Giriş Yap

Bilimsel Devrimlerin Yapısı

Bilim felsefecilerinin de tekrar tekrar gösterdikleri gibi, hazırda duran bir veri birikimi üzerinde birden fazla kuramsal yapı inşa etmek mümkündür. Bilim tarihine baktığımızda da,bu tür almaşıkları üretmenin, özellikle yeni bir paradigmanın ilk gelişme aşamaları sırasında,hiç zor olmadığını görüyoruz.
Reklam
Bir dile ya da kavramsal sisteme tarafsız bir gözlem açısından bakılamayacağını söylemek, aslında, o dilde öne sürülen bütün önermelerin, hipotezlerin veya varsayımların kendi doğrulanma koşullarını da beraberinde getirdiklerini söylemekle özdeştir.
Sanatçılar gibi yaratıcı bilim adamları da sırasında rayından çıkmış bir dünyada yaşayabilmelidirler.
Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Thomas S. KuhnSayfa 167 - Kırmızı Yayınları
Tarih, yalnızca bir zamandizimi ve anlatı deposu olarak görülmediği takdirde, şu anda bize egemen olan bilim imgesinde esaslı bir dönüşüme yol açabilir.
Reklam
Feinschliff
Bilimin bütün bu özellikleri hakkında öğrenecek daha çok şey vardır. Bilimdeki topluluk ya da camia yapısının incelenmesi gereğini vurgulayarak başladığım bu sonsözü, başka alanlardaki benzer toplulukların aynı tarzda ve her şeyden önce karşılaştırmalı olarak öğrenilmesi gereğinin altını çizerek kapatmak istiyorum. Bilimsel olsun ya da olmasın, insan belli bir topluluğu nasıl seçer ve kendisi o topluluğa bir üye olarak nasıl seçilir? Bu çevreye sosyalleştirilme süreci ve bu sürecin aşamaları nelerdir? Çevrenin ortak amacı olarak belirlediği hedefler hangileridir? Bireysel veya toplu ne tür aykırı davranışlara hoşgörü gösterir? İzin verilemeyecek sapmaları nasıl denetler? Bilim üzerine çok daha kapsamlı bir anlayışın gelişebilmesi, başka tür soruların yanıtlanmasına da bağlıdır elbette, fakat bu kadar acil araştırmaya gerek duyulan bir başka alan daha düşünemiyorum. Bilimsel bilgi de tipkı dil gibi,özünde ya bir topluluğun ortak malıdır yahut da bir hiçtir. Bunu anlamak için, bu bilgiyi yaratan ve kullanan çevrelerin kendilerine has özelliklerini öğrenmek zorundayız.
Reklam
2
20
191 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.48