Giriş Yap

Bilimsel Devrimlerin Yapısı

“ Gerçek, hata yapana, karmaşaya düşenden daha yakındır.”
Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Thomas S. KuhnSayfa 91 - Kırmızı Yayınları
Reklam
Tarihe Düşen Rol
Eğer bilim, bugün kullanılan metinlerde toplanmış olgu, kuram ve yöntemlerden oluşan bir bütünse, o zaman bilim adamları da, başarsın ya da başarmasın, bu belirli bütüne şu ya da bu öğeyi kazandırmaya çalışan insanlar olmak durumundadır.
Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Thomas S. KuhnSayfa 69 - Kırmızı Yayınları
"Pozitivist bilim kavrayışı, bu zor­luğa karşı, bilimdeki yeniliklerin tek tek bilim adamlarının ileri sürdüğü varsayımlarla, yani hipotezlerle ilerlediğini söyleyebil­ mektedir. Ancak, bu yeni varsayımların bilim adamlarının aklına nereden geldiği, bunun kesin bir mantığı olup olmadığı soruları pozitivizm için yanıtlaması güç sorulardır. Bu nedenle Kuhn gibi görelilikçi konvansiyonalistler, bilimsel bilginin ilerlemesinde ve bilimsel buluşlarda evrensel ve akılcı bir mantık aramanın yer­siz olduğuna, bilimin ilerlemesinin son tahlilde bilim yapanların psikolojik ve sosyolojik tercihlerine bağlı olduğuna inanmışlar­dır. Her bir yaklaşımın ya da paradigmanın kendi içinde mantıksal kuralları olmakla birlikte, eski bir paradigmadan yenisine geçişteki bilimsel yaratıcılık öğesinin kurallarla açıklanabilir bir mantığı yoktur. Bu nedenle pozitivizmin endüktif mantık ya da hipotez kullanarak bilimi geliştirdiği görüşü yetersizdir ve bu gö­rüşün yetersizliğine Kuhn gibi konvansiyonalist bilim tarihçileri dikkat çekmişlerdir." -Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Kırmızı Yayınları, syf: 23-24
"Bilimin görevi, düşünce ile gerçeklik arasında bir uyum yahut özdeşlik sağlamak değil, gerçeklikten sağlanabilen sistema­tik deneyimleri tutarlı bir yapı içinde birbirine bağlamak ve bu yapının doğruluğunu giderek artırmaktır." -Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Kırmızı Yayınları, syf: 21
Reklam
"... Eski görüşe hâkim olan fiziksel nedensel­lik düşüncesinin yerini olasılıkçı, yani matematiksel nedensellik aldı." -Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Kırmızı Yayınları, syf: 20
Reklam
2
22
211 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42