Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları

·
Okunma
·
Beğeni
·
394
Gösterim
Adı:
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar:
Baskı tarihi:
Kasım 2014
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051521879
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Oniki Levha Yayıncılık
Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir."

Birinci Bölüm: ŞEMALAR
Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları

Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri

Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları

Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri

Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı

Şema 6: Borcun İfa Zamanı

Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri

Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)

Şema 9: İmkânsızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü

Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları

Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri

Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması

Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri


İkinci Bölüm: ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

I. Öneri / Öneriye Davet / Kabul / Sözleşmenin Kurulması / Yanılma / İfa İmkânsızlığı
II. Sözleşmenin Kurulması / İrade Sakatlıkları / Culpa in Contrahendo / Önsözleşme / Alacağın Devri
III. Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
IV. Beyaza İmza / Güven Teorisi / Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali / Alacağın Devri / İbra / Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
V. Temsil / Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması / Yetkisiz Temsil / Aldatma / Aşırı Yararlanma (Gabin) / Sözleşmenin İptali
VI. İfa
VII. Sözleşmenin Kurulması / Temsil / İrade Sakatlıkları / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / İbra
VIII. Borçlu Temerrüdü / Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
IX. Seçimlik Borç / İmkânsızlık / Halefiyet / Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü / Alacağın Devri / Takas / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
X. Haksız Fiil
XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Zarar Görenin Kusuru / Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı / Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
XIII. Sebepsiz Zenginleşme / Muvazaalı (Danışıklı) İşlem / Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı / Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
XIV. Alacağın Devri / Borcun Üstlenilmesi
XV. Ceza Koşulu / Ahlâka Aykırı Fiil / Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi / Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Üçüncü Bölüm : ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

I. Sözleşmenin Kurulması / Önerinin ve Kabulün Geri Alınması / Saik Hatası / Aldatma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Tahvil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması
II. Sözleşmenin Kurulması
III. Öneriye Davet / Öneri / Yanılma / Aldatma / Temsil
IV. Muvazaa / Şekil / Miktarda Yanılma / Korkutma / Alacağın Devri / Soyut Borç İkrarı / Culpa in Contrahendo
V. Muvazaa / Alacağın Devri / Culpa in Contrahendo / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
VI. Yanılma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Alacağın Devri / İbra / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri
VII. Doğrudan Temsil / Dolaylı Temsil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Yetkisiz Temsil / Sözleşme Tarafının Aldatması / Üçüncü Kişinin Aldatması / Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
VIII. Temsil / İmkânsızlık / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Sorumsuzluk Anlaşması / Genel İşlem Koşulları
IX. Temsil / Temsil Yetkisinin Kapsamı / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Müterafik Kusur
X. Genel İşlem Şartları / Muvazaa / Alacağın Devri / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcunun İfası / İmkânsızlık / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
XI. Edim Türleri / İfa Yeri / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Müteselsil Borçluluk / Halefiyet / Takas / Cezai Şart
XII. İfa Zamanı / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü
XIII. Üçüncü Kişinin İfası / Alacağın Devri / Borca Katılma / Sebepsiz Zenginleşme
XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / İmkânsızlık / Beyaza İmza / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
XV. Şahsen İfa Zorunluluğu / Kısmi İfa / İbra / Değiştirme Sözleşmesi / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
XVI. İmkânsızlık / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacağın Devri / Temsil / Yetkisiz Temsil / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Bedensel Bütünlüğün İhlali Halide Tazminatın Kapsamı / Teselsül
XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme / Takas
XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
XIX. Cezai Şart
XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Yansıma Zarar / Haksız Fiillerde Zamanaşımı / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Alacağın Devri
XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Koşula Bağlı Borç
XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Hakkaniyet Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Ölüm ve Bedensel Zarar
XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Hatır Taşıması / Bedensel Zarar / Sebepsiz Zenginleşme
XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

Dördüncü Bölüm: İNCELENECEK KARARLAR

I. İrade Sakatlıkları / Sözleşmenin İptali
II. Gabin
III. Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması
IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
V. Hukuka Aykırı Fiil / Haksız Fiilin Şartları
VI. Hukuka Aykırı Fiil
VII. Hukuka Aykırılık
VIII. Haksız Fiil / Uygun Nedensellik Bağı / Hukuka Aykırılık Bağı
IX. Haksız Fiil / Hukuka Aykırılık Unsuru / Manevi Tazminat
X. Zorunluluk Hali / Fedakârlığın Denkleştiril
Kadir
Kadir Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları'ı inceledi.
320 syf.
·1 günde·10/10 puan
Borçlar pratiği edinmek isteyenlere mutlaka tavsiye ederim. Kucuk bir kitap ama hukuk öğrencileri bilir ki çözümü pratik kitabı bulmak zordur. Başka hocalar da okudum ama bundaki kadar zorlayıcı soru goremedim
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar:
Baskı tarihi:
Kasım 2014
Sayfa sayısı:
320
Format:
Karton kapak
ISBN:
9786051521879
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Oniki Levha Yayıncılık
Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir."

