Bir Dünyanın Eşiğinde

·
Okunma
·
Beğeni
·
2.189
Gösterim
Adı:
Bir Dünyanın Eşiğinde
Baskı tarihi:
Haziran 2012
Sayfa sayısı:
431
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754703672
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınevi
Cemil Meriç'in ilk telif eseri ve yazarın düşünce serüveninde bir dönüm noktası. Avrupa dışı kültürler ve Doğu, yazarın "tecessüslerin coğrafyasına" Hint'le, Hint Edebiyatı çalışmasıyla girdi. "Olemp'i ararken Himalaya çıkmıştı" karşısına. Kitap, alışılmış edebiyat tarihi ve incelemesi kalıbına uymaz. Meriç'in Doğu'yu ve "mazlum medeniyetler"i Türkiye'nin düşünce gündemine sokma çabasının ilk ifadesi, hatta manifestosudur: "Hint, bir kitabın ilk cümlesi. Onu sizler için yazdım."
(Tanıtım Bülteninden)
431 syf.
·7 günde·8/10
"Tanımıyoruz Hint'i. O ülkeye en büyük hükümdarını armağan eden Türk, Hint'i tanımıyor. El Birûni'ye rağmen tanımıyoruz Hint'i. Tanımıyoruz Hint'i. Tasavvufun ana kaynağı olan Hint'i tanımıyoruz. Tanımıyoruz Hint'i. Kanuni devrinde yazılan ve Osmanlıca'dan Avrupa dillerine en fazla çevirilen Hümayunnâme'ye rağmen tanımıyoruz. Binbir Gece'ye, Binbir Gün'e, Tutinâme'ye, Ramayana'ya, Kelile ve Dimne'ye rağmen tanımıyoruz."

(Jurnal 1, s.147-148).

Hint Edebiyatına ömrünü vakfeden Cemil Meriç, fazlasıyla zengin yeni bir dünyayla tanıştırıyor bizi. Okuyucu kitabı okumaya başladığı esnada gerçekten de fazlasıyla derin ve farklı bir dünyanın eşiğinden içeri adım atmakta olduğunu fark ediyor. Eser genel olarak iki kitabı kapsıyor. Ilk kitapta Hint dünyasına ait pek çok düşüncenin Hellenizm'e maledildiğinden fakat bu düşüncelerin aslında Hint'e ait olduğundan bahsediyor yazar. Hint dünyasına duyulan hayranlığın pek çok devirde devam ettiğini fakat Roma İmparatorluğu'nun yıkılışının ardından bu hayranlığın arka plânda kaldığını görüyoruz satırlarda. Hint düşüncesinin Batı tarafından kimi zaman anlaşılıp kimi zaman anlaşılmadığını, anlaşıldığı dönemlerde de sırf Batı'nın çıkarına hizmet etsin diye anlaşıldığını gözler önüne sermiş yazar.

Ardından Hint dünyasına karşı duyulan hayranlığın pek çok Avrupalıyı bizzat o topraklara ziyarete yönlendirdiğini öğreniyoruz. Bu ziyaretler pek çok unsurun keşfine ve bir o kadar da eserin yazılmasına sebebiyet vermiş. Bunların yanı sıra ülkeyi menfi amaçlarla ziyaret eden ve sömürge haline getiren İngiltere çıkıyor karşımıza. Yazar Hindistan'ın özünün kaybettirilmeye çalışıldığına dair çarpıcı bir örnek sunuyor okuyucuya. Her ne kadar uygulamaya geçilememiş dahi olsa Tac Mahal'in yıktırılıp, mermerlerinin açık arttırmayla satılmasının düşünüldüğünü ifade ediyor.

İlk kitapta üzerinde durulan bir başka konu ise Almanya'nın Hint dünyasına olan düşkünlüğü ve bunun sebepleri. Hegel, Marx, Schopenhauer gibi isimlerin Hint'e dair verdikleri eserler de bu durumu kanıtlar niteliktedir. Hatta Rusya'da Hint'e duyulan hayranlığı ifade eden ilginç bir anektod çıkıyor karşımıza. Genç Gandi'nin Tolstoy'a yazdığı mektubu "şakirdiniz" diyerek bitirmesi daha önce karşılaşmadığım bir bilgiydi.

