Bozkır İmparatorluğu

·
Okunma
·
Beğeni
·
574
Gösterim
Adı:
Bozkır İmparatorluğu
Baskı tarihi:
Ocak 2006
Sayfa sayısı:
506
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754370980
Kitabın türü:
Çeviri:
Reşat Uzmen
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Korkuyla birleşen bir saygının, şaşkınlıkla birleşen bir hayranlığın ifadesidir. Tarihte daima hâkim bir rol oynamış, bir zamanlar dünya milletlerinin kaderini çizmiş olan Türklerin Asya bozkırlarındaki muhteşem tarihî maceralarını anlatır. Milletimizin karakterini etkileyen göçebelik, göçebe ve bozkır medeniyeti, buna bağlı olarak Asya ve özellikle Orta Asya Türk Tarihi, eserin ana konularını teşkil eder. Olay ve olgular, kitabın kapaktaki adında da zikredilen üç cihangirin silsilesi takip edilerek anlatılır: Atilla, Cengiz Han ve Timur… “Bu kitabın başlığında yazılmış üç kudretli ismin etrafında ve onları anlatarak, on asırlık tarih boyunca Çin sınırlarından Batı'nın sınırlarına yürüyen büyük göçebeler kavmini hatıra getirmek istedim.”

Yalnız tarihçilere değil bozkırdan neşet eden kültür ve medeniyetimizin tarih içerisindeki görünümlerini merak eden herkese hitap eder.
506 syf.
·Beğendi·9/10
Asya'nın ölüm makineleri Moğol ve Türk devletlerini genel hatlarıyla anlatan güzel bir eser. Atı ehilleştiren bu iki ulusun, diğer ulusları egemenliği altına almasını ve bilinen dünyanın birçok bölgesine hükmetmek için mücadele etmesini anlatıyor. Genel Türk tarihi için iyi bir başlangıç teşkil eder, sıkılmadan okuyabileceğin ender eserlerden biri..
506 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
Kitap tarih hakkında mümkün olduğunca bilgi toplayıcı bir yol ile yazılmış.Mete Han kısımları nedendir bilmiyorum bana az anlatılmış gibi geldi.Çevirmen sanarım ki o döneme ait bir dille çevirdiği için süslü bir dil çoğu zaman görmek normal(Sadece bir kelime,kalıp halinde değil).Tarihle ilgili olanlar için keyifli olacağını düşündüğüm,romanseverler için biraz sıkıcı olabileceğini söylemem gerektiğini düşünüyorum.
*Çinlilerle evlendikten sonra vay babam vay:(
(Red Wedding'in alternatif halleri)
Camuka " Bunlar kardeşim Temüçin'in dört köpeğidir; insan etiyle beslenirler ve zincirle bağlıdırlar; kafaları tunçtan, dişleri kayadan oyulmuş, dilleri kılıç, kalperi demir gibidir. Kırbaç yerine eğri kılıç kullanırlar; şebnem içerler ve rüzgarla birlikte at koştururlar; savaşlarda insan eti yerler. İşte şimdi zincilerinden boşanmışlardır, salyaları akıyor ve neşe içindeler. Bu dört köpek Cebe, Kubilay, Çelme, Sübötey'dir " Vladimirstov'un terc. " The Life Of Chingis Khan " S. 60
Kutluk Kağan'ın öz oğlu tarafından yazılan yazıt Orhon Türk Kağanlığı'nın yeniden kurulmasının bir çeşit milli duygudan doğduğunu ispat etmektedir. " Türk halkı her tarafta şöyle konuşuyordu: ben, kendi imparatorluğu olan bir halktım. Nerede şimdi benim imparatorluğum? Ben, kendi Kağanına sahip bir halktım. Nerede şimdi benim kağanım? Böyle konuşuyorlardı ve böyle söyleyerek Çin kağanının düşmanı haline geldiler ve yeniden birleşmek ve teşkilatlanmak ümidine kapıldılar. O zaman Çinliler şöyle dediler: Türk kavmini imha edeceğiz ve onları nesilsiz bırakacağız. Çinliler Türkleri yok etmek için harekete geçtiler. Ancak, yukarıda, Gökte bulunan Türklerin Tanrısı ile Türklerin Yer ve Su kutsal cinleri şöyle yaptılar: Türk kavminin hiçbir zaman imha olmaması için babam İlteriş Kağanı ve Anam İlbilge Hatun'u yükselterek, Göğün zirvesinde tuttular. " Bozkır İmparatorluğu, S. 132, Rene Grousset, Çeviren: Dr. M. Reşat Uzmen
