Bu Cennet Bu Cehennem

·
Okunma
·
Beğeni
·
12
Gösterim
Adı:
Bu Cennet Bu Cehennem
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çan Yayınları
BU CENNET BU CEHENNEM Vedat Günyol'un 1974-1975 yıllarında Yeni Ufuklar'da ve Cumhuriyet'te yazdığı yazılardan yaptığı bir seçmedir. Yazar, bu yazılarında günün politik ve toplumsal olaylarını, uzaktan yakından, sağduyunun, aklın, mantığın ışığı altında değerlendirmeye, haksıza haksız, haklıya haklı diyebilmenin özgürlüğü içinde dile getirmeye çalışmaktadır.
DEVLET İNSAN MI? adlı eserinin bir uzantısı olan bu eser, demokratik yaşam serüvenimizin acılı, acılı olduğu kadar gülünç, gülünç olduğu kadar da hazin yanlarını dile getirmektedir.
Son on beş yılın, çirkin politika oyunları karşısında sosyalizme gönül vermiş insanların tepkilerini, susturulan hınçlarını, bastırılan istemlerini bulacaksınız bu eserde, ileriye, yeniye, güzele yönelik çoşkuyla.
184 syf.
·3 günde·Beğendi·9/10
Devrim, adamlık, hak, Düşünce sağlığı , vicdan ve benzer bir çok konuya değinmiş yazar. Kimi zaman Fransa devrimi kimin zaman Türkiye tarihiyle karşılaşıyoruz kitapta.


Her ne zaman, doğruya doğru, eğriye eğri di­yebilen bir kimse düşünsem, ardında, o kimsenin hırkasıyla lokmasının tasası çöker içime. Gerçek­ten özgür olmanın temel koşulu şu: Lokma, hırka tasasından uzak kalmak, kalabilmek. İnsanın ka­tasının ardında lokma kaygısı yer almaya görsün, kelimeler bükülür, dil yumuşar, eğrinin adı doğ­ ru'ya çıkabilir. Tabii, hırka var, hırkacık var. Lok­manın büyüğü var, küçüğü var. Sorun, lokmanın da, hırkanın da özgürlükle bağdaşanını seçebilmekte. Lokmanın büyüğünü mü seçtin, özgürlüğün kuşu çoktan uçup gitmiştir. Boğazını daralt özgürlüğün tahtına çık otur. Gerçek ardına koşanın kemeri sıkı olması gerek.
Bir insan, doğduğu gün kendine verilen adı, sonradan yadırgayabilir, sevmiyebilir. Onu değiş­ tirmek kendi elinde olmalı. Elindedir de. Bir in­san, ana - baba ocağında kendine aşılanan düşün­ celere, görüşlere, olgunluk çağına gelince karşı çı­kabilmeli, çıkmalıdır da
Devrim piç olmak üzereydi. Ama yine de, Gür­sel Paşa'nın, sola açık olmamakla birlikte, Anaya­sa doğrultusunda söz özgürlüğüne saygıyla besli yönetimi, bir ölçüye kadar ağır basmaktaydı
Artar eksilmeyiz zindan/arda.
Azalarak yaşayanların, çoğalarak yaşayanlara açtıkları savaşın serüvenini yaşıyor Türkiyemiz, daha bir süre yaşayacak da
Vedat Günyol
Sayfa 64 - Çan yayınları
Nedir, ne olabilir düşünce sağlığı, ya da sağ­lıklı düşünce? Kalıp düşüncelerden, dogmalardan uzakta, salt aklın mantığın, sağduyunun ışığında varılan düşünce değil mi, bir bakıma?
Vedat Günyol
Sayfa 11 - Çan yayınları
Evet, utanmayanın sefası çoktur, hem pek çok. inanmazsanız, yedi sekiz ayın politika haya­tına bir bakın. Türlü dalavereler alaverelerle, Tür­ kiye'yi, güvenoyu almamış bir hükümetle, içte ve dışta (hele dışta) güçsüz, silik, şaşkın ve apışkın bir duruma sokanların utanmazhğını gorursunuz, parmağınız ağzınızda, küçük dilinizi yutabildiği­ niz kadar yutarak
Dünyanın hemen her yerinde, toplurnlara ma­lolmuş birtakım düşünceler, inanışlar vardır. Baş­langıçta, günün koşullan doğrultusunda, insan mutluluğunu amaçlayan birtakım düşünceler, za­manla gerçekliğini yitirmekle birlikte, kurulu dü­zen adına vazgeçilmez, katı birer dogma niteliği kazanırlar. Bu düşünceler, belli bir azınlığın, ege­men azınlığın korunma silahı olarak, çağın gerek­ lerini hiçe saya saya büyük kalabalıklara maledi­ lirler.
Bundan elli yıl öncesini yaşamış olanlar bilir­ler. «Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şahit olsun dinime imanıma» demeden başını yas­tığa koyup uykuya dalmak pek olacak şey değildi

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bu Cennet Bu Cehennem
Sayfa sayısı:
184
Format:
Karton kapak
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çan Yayınları
BU CENNET BU CEHENNEM Vedat Günyol'un 1974-1975 yıllarında Yeni Ufuklar'da ve Cumhuriyet'te yazdığı yazılardan yaptığı bir seçmedir. Yazar, bu yazılarında günün politik ve toplumsal olaylarını, uzaktan yakından, sağduyunun, aklın, mantığın ışığı altında değerlendirmeye, haksıza haksız, haklıya haklı diyebilmenin özgürlüğü içinde dile getirmeye çalışmaktadır.
DEVLET İNSAN MI? adlı eserinin bir uzantısı olan bu eser, demokratik yaşam serüvenimizin acılı, acılı olduğu kadar gülünç, gülünç olduğu kadar da hazin yanlarını dile getirmektedir.
Son on beş yılın, çirkin politika oyunları karşısında sosyalizme gönül vermiş insanların tepkilerini, susturulan hınçlarını, bastırılan istemlerini bulacaksınız bu eserde, ileriye, yeniye, güzele yönelik çoşkuyla.

Kitabı okuyanlar 1 okur

  • Viyan

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%100 (1)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0