Buhranlarımız ve Son Eserleri

Said Halim Paşa

Buhranlarımız ve Son Eserleri Konusu

İslamcı fikir ve devlet adamı Said Halim Paşanın çok önemli sekiz eseri bir arada... "Buhranlarımız" genel başlığı altında toplanmış bulunan yedi kitabı: Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fikir Buhranımız, Cemiyet Buhranımız, Taassup, İslam Dünyası Neden Geri Kaldı?, İslamlaşmak ile son olarak yazdığı ve "İslamın devlet teşkilâtı, başkanı, meclisi, partileri, seçimleri, kanun koyma ve icrâ kuvvetleri ile nasıl olmalıdır?" sorusuna cevap veren İslam Devletinin Siyasî Yapısı adlı eseri... Ayrıca "Hâtırât"ından elde bulunan bir bölüm ve I. Dünya Harbine neden girdiğimizi açıklayan "Cevaplar"ı...
Tasarımcı:
Medine Efe
Medine Efe
Tahmini Okuma Süresi: 8 sa. 37 dk.Sayfa Sayısı: 304Yayınlanma Tarihi: Haziran 2020Yayınevi: İz Yayıncılık
ISBN: 9789753550741Ülke: TürkiyeDil: TürkçeFormat: Karton kapak

Puan

8.310 üzerinden
104 Puan · 27 İnceleme

Buhranlarımız ve Son Eserleri Yorumları ve İncelemeleri

Tümünü gör
Oldi

Oldi

@oldi
·
25 Şubat 2020 13:22
10/10 puan verdi
Said Halim Paşa, çekirdekten bir devlet adamı ve idarecidir. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın torunu ve vezir Halim Paşa'nın oğludur. Kendisi de devlet idaresinde çeşitli görevler yapmış, 1913'ten 1917'ye kadar Sadrazamlık görevini icra etmiştir. Harp suçlusu olarak yargılanması için kendisi tevkif
25 etkileşim
Halil Korkmaz

Halil Korkmaz

@korkmazhalil
·
12 Ekim 2018 00:30
3/10 puan verdi
Sait Halim Paşa “Buhranlarımız”da bir kısım doğru tespitlerde bulunmasına rağmen, krizlere çare olarak da Şeriate daha sıkı sarılmayı önermesi, meselenin özünü kavrayamadığını göstermektedir. Zira bilinen insanlık tarihi boyunca din eksenli hiçbir ülkenin insanı mutlu, huzurlu olmamıştır. Örneğin
8 etkileşim
KİTAP AVCISI

KİTAP AVCISI

@kitapavcisi01
·
02 Nisan 2022 10:53
10/10 puan verdi
Tüm siyasi liderlerin okuyup ders alacağı ve dahi batıdan medet umanların perişan ve köle olacağı anayasa hükümlerini başka ülkelerden değil kendi irademizle küllerimizden alınacağı ve en önemlisi de kendini aydın gibi gösteren batı uşaklarına 100 yıl önce değinmiş güzel bir eser iyi okumalar...
Said Halim Paşa
Said Halim Paşa
7 etkileşim
ammar ay

ammar ay

@Ammar_ay
·
09 Eylül 15:17
Puan vermedi
Halim Paşa, bir aydının yerel taassuplerden arı bir halde kendi toplumunu objektif bir bakışla tahlilini , hastalık teşhisini tüm çıplaklığı ile gözler önüne sererken öbür yanda aydınımızın içler acısı ezikliğini, alçaklık psikolojisini de ele almıştır. Taklidin ve taassubun çıkmazindaki zavallı osmanlıyı tüm yönleriyle enfes bir üslupla irdelemiş. Şunu anladım kitabı okurken hastalıklarınız değişmeden büyüyerek günümüze aktarılmıştır. Bunun sebebi özgüvenli aydinimizn yokluğu olsa gerek. Içinde bulunduğumuz zamana projeksiyonla bakmak isteyen tüm okurlara tavsiye ederm. Sayin okuyucu dünün günümüzle benzerliğini ürpererek okuyacaginiz bu kitapta aydın ve aydıncık arasındaki ince farkı da göreceksiniz
6 etkileşim
Can.n

Can.n

@Clockworkorangee
·
07 Mart 2020 13:34
Puan vermedi
SAİD HALİM PAŞA Mısır’da seçkin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Daha sonra Avrupa’da eğitim görerek İstanbul’a geldi. Avrupa’da eğitim görüpte geldiği yeri, kültürünü ve dinini unutmayan nadir aydınlardandı. Devlet memurluğu yaptı.Uzun süre memurluktan sonra Sadrazam oldu.Sonrasında
3 etkileşim

Kitap İstatistikleri

Kitabın okur profili

Kadın% 33.7
Erkek% 66.3
0-12 Yaş
13-17 Yaş
18-24 Yaş
25-34 Yaş
35-44 Yaş
45-54 Yaş
55-64 Yaş
65+ Yaş