İkinci kitaba geldiğimizde ise Doğu dünyası olarak Hint dünyasını yeterince tanımadığımızdan yakınıyor Cemil Meriç, karşımızda El Biruni gibi bir rehber varken hâlâ bu dünyayı tanımayışımızdan. Bu düşüncesini şu sözlerle dile getiriyor;

"Ülkeler de kitaplara benzer. Onlarda aradığımızı buluruz. Abdülhak Hamit Bombay'a giderken en çok hindistan cevizi ağaçlarını merak ediyordu, Şair Azam'ın mektuplarında Hint şiirinden, Hint düşüncesinden tek pırıltı yok. Aydınlarımızın tecessüsü hiçbir zaman Himalaya zirvelerine yükselemedi. Rıza Tevfik'in tasavvuf bilgisi İran sınırlarını aşmaz. Süleyman Nazif'e göre, bir miskinler tekkesidir Hint."

Ilerleyen sayfalarda ise Hint Edebiyatı'nı yansıtan kutsal kitaplar, destanlar, şiirler, tiyatro eserleri, hikâyeler, masallar ve romanlar hakkında doyurucu bilgilere ve örneklere rastlıyoruz. Hint şiirinin bir güzelliģi değil, bütün güzelliği seven bir kültür olduğunu ögrenirken, diğer yandan hikâye konusunda Batıya kıyasla hikâyenin vermek istediği mesajın ön plânda tutulduğunu görüyoruz. Ayrıca Hint Edebiyatı'nda roman konusunda çok az örnek olduğu da yazarın okuyucuya verdiği bilgilerden biri.

İkinci kitabın ikinci bölümünde ise Hint dünyasına ait Yeni Hint Dilleri Edebiyatı ve Dravit Edebiyatı'na dair açıklamalara rastlıyoruz. Üçüncü bölümde de gerek Vedalardan, Upanişadlardan ve daha pek çok Hint eserlerinden kısımlara yer verilmiş. Kitabın sonunda ise Hint dünyasının kısa ve kronolojik bir tarihi, 2 harita ve kitabın içerisinde yer alan yabancı kavramlara dair bir sözlük yer alıyor.

Eser Hint dünyasını her yönüyle tanımak isteyenler için biçilmiş bir kaftan. Her ne kadar eserin içerisinde fazlaca yer alan eser ve şahıs isimleri zihin karışıklığına sebep olsa da bilgi edinmek açısından doyurucu. Kitabın hoşuma gitmeyen yönü kısımların dağınık olarak ele alınmış olmasıydı. Zira bazı kısımlar daha önde olması gerekirken alakası olmayan bölümler altında yer alıyor. Bu durum da okuyucunun konudan kopmasına sebep oluyor. Yeni bir kültürün unsurları keşfe çıkıldığı için yabancı kavramlar ve öğretiler çok fazla. Kitabın sonunda yer alan sözlük bu açıdan faydalı bir ek olmuş. Dikkatimi çeken yönlerden biri ise Hint'e dair verilen bütün bilgilerde Avrupalı kaynaklara atıf yapılmış olması.

Görüyoruz ki Cemil Meriç'in 48 yılını verdiği bu eser aslında Batı'ya karşı Hint dünyasının bünyesinde barındırdığı saklı güzellikleri ortaya çıkarma çabasının bir ürünü. Fazlasıyla zengin unsurlara sahip bu kültürü tanımak isteyenlerin hazmederek okuyabileceği kaliteli bir eser.
431 syf.
·Puan vermedi
Geçmişe baktığımızda bizim için çok önemli bir yere sahip olan Cemil Meriç Hoca'yı her Türk gencinin tanıması gerektiğini düşünenlerden biriyim. Düşünceleri ve hayatındaki zorluklara rağmen (ki onun için gözlerinin görmemesi bir zorluk oluşturmamış) yine de büyük eserler veren ve karınca gibi çalışan büyük Türk mütefekkiridir. Çok beğendim bir söznümğu paylaşmak isterim. Der ki "Zavallı Türk aydını… Batılı dostları alınmasınlar diye hazinelerini gizlemeye çalışır. Sonra unutur hazineleri olduğunu. Düşmanın putlarının takdis eder, hayranlıklarını benimser. Dev papağanlaşır."
431 syf.
bütün bir avrupa'yı gezen üstadın; hikmetin, bilginin, edebin, erdemin kaynağına dönüşü, onları geç de olsa keşfinin hikâyesi niyetine de okunabilir. 
431 syf.
·Beğendi·7/10
Kitap baştan sona kadar bilgi fışkıran bir içeriğe sahip Hint ve Asya hakkında geniş bilgi içeren kitap medeniyetin asıl olarak Asya'da başladığını sonradan Batı'nin bunları ele geçirdiği gibi bilgileri bize anlatır.
431 syf.
·9/10
Cemil Meriç yazımı en az dört yıl sürmüş, büyük bir çalışma sonucunda ve türlü imkansızlık ve zorluklara rağmen ortaya koyduğu bu eserinde bize Hint dünyasını ve kültürünü tanıtır. Cemil Meriç el atana kadar Türkçe'de Hint hakkında yazılmış doğru dürüst tek bir eser bile yoktur. Halbuki Islam tasavvufunu bunca etkilemiş, masallarıyla halkın zihninde ve gönlünde yer etmiş, divan edebiyatında sebk-i Hindi akımının oluşmasına yol açmış Hint kültürü hakkında çok kapsamlı araştırmaların cok daha önceden yapılması gerekirdi. Araştırmaları geçelim Avrupa tarafindan yüzyıllar önce çevirisi tamamlanıp Batı dillerine kazandırılan Hint edebiyatı klasikleri bile ancak yeni yeni o da profesör Korhan Kaya gibi yalnız birkaç kisinin gayretleri ile dilimize kazandırılmaya başlanmıştır. Cemil Meriç bu eseriyle bu alanda öncü olmustur. Eser iki kitaptan oluşuyor. İlk kitabın ismi Hint ve Batı olup Hint kültürünün Batı'ya etkisi konu alınıyor. İkinci kitabın ismi İnançları, Düşüncesi, Edebiyatı ile Hint olup Hindistan'da etkili olmuş dini inançlardan, din ve düşün adamlarından bahsedildikten sonra tam 27 dilin konusuldugu Hindistan'ın edebiyatı dönemler halinde incelenip ünlü şairler ve yazarlar tanıtılıyor ve önemli eserlerden seçmelere yer veriliyor. Böylece Hint kültür dünyası hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için bir kılavuz kitap ortaya çıkmış oluyor. Hint'e ilgi duyanların alanında öncü olan bu eseri zevkle okuyacakları düşüncesindeyim. Şimdi eserle ilgili notlarımı paylaşmak istiyorum:

