Borçlar Hukuku Pratik Çalışmaları

7,0/10  (2 Oy) · 
4 okunma  · 
1 beğeni  · 
333 gösterim
Elinizdeki kitap, hukuk fakültesi öğrencilerine, borçlar hukukunun temel prensiplerinin somut olaylara nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir."

Birinci Bölüm: ŞEMALAR
Şema 1: Borç İlişkisinin Kaynakları

Şema 2: Hukuki İşlemin Unsurları ve Hükümsüzlük Türleri

Şema 3: Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğunun Şartları

Şema 4: Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Halleri

Şema 5: Sebepsiz Zenginleşmede İade Borcunun Kapsamı

Şema 6: Borcun İfa Zamanı

Şema 7: Sözleşmeyle Belirlenen Vade Türleri

Şema 8: İfa Etmeme Halleri (İfa Engelleri)

Şema 9: İmkânsızlığın Borçlar Hukukundaki Rolü

Şema 10: Borçlu Temerrüdünün Şartları

Şema 11: Borçlu Temerrüdünün Sonuçları

Şema 12: Borcun ve Borç İlişkisinin Sona Erme Halleri

Şema 13: Borç İlişkisinin Alacaklı / Borçlu Tarafında Birden Fazla Kişinin Bulunması

Şema 14: Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri


İkinci Bölüm: ÇÖZÜLMÜŞ OLAYLAR

I. Öneri / Öneriye Davet / Kabul / Sözleşmenin Kurulması / Yanılma / İfa İmkânsızlığı
II. Sözleşmenin Kurulması / İrade Sakatlıkları / Culpa in Contrahendo / Önsözleşme / Alacağın Devri
III. Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması
IV. Beyaza İmza / Güven Teorisi / Hata Sebebiyle Sözleşmenin İptali / Alacağın Devri / İbra / Geciktirici Koşula Bağlı Tasarruf İşlemi
V. Temsil / Temsilcinin Kendisiyle İşlem Yapması / Yetkisiz Temsil / Aldatma / Aşırı Yararlanma (Gabin) / Sözleşmenin İptali
VI. İfa
VII. Sözleşmenin Kurulması / Temsil / İrade Sakatlıkları / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / İbra
VIII. Borçlu Temerrüdü / Olumlu Zarar / Olumsuz Zarar
IX. Seçimlik Borç / İmkânsızlık / Halefiyet / Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü / Alacağın Devri / Takas / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
X. Haksız Fiil
XI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranın Sorumluluğu / İfa Yardımcısının Borca Aykırı Davranışından Sorumluluk / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Zararın Belirlenmesinde Denkleştirme Sorunu
XII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Zarar Görenin Kusuru / Cismani Zarar ve Ölüm Halinde Tazminatın Kapsamı / Zarardan Birden Fazla Kişinin Sorumluluğu / Karayolları Trafik Kanunu'ndan Doğan Sorumluluk
XIII. Sebepsiz Zenginleşme / Muvazaalı (Danışıklı) İşlem / Tasarruf İşleminin Sebebe Bağlılığı / Sözleşmeden Dönmenin Etkisi
XIV. Alacağın Devri / Borcun Üstlenilmesi
XV. Ceza Koşulu / Ahlâka Aykırı Fiil / Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaçla Verilen Şeyin İadesi / Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme

Üçüncü Bölüm : ÇÖZÜLECEK OLAYLAR

I. Sözleşmenin Kurulması / Önerinin ve Kabulün Geri Alınması / Saik Hatası / Aldatma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Tahvil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması
II. Sözleşmenin Kurulması
III. Öneriye Davet / Öneri / Yanılma / Aldatma / Temsil
IV. Muvazaa / Şekil / Miktarda Yanılma / Korkutma / Alacağın Devri / Soyut Borç İkrarı / Culpa in Contrahendo
V. Muvazaa / Alacağın Devri / Culpa in Contrahendo / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Tazminatın Kapsamı
VI. Yanılma / İşlem Temelinin Çökmesi / Şekil / Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması / Alacağın Devri / İbra / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Kusursuz Sorumluluk Halleri
VII. Doğrudan Temsil / Dolaylı Temsil / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Yetkisiz Temsil / Sözleşme Tarafının Aldatması / Üçüncü Kişinin Aldatması / Aldatmanın Sözleşmeye Etkisi
VIII. Temsil / İmkânsızlık / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Sorumsuzluk Anlaşması / Genel İşlem Koşulları
IX. Temsil / Temsil Yetkisinin Kapsamı / Temsil Yetkisinin Geri Alınması / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Müterafik Kusur
X. Genel İşlem Şartları / Muvazaa / Alacağın Devri / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcunun İfası / İmkânsızlık / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi
XI. Edim Türleri / İfa Yeri / Borçlu Temerrüdü / İmkânsızlık / Müteselsil Borçluluk / Halefiyet / Takas / Cezai Şart
XII. İfa Zamanı / Ödemezlik Defi / Borçlu Temerrüdü
XIII. Üçüncü Kişinin İfası / Alacağın Devri / Borca Katılma / Sebepsiz Zenginleşme
XIV. İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / İmkânsızlık / Beyaza İmza / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim
XV. Şahsen İfa Zorunluluğu / Kısmi İfa / İbra / Değiştirme Sözleşmesi / Alacaklı Temerrüdü / İfa Yerine Edim / İfa Uğruna Edim / İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk / Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme
XVI. İmkânsızlık / Borçlu Temerrüdü / Yabancı Para Borcu / Alacağın Devri / Temsil / Yetkisiz Temsil / Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Bedensel Bütünlüğün İhlali Halide Tazminatın Kapsamı / Teselsül
XVII. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme / Takas
XVIII. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt
XIX. Cezai Şart
XX. Ölüm ve Bedensel Zararlarda Tazminatın Kapsamı / Kusursuz Sorumluluk Halleri / Yansıma Zarar / Haksız Fiillerde Zamanaşımı / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Alacağın Devri
XXI. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Sebepsiz Zenginleşme / Müteselsil Borçluluk / Koşula Bağlı Borç
XXII. Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Hakkaniyet Sorumluluğu / Yapı Malikinin Sorumluluğu / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Ölüm ve Bedensel Zarar
XXIII. Kusura Dayanan Haksız Fiil Sorumluluğu / Adam Çalıştıranların Sorumluluğu / Ayırt Etme Gücünden Geçici Olarak Yoksunluk / Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu / Hatır Taşıması / Bedensel Zarar / Sebepsiz Zenginleşme
XXIV. Karayolları Trafik Kanunu'na Göre Sorumluluk

Dördüncü Bölüm: İNCELENECEK KARARLAR

I. İrade Sakatlıkları / Sözleşmenin İptali
II. Gabin
III. Şekle Aykırılık / Hakkın Kötüye Kullanılması
IV. Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması
V. Hukuka Aykırı Fiil / Haksız Fiilin Şartları
VI. Hukuka Aykırı Fiil
VII. Hukuka Aykırılık
VIII. Haksız Fiil / Uygun Nedensellik Bağı / Hukuka Aykırılık Bağı
IX. Haksız Fiil / Hukuka Aykırılık Unsuru / Manevi Tazminat
X. Zorunluluk Hali / Fedakârlığın Denkleştiril
 • Baskı Tarihi:
  Kasım 2014
 • Sayfa Sayısı:
  320
 • ISBN:
  9786051521879
 • Yayınevi:
  Oniki Levha Yayıncılık
 • Kitabın Türü: