Giriş Yap

Buluğu'l Meram Şerhi Cilt 1

Duhâ namazı gece namazının yerine geçen bir bedel gibidir.
Nafile namazların meşru kılınmasında, farzların eksiklerini tamamlama ve kulun Rabbine daha çok yaklaşmasını sağlama açısından çok önemli hikmetler ve güzel sırlar vardır. Bunlardan en önemlilerini şöyle özetleyebiliriz: 1- Farzlardan önceki müekket sünnetlerin meşru...
Resulullah sas şöyle buyurmuştur: Kim öğle namazından önce dört rekât ve sonra dört rekât (sünnet) kılmaya devam ederse Allah onu cehenneme haram kılar.
Nureddin Itr
Sayfa 906 - Ahmed, 6/32, 325; Ebu Davud, 2/23; Tirmizî, 2/292; Nesaî,3/265, 266; İbni Mâce, 1/367; İbni Huzeyme, 2/206; Hâkim, 1/312.
sen yeter ki iste...
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Ayakta namaz kıl, buna gücün yetmezse oturarak kıl, buna da gücünyetmezse yatarak kıl.
Her şeyimizle sade olacağız
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İnsanlar mescit yapmada birbirleriyle yarışıp övünmedikçe kıyamet kopmaz." Yani bana büyük ve görkemli camiler yapmam veya duvarlarını alçıyla süslemem emredilmedi, denilmiştir. Bu da gösteriyor ki böyle şeyler yapmak iyi değildir. Çünkü bunlar namaz kılanların kafasını meşgul eder.
Nureddin Itr
Sayfa 661 - Ahmed, 3/134, 145; Ebu Davud, 1/123; Nesaî, 2/32; İbn Mâce, 1/244; İbni Huzeyme, 1322 ve 1323 numaralı hadisler; İbn H bbân, 4/493.
38 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.