Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?

8,8/10  (16 Oy) · 
32 okunma  · 
14 beğeni  · 
369 gösterim
Bu kitap, hem bilim hem felsefe hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bu kitapta cevabını bulabileceğiniz bazı sorular şunlardır: Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir Müslüman’ın din adına neyi reddetmesi gerekir? Evrim teorisi ateistlerin savunduğu bir teori midir? Allah’ın süreçle yaratmasını anlamak neden önemlidir? “Allah’ın ol demesiyle olur” ayetleri nasıl anlaşılmalıdır? Evrenin ve dünyanın milyarlarca yıllık yaşları İslam inancı açısından bir sorun teşkil eder mi? Nuh Tufanı tüm dünyayı mı kapladı, yoksa yerel bir tufan mıydı? İnsanın çamurdan yaratılmasından kasıt nedir? İnsanların diğer hayvanlarla ve maymunla soy ortaklığı olması İslam dini açısından sorun mudur? “Dedenin yakışıklılığı argümanı” nedir? Kuran’da anlatılan Âdem kıssası nasıl anlaşılmalıdır ve bu kıssa evrim teorisiyle çelişkili midir? Hz. Âdem nerede yaratıldı? Evrim teorisi Allah’ın varlığı lehinde ileri sürülen delillere tehdit midir?
Bay X 
 04 Oca 04:17 · Kitabı okudu · 11 günde

Ve evrim devam ediyor. Caner hocanın diğer kitabı olan "evrim teorisi felsefe ve tanrı" kitabından sonra bu biraz daha açıklayıcı oldu .
Gerçekten de "evrim devam ediyor" bunu sadece konu olarak söylemedim cinas olarak cümleyi kurdum. :) Nasıl mı ? Biz farkında olmasak ta toprakta evrilme olayımız halen devam ediyor. Gıdalarımız besinlerimiz nerden geliyor . toprakta yetişen besinlerden . topraktaki vitaminler minareler bitkilerden. ordan beslenip bir meyve veriyor ve biz dolaylı olarak topraktan besleniyoruz.
Ayrıyetten diğer kitapta da incelemede belirttiğim gibi evrim ve Darvinci evrim teorisi yada Lamarckçı evrim teorisi ile bağdaştımamak gerekir. Nasıl bugün evrenin başlagıcı bigbang ı öğrenip evrenin bir başlagıcı hakkında bilgi sahibi oluyorsak . İlerde de yaşamın yeryüzünde nasıl başladıpığını kesin bir şekilde ögrenebilecegiz....
Bugun Darvinin evrimine bakarak (teori bide sonuçta) insan-maymun ile ilişkilendirilmesiyle gerçek evrime düşüncesizce karşı çıkmak büyük sıkıntı doğuracaktır. ilerleyen yıllarda bilim bunu açıkladığında inanç ve bilim ters düşerbilir kuran karşı çıkmıyor ve buna inanıp inanmamak bizi inançsız yapmaz kitapta bunu mantık ilkeleriyle açıklıyor .demek istediğim kilise ile aynı duruma düşebiliriz bizler skolastik düşünceyi eleştiriyorken aynı hataya düşmeyelim. Sorgulayıcı olalım dinimiz atalarımızın yolundan gidip yanlış olabilme durumu oldugunu göz önünde bulunduruyor . dogrularımızı da putlaştırmamızı söyliyor ..

Kitabı ön yargısız okumanız dileğiyle ...

İbrahim Karabaş 
26 Mar 2017 · Kitabı okudu · 1 günde · 8/10 puan

Her şeyden önce İslam inancina sahip her insanın Kuran ı doğru ve bütünsel olarak okumuş olması bir gerekliliktir. Caner Taslaman, Emre Dorman, Mehmet Okuyan gibi akademik alanda kendini kanıtlamış kişilerin Kuran ı, dolayısıyla da İslam inancını, hurafe ve mistik ogelerden arındırıp akıl ve bilim eksenine "geri" getirme gayretleri takdire şayan. Özellikle Caner Taslaman ın bunu yaparken ötekislestirici değil akılcı ve salt bilim felsefesi tabanlı incelemeleri müslüman toplumların cehaletine ilaç niteliğinde. Bu eserinde bunu öncekilere göre daha kucaklayıcı ve bütünleştirici yapmış olması kendisine olan saygımı da kat be kat artırdı. Okunmalı.

