Buhranlarımız ve Son Eserleri

8,6/10  (10 Oy) · 
26 okunma  · 
6 beğeni  · 
890 gösterim
İslamcı fikir ve devlet adamı Said Halim Paşanın çok önemli sekiz eseri bir arada... "Buhranlarımız" genel başlığı altında toplanmış bulunan yedi kitabı: Meşrutiyet, Taklitçiliğimiz, Fikir Buhranımız, Cemiyet Buhranımız, Taassup, İslam Dünyası Neden Geri Kaldı?, İslamlaşmak ile son olarak yazdığı ve "İslamın devlet teşkilâtı, başkanı, meclisi, partileri, seçimleri, kanun koyma ve icrâ kuvvetleri ile nasıl olmalıdır?" sorusuna cevap veren İslam Devletinin Siyasî Yapısı adlı eseri... Ayrıca "Hâtırât"ından elde bulunan bir bölüm ve I. Dünya Harbine neden girdiğimizi açıklayan "Cevaplar"ı...
 • Baskı Tarihi:
  2011
 • Sayfa Sayısı:
  304
 • ISBN:
  975355074x
 • Yayınevi:
  İz Yayıncılık
 • Kitabın Türü:
Ayşe Nur 
19 Kas 2016 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hiç düşündünüz mü bu ülke bugün hala neden buhran yaşıyor? Osmanlının son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarını anlayabilmeniz için iyi bir eser. Said Halim Paşa o dönemleri kendi fikirlerince tespit etmiş. Kısacası kitabın ana fikrini düşünürken aklıma ilk gelen Montesqiue'nun ethos- nomos değerlendirmesiydi. Buna göre toplumların kanunlarını, yasalarını ; toplumun inançları, değerleri, dünya görüşleri belirliyordu. İşte burada S.H Paşa diyor ki; Batı toplumunun yaşadığı şeyler ile bizimkiler bir mi? Oraya özgü olan birtakım şeyleri bizim toplumumuza uygulamak ne derece doğru? Onaylayın veya onaylamayın, siyasi görüşünüz ne olursa olsun geniş bir perspektiften bakmak adına faydalı kitap.

Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 16:36 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Said Halim Paşa' yı İstanbula ugradığımız vakitlerde ''yalısı güzel olan adam'' olarak biliyorduk. ben inanıyorum ki bu iyi niyetli adam devrinde eğer gücü yetseydi arkadaşlarının fenalıklarına engel olurdu. birinci cihan harbine girme kararı bile bu zatın evinde malum yalısında alınmıştır. Kitap genel itibariyle en uzun alıntıları yaptıklarımdan biri memleket meselerine dair 100 yıl sonrası için yazmamış fakat okudukça şu anlaşılıyor ki ki meseleler çok ta değişmemiş.. şark ve garp yani dogu ve batı ile ilgili anlattıkları hiçte yabana atılır hadi be adam öyle şey olurmu ? denilecek türden degil... bu şey Okunulası bi şey.

Kitaptan 154 Alıntı

Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 14:14 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Kendi memleketinin kül-türünü, medeniyetini, irfânını inkâr eden veya hakir gören milliyetini kaybeder. Dolayısiyle de, artık onun adına konuşmak, hakkı değildir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 11:29 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Siyasî vak’alar hiçbir zaman bir milletin arzularına göre cereyan etmez. Aksine o milletin tarihî geçmişine, uymakta olduğu içtimaî ve siyasî nizama göre şekillenir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 11:28 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

batılı üstadlarımız bize öğrettiler ki: Bir milletin siyasî hürriyeti, çeşitli fırkaların dikkatli ve şiddetli rekabetleri olmadıkça devamlı olamaz.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 16:20 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

en iyi Müslümanlar, hak ve vazifelerini en iyi anlayanlar, onları en güzel şekilde yerine getiren ve koruyanlardır.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 11:52 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Sözün kısası, kendimizi bile idrâk etmekten bizi alıkoyan taklit ve aktarmalar vasıtası ile durumu ıslâha çalışmak, çok elem verici bir içtimâî karışıklık ve siyasî zaaf hali meydana getirmekten başka bir netice vermeyecektir. Bundan zerre kadar şüphe etmemeliyiz.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 15:43 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Komşusunun felâketi üzerine kurulan saadet, «gizli felâket»ten başka bir şey değildir.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 10:40 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

En büyük mes’uliyet, batı kanun ve nizamlarım alma usulünü koymalarından dolayı son asır devlet adamlarımıza aittir. Bunların o yola girmelerine, taklit etmek istedikleri milletlerin içtimâî ve siyasî durumlarını ve almak istedikleri kanunların menşe ve mâhiyetini bilmemeleri sebep olmuştur.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa
Ejderha Büyücüsü 
10 Ağu 14:04 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Batı hayranlığı memlekette fikir hayatının yayılmasına hizmet edeceği yerde fevkalâde bir karışıklığa sebep olmuştur.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim PaşaBuhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa