma niteliği taşıyan beş yazısını "Beş Ahlak Yazısı" adı altında toplamış. Kitabın ilk yazısı, "Savaşı Düşünmek", Körfez Savaşı'ndan yola çıkarak, geleneksel savaşlarla modern savaşların bir karşılaştırılması ve modern savaşı anlama çabası. "Ebedi Faşizm", Mussolini İtalya'sında faşizmi yaşayan çocuk Eco'nun anılarından faşizmin "ebedi" niteliklerini çözümlemeye geçen yetişkin Eco'nun neredeyse değişmez faşist belirtileri ortaya koyuşu. Üçüncü yazı "Basın Hakkında", İtalya basınının 1950'lerden bu yana geçirdiği dönüşümü ele alan, ama basına ilişkin genel değerlendirmeler içeren bir yazı. Dördüncü yazı, "Öteki Sahneye Girdiğinde", herhangi bir dinsel inanç sistemine bağlı olmaksızın bir insanın nasıl bir ahlak yaratabileceğinin araştırılması -kısacası, Türkiye açısından son derece güncel bir konu olan "laik ahlak'ın temellendirilmesi çabası. Ve son yazı "Göçler, Hoşgörü ve Hoşgörülemezlik" 2000 yılının en temel uluslararası sorunu göç olgusunu, Batı-Doğu toplumları arasındaki geleceğe yönelik ilişkilerin nasıl bir gidiş göstereceğini düşünme çabası. Türk toplumunu da yakından ilgilendiren beş sorun, beş ahlaksal hesaplaşma.
(Arka Kapak)
104 syf.
·2 günde·Puan vermedi
Eco'nun Beş Ahlak Yazısı kitabı, Kuveyt savaşını, medyayı, basını, gazete ve dergileri ele almasının yanında, Italya'da 20. yy'da faşizmin gençler üzerinde uyguladığı ıdeolojiyi ve bu ideolojinin Kök-Fasizm, Milliyetçilik , Nazizim ve faşizmin kökeninde yatan etkenleri ele almaktadır. Aynı zamanda başka makalesinde ise, lâikligin Katolizm ve diğer inançlar ile ilişki boyutunu ele alır. Son makalede ise hem göçlerin önlenemez akışını hem de uluslararasi yargılama süreçlerini italya bazında partizanlara uygulanan şiddetin boyutunu tartışmaktadır. Pek keyifli bir okuma ile bir solukla okunacak bir kitaptır.
104 syf.
·2 günde·Beğendi·9/10
Kitap, savaşı düşünmek, ebedi faşizm, basın hakkında, öteki sahneye girdiğinde, göçler, hoşgörü ve höşgörülemezlik olmak üzere, 5 bölümden oluşmakta. İlk bölümde ,küreselleşme ve teknolojik gelişmeler neticesinde, savaşta meydana gelen değişiklikler vurgulanmakta, savaşın çok kaybedenli bir hal aldığı ve tabulaşması gerektiği vurgulanmakta. 2. bölümde faşizmin tam bir tahlili yapılmakta, kök faşizm kavramı- yazar faşizmin belirli bir felsefesi ve keskin sınırları olduğunu düşünmediğinden dolayı- ortaya atılmakta ve bu kavram altında her faşist yönetimde bulunabilecek 15 özellik irdelenmekte. 3 bölümde İtalya"da basının gelişimi diğer ülkelerle kıyaslanarak eleştirilmekte. 4. bölümde insani değerlerin, duygu ve düşüncelerin oluşması bakımından "ötekinin" önemi vurgulanmakta ve inanan-inanmayan insanların duygudurumları karşılaştırılmakta. Son bölümde ise , göç olgusu ve sonuçlarının Avrupa üzerindeki muhtemel etkileri tartışılmakta.
104 syf.
·1 günde·Beğendi·9/10
Gelgelelim en korkunç hoșgörüsüzlük farklılığına ilk kurbanları olan yoksullarınkidir. Zenginler arasında ırkçılık yoktur. Zenginler olsa olsa ırkçılık öğretilerini üretmișlerdir:oysa yoksullar ırkçılığın çok daha tehlikeli olan uygulamasını üretirler.
104 syf.
·8/10
Eco’nun beş denemesini bulacaksınız.

