Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?Caner Taslaman

·
Okunma
·
Beğeni
·
486
Gösterim
Adı:
Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
176
ISBN:
9786053112082
Yayınevi:
Destek Yayınları
Bu kitap, hem bilim hem felsefe hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir Müslüman’ın din adına neyi reddetmesi gerekir? Evrim teorisi ateistlerin savunduğu bir teori midir? Allah’ın süreçle yaratmasını anlamak neden önemlidir? “Allah’ın ol demesiyle olur” ayetleri nasıl anlaşılmalıdır? Evrenin ve dünyanın milyarlarca yıllık yaşları İslam inancı açısından bir sorun teşkil eder mi? Nuh Tufanı tüm dünyayı mı kapladı, yoksa yerel bir tufan mıydı? İnsanın çamurdan yaratılmasından kasıt nedir? İnsanların diğer hayvanlarla ve maymunla soy ortaklığı olması İslam dini açısından sorun mudur? “Dedenin yakışıklılığı argümanı” nedir? Kuran’da anlatılan Âdem kıssası nasıl anlaşılmalıdır ve bu kıssa evrim teorisiyle çelişkili midir? Hz. Âdem nerede yaratıldı? Evrim teorisi Allah’ın varlığı lehinde ileri sürülen delillere tehdit midir?
Ve evrim devam ediyor. Caner hocanın diğer kitabı olan "evrim teorisi felsefe ve tanrı" kitabından sonra bu biraz daha açıklayıcı oldu .
Gerçekten de "evrim devam ediyor" bunu sadece konu olarak söylemedim cinas olarak cümleyi kurdum. :) Nasıl mı ? Biz farkında olmasak ta toprakta evrilme olayımız halen devam ediyor. Gıdalarımız besinlerimiz nerden geliyor . toprakta yetişen besinlerden . topraktaki vitaminler minareler bitkilerden. ordan beslenip bir meyve veriyor ve biz dolaylı olarak topraktan besleniyoruz.
Ayrıyetten diğer kitapta da incelemede belirttiğim gibi evrim ve Darvinci evrim teorisi yada Lamarckçı evrim teorisi ile bağdaştımamak gerekir. Nasıl bugün evrenin başlagıcı bigbang ı öğrenip evrenin bir başlagıcı hakkında bilgi sahibi oluyorsak . İlerde de yaşamın yeryüzünde nasıl başladıpığını kesin bir şekilde ögrenebilecegiz....
Bugun Darvinin evrimine bakarak (teori bide sonuçta) insan-maymun ile ilişkilendirilmesiyle gerçek evrime düşüncesizce karşı çıkmak büyük sıkıntı doğuracaktır. ilerleyen yıllarda bilim bunu açıkladığında inanç ve bilim ters düşerbilir kuran karşı çıkmıyor ve buna inanıp inanmamak bizi inançsız yapmaz kitapta bunu mantık ilkeleriyle açıklıyor .demek istediğim kilise ile aynı duruma düşebiliriz bizler skolastik düşünceyi eleştiriyorken aynı hataya düşmeyelim. Sorgulayıcı olalım dinimiz atalarımızın yolundan gidip yanlış olabilme durumu oldugunu göz önünde bulunduruyor . dogrularımızı da putlaştırmamızı söyliyor ..

Kitabı ön yargısız okumanız dileğiyle ...
Kafamdaki soru işaretlerine cevap bulduğum harika bir eser. Evrimi savunan bir insan neden ateist olarak damgalanıyor,bir teist de evrim teorisini savunamaz mı ? gibi sorulara cevap arayanlar için ilaç gibi gelecek bir kitap :)
Herkesin üzerine çok konuştuğu ama sistematik olarak düşünmediği bir konu evrim.Taslaman,İslamiyet özelinde bir teistin evrimci olup olamayacağını anlatıyor.Kitapta gayet güzel tespitlerde bulunuyor ki katılmamak elde değil.Taslaman'ın diğer eserlerinin de ortak özelliği olan din-felsefe çatışması yerine uyumuna dikkat çekmesi galiba yazarı beğenmemin en önemli sebebi
Evrim konusunun dini çevrelerce oldukça yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Tanrının örneğin yağmuru yağdırırken ya da evrendeki diğer işleri yürütürken -örneğin canlıların üremesi gibi- yasalar koymasını ve evreni bu yasalara göre idare etmesini doğal karşılayan bir dindarın pekala insanın ve diğer canlıların da evrimsel yasalar sonucunda ve belli bir süreçte var olmuş olduklarını kabul etmelerinin dini açıdan bir sorun olmayacağı kanaatindeyim. Kitap da her ne kadar evrim konusunda kesin bir kanaat belirtmese de evrime inanan birinin ayn zamanda Tanrıya inanmasının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini ortaya koyması bakımından başarılı.
Sanırım kıtabin adının içeriğinde anlatıldığı nadir kitaplardan. Amacından sapmamış güzel bir eser akıllarda ki popüler bilimde ki tartışmalara açıklık getirmiş.
Çok farklı pencereler açtı ve birçok önyargımı yıktı. Dahası felsefi düşünme yöntemi konusunda büyük bir katkıda bulundu. Farklı düşüncelere açığım ve evrim konusunu başka bir perspektiften irdelemek istiyorum düşüncesinde olan herkesin okuması gerekli.
Bazı bölümlerine katılmamakla beraber, genel olarak "bir Müslüman'ın Evrim Teorisine bakışı nasıl olmalıdır" konusunda güzel noktalara değinmiştir.
Caner Taslaman genel olarak konuşmalarını da takip ettiğim bir kişi. Genel dünya görüşünü, İslam'a bakışını beğeniyor ve takdir ediyorum.