Cemil Meriç'e göre kast bir ana kucağıdır Hintli için. Kasta dahil bir kişi sahipsiz değildir. Başarıları çevresindekileri sevindirirken, başarısızlıkları da üzer. Kastta insanlar hep beraber yükselir ve hep beraber düşerler. Kastlar sosyal zümrelerin birbirine tecavüz etmemeleri için düşünülmüş bir sistemdir ve temerküz kamplarından daha insanca bir çözüm yoludur yazara göre.Hint'te kölelik yoktur ve Hintliler'in en aşağı kastı Sudralar bile Yunanistan'daki kölelerden kat kat özgür ve mutludurlar. Yazarın kast sistemi ile ilgili düşüncelerine şahsen katılmadığımı belirtmek isterim.

Cemil Meriç'e göre metafizik dehaya sahip iki millet vardır. Bunlar Hintliler ve Almanlardır. Hint ve Alman metafiziği birbirine çok benzer ve bu benzerliğin temelinde vahdet-i vücud düşüncesi vardır. Hint'i keşfetmek Cermen ırkına tarihini genişletmek, yeni bir mitoloji kurmak, klasik edebiyatın dar çerçevesini yıkmak ve Latin zekasından öç almak fırsatını vermiştir.

Cemil Meriç Yunanların nereden geldiklerini bilmeden Asya inançlarını benimsedigini belirtir.Yunanların bu unutkanlıkları onlara dünyada her şeyi kendilerinin bulduğuna, kendilerinin yarattıklarına dair bir inanç vermiş ve yersiz gururlanmalarına sebep olmuştur. Heredot bu durumu sezinlemiş ama ilk kez Büyük İskender yüksek sesle Yunanlara Hint'in dağlarını göstererek işte tanrılarımızın kaynağı demiştir.

Cemil Meriç, Hint'in Batılı aydınlar üzerindeki etkisini kitap boyunca şöyle örneklendirir: Voltaire'e göre Avrupa her şeyini Hint'e borçludur. Alman müzik dehası Wagner hayatının sonuna kadar Hint'in büyüsünden kurtulamamıştır. Tolstoy Budizm'in tesiri altında her türlü şiddeti mahkum etmiştir. Schopenhauer hiçbir kitabın Upanişadlar kadar ruhumuzu yükseltemeyeceğini söylemistir.William Jones Şakuntala'nın yazarı Kalidasa için Hint'in Shakespeare'i demiştir.Goethe Şakuntala'dan büyük övgüyle bahsetmiştir. Amerikalı düşünce adamı Ralph Waldo Emerson'ın denemeleri Hint'i Batı'ya sevdirmiştir. Denemeler Hint panteizmini laikleşmiş İncil ahlakıyla kaynaştırmaktadır. Amerikan şair Thoreau'da Doğu'nun tüm kutsal kitaplarını birleştirip tüm insanlığa hitap eden bir İncil yaratmanın peşindedir. Whiteman Amerikan şiirinde Hint'in en büyük temsilcisidir. Şair şastralara da Vedalara da hayrandır.
431 syf.
·Beğendi·9/10
Medeniyetin köklerinin ebter olmayıp, gayretli insanın imece şuurunu; Üstad, süzgecinden inci kiymetinde zerafetle ilmek ilmek işlemiş satırlara. Hind'in dahası kadim doğunun insanlığa doğurduğu irfanı, ilmi, düşü ezoteril dünyasından sıyırıp biz çağın türedilerinin zihninde ziyafete dönüştürür...
Cemil Meriç'in Bir Dünyanın Eşiğinde adlı çalışması Hindi ve Hintliyi anlatır. Orijinal adı, Hint Edebiyatı olan eserin 1964 yılında ilk baskısı yapılmıştır. Daha sonra, 1970'lerde, isim değiştirerek (Bir Dünyanın Eşiğinde) yeniden basılır. Eserde, Hint ve Hintli hakkında bilgiler verilirken, bu konuya olan ilgisizlikten dolayı da dem vurulur.
431 syf.
·30 günde·Puan vermedi
Hind, Cemil Meriç'in 50 yılını verdiği Hind. Belki de gözlerini hediye ettiği Hind. Upanişatlar, Ramayanalar, Mahabharatalar, Tagore'a kadar binlerce yıllık Hind'i Türk insanı ile buluşturan değerli bir Cemil Meriç Kitabıdır.
Sevdiğim bir başkasına tutkun.
O bahtiyar rakipte başka bir dilberin esiri.
Bana da sevmediğim bir kadın aşık.
Cemil Meriç
Sayfa 197 - iletişim yayınları
Hayat, zaferi olmayan bir kavga.
Hepimiz mezbahaya sürüklenen koyunlarız.
Kurbanlar da, cellatlar da zavallı.
Cemil Meriç
Sayfa 169 - iletişim yayınları
Sevgilinin kusurlarını görmek yakışmaz âşıka, lütuflarına sevinmesi gerek.
Cemil Meriç
Sayfa 58 - Ötüken Yayınları
Sana kırgın değilim, yalnız attığın her yanlış adım dünyamın bir sütununu deviriyor. Dünyamın, yani senin dünyanın. Hafızanda çatık kaşlı bir hatıra olarak yaşamak istemezdim. Sana dayanabilsem harabeler içinde yeni bir kale kurabilirdim kendimize. Olmadı. Olmuyor. Sen de koş sen de düş sen de yaralan. Kalbimin duracağı bahtiyar güne kadar seninle beraber yaralanmaktan başka ne yapabilirim. ‬

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bir Dünyanın Eşiğinde
Baskı tarihi:
Haziran 2012
Sayfa sayısı:
431
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754703672
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İletişim Yayınevi
Cemil Meriç'in ilk telif eseri ve yazarın düşünce serüveninde bir dönüm noktası. Avrupa dışı kültürler ve Doğu, yazarın "tecessüslerin coğrafyasına" Hint'le, Hint Edebiyatı çalışmasıyla girdi. "Olemp'i ararken Himalaya çıkmıştı" karşısına. Kitap, alışılmış edebiyat tarihi ve incelemesi kalıbına uymaz. Meriç'in Doğu'yu ve "mazlum medeniyetler"i Türkiye'nin düşünce gündemine sokma çabasının ilk ifadesi, hatta manifestosudur: "Hint, bir kitabın ilk cümlesi. Onu sizler için yazdım."
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabı okuyanlar 122 okur

  • Cansum
  • Halise Ayten
  • S.BALI
  • İsa Aydın
  • Murat İslam
  • Ayhan Karaca
  • Selma Satan
  • ZEYNEP ÇELİK
  • Neo Konstantin
  • Okur ve Gezer

Yaş gruplarına göre okuyanlar

0-13 Yaş
%1.5
14-17 Yaş
%0
18-24 Yaş
%16.2
25-34 Yaş
%45.6
35-44 Yaş
%20.6
45-54 Yaş
%11.8
55-64 Yaş
%2.9
65+ Yaş
%1.5

Cinsiyetlerine göre okuyanlar

Kadın
%33.3
Erkek
%66.7

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%53.1 (17)
9
%21.9 (7)
8
%12.5 (4)
7
%3.1 (1)
6
%3.1 (1)
5
%3.1 (1)
4
%0
3
%3.1 (1)
2
%0
1
%0