Bir Sap Kırmızı Karanfil

·
Okunma
·
Beğeni
·
625
Gösterim
Adı:
Bir Sap Kırmızı Karanfil
Baskı tarihi:
Şubat 2006
Sayfa sayısı:
294
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754585346
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
"Gençler bilmez: olayın dış sebebi, 30'lu yıllar Avrupa'sının vahim 'totaliterleşmesi'dir; demokrasi çürümüş, yozlaşmış bir düzen sayılıyordu; sağda Mussolini ve faşizmi, Hitler ve nazizm yükselmişti; solda Stalin ve onun totaliter Bolşevikliği! 40'lı yıllarda İspanya'da General Franco, Macaristan'da Horthy, Romanya'da Antenoscu, Norveç'te Quisling, 'tek millet, tek parti, tek şef' ilkesine uygun 'aygıtlarla' yönetime el koymuşlardı. İngiltere ve Fransa gibi eski demokrasiler iyice gözden düşmüştü: liberalliğin öldüğünden herkes emin!"

Attilâ İlhan Bir Sap Kırmızı Karanfil'e, "Onların, yani Müdafaa-i Hukuk'un gönlümüzde yücelttiğimiz anıtına bir sap kırmızı karanfil bırakıp, nöbeti devralıyorum," diye başlıyor. İlhan elinizdeki kitapta sekiz yıllık eğitimden Misak-ı Milli'ye kadar Türkiye'nin dünü ve bugünüyle ilgili pek çok konuyu ele alıyor.
(Arka Kapak)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
DP iktidarı, 'Küçük Amerika' olmak hayaliyle, ülkeyi ABD ('sistem') için kârlı bir pazara dönüştürecek bu telkinlere kapılmış; Menderes'in 'Görülmemiş Kalkınması', Türk pazarının bütünleşmesi, ithalatın iyi işleyebilmesi için limanlar ve karayollarının inşasına girişilmiştir. Netice malum: yurt sathında onbinlerce ithal
malı otomobil ve traktör, ulusal demir ve deniz yollarının devre dışına itilmesi, ekonominin iki seçim dönemi sonunda, iflası!
Attila İlhan
Sayfa 154 - Bilgi Yayınevi
Yeni Dünya Düzeni zenginliği küçük bir azınlığın mutlu ayrıcalığına dönüştürürken, yoksulluğu alabildiğine yaygınlaştırmaktadır.
Ottowa Üniversitesinden Prof. Michel Chossudovsky lin tespit ettiği gerçek şu: "...zenginlerle yoksullar arasındaki paylaşma ve gelir farklılığı, daha önce görülmemiş bir düze­ye ulaştı: Paris banliyösündeki ortadirek bir ailenin kazancı, Güneydoğu Asya daki bir ailenin kazancının yüz mislidir; New Yorklu bir avukatın bir saatte kazandığını kazanabilmek için, Filipinli bir köylü iki yıl çalışmak zo­rundadır; Amerikalılar her yıl ayak üstü atıştırmaya (fastfood) ve süpermarketlere 30 milyar dolar harcıyorlar; bu, yaklaşık, Bangladeş'in yıllık gayri safi milli hâsılasının iki katıdır..."
Attila İlhan
Sayfa 205 - Bilgi Yayınevi
Gazi'nin 'bizzat' elden geçirdiği 'Medeni Bilgiler' kitabını gördünüz mü? Günümüzde, değme üniversite öğrencisinin kavrayamayacağı bir yoğunluktadır. Liselerde okutulurdu. Bizim nesli­ miz, hangi disiplinleri okumadı ki? Sırasıyla edebiyat ve tarih, coğ­ rafya, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve mantık, hatta estetik ve astronomi! Bu kapsamlı 'müfredat', öğretimin ciddiyeti, sınıf geç­ menin zorluğu, yetiştirilecek 'yurttaş'ın, ulusal demokratik devri­ min temel ilkelerini benimsemesini, onlarla adeta 'özdeşleşerek' yetişmesini öngörüyordu. O yıllarda 'lise mezunu' bir genç, aldığı eğitimle hem yurt hem de dünya sorunlarını anlayabilecek, dahası tartışabilecek bir 'yurttaş'tır. Oysa 'soğuk savaş'ın ('sistem'in) en istemediği de bu!