Okuduğum bu kitabında; "Müslüman bir kişinin evrimci olmasında sakınca var mıdır?" sorusunu temel almış ve Kur'an-ı Kerim'in evrimle ters düşecek herhangi bir yönü olmadığını ayetleri de ele alarak açıklamış.
Kitapta verdiği örnekler çok çarpıcı! Kitabı daha da anlaşılır kılmış.
Evrim konusunda pek çoğumuzun ön yargılı davrandığını ve aslında ön yargılarımızın gereksiz olduğunu,
Evrimi kabul etmenin Allah'ı inkarla alakası olmadığını,
Evrim ihtimalinin varlığının veya yokluğunun Kur'an ile çelişmediğini söylemiştir.
İlgisi olan, konuya ön yargısı olan herkes okumalı bence. Bilgilenmek, ufkumuzu açmak adına güzel bir kitap.

İyi okumalar herkese. "
İnsanlara "Ya Allah'a inanıp evrimi reddedeceksin ya da evrime inanıp Allah'ı reddedeceksin" denmekle,başka bir alternatif sunulmamakta,bu yanlış yüzünden yanlış ve gereksiz kutuplaşmalarla beraber hem Allah inancına hem de evrim teorisine karşı peşin hükümlü yaklaşımlara sebep olunmaktadır.
Evrim teorisi ile ilgili tartışmalardan tamamen bağımsız olarak bazı tefsir uzmanları, Hz. Âdem’in bir toplulukla beraber yaratıldığı görüşünü benimsemişler ve insanların tek bir çiftten yaratıldığı görüşünden Hz. Âdem’in çocuklarının ensest ilişkiyle çoğaldığı sonucunun çıkacağını, Kuran’da bu yönde açık bir ifade yokken bunu savunmanın yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu savunan ilahiyatçılar, Kuran’da geçen “Beni-Âdem” ifadelerine soy bağı anla-mı verilmemesi gerektiğini; “Beni” ifadesinin “onu takip eden, onun yolunda olan” anlamlarına da sahip olduğunu, “Beni-İsrail” ifadesinin de Kuran’da geçtiğini fakat Kuran’ın hitap ettiği Yahudilerin hepsinin Hz. Yakub’un (“İsrail” Hz. Yakub’un diğer ismidir) soyundan olmadığını söylemektedirler. Ayrıca Kuran’da Müslümanlara hitaben “Babanız İbrahim” (Ebikum İbrahim) ifadesinin yer almasını fakat Hz. İbrahim’in biyolojik babalığıyla bunun alakası olmadığının açık olmasını, burada manevi liderlik gibi bir anlamın olduğunu, görüşlerine delil olarak göstermektedirler.Bu yaklaşıma göre Hz. Âdem’in biyolojik babalığı değil de, ilk sorumlu insan olması veya ilk insan topluluğunun lideri olması, onun ismine yapılan atıfların sebebidir. Aslında Hz. Âdem başlangıçtaki küçük bir topluluğun içinde varsa, lideri olduğu bu küçük topluluktan oluşacak sonraki daha geniş toplulukların tüm üyelerinkökeninde bu başlangıçtaki küçük topluluktaki herkesten
(Hz. Âdem de dahil) gelecek genetik materyalin bulunduğu düşünülebilir. Böylece başlangıçta küçük bir toplulukla insanlığın başladığı düşünüldüğünde de Hz. Âdem literal olarak sonraki nesillerin babası olur. Ama Kuran’daki “Beni” ifadelerinin kullanımlarına bakıldığında, bu ifadelerin biyolojik ata olarak alınmak zorunluluğunun olmadığı da unutulmamalıdır.
19. yüzyılın önemli sosyologları Auguste Comte, Karl Marx ve Emile Durkheim gibi düşünürler bilimin artan otoritesine karşı dinlerin öneminin azalacağını ve zamanla yok olacağını düşündüler. Örneğin Comte’a göre
insanlık farklı aşamalardan geçmektedir ve son aşama olan pozitivist aşamada bilim dinlerin yerini alacaktır. Dinlerin yok olacağıyla ilgili sosyolojik tahminlerin hepsinin yanlış çıktığını bugün rahatlıkla söyleyebiliriz fakat bilimin artan otoritesiyle aynı süreçte bireylerin hayatlarında dinin otoritesinin azaldığı da bir gerçektir. Bu, Batı-Hıristiyan medeniyeti için geçerli olduğu gibi bilim ve teknolojiyle beraber diğer birçok unsuru da bu medeniyetin paradigmasından ithal eden İslam dünyası için de geçerlidir.
