Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü

7,3/10  (6 Oy) · 
23 okunma  · 
6 beğeni  · 
784 gösterim
İçindekiler;

Proletarya ve Köylülüğün Devrimci Demokratik Diktatörlüğü

"Paris Komünü ve Demokratik Diktatörlüğün Görevleri" Makalesinin Sonucu

Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

On. - "Devrimci Komünler" ve Proletaryanın ve Köylülüğün Devrimci Demokratik Diktatörlüğü

Sonsöz

Diktatörlük Konusundaki Kaba Burjuva Görüşler ile Marksist Görüşler

Sınıf Savaşımının Liberal ve Marksist Anlayışı

Liberalizm ve Demokrasi Arasındaki Boşanma

Taktik Üzerine Mektuplar

Giriş

Mektup 1
Şimdiki Durumun Tahlili

Proletaryanın Devrimimizdeki Görevleri - Proletarya Partisi İçin Platform Taslağı

Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

Yaklaşan Yıkım ve Bu Yıkımı Önlemenin Yolları

Devrimci Demokrasi ve Devrimci Proletarya

Devrimin Temel Sorunlarından Biri

Devlet ve Devrim - Marksist Devlet Teorisi ve Devrimde
Proletaryanın Görevleri

İkinci Bölüm - Devlet ve Devrim. 1848-1851 Deneyimi

3. Sorunun Marx Tarafından 1852'de Sunuluşu

Beşinci Bölüm - Devletin Sönmesinin İktisadi Temelleri

1. Sorunun Marx Tarafından Sunuluşu
2. Kapitalizmden Komünizme Geçiş
3. Komünist Toplumun Birinci Evresi
4. Komünist Toplumun Yüksek Evresi

Proletarya Devrimi ve Dönek Kautsky

Kautsky, Marx'ı, Sıradan Bir Liberale Nasıl Çevirdi?

"Demokrasi" ve Diktatörlük Üzerine

Komünist Enternasyonal I. Kongresi

Açış Konuşması

Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü Üzerine Tezler ve Rapor

Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğüne İlişkin Tezler Üzerine Karar

Kapanış Konuşması

Plağa Alınmış Konuşmalar

Sovyetler İktidarı Nedir?

Üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

Büyük Bir Başlangıç - Geri Saftaki İşçilerin Kahramanlığı "Komünist Subotnikler"

"Halkı Özgürlük ve Eşitlik Sloganları ile Nasıl Aldatıyorlar" Konuşmasının Baskısına Önsöz

Proletarya Diktatörlüğü

I (A) Proletaryanın Sınıf Savaşımının Yeni Biçimleri Olarak Proletarya Diktatörlüğü
II (B) Burjuva Demokrasisinin Yıkılması ve Proleter Demokrasinin Yaratılması Olarak Poletarya Diktatörlüğü
III (C) Proletarya Diktatörlüğü ve Emperyalizmin Ayırıcı Özellikleri
IV (D) Proletarya Diktatörlüğü ve Sovyet İktidarı

Proletarya Diktatörlüğü Döneminde Ekonomi ve Politika 178 Sovyet İktidarının İki Yılı

Kurucu Meclis Seçimleri ve Proletarya Diktatörlüğü

"Sol" Komünizm, Bir Çocukluk