Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi (Yeni Bir Jeopolitik Teori)

·
Okunma
·
Beğeni
·
138
Gösterim
Adı:
Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi
Alt başlık:
Yeni Bir Jeopolitik Teori
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
258
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beytülmakdis Vakfı Yayınları
İsrâ' Sûresi'nde; Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün vaadedilmesi ile beraber dünya çapında İslâm'ın yeniden canlanışının, Müslümanların ayağa kalkışının işaretlerinin fark edilmesi ve dünya liderliğinin Beytülmakdis'te gerçekleşeceği resminin görülmesi üzerine; Enbiyâ, A'râf, Sebe' ve İsrâ' sûrelerinden yapılan çıkarımlar ile uluslararası ilişkiler alanında ortaya koyulmuş bir teori olan Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi'nin âyet-i kerîmeler ışığında açıklanması, teori kapsamındaki siyasî ve tarihî bilgilerin stratejileriyle beraber aktarılması ve Allah'ın bereketli kıldığı topraklar olan Beytülmakdis'in tarifinin yapılmasıyla meydana getirilen bu kıymetli kitap, özgürlüğe götürecek olanın "değişim" olduğunu, bunun da ancak bilgi edinmek ile gerçekleşeceğini tarihi bir seyir içerisinde gözler önüne sermektedir. Prof.Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi’nin kaleme aldığı bu çalışma, aynı zamanda Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin Türkçe’ye çevrilen ilk eseridir. Yeni bir jeopolitik teoriyi Kur’an ve hadisler bağlamında ortaya koyan yazar, Beytülmakdis’in merkezinde olduğu üç bereket dairesini ayrıntılı bir şekilde işlemekte, bu coğrafyanın özgürlüğüne kavuşabilmesi için stratejik planları okuyucuya aktarmakdır. Bu teoriye göre; Beytülmakdis’e hükmeden (birinci daire); Mısır ve Biladüşşam’a egemen olur (ikinci daire). Mısır ve Biladüşşam’a hükmeden (ikinci daire); Doğu İslam ülkelerine egemen olur (üçüncü daire). Doğu İslam ülkelerine hükmeden kimse (üçüncü daire); dünyaya egemen olur. O halde, söz konusu teoriye göre şu dört ülkenin Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne katkısı olacağını söylemek mümkündür: Mısır, Irak, Suriye ve Türkiye.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Umut; hayallerin gerçekleşmesi, istenilen hedeflere ulaşılması hususunda gereken değişikliklerin meydana gelmesi için, dur durak bilmeksizin mücadele etmektir. Bir başka ifadeyle umut, değişime hazır olmanın fiili şeklidir.
Her ne kadar "bereket" kelimesi için, insan, zaman, mekan, ayet, bitki veya Allah'ın mahlukatından birine verilen ilahi bir nimet "Allah tarafından verilen ilahi bir lütuf" tanımı kullanılsa da İsrâ suresinin ilk ayeti ile diğer ayet ve hadisler ışığında bereket kelimesi, "bolluk ve ziyade (sürekli bir artış)" şeklinde tanımlanabilir.
Allah(c.c), insanların arasından peygamberler ve şehitler seçmiştir. Aylar arasında ise Ramazan ayını seçmiştir ve bu ayın içinden ise son 10 günü seçmiştir, bu günlerden ise Kadir gecesi'ni seçmiş ve bin aydan hayırlı kalmıştır. Allah (c.c)'ın seçtiği ve alemlere bağışladığı bazı mekanlarda vardır; Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve alemlere bereket merkezi olması için seçtiği Mukaddes topraklar. Bu mukaddes topraklardan bir kısmını seçerek,orayı da mukaddes kılmıştır (Beytülmakdis). Bu topraklardan da küçük bir kısmını seçerek, bereketin merkezinin merkezi ve kutsiyeti merkezi kılmıştır. (Mübarek Mescid-i Aksa)

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi
Alt başlık:
Yeni Bir Jeopolitik Teori
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
258
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Beytülmakdis Vakfı Yayınları
İsrâ' Sûresi'nde; Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün vaadedilmesi ile beraber dünya çapında İslâm'ın yeniden canlanışının, Müslümanların ayağa kalkışının işaretlerinin fark edilmesi ve dünya liderliğinin Beytülmakdis'te gerçekleşeceği resminin görülmesi üzerine; Enbiyâ, A'râf, Sebe' ve İsrâ' sûrelerinden yapılan çıkarımlar ile uluslararası ilişkiler alanında ortaya koyulmuş bir teori olan Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi'nin âyet-i kerîmeler ışığında açıklanması, teori kapsamındaki siyasî ve tarihî bilgilerin stratejileriyle beraber aktarılması ve Allah'ın bereketli kıldığı topraklar olan Beytülmakdis'in tarifinin yapılmasıyla meydana getirilen bu kıymetli kitap, özgürlüğe götürecek olanın "değişim" olduğunu, bunun da ancak bilgi edinmek ile gerçekleşeceğini tarihi bir seyir içerisinde gözler önüne sermektedir. Prof.Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi’nin kaleme aldığı bu çalışma, aynı zamanda Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin Türkçe’ye çevrilen ilk eseridir. Yeni bir jeopolitik teoriyi Kur’an ve hadisler bağlamında ortaya koyan yazar, Beytülmakdis’in merkezinde olduğu üç bereket dairesini ayrıntılı bir şekilde işlemekte, bu coğrafyanın özgürlüğüne kavuşabilmesi için stratejik planları okuyucuya aktarmakdır. Bu teoriye göre; Beytülmakdis’e hükmeden (birinci daire); Mısır ve Biladüşşam’a egemen olur (ikinci daire). Mısır ve Biladüşşam’a hükmeden (ikinci daire); Doğu İslam ülkelerine egemen olur (üçüncü daire). Doğu İslam ülkelerine hükmeden kimse (üçüncü daire); dünyaya egemen olur. O halde, söz konusu teoriye göre şu dört ülkenin Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne katkısı olacağını söylemek mümkündür: Mısır, Irak, Suriye ve Türkiye.

Kitabı okuyanlar 5 okur

  • Şüheda Zeynep Bozkurt
  • Edward.Who
  • Gelincik Çiçeği
  • Yasemin Kara
  • Zişan Neslişah Bulut

Kitap istatistikleri