Birinci Bölüm: ŞEMALAR
Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları

Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri

Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları

Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri

Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı

Şema 6: Borcun İfa Zamanı

Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri

Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)

Şema 9: İmkânsızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü

Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları

Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri

Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması

Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri


İkinci Bölüm: ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

I. Öneri / Öneriye Davet / Kabul / Sözleşmenin Kurulması / Yanılma / İfa İmkânsızlığı
II. Sözleşmenin Kurulması / İrade Sakatlıkları / Culpa in Contrahendo / Önsözleşme / Alacağın Devri
III. Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
IV. Beyaza İmza / Güven Teorisi / Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali / Alacağın Devri / İbra / Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
V. Temsil / Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması / Yetkisiz Temsil / Aldatma / Aşırı Yararlanma (Gabin) / Sözleşmenin İptali
VI. İfa
VII. Sözleşmenin Kurulması / Temsil / İrade Sakatlıkları / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / İbra
VIII. Borçlu Temerrüdü / Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
IX. Seçimlik Borç / İmkânsızlık / Halefiyet / Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü / Alacağın Devri / Takas / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
X. Haksız Fiil
XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Zarar Görenin Kusuru / Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı / Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
XIII. Sebepsiz Zenginleşme / Muvazaalı (Danışıklı) İşlem / Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı / Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
XIV. Alacağın Devri / Borcun Üstlenilmesi
XV. Ceza Koşulu / Ahlâka Aykırı Fiil / Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi / Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Üçüncü Bölüm : ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

I. Sözleşmenin Kurulması / Önerinin ve Kabulün Geri Alınması / Saik Hatası / Aldatma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Tahvil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması
II. Sözleşmenin Kurulması
III. Öneriye Davet / Öneri / Yanılma / Aldatma / Temsil
IV. Muvazaa / Şekil / Miktarda Yanılma / Korkutma / Alacağın Devri / Soyut Borç İkrarı / Culpa in Contrahendo
V. Muvazaa / Alacağın Devri / Culpa in Contrahendo / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
VI. Yanılma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Alacağın Devri / İbra / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri
VII. Doğrudan Temsil / Dolaylı Temsil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Yetkisiz Temsil / Sözleşme Tarafının Aldatması / Üçüncü Kişinin Aldatması / Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
VIII. Temsil / İmkânsızlık / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Sorumsuzluk Anlaşması / Genel İşlem Koşulları
IX. Temsil / Temsil Yetkisinin Kapsamı / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Müterafik Kusur
X. Genel İşlem Şartları / Muvazaa / Alacağın Devri / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcunun İfası / İmkânsızlık / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
XI. Edim Türleri / İfa Yeri / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Müteselsil Borçluluk / Halefiyet / Takas / Cezai Şart
XII. İfa Zamanı / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü
XIII. Üçüncü Kişinin İfası / Alacağın Devri / Borca Katılma / Sebepsiz Zenginleşme
XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / İmkânsızlık / Beyaza İmza / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
XV. Şahsen İfa Zorunluluğu / Kısmi İfa / İbra / Değiştirme Sözleşmesi / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
XVI. İmkânsızlık / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacağın Devri / Temsil / Yetkisiz Temsil / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Bedensel Bütünlüğün İhlali Halide Tazminatın Kapsamı / Teselsül
XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme / Takas
XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
XIX. Cezai Şart
XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Yansıma Zarar / Haksız Fiillerde Zamanaşımı / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Alacağın Devri
XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Koşula Bağlı Borç
XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Hakkaniyet Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Ölüm ve Bedensel Zarar
XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Hatır Taşıması / Bedensel Zarar / Sebepsiz Zenginleşme
XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

Dördüncü Bölüm: İNCELENECEK KARARLAR

I. İrade Sakatlıkları / Sözleşmenin İptali
II. Gabin
III. Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması
IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
V. Hukuka Aykırı Fiil / Haksız Fiilin Şartları
VI. Hukuka Aykırı Fiil
VII. Hukuka Aykırılık
VIII. Haksız Fiil / Uygun Nedensellik Bağı / Hukuka Aykırılık Bağı
IX. Haksız Fiil / Hukuka Aykırılık Unsuru / Manevi Tazminat
X. Zorunluluk Hali / Fedakârlığın Denkleştiril

Kitabı okuyanlar 10 okur

 • Tuğba Gürbüz
 • Emel Duman
 • Faruki
 • Mirza
 • Atakan
 • b
 • ebru akgun
 • Kadir
 • M. Yakup Altun
 • Beste 571

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (1)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%50 (1)
3
%0
2
%0
1
%0