Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?

·
Okunma
·
Beğeni
·
602
Gösterim
Adı:
Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053112082
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Destek Yayınları
Bu kitap, hem bilim hem felsefe hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir Müslüman’ın din adına neyi reddetmesi gerekir? Evrim teorisi ateistlerin savunduğu bir teori midir? Allah’ın süreçle yaratmasını anlamak neden önemlidir? “Allah’ın ol demesiyle olur” ayetleri nasıl anlaşılmalıdır? Evrenin ve dünyanın milyarlarca yıllık yaşları İslam inancı açısından bir sorun teşkil eder mi? Nuh Tufanı tüm dünyayı mı kapladı, yoksa yerel bir tufan mıydı? İnsanın çamurdan yaratılmasından kasıt nedir? İnsanların diğer hayvanlarla ve maymunla soy ortaklığı olması İslam dini açısından sorun mudur? “Dedenin yakışıklılığı argümanı” nedir? Kuran’da anlatılan Âdem kıssası nasıl anlaşılmalıdır ve bu kıssa evrim teorisiyle çelişkili midir? Hz. Âdem nerede yaratıldı? Evrim teorisi Allah’ın varlığı lehinde ileri sürülen delillere tehdit midir?
Ve evrim devam ediyor. Caner hocanın diğer kitabı olan "evrim teorisi felsefe ve tanrı" kitabından sonra bu biraz daha açıklayıcı oldu .
Gerçekten de "evrim devam ediyor" bunu sadece konu olarak söylemedim cinas olarak cümleyi kurdum. :) Nasıl mı ? Biz farkında olmasak ta toprakta evrilme olayımız halen devam ediyor. Gıdalarımız besinlerimiz nerden geliyor . toprakta yetişen besinlerden . topraktaki vitaminler minareler bitkilerden. ordan beslenip bir meyve veriyor ve biz dolaylı olarak topraktan besleniyoruz.
Ayrıyetten diğer kitapta da incelemede belirttiğim gibi evrim ve Darvinci evrim teorisi yada Lamarckçı evrim teorisi ile bağdaştımamak gerekir. Nasıl bugün evrenin başlagıcı bigbang ı öğrenip evrenin bir başlagıcı hakkında bilgi sahibi oluyorsak . İlerde de yaşamın yeryüzünde nasıl başladıpığını kesin bir şekilde ögrenebilecegiz....
Bugun Darvinin evrimine bakarak (teori bide sonuçta) insan-maymun ile ilişkilendirilmesiyle gerçek evrime düşüncesizce karşı çıkmak büyük sıkıntı doğuracaktır. ilerleyen yıllarda bilim bunu açıkladığında inanç ve bilim ters düşerbilir kuran karşı çıkmıyor ve buna inanıp inanmamak bizi inançsız yapmaz kitapta bunu mantık ilkeleriyle açıklıyor .demek istediğim kilise ile aynı duruma düşebiliriz bizler skolastik düşünceyi eleştiriyorken aynı hataya düşmeyelim. Sorgulayıcı olalım dinimiz atalarımızın yolundan gidip yanlış olabilme durumu oldugunu göz önünde bulunduruyor . dogrularımızı da putlaştırmamızı söyliyor ..

Kitabı ön yargısız okumanız dileğiyle ...
Kafamdaki soru işaretlerine cevap bulduğum harika bir eser. Evrimi savunan bir insan neden ateist olarak damgalanıyor,bir teist de evrim teorisini savunamaz mı ? gibi sorulara cevap arayanlar için ilaç gibi gelecek bir kitap :)
Herkesin üzerine çok konuştuğu ama sistematik olarak düşünmediği bir konu evrim.Taslaman,İslamiyet özelinde bir teistin evrimci olup olamayacağını anlatıyor.Kitapta gayet güzel tespitlerde bulunuyor ki katılmamak elde değil.Taslaman'ın diğer eserlerinin de ortak özelliği olan din-felsefe çatışması yerine uyumuna dikkat çekmesi galiba yazarı beğenmemin en önemli sebebi
Geleneksel islam düşüncesinde sorgulamadan reddedilen, hakkında çok net ahkam kesilebilen, ona inanmanın Allah'ın varlığına inanmamayi gerektirdiği konusunda da kafaların çok net olduğu evrim konusu, sunulan tüm karşı argümanlar ele alınarak incelenmiştir.
Hakkında kesin fikirlere sahip olanların 'şimdi maymundan mı geliyoruz yani ' mertebesinde bilgi sahibi olduğu, reddederek imanının kuvvetlendiğini bile düşündüren konuyu, yazar enine boyuna ele alıp kendi görüşlerini sunmuştur.
Sonuç olarak da bir müslümanın evrimci olabileceğini ama olmak zorunda olmadığını, bunun Allah'ın dünyayı yaratma biçimlerinden biri olabileceğini ve Kuran'da evrime zıt olarak gösterilen ayetlerin aslında 'evrim yoktur' demediğini kendi delilleri ile ortaya koyuyor.
Önyargısız okunursa dine bakış açınızı değistirebilecek bir eser.
Evrim konusunun dini çevrelerce oldukça yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Tanrının örneğin yağmuru yağdırırken ya da evrendeki diğer işleri yürütürken -örneğin canlıların üremesi gibi- yasalar koymasını ve evreni bu yasalara göre idare etmesini doğal karşılayan bir dindarın pekala insanın ve diğer canlıların da evrimsel yasalar sonucunda ve belli bir süreçte var olmuş olduklarını kabul etmelerinin dini açıdan bir sorun olmayacağı kanaatindeyim. Kitap da her ne kadar evrim konusunda kesin bir kanaat belirtmese de evrime inanan birinin ayn zamanda Tanrıya inanmasının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini ortaya koyması bakımından başarılı.
Sanırım kıtabin adının içeriğinde anlatıldığı nadir kitaplardan. Amacından sapmamış güzel bir eser akıllarda ki popüler bilimde ki tartışmalara açıklık getirmiş.
Çok farklı pencereler açtı ve birçok önyargımı yıktı. Dahası felsefi düşünme yöntemi konusunda büyük bir katkıda bulundu. Farklı düşüncelere açığım ve evrim konusunu başka bir perspektiften irdelemek istiyorum düşüncesinde olan herkesin okuması gerekli.
Bazı bölümlerine katılmamakla beraber, genel olarak "bir Müslüman'ın Evrim Teorisine bakışı nasıl olmalıdır" konusunda güzel noktalara değinmiştir.
Caner Taslaman genel olarak konuşmalarını da takip ettiğim bir kişi. Genel dünya görüşünü, İslam'a bakışını beğeniyor ve takdir ediyorum.

Okuduğum bu kitabında; "Müslüman bir kişinin evrimci olmasında sakınca var mıdır?" sorusunu temel almış ve Kur'an-ı Kerim'in evrimle ters düşecek herhangi bir yönü olmadığını ayetleri de ele alarak açıklamış.
Kitapta verdiği örnekler çok çarpıcı! Kitabı daha da anlaşılır kılmış.
Evrim konusunda pek çoğumuzun ön yargılı davrandığını ve aslında ön yargılarımızın gereksiz olduğunu,
Evrimi kabul etmenin Allah'ı inkarla alakası olmadığını,
Evrim ihtimalinin varlığının veya yokluğunun Kur'an ile çelişmediğini söylemiştir.
İlgisi olan, konuya ön yargısı olan herkes okumalı bence. Bilgilenmek, ufkumuzu açmak adına güzel bir kitap.

