Giriş Yap

Bir Dava Adamından Notlar

Merhum Zübeyir Ağabeyin, Bir Nur Talebesine Yazdığı, Sadakat ve Fedakârlık Dersini Tam İfade Eden Mektubu Aziz Muhterem Kardeşim... Mademki İslâm’ın her derdine razı olduğunu bildiriyorsun, bu müjdenle bize aşk ve şevk veriyorsun, o halde iyi dinle: Vazifen:...
Ey nefsim, sen titre, kendine bak, kendini gör, kendini bil, kendini anla, kendini tecessüs et. Ancak nefsine müfettiş, nefs-i emmarene murakıp olma yüksekliğine çık.
Bir Dava Adamından Notlar
Bir Dava Adamından Notlar
50 öğeden 21 ile 30 arasındakiler gösteriliyor.