Batı da, Melik Şah'ın saltanat dönemi sırasında fakat ondan bağımsız olarak 1081 yılına doğru, yeğeni Kutulmuşoğlu Süleyman Anadolu'ya yerleşmiş, kendisini iç mücadeleleri için yardıma çağırmak gafletini işlemiş Bizanslıların aleyhine İznik şehrini zaptetmişti; bu önce İznik'i başkent olarak alan ( 1081-1097 ) sonra Konya'ya yerleşen ( 1097-1302 ) ve 1081'den 1302 yılına kadar devam eden Selçuk Rum Sultanlığının başlangıcı olmuştur. J. Laurent, Byzance et les Seldjoucides, S. 96-98
Belh ' in alınmasıyla Orta Asya' nın efendisi olan adam " ciddi ve düşünceli , neşenin düşmanı" sofu fakat tecrübeli ve ihtiyatlı bir komutan olduğu kadar ateşli bir asker , sanatkarların ve edebiyatçıların dostu, Şirazi kadar Fars şiirini terennüm edebilen birisi idi. ( Timur)
Timur devrinin tarihçileri onu Cengiz Han'ın bir silâh arkadaşının sülâlesinden, hattâ doğrudan Cengiz soyundan gelmiş gibi göstermişlerdir. Aslında kendisinin Moğollukla hiç bir alâkası yoktu, çünkü Türktü.
1089 yılında Melik Şah Buhara' yı işgal etmiş, Sermerkand'e ele geçirmiş ve Şems el Mülk'ün yeğeni ve ikinci halefi Karahanlı Ahmed'i esir almıştı. O tarihten sonra Karahanlı prensleri Buhara ve Semerkand'da hüküm sürmüşlerse de, bu, Selçuklu kumandanları namı altında olmuştur. Artık Maveraünnehir Selçuklu Türk İmparatorluğu'nun basit bir vilayeti olmuştu.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bozkır İmparatorluğu
Baskı tarihi:
Ocak 2006
Sayfa sayısı:
506
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789754370980
Kitabın türü:
Çeviri:
Reşat Uzmen
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ötüken Neşriyat
Korkuyla birleşen bir saygının, şaşkınlıkla birleşen bir hayranlığın ifadesidir. Tarihte daima hâkim bir rol oynamış, bir zamanlar dünya milletlerinin kaderini çizmiş olan Türklerin Asya bozkırlarındaki muhteşem tarihî maceralarını anlatır. Milletimizin karakterini etkileyen göçebelik, göçebe ve bozkır medeniyeti, buna bağlı olarak Asya ve özellikle Orta Asya Türk Tarihi, eserin ana konularını teşkil eder. Olay ve olgular, kitabın kapaktaki adında da zikredilen üç cihangirin silsilesi takip edilerek anlatılır: Atilla, Cengiz Han ve Timur… “Bu kitabın başlığında yazılmış üç kudretli ismin etrafında ve onları anlatarak, on asırlık tarih boyunca Çin sınırlarından Batı'nın sınırlarına yürüyen büyük göçebeler kavmini hatıra getirmek istedim.”

Yalnız tarihçilere değil bozkırdan neşet eden kültür ve medeniyetimizin tarih içerisindeki görünümlerini merak eden herkese hitap eder.

Kitabı okuyanlar 18 okur

  • Burak Yâbgu
  • Gökhan Gümüşbaş
  • Oğuz Pekgöz
  • Mkymurat
  • Esma Kara
  • Erkan Ak
  • Hakan Orhan
  • Hatice Y.
  • Hüseyin Uyanık
  • Fatih Beyazkaya

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%50 (2)
9
%50 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0