İyi okumalar herkese. "
Kitap oldukça güzel ve açık bir dille bir Müslüman’ın evrimci olup olamayacağını delilleriyle birlikte açıklıyor. Bu yönde kafasında soru işareti olanların kesinlikle okumasını tavsiye edeceğim bir kitap. Kitabı okumayı düşünenlere tek bir önerim Caner hocanın Evrim Teorisi Felsefe ve Tanrı isimli kitabı bu kitabın barındırdıklarının büyük bir çoğunluğunu barındırmakta onu okuyarak daha geniş konulara hakim olabilirsiniz..
İnsanlara "Ya Allah'a inanıp evrimi reddedeceksin ya da evrime inanıp Allah'ı reddedeceksin" denmekle,başka bir alternatif sunulmamakta,bu yanlış yüzünden yanlış ve gereksiz kutuplaşmalarla beraber hem Allah inancına hem de evrim teorisine karşı peşin hükümlü yaklaşımlara sebep olunmaktadır.
"Kadın eğri kaburga kemiğinden yaratıldığı için yaratılışının gereği olarak eğriliğe sahip olduğu gibi söylemler dile getirilmiştir. Kadının erkekten ve erkek için yaratıldığı görüşü, kadınların ontolojik olarak düşük bir statüde olduğu iddiasını temellendirmek için kullanılmıştır. Tüm bu hususların Kuran'da yer almadığına dikkatlerinizi çekmek istiyorum."
Evrim teorisi ile ilgili tartışmalardan tamamen bağımsız olarak bazı tefsir uzmanları, Hz. Âdem’in bir toplulukla beraber yaratıldığı görüşünü benimsemişler ve insanların tek bir çiftten yaratıldığı görüşünden Hz. Âdem’in çocuklarının ensest ilişkiyle çoğaldığı sonucunun çıkacağını, Kuran’da bu yönde açık bir ifade yokken bunu savunmanın yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu savunan ilahiyatçılar, Kuran’da geçen “Beni-Âdem” ifadelerine soy bağı anla-mı verilmemesi gerektiğini; “Beni” ifadesinin “onu takip eden, onun yolunda olan” anlamlarına da sahip olduğunu, “Beni-İsrail” ifadesinin de Kuran’da geçtiğini fakat Kuran’ın hitap ettiği Yahudilerin hepsinin Hz. Yakub’un (“İsrail” Hz. Yakub’un diğer ismidir) soyundan olmadığını söylemektedirler. Ayrıca Kuran’da Müslümanlara hitaben “Babanız İbrahim” (Ebikum İbrahim) ifadesinin yer almasını fakat Hz. İbrahim’in biyolojik babalığıyla bunun alakası olmadığının açık olmasını, burada manevi liderlik gibi bir anlamın olduğunu, görüşlerine delil olarak göstermektedirler.Bu yaklaşıma göre Hz. Âdem’in biyolojik babalığı değil de, ilk sorumlu insan olması veya ilk insan topluluğunun lideri olması, onun ismine yapılan atıfların sebebidir. Aslında Hz. Âdem başlangıçtaki küçük bir topluluğun içinde varsa, lideri olduğu bu küçük topluluktan oluşacak sonraki daha geniş toplulukların tüm üyelerinkökeninde bu başlangıçtaki küçük topluluktaki herkesten
(Hz. Âdem de dahil) gelecek genetik materyalin bulunduğu düşünülebilir. Böylece başlangıçta küçük bir toplulukla insanlığın başladığı düşünüldüğünde de Hz. Âdem literal olarak sonraki nesillerin babası olur. Ama Kuran’daki “Beni” ifadelerinin kullanımlarına bakıldığında, bu ifadelerin biyolojik ata olarak alınmak zorunluluğunun olmadığı da unutulmamalıdır.
19. yüzyılın önemli sosyologları Auguste Comte, Karl Marx ve Emile Durkheim gibi düşünürler bilimin artan otoritesine karşı dinlerin öneminin azalacağını ve zamanla yok olacağını düşündüler. Örneğin Comte’a göre
insanlık farklı aşamalardan geçmektedir ve son aşama olan pozitivist aşamada bilim dinlerin yerini alacaktır. Dinlerin yok olacağıyla ilgili sosyolojik tahminlerin hepsinin yanlış çıktığını bugün rahatlıkla söyleyebiliriz fakat bilimin artan otoritesiyle aynı süreçte bireylerin hayatlarında dinin otoritesinin azaldığı da bir gerçektir. Bu, Batı-Hıristiyan medeniyeti için geçerli olduğu gibi bilim ve teknolojiyle beraber diğer birçok unsuru da bu medeniyetin paradigmasından ithal eden İslam dünyası için de geçerlidir.
" Çünkü Kuran, Allah’ın canlı türlerini
ve insanı yarattığını açıkça beyan etmiş olmasına karşın
bu yaratmanın nasıl olduğunu anlatmamıştır. Bu yüzden
“bir Müslüman evrimci olabilir” ama bu iddia “bir Müslü-
man evrimci olmak zorundadır” anlamını taşımaz.
İnsanların kedilerle veya balıklarla veya maymunlarla aynı hayat ağacında birleştiklerine ve soy ortaklığına sahip olduklarına dair bir iddia, insanların Firavun'la veya Ebu Leheb'le aynı canlı türünün üyeleri olduğu gerçeğinden daha mı kötüdür?

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?
Baskı tarihi:
Ocak 2017
Sayfa sayısı:
176
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786053112082
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Destek Yayınları
Bu kitap, hem bilim hem felsefe hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir Müslüman’ın din adına neyi reddetmesi gerekir? Evrim teorisi ateistlerin savunduğu bir teori midir? Allah’ın süreçle yaratmasını anlamak neden önemlidir? “Allah’ın ol demesiyle olur” ayetleri nasıl anlaşılmalıdır? Evrenin ve dünyanın milyarlarca yıllık yaşları İslam inancı açısından bir sorun teşkil eder mi? Nuh Tufanı tüm dünyayı mı kapladı, yoksa yerel bir tufan mıydı? İnsanın çamurdan yaratılmasından kasıt nedir? İnsanların diğer hayvanlarla ve maymunla soy ortaklığı olması İslam dini açısından sorun mudur? “Dedenin yakışıklılığı argümanı” nedir? Kuran’da anlatılan Âdem kıssası nasıl anlaşılmalıdır ve bu kıssa evrim teorisiyle çelişkili midir? Hz. Âdem nerede yaratıldı? Evrim teorisi Allah’ın varlığı lehinde ileri sürülen delillere tehdit midir?

Kitabı okuyanlar 71 okur

  • Imysr
  • Talha Karataş
  • Sena Sgbn
  • Kırmızı Rüzgar
  • lal hi
  • Dursun Yener
  • Ümit KILIÇ
  • Kerem Güzel
  • Ebru
  • Zehra GEYLANİ

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%20 (6)
9
%26.7 (8)
8
%33.3 (10)
7
%6.7 (2)
6
%6.7 (2)
5
%3.3 (1)
4
%0
3
%0
2
%0
1
%3.3 (1)