Gülşah Güler 
30 Oca 2017 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 9/10 puan

Kafamdaki soru işaretlerine cevap bulduğum harika bir eser. Evrimi savunan bir insan neden ateist olarak damgalanıyor,bir teist de evrim teorisini savunamaz mı ? gibi sorulara cevap arayanlar için ilaç gibi gelecek bir kitap :)

Aykan 
15 Ara 2017 · Kitabı okudu · 4 günde · 9/10 puan

Herkesin üzerine çok konuştuğu ama sistematik olarak düşünmediği bir konu evrim.Taslaman,İslamiyet özelinde bir teistin evrimci olup olamayacağını anlatıyor.Kitapta gayet güzel tespitlerde bulunuyor ki katılmamak elde değil.Taslaman'ın diğer eserlerinin de ortak özelliği olan din-felsefe çatışması yerine uyumuna dikkat çekmesi galiba yazarı beğenmemin en önemli sebebi

Elifcan Ay 
28 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Evrim konusunun dini çevrelerce oldukça yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Tanrının örneğin yağmuru yağdırırken ya da evrendeki diğer işleri yürütürken -örneğin canlıların üremesi gibi- yasalar koymasını ve evreni bu yasalara göre idare etmesini doğal karşılayan bir dindarın pekala insanın ve diğer canlıların da evrimsel yasalar sonucunda ve belli bir süreçte var olmuş olduklarını kabul etmelerinin dini açıdan bir sorun olmayacağı kanaatindeyim. Kitap da her ne kadar evrim konusunda kesin bir kanaat belirtmese de evrime inanan birinin ayn zamanda Tanrıya inanmasının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini ortaya koyması bakımından başarılı.

Ahmet Aydın 
11 Haz 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Sanırım kıtabin adının içeriğinde anlatıldığı nadir kitaplardan. Amacından sapmamış güzel bir eser akıllarda ki popüler bilimde ki tartışmalara açıklık getirmiş.

Kitap Reis 
17 Şub 02:43 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Çok farklı pencereler açtı ve birçok önyargımı yıktı. Dahası felsefi düşünme yöntemi konusunda büyük bir katkıda bulundu. Farklı düşüncelere açığım ve evrim konusunu başka bir perspektiften irdelemek istiyorum düşüncesinde olan herkesin okuması gerekli.

Kitaptan 15 Alıntı

Aykan 
04 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

İnsanlara "Ya Allah'a inanıp evrimi reddedeceksin ya da evrime inanıp Allah'ı reddedeceksin" denmekle,başka bir alternatif sunulmamakta,bu yanlış yüzünden yanlış ve gereksiz kutuplaşmalarla beraber hem Allah inancına hem de evrim teorisine karşı peşin hükümlü yaklaşımlara sebep olunmaktadır.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 31)Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 31)
Bay X 
20 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Evrim teorisi ile ilgili tartışmalardan tamamen bağımsız olarak bazı tefsir uzmanları, Hz. Âdem’in bir toplulukla beraber yaratıldığı görüşünü benimsemişler ve insanların tek bir çiftten yaratıldığı görüşünden Hz. Âdem’in çocuklarının ensest ilişkiyle çoğaldığı sonucunun çıkacağını, Kuran’da bu yönde açık bir ifade yokken bunu savunmanın yanlış olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu savunan ilahiyatçılar, Kuran’da geçen “Beni-Âdem” ifadelerine soy bağı anla-mı verilmemesi gerektiğini; “Beni” ifadesinin “onu takip eden, onun yolunda olan” anlamlarına da sahip olduğunu, “Beni-İsrail” ifadesinin de Kuran’da geçtiğini fakat Kuran’ın hitap ettiği Yahudilerin hepsinin Hz. Yakub’un (“İsrail” Hz. Yakub’un diğer ismidir) soyundan olmadığını söylemektedirler. Ayrıca Kuran’da Müslümanlara hitaben “Babanız İbrahim” (Ebikum İbrahim) ifadesinin yer almasını fakat Hz. İbrahim’in biyolojik babalığıyla bunun alakası olmadığının açık olmasını, burada manevi liderlik gibi bir anlamın olduğunu, görüşlerine delil olarak göstermektedirler.Bu yaklaşıma göre Hz. Âdem’in biyolojik babalığı değil de, ilk sorumlu insan olması veya ilk insan topluluğunun lideri olması, onun ismine yapılan atıfların sebebidir. Aslında Hz. Âdem başlangıçtaki küçük bir topluluğun içinde varsa, lideri olduğu bu küçük topluluktan oluşacak sonraki daha geniş toplulukların tüm üyelerinkökeninde bu başlangıçtaki küçük topluluktaki herkesten
(Hz. Âdem de dahil) gelecek genetik materyalin bulunduğu düşünülebilir. Böylece başlangıçta küçük bir toplulukla insanlığın başladığı düşünüldüğünde de Hz. Âdem literal olarak sonraki nesillerin babası olur. Ama Kuran’daki “Beni” ifadelerinin kullanımlarına bakıldığında, bu ifadelerin biyolojik ata olarak alınmak zorunluluğunun olmadığı da unutulmamalıdır.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 93 - Destek yayınları)Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 93 - Destek yayınları)
Bay X 
20 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

19. yüzyılın önemli sosyologları Auguste Comte, Karl Marx ve Emile Durkheim gibi düşünürler bilimin artan otoritesine karşı dinlerin öneminin azalacağını ve zamanla yok olacağını düşündüler. Örneğin Comte’a göre
insanlık farklı aşamalardan geçmektedir ve son aşama olan pozitivist aşamada bilim dinlerin yerini alacaktır. Dinlerin yok olacağıyla ilgili sosyolojik tahminlerin hepsinin yanlış çıktığını bugün rahatlıkla söyleyebiliriz fakat bilimin artan otoritesiyle aynı süreçte bireylerin hayatlarında dinin otoritesinin azaldığı da bir gerçektir. Bu, Batı-Hıristiyan medeniyeti için geçerli olduğu gibi bilim ve teknolojiyle beraber diğer birçok unsuru da bu medeniyetin paradigmasından ithal eden İslam dünyası için de geçerlidir.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 16 - Destek yayınları)Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 16 - Destek yayınları)
Özgür 
25 Mar 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

" Çünkü Kuran, Allah’ın canlı türlerini
ve insanı yarattığını açıkça beyan etmiş olmasına karşın
bu yaratmanın nasıl olduğunu anlatmamıştır. Bu yüzden
“bir Müslüman evrimci olabilir” ama bu iddia “bir Müslü-
man evrimci olmak zorundadır” anlamını taşımaz.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner TaslamanBir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman
Bay X 
20 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Hz. Âdem’in yaratıldığı “bahçe”nin bu dünyada olduğunun önemli bir delili Bakara Suresi’nin 30. ayetinde Hz. Âdem’in yeryüzüne “halife” (“sonradan gelen” anlamına sahiptir) atandığının ifade edilmesidir.Sad Suresi 26.ayette Hz. Davud’un yeryüzüne “halife”atandığı, tamamen aynı kelimelerle anlatılmaktadır ve Hz. Davud’u bu dünya dışında bir alanla irtibatlandırmak kimsenin aklına gelmemektedir. Mademki Hz. Âdem, bu dünyaya halife olarak atanmıştır, halifelikle ilgili sorumluluğun olduğu alan bu dünyadadır; o zaman Hz. Âdem’i başka bir boyuttan bu dünyaya ışınlatan ve bu dünyayı bir sürgün yeri gibi sunan izaha bu dünyada yaratıldığı izahının tercih edilmesi gerekir.Daha önce de görüldüğü gibi bütün insanlar “çamur” hammaddesinden oluşmuştur. Bu hammadde ise dünyayı oluşturan materyaldir. Oysa ahiretteki cennetin hammaddesinin neden teşekkül ettiğini bilmiyoruz. İlk insan dahil tüm insanların oluştuğu hammadde bu dünyayı oluşturan hammaddeyse, en makul açıklama insanların bu dünyada yaratıldığıdır. Bu dünyanın hammaddesinden yaratılan ve bu dünyaya halife olarak atanan insanın, dünyadan başka bir boyuta çekilip sonra dünyaya iade edildiği şeklinde bir ifade de Kuran’da yoktur. Eğer böyle bir olay olsaydı, bu çok önemli olaydan da Kuran’da bahsedilmesi beklenirdi.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 100 - Destek yayınları)Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 100 - Destek yayınları)
Bay X 
20 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

