Beş Surenin Tefsiri

·
Okunma
·
Beğeni
·
56
Gösterim
Adı:
Beş Surenin Tefsiri
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
445
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756004869
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Fecr Yayınları
Birçok müslüman Kur’an’ı ibadet ve sevap kastıyla okur. Oysaki o bir amaç değil, insana dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren ilahî bir ışık, cehaletin karanlıklarını dağıtan eşsiz bir nur, Hakk’a çağıran ve doğruya ileten yüce bir rehberdir. Sahabiler Hz. Peygamber’in de örnek nitelikli önderliğiyle Kur’an’ı okuyarak tüm aşırılıklardan arınıp “orta ümmet” niteliğini kazandılar. Ondan öğrenip yaşadıklarıyla yaklaşık 23 yıllık bir zaman dilimi içerisinde “İnsanlar için çıkarılmış en iyi ve örnek bir toplum’ oluşturdular.

Kur’an’ı okumak ve yaşamak için herkesin arapçayı öğrenmesi imkansızdır. Bu sebeple kişi kendi dilinde yapılmış olan çeviri ve tefsirlerden faydalanarak Kur’an’ı anlayıp yaşayabilir. Elimizdeki mevcut Türkçe çeviriler hem maksadı tam olarak ifade edemediklerinden hem de konu bütünlüğü içerisinde yapılmadığından Türk okuyucusunun ihtiyaçlarına yeterince cevap verememektedir. Kendi müfessirlerimizin yaptığı Türkçe tefsirlerin de lüzumundan fazla uzun olması okuyucuyu bıktırmakta dolayısıyla maksadı yeterince gerçekleştirmekten uzak bulunmaktadır.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Hamd, Allah'a mahsustur. Sadece O'na hamd eder ve sadece O'ndan yardım dileriz. Allah, kime hidayet verirse, artık onu doğruyoldan saptıracak hiç kimse yoktur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa, onu da doğru yola çevirecek kimse yoktur. Sözlerin en iyisi Allah'ın sözü, yolların en iyisi de Hz Muhammed'in yoludur.

Rabb'im! Benim ilmimi ve kavrayışımı artır, beni de müslim olarak öldür ve salihler zümresine ilhak eyle.
Rahmetini, bir an bile inananlardan esirgeme...
Önceki bir kısım müfessirlerin yaptıkları gibi ayetlerin lafzındaki hakiki ya da mecazi manayı, sıhhati tartışılan rivayetlere veya akli ve nakli delillerle temellendirilmemiş sağlıksız yorumlara feda etmedik. ayetin lafzının söylemediği bir manayı, o ayete söylettirmemeye bilhassa özen gösterdik.


Bir akademisyen sorumluluğu ve bilinci ile nesh meselesini tetkik edip tanıdıktan ve mensuh kabul edilen ayetleri teker teker bizzat inceledikten sonra bizde hasıl olan kanaate göre, tefsirlerde problem olarak nitelendirilen bu konunun Kur'an'ı anlamada önemli ve asli bir unsur olmadığı ve Kur'an'da da mensuh ayet bulunmadığı için, bir kısım müfessirlerin, ilmî şahsiyetine saygı duymamıza rağmen, "Bu ayet mensuhtur,” sözüne itibar etmedik. Hatta bazı ayetlerin mensuh kabul edilemeyeceğini gücümüz nisbetinde isbat etmeye çalıştık. Çünkü Allah Teâlâ'nın vahyettiği Hz. Peygamber'in tebliğ edip katiplerine yazdırdığı ve Resmî Mushafta cem edilip günümüze kadar tevatüren gelen bir ayet hakkında, "Bu ayetin hükmü, artık geçersizdir,” demeyi ilmen ve fikren isabetli bulmuyoruz.
Nakledildiğine göre iki kişi birbirleri ile kıyasıya tartışıyordu, Onlardan birisi o kadar sinirlenmişti ki, öfkesinden yüzü kıpkırmızı kesilmişti! Bunu gören Resulullah (sav): "Ben bir söz biliyorum; bu adam o sözü söylerse, derhal öfkesi diner, O söz; E'ûzü billahi mineşşeytanirracîm 'dir dedi." (Buharî, Edeb,
76)

Görülüyor ki Hz. Peygamber de şeytanın etkisi altında bulunan bir kimsenin, onun elinden yakasını kurtarabilmesi için istiâze ile Allah'a sığınmasının en güzel yol olduğunu ifade etmiştir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Beş Surenin Tefsiri
Baskı tarihi:
Ocak 2018
Sayfa sayısı:
445
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756004869
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Fecr Yayınları
Birçok müslüman Kur’an’ı ibadet ve sevap kastıyla okur. Oysaki o bir amaç değil, insana dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren ilahî bir ışık, cehaletin karanlıklarını dağıtan eşsiz bir nur, Hakk’a çağıran ve doğruya ileten yüce bir rehberdir. Sahabiler Hz. Peygamber’in de örnek nitelikli önderliğiyle Kur’an’ı okuyarak tüm aşırılıklardan arınıp “orta ümmet” niteliğini kazandılar. Ondan öğrenip yaşadıklarıyla yaklaşık 23 yıllık bir zaman dilimi içerisinde “İnsanlar için çıkarılmış en iyi ve örnek bir toplum’ oluşturdular.

Kur’an’ı okumak ve yaşamak için herkesin arapçayı öğrenmesi imkansızdır. Bu sebeple kişi kendi dilinde yapılmış olan çeviri ve tefsirlerden faydalanarak Kur’an’ı anlayıp yaşayabilir. Elimizdeki mevcut Türkçe çeviriler hem maksadı tam olarak ifade edemediklerinden hem de konu bütünlüğü içerisinde yapılmadığından Türk okuyucusunun ihtiyaçlarına yeterince cevap verememektedir. Kendi müfessirlerimizin yaptığı Türkçe tefsirlerin de lüzumundan fazla uzun olması okuyucuyu bıktırmakta dolayısıyla maksadı yeterince gerçekleştirmekten uzak bulunmaktadır.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Sabamelikesi
  • M. B. Kaya
  • Muhammed Ali
  • Mustafa maden
  • lazcuk

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0