Bir Düello ve Bir Suikast

0,0/10  (0 Oy) · 
0 okunma  · 
0 beğeni  · 
18 gösterim
Kazım Karabekir Paşa, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en önemli komutanlarından birisidir. İstiklal Harbi sonrası çeşitli sıkıntılara maruz kalan Paşa'nın hayatına bir suikast yapılmak istenir ve Paşa derhal aldığı bu bilgiyi Başvekil İsmet İnönü'ye bir mektupla bildirir. Paşa'nın mektubu şöyledir: 'Aldığım bazı şayani teessür haberler dolayısıyla zatı biraderlerini rahatsız etmek zaruretinde kalıyorum. Mesele şudur: Şahsıma karşı bir suikast tertip olunmaktadır. Bunu bir Ermeniye yaptırmak veyahut mümkün olmazsa suikast yapan imha olunarak bunun Ermeni olduğunu ilan etmek düşünülüyormuş. Şahsıma karşı yapılacak herhangi bir suikastten endişe edecek hilkatte değilim. Hayatım bunun pek bariz delilleriyle doludur. Endişem şudur: Bu suikastın tahakkuku halinde efkarı umumiyye faili hakikileri bulmakta pek güçlük çekmeyecektir. Ve aksi sadalar vatan ve milletimize meş'um akibetler mukadder kılabilir. Acaba bu suikast işi İstiklal Harbi arkadaşlarının eskisi gibi samimi olacakları ve birlikte yürüyecekleri hakkında çıkan şayialar üzerine muhtemel bir birlik cephesini bozmak için mi tertip edilmiştir? Binbir tehlikeden kurtulan vatan ve milletimizin menfur suikastlerle tehlikeye düşürülmemesi için nazarı dikkatinizi samimane celp ederim'... İşte bu eserde bu olayı en ince ayrıntısına kadar bulacaksınız. Hem de ilk defa yayınlanan ilave belgeleriyle birlikte...