Yazar Hakkında

Said Halim Paşa
Said Halim PaşaYazar · 10 kitap
Sait Halim Paşa, 11 Haziran 1913 - 14 Şubat 1917 tarihleri arasında, fiili gücün İttihat ve Terakki ve özellikle de Talat Paşa - Enver Paşa - Cemal Paşa üçlüsü elinde olduğu bir dönemde sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.rnrn1863 yılında Kahirede doğmuştur. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşanın dört oğlundan biri olan Mehmet Abdülhalim Paşanın oğludur. Sait Halim Paşa ilk ve orta tahsilini Kahirede özel olarak yapmış, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca öğrenmiştir. Daha sonra İsviçrede beş yıl siyasal bilgiler öğrenimi görmüştür.rnrn1888de Mîr-i Mîran rütbesi ile ve Mecîdî nişanı ile Şûra-yı Devlet (Danıştay) âzâsı olmuştur. Kendisine, 1889da II. ve 1892de I. rütbe Osmânî ve 1899da murassa Mecîdî nişanı, 1900de de Rumeli Beylerbeyi pâyesi verilmiştir. 1908de ise bulunduğu Şûrâ-yı Devlet âzâlığından kadro dışı bırakılmış, ancak aynı dönemde Belediye genel seçimlerinde Yeniköy belediye dairesi reisliğine tayin olunmuştur. Daha sonra ise Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ikinci reisliği, 1908de de Âyân Meclisi âzâlığı yapmıştır. 23 Ocak 1912-23 Temmuz 1912 tarihlerinde Şura-yı Devlet reisliği de kendisine verilmiştir.rnrnSait Halim Paşa 1912de reislikten çekilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyetinin genel sekreterliğine seçilmiş, Mahmut Şevket Paşanın sadrazamlığı sırasında 1913de de 2. defa Şûrâ-yı Devlet reisliğine ve üç gün sonra Hariciye Nezaretine (Dışişleri Bakanlığına) atanmıştır. Mahmut Şevket Paşanın şehit edilmesinden sonra 1913de Sadrazamlığa (Başbakanlığa) ile getirilmiştir.rnrnSait Halim Paşa, 1913 Eylülünde, Bulgarlarla Edirnenin Osmanlı devletinde kalması ve Meriç nehri hudut olmak üzere sulh imzalanması hizmeti sebebi ile Padişah tarafından İmtiyaz Nişanı ile onurlandırılmıştır.rnSait Halim Paşanın mezarırnrnOsmanlı Devleti 1914 yılında tarafsızlığının ihlal edilmesi nedeni ile I. Dünya Savaşına katıldı. Bu süreçte Almanya sefiri Baron Wangenheim ile Yeniköyde Sait Halim Paşa Yalısında ittifak anlaşması imza edilmiştir. 1915te Hariciye Nazırlığından, 1917de Sadrazamlıktan çekilmiştir (yerine Talat Paşa geçmiştir).rnrn1919 Mart ayında harp ilanı sırasındaki bazı kabine azaları ve Sait Halim Paşa tutuklanmış, Paşa, diğer milletvekilleri ile beraber tahliye olunduktan sonra Romaya gitmiştir. 6 Aralık 1921de bir Salı günü akşamı araba ile evinin kapısına geldiği sırada Ermeni komitacısının silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Naşı İstanbula getirilmiş ve 30 Aralık 1921 günü Yeniköydeki yalısından alınarak büyük törenle II. Mahmut Türbesinin bahçesine defnedilmiştir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri Sözleri ve Alıntılar

Tümünü gör
Okuma Notları

Okuma Notları

@okumanotlarii
·
21 Temmuz 16:40
Bir fenalığın ortadan kaldırılabilmesi için çeşişdinin, mahiyetiinin ve onu meydana getiren sebeplerin tam olarak bilinmesi gerekir. Zararını yok etmek için ise, gerekli, en doğru ve en tesirli vasıtalara başvurulmassı lazımdır.
5 etkileşim
Okuma Notları

Okuma Notları

@okumanotlarii
·
20 Temmuz 19:06
Felaketler, milletler için en büyük ibret dersidir.
4 etkileşim
Şeyma

Şeyma

@kustasiseyma
·
03 Eylül 16:27
Birşeyi yapma hürriyeti, insana o şeyi yapabilme ehliyet ve iktidarını bahş eylemez.
60 etkileşim
Şeyma

Şeyma

@kustasiseyma
·
27 Ağustos 20:41
Batı hayranları, bizi yani kendi milletlerini, henüz teşekkül eden ve milli varlığını elde etmeye çalışan, yeni doğmuş bir cemiyet sayacak derecelere geliyor; tarihimizin ve ecdadımızın büyüklüğünden şüphe ediyor, bizi hakir görüyorlar. Bu acaip düşünce ve bilgilerle dolan zihinler, onları, sonunda şuna sevkediyor: Ruhların vatan değiştirmesi ve fikren göç!...
45 etkileşim
Okuma Notları

Okuma Notları

@okumanotlarii
·
24 Temmuz 17:47
Batı'nın siyasi rejimini kabul eden ve müesseselerini taklit edenler, onun sosyal prensiplerini de benimsemeye mecburdurlar.
2 etkileşim

Buhranlarımız ve Son Eserleri İletileri

Tümünü gör