Özellikle Faşizm üzerine yazdıkları altı çizilesi. Yine Basın ve Gazetecilik üzerine de özel şeyler yazmış Eco.
Entelektüel işlev, insanın kendi hakikat kavramını, o hakikati yeterince yansıttığı kabul edilebilecek tarzda, eleştirel olarak ortaya koymasıdır.
Umberto Eco
Sayfa 16 - Can Yayınları (2017 Basım)
Entelektüel işlevin ahlaksal işlevden ayrı tutulamayacağı da bir gerçektir. Entelektüel işlevi yerine getirmeye karar vermek ahlaksal bir seçimdir, tıpkı cerrahın bir yaşamı kurtarmak için canlı eti kesme kararı almasının ahlaksal bir seçim olduğu gibi. Ama cerrah, ne kesme işlemini gerçekleştirdiğinde acıma duygusuna kapılmalıdır, ne de cerrahi müdahaleyi sürdürmenin bir işe yaramayacağını gördüğü için açtığı yeri kapadığında. Entelektüel işlev duygusal açıdan katlanılması olanaksız sonuçlara da yol açabilir, çünkü kimi zaman bazı sorunları çözümsüz olduklarını ortaya koyarak çözmek zamnda kalır insan. İnsanın vardığı sonucu dile getirmesi ahlaksal bir seçimdir, dile getirmemesi de (belki de yanlış olduğunu umarak). Bir anlığına bile olsa “insanlık görevlisi” görevini üstlenen kişinin dramı budur.
Umberto Eco
Sayfa 17 - Can Yayınları (2017 Basım)
Her şeyden önce başkalarının bedensellik haklarına saygı duymak zorundayız, bu haklar arasında konuşma ve düşünme hakkı da vardır. Benzerlerimiz bu “bedeni hakları”na saygı göstermiş olsalar, Herodes’in Beytlehem’de iki yaşından küçük bütün bebekleri katlettirmesi, Hıristiyanların yırtıcı hayvanlara atılması, Aziz Bartolomeus Kıyımı, heretiklerin yakılması, imha kampları, sansür, maden ocaklarında çalıştırılan çocuklar, Bosna’daki tecavüzler olmazdı.
Etnik ve dinsel nedenler yüzünden birbirlerini vuran yetişkinlere hoşgörüyü öğretmek boşa yitirilmiş vakittir. Çok geçtir artık. Öyleyse, yabanıl hoşgörüsüzlükle daha en baştan, en küçük yaşlardan başlayan sürekli bir eğitim aracılığıyla, bu hoşgörüsüzlük bir kitapta yazıya dökülmeden, fazlaca yoğun ve katı davranış kabuğu haline gelmeden savaşılmalıdır.
Geçmişteki her savaş,yurttaşların,bu savaşı haklılığına inanarak,düşmanı yok etme arzusu içinde olması ilkelerine dayanıyordu.Oysa şimdi bilgi akışı yurttaşların inancını sarsmakla kalmamakta,onları düşmanların ölümüne duyarlı hale getirmektedir.-Ölüm artık uzak ve basiretsiz bir şey olmaktan çıkmış kabul edilemez görsel bir kanıt niteliği kazanmıştır.
... en korkunç hoşgörüsüzlük, farklılığın ilk kurbanları olan yoksullarınkidir. Zenginler arasında ırkçılık yoktur. Zenginler olsa olsa ırkçılık öğretilerini üretmişlerdir; oysa yoksullar ırkçılığın çok daha tehlikeli olan uygulamasını üretirler.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Beş Ahlak Yazısı
Baskı tarihi:
Ekim 2017
Sayfa sayısı:
104
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789750734441
Kitabın türü:
Orijinal adı:
Cinque Scritti Morali
Çeviri:
Kemal Atakay
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Can Yayınları
Umberto Eco, ahlaksal hesaplaşma niteliği taşıyan beş yazısını "Beş Ahlak Yazısı" adı altında toplamış. Kitabın ilk yazısı, "Savaşı Düşünmek", Körfez Savaşı'ndan yola çıkarak, geleneksel savaşlarla modern savaşların bir karşılaştırılması ve modern savaşı anlama çabası. "Ebedi Faşizm", Mussolini İtalya'sında faşizmi yaşayan çocuk Eco'nun anılarından faşizmin "ebedi" niteliklerini çözümlemeye geçen yetişkin Eco'nun neredeyse değişmez faşist belirtileri ortaya koyuşu. Üçüncü yazı "Basın Hakkında", İtalya basınının 1950'lerden bu yana geçirdiği dönüşümü ele alan, ama basına ilişkin genel değerlendirmeler içeren bir yazı. Dördüncü yazı, "Öteki Sahneye Girdiğinde", herhangi bir dinsel inanç sistemine bağlı olmaksızın bir insanın nasıl bir ahlak yaratabileceğinin araştırılması -kısacası, Türkiye açısından son derece güncel bir konu olan "laik ahlak'ın temellendirilmesi çabası. Ve son yazı "Göçler, Hoşgörü ve Hoşgörülemezlik" 2000 yılının en temel uluslararası sorunu göç olgusunu, Batı-Doğu toplumları arasındaki geleceğe yönelik ilişkilerin nasıl bir gidiş göstereceğini düşünme çabası. Türk toplumunu da yakından ilgilendiren beş sorun, beş ahlaksal hesaplaşma.
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 84 okur

  • Metin Bağrıyanık
  • busra satik
  • Esra
  • Ebrarizm
  • Zekeriya Bektaş
  • Selma Satan
  • No one
  • Pelin İnan
  • Necmettin Zafer
  • Bey Böyrek

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%5.7
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%34.3
25-34 Yaş
%42.9
35-44 Yaş
%14.3
45-54 Yaş
%2.9
55-64 Yaş
%0
65+ Yaş
%0

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%36.8
Erkek
%63.2

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%19 (4)
9
%14.3 (3)
8
%23.8 (5)
7
%14.3 (3)
6
%23.8 (5)
5
%0
4
%4.8 (1)
3
%0
2
%0
1
%0