İslam dininin bu hayatla ilgili en önemli iddialarından birisi bir imtihan dünyasında olduğumuzdur; imtihan ancak eylemlerimizin sonuçlarını bilebildiğimiz bir ortamda mümkündür, eylemlerimizin sonuçlarını ise ancak düzenli süreçlerle işleyen bir evrende bilebiliriz. Şöyle bir örnek düşünün: Yüksek bir uçurumun kenarında duran masum bir kişiyi birisi itse, iten kişinin bu eyleminin yanlış olduğuna çok rahat karar veririz. Çünkü dünyada işleyen düzenli süreçleri gözlememiz çerçevesinde bu itme eyleminin öldürücü olacağını bilmekteyiz. Vicdanlı bir insan olarak bu itme davranışını kınayacağımız gibi bir mahkemede hâkim olma gibi bir vasfımız olsa, bu eylemde bulunan kişinin cezalandırılmasına da rahatlıkla hükmedebiliriz. Fakat bir an için her şeyin düzenli bir sürece bağlı olmadan ortaya çıktığı bir dünya hayal etmeye çalışın: Bu dünyada birisini uçurumdan ileri iten bir kişinin ileri ittiği kişiye ne olacağını tahmin etmesi mümkün olamadığından bu eyleminden sorumlu olacağı da düşünülemez. Kısacası doğa yasalarına bağlı süreçlerle işleyen bir dünyada var olmamız sayesinde Allah’ın kudret ve sanatına tanıklık ettiğimiz gibi, eylemlerimizden sorumlu olduğumuz bir imtihan dünyasında olmamız da böyle bir dünyada olmamız sayesinde mümkün olmuştur. Bunları iyice anlayan bir Müslüman’ın “süreçle yaratılma” olgusundan rahatsızlık duyması düşünülemez.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 57 - Destek yayınları)Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 57 - Destek yayınları)
Bay X 
20 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Evrim teorisinden ahlaki reçeteler çıkarmaya çalışmanın ağır bedelleri olmuştur. Buna verilen en çarpıcı örnek, bu teorinin en önemli simalarından Haeckel aracılığıyla evrim teorisinin Almanya’da öğretilmesi ve bu teoriden çıkarılan ahlaksal sonuçların Hitler’i etkilemesidir. Haeckel’in kitapları Almanya’da yüz binler ile ifade edilen rakamlarda satışa ulaşıp, Türkçe de dahil olmak üzere yirmi beş dile çevrilmişti. Haeckel Avustralya yerlileri gibi ırkların, maymunlar ve köpekler gibi canlı türlerine, medeni Avrupalılara olduklarından daha yakın olduklarını söylemiştir. Ayrıca Darwin’in yapay seleksiyon ile ilgili aktardıklarının insanlara da uygulanabileceğini, eski çağlarda Spartonların zayıf ve hasta çocuklarını öldürerek güçlü bir ırk oluşturduklarını övgü ile anlatmıştır. Wilhelm Bölsche, Haeckel’in fikirleriyle Hitler’i tanıştırdı ve Nazilerin 200.000 vatandaşlarını sadece zihinsel özürlü oldukları için öldürmelerinde bu fikirler etkili oldu.Hitler, doğanın kanununa saygı gösterilmezse, kendilerinin güçlü olmalarından doğan haklarını kullanmazlarsa; vahşi hayvanların bir gün kendilerini, böceklerin vahşi hayvanları ve mikropların ise böcekleri yiyip dünyaya egemen olacaklarını söylemiştir. Hitler, Darwinizm’den aldığı terminolojiyi kullanarak, seleksiyon kanununun en güçlünün hayatta kalmasını sağlayarak, kavgalarını meşrulaştırdığını ve Hıristiyanlığın, doğa kanununa karşı geldiğini iddia etmiştir.Tarihin en kanlı savaşının baş sorumlusu olarak kabul edilen kişinin “insan ırkının ıslahı” (eugenic) adına yaptığını iddia ettiği katliamlarda, Darwinci evrim teorisinden ilham almış olması gibi örnekler, evrim teorisinden etik bir sistem çıkarmaya yönelik çabaları olumsuz etkilemiştir. Evrim teorisinden etik bir öğreti çıkarılmaması gerektiğini, evrim teorisine inanan birçok düşünürün, bu teoriye karşı çıkanlardan çoğu zaman daha şiddetli savundukları bile söylenebilir.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 151 - Destek yayınları)Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 151 - Destek yayınları)
Bay X 
20 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