" Çünkü Kuran, Allah’ın canlı türlerini
ve insanı yarattığını açıkça beyan etmiş olmasına karşın
bu yaratmanın nasıl olduğunu anlatmamıştır. Bu yüzden
“bir Müslüman evrimci olabilir” ama bu iddia “bir Müslü-
man evrimci olmak zorundadır” anlamını taşımaz.
“Teolojik agnostisizm” ifadesini, bazılarının kullandığı gibi Allah’ın sıfatlarına karşı bir bilinemezcilik anlamında kullanmıyorum. Hiç şüphesiz Kuran, sadece Allah’ın varlığını değil Allah’ın ilmi ve kudreti gibi birçok sıfatını da anlatmaktadır. Canlıların, Allah’ın kudreti ve bilgisiyle yaratıldıklarına inanç, İslam dininin temel direklerindendir. Fakat Allah’ın bu yaratma faaliyetinde hangi yolu izlediğini Kuran açıklamadığı için, Allah’ın hangi yolu izlediği konusunda, salt dini çerçeveden baktığımızda agnostik kalmamız yerinde olacaktır. Teolojik agnostisizmi, Allah’ın varlığına ve Kuran’a aykırı olmayan hususlarda, dini tavır olarak bu konulara agnostik kalmanın en tutarlı yol olduğunu söyleyerek öneriyorum. Kuran metnine bakarak türlerin, bağımsız mı, birbirlerinden evrimle mi yoksa bunların bir karışımıyla mı yaratıldıklarına karar verilemez. Fakat bilimsel verileri incelemeye geçtiğimde; evrim teorisinin mekanizmaları ve canlıların tarihiyle ilgili birçok hususun henüz tam aydınlatılmamış olduğunu düşünmekle beraber, mevcut bilimsel açıklamalar içinde evrim teorisinin en başarılı açıklama olduğunu düşünüyorum. Hatta bütün canlıları birbirine bağlayarak canlılar arasında birliğe işaret eden bu teoride müthiş bir güzellik de olduğu kanaatindeyim. Dini yaklaşımım, bana, bu teoriyi bilimsel açıdan ele aldığımda agnostik kalmam gerektiğini söylememektedir fakat bu teoriye karşı ne şekilde tavır alırsam alayım bunun dini açıdan sorun olmadığını söylemektedir.
Evrim teorisinden ahlaki reçeteler çıkarmaya çalışmanın ağır bedelleri olmuştur. Buna verilen en çarpıcı örnek, bu teorinin en önemli simalarından Haeckel aracılığıyla evrim teorisinin Almanya’da öğretilmesi ve bu teoriden çıkarılan ahlaksal sonuçların Hitler’i etkilemesidir. Haeckel’in kitapları Almanya’da yüz binler ile ifade edilen rakamlarda satışa ulaşıp, Türkçe de dahil olmak üzere yirmi beş dile çevrilmişti. Haeckel Avustralya yerlileri gibi ırkların, maymunlar ve köpekler gibi canlı türlerine, medeni Avrupalılara olduklarından daha yakın olduklarını söylemiştir. Ayrıca Darwin’in yapay seleksiyon ile ilgili aktardıklarının insanlara da uygulanabileceğini, eski çağlarda Spartonların zayıf ve hasta çocuklarını öldürerek güçlü bir ırk oluşturduklarını övgü ile anlatmıştır. Wilhelm Bölsche, Haeckel’in fikirleriyle Hitler’i tanıştırdı ve Nazilerin 200.000 vatandaşlarını sadece zihinsel özürlü oldukları için öldürmelerinde bu fikirler etkili oldu.Hitler, doğanın kanununa saygı gösterilmezse, kendilerinin güçlü olmalarından doğan haklarını kullanmazlarsa; vahşi hayvanların bir gün kendilerini, böceklerin vahşi hayvanları ve mikropların ise böcekleri yiyip dünyaya egemen olacaklarını söylemiştir. Hitler, Darwinizm’den aldığı terminolojiyi kullanarak, seleksiyon kanununun en güçlünün hayatta kalmasını sağlayarak, kavgalarını meşrulaştırdığını ve Hıristiyanlığın, doğa kanununa karşı geldiğini iddia etmiştir.Tarihin en kanlı savaşının baş sorumlusu olarak kabul edilen kişinin “insan ırkının ıslahı” (eugenic) adına yaptığını iddia ettiği katliamlarda, Darwinci evrim teorisinden ilham almış olması gibi örnekler, evrim teorisinden etik bir sistem çıkarmaya yönelik çabaları olumsuz etkilemiştir. Evrim teorisinden etik bir öğreti çıkarılmaması gerektiğini, evrim teorisine inanan birçok düşünürün, bu teoriye karşı çıkanlardan çoğu zaman daha şiddetli savundukları bile söylenebilir.
İslam dininin bu hayatla ilgili en önemli iddialarından birisi bir imtihan dünyasında olduğumuzdur; imtihan ancak eylemlerimizin sonuçlarını bilebildiğimiz bir ortamda mümkündür, eylemlerimizin sonuçlarını ise ancak düzenli süreçlerle işleyen bir evrende bilebiliriz. Şöyle bir örnek düşünün: Yüksek bir uçurumun kenarında duran masum bir kişiyi birisi itse, iten kişinin bu eyleminin yanlış olduğuna çok rahat karar veririz. Çünkü dünyada işleyen düzenli süreçleri gözlememiz çerçevesinde bu itme eyleminin öldürücü olacağını bilmekteyiz. Vicdanlı bir insan olarak bu itme davranışını kınayacağımız gibi bir mahkemede hâkim olma gibi bir vasfımız olsa, bu eylemde bulunan kişinin cezalandırılmasına da rahatlıkla hükmedebiliriz. Fakat bir an için her şeyin düzenli bir sürece bağlı olmadan ortaya çıktığı bir dünya hayal etmeye çalışın: Bu dünyada birisini uçurumdan ileri iten bir kişinin ileri ittiği kişiye ne olacağını tahmin etmesi mümkün olamadığından bu eyleminden sorumlu olacağı da düşünülemez. Kısacası doğa yasalarına bağlı süreçlerle işleyen bir dünyada var olmamız sayesinde Allah’ın kudret ve sanatına tanıklık ettiğimiz gibi, eylemlerimizden sorumlu olduğumuz bir imtihan dünyasında olmamız da böyle bir dünyada olmamız sayesinde mümkün olmuştur. Bunları iyice anlayan bir Müslüman’ın “süreçle yaratılma” olgusundan rahatsızlık duyması düşünülemez.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
176
ISBN:
9786053112082
Yayınevi:
Destek Yayınları
Bu kitap, hem bilim hem felsefe hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir Müslüman’ın din adına neyi reddetmesi gerekir? Evrim teorisi ateistlerin savunduğu bir teori midir? Allah’ın süreçle yaratmasını anlamak neden önemlidir? “Allah’ın ol demesiyle olur” ayetleri nasıl anlaşılmalıdır? Evrenin ve dünyanın milyarlarca yıllık yaşları İslam inancı açısından bir sorun teşkil eder mi? Nuh Tufanı tüm dünyayı mı kapladı, yoksa yerel bir tufan mıydı? İnsanın çamurdan yaratılmasından kasıt nedir? İnsanların diğer hayvanlarla ve maymunla soy ortaklığı olması İslam dini açısından sorun mudur? “Dedenin yakışıklılığı argümanı” nedir? Kuran’da anlatılan Âdem kıssası nasıl anlaşılmalıdır ve bu kıssa evrim teorisiyle çelişkili midir? Hz. Âdem nerede yaratıldı? Evrim teorisi Allah’ın varlığı lehinde ileri sürülen delillere tehdit midir?

Kitabı okuyanlar 49 okur

  • Ahmet İlhan
  • Melike
  • alskdklwlaldoc
  • Barış Dumlupınar
  • HATİCE ŞULE
  • Fatih Mehmet Ocaktan
  • Bakhtiyar Aliyev
  • Roni Can Işık
  • Zeynep Karakuş
  • Adem Oz

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%27.3 (6)
9
%31.8 (7)
8
%31.8 (7)
7
%4.5 (1)
6
%0
5
%4.5 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0