Ortaöğretim hanidir, sıradan 'tüketici' yetiştirmeye yönlendirilmiştir; hem de 'enayi tüketici'! Bir vakitler 'misyoner' okullarında olduğu gibi, 'yerli halka' Batılıya 'benzemek' için, Batılının 'değerlerini kabul etmek', 'onun ürettiği malları kullanmak' alışkanlığı aşılanıyor. İmam hatip liselerinde ise ümmet sentezinin kalıcı değerleri tar­ tışılacak yerde, Cumhuriyet aleyhtarı bir atmosfer yaratı­ larak, kültürdeki 'birliği' bozacak öteki 'kutup' oluşturu­ luyor. Bilmez değilsiniz ya, 'sistem'in, denetimi altında tutmak niyetinde olduğu öteki ülkeler için, öteden beri seçtiği ve kullandı­ ğı metod aynıdır:
'Böl ve yönet!'
Attila İlhan
Sayfa 85 - Bilgi Yayınevi
Yeni dünya düzeni'nin (özal'dan beri Türkiye dahil) yer yüzünde nice ülkeyi içine soktuğu çıkmaz sokak işte budur, öyle bir çıkmaz ki, siyasi parti, sendika, kamu kuruluşu, hatta hükümet sorumlusu kişi, yetkilerini artık ulusal yani toplumsal sorumluluklarını yerine getirebilmek için değil; bireysel avantajlarını sağlamak için kullanmakta, bunda hiçbir beis görmemektedir; böylece yolsuzluklar da hem demokratikleştirilmiş hem de küreselleştirilmiş oluyor; yani toplumda, kimseye tutunacak dal bırakmıyor.
"...Atatürk'ün tarihi rolü, antiemperyalist bir mücadele­ nin kahramanı olmasıdır. (...) Atatürk Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkan Sevres muahedesiyle Türkiye'yi müstemleke haline sokan Garplı müstevlilere karşı doğmuş milli bir isyanın temsilcisi idi."
Attila İlhan
Sayfa 14 - Bilgi Yayınevi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bir Sap Kırmızı Karanfil
Baskı tarihi:
Şubat 2006
Sayfa sayısı:
294
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754585346
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İş Bankası Kültür Yayınları
"Gençler bilmez: olayın dış sebebi, 30'lu yıllar Avrupa'sının vahim 'totaliterleşmesi'dir; demokrasi çürümüş, yozlaşmış bir düzen sayılıyordu; sağda Mussolini ve faşizmi, Hitler ve nazizm yükselmişti; solda Stalin ve onun totaliter Bolşevikliği! 40'lı yıllarda İspanya'da General Franco, Macaristan'da Horthy, Romanya'da Antenoscu, Norveç'te Quisling, 'tek millet, tek parti, tek şef' ilkesine uygun 'aygıtlarla' yönetime el koymuşlardı. İngiltere ve Fransa gibi eski demokrasiler iyice gözden düşmüştü: liberalliğin öldüğünden herkes emin!"

Attilâ İlhan Bir Sap Kırmızı Karanfil'e, "Onların, yani Müdafaa-i Hukuk'un gönlümüzde yücelttiğimiz anıtına bir sap kırmızı karanfil bırakıp, nöbeti devralıyorum," diye başlıyor. İlhan elinizdeki kitapta sekiz yıllık eğitimden Misak-ı Milli'ye kadar Türkiye'nin dünü ve bugünüyle ilgili pek çok konuyu ele alıyor.
(Arka Kapak)

Kitabı okuyanlar 9 okur

  • Halim Eren Eraldemir
  • Peyroux
  • İbrahim Yusuf Pala
  • Reyhan Deniz
  • Pelin Kımız
  • burak aşık
  • clh
  • Tugba Dogan
  • gza

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0