“Teolojik agnostisizm” ifadesini, bazılarının kullandığı gibi Allah’ın sıfatlarına karşı bir bilinemezcilik anlamında kullanmıyorum. Hiç şüphesiz Kuran, sadece Allah’ın varlığını değil Allah’ın ilmi ve kudreti gibi birçok sıfatını da anlatmaktadır. Canlıların, Allah’ın kudreti ve bilgisiyle yaratıldıklarına inanç, İslam dininin temel direklerindendir. Fakat Allah’ın bu yaratma faaliyetinde hangi yolu izlediğini Kuran açıklamadığı için, Allah’ın hangi yolu izlediği konusunda, salt dini çerçeveden baktığımızda agnostik kalmamız yerinde olacaktır. Teolojik agnostisizmi, Allah’ın varlığına ve Kuran’a aykırı olmayan hususlarda, dini tavır olarak bu konulara agnostik kalmanın en tutarlı yol olduğunu söyleyerek öneriyorum. Kuran metnine bakarak türlerin, bağımsız mı, birbirlerinden evrimle mi yoksa bunların bir karışımıyla mı yaratıldıklarına karar verilemez. Fakat bilimsel verileri incelemeye geçtiğimde; evrim teorisinin mekanizmaları ve canlıların tarihiyle ilgili birçok hususun henüz tam aydınlatılmamış olduğunu düşünmekle beraber, mevcut bilimsel açıklamalar içinde evrim teorisinin en başarılı açıklama olduğunu düşünüyorum. Hatta bütün canlıları birbirine bağlayarak canlılar arasında birliğe işaret eden bu teoride müthiş bir güzellik de olduğu kanaatindeyim. Dini yaklaşımım, bana, bu teoriyi bilimsel açıdan ele aldığımda agnostik kalmam gerektiğini söylememektedir fakat bu teoriye karşı ne şekilde tavır alırsam alayım bunun dini açıdan sorun olmadığını söylemektedir.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 117 - Destek yayınları)Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 117 - Destek yayınları)
Özgür 
25 Mar 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

" Kuran’ın hiçbir yerinde bilgiye karşı bilgisizlik övül-
memiştir. Tersine birçok Kuran ayetinde bilgi edinmeye
teşvik vardır. Örneğin 29. sure olan Ankebut Suresi’nin
20. ayetinde “De ki: Yeryüzünü gezip dolaşın da yaratılı-
şın nasıl başladığını görün” denilerek, yaratılışın başlangı-
cıyla ilgili bilgi edinmeye çalışma daveti vardır."

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner TaslamanBir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman
Bay X 
20 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi

Bazıları, ateistlerin evrim teorisini dinlere karşı kullandığını, bu yüzden bu teorinin inkâr edilmesinin gerekli olduğunu ifade etmektedirler.Öncelikle şunu bilmeliyiz: Eğer İslam dini (veya diğer dinler) adına bu teoriye yanlış bir yaklaşım içinde bulunulmasaydı, ateistlerin bu teoriyi İslam’a (veya diğer dinlere) karşıt bir yaklaşım için kullanmalarına fırsat verilmiş olmazdı. Allah’ın varlığının kabulü evrim teorisinin inkârını gerektiriyormuş gibi çok yanlış bir görüşü seslendirirseniz o zaman karşıt görüşünüzde olan kişilerin böylesi bir yaklaşımda bulunmasının zeminini siz hazırlamış olursunuz. Müslümanlar, ateistler kimyadaki elementlerle ilgili tabloya veya magmanın yapısıyla ilgili verilere veya dünyanın yuvarlaklığına inandıklarında bunları inkâr etmek için bir gayret göstermek zorundalar mı? Bir Müslüman’a göre elementlerle ilgili tablo da, magmayla ilgili veriler de, dünyanın şekli de Allah’ın yaratışlarıyla ilgilidir. Allah canlıları olduğu gibi elementleri de, magmayı da, dünyayı da yaratmıştır. Bunlarla ilgili bilgiler öğrenilecekken, ateistlerin neye inandığını tespit edip de onların görüşünün zıddına inanmaya çalışmak İslami bir yaklaşım olabilir mi? Müslüman gerçeğin mi ateistlerin her konuda zıddı olmanın mı peşindedir? Bahsedilen konularla ilgili bilimsel açıklamaları reddetmek İslami bir vazife olmadığı gibi aynı durum evrim teorisi için de geçerlidir. Ayrıca Müslümanlar kendilerine karşıt görüştekilerin yaklaşımlarına göre değil Kuran’a göre inançlarını şekillendirirler. Örneğin Hz. İsa’nın “ilahi” kişiliği olduğuna dair Hıristiyan mezheplerin iddialarına karşıt bir Müslüman Hz. İsa’ya düşman olamaz. Veya Şintoizm’de Güneş’e ilahi vasıflar atfedildiği için hiçbir Müslüman Güneş’e karşı bir antipati beslemez. Bir ateistin evrim teorisini ateizm için araçsallaştırması da bu teoriye karşı bir düşmanlık veya antipati kaynağı olmamalıdır.

Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 41 - Destek yayınları)Bir Müslüman Evrimci Olabilir Mi?, Caner Taslaman (Sayfa 41 - Destek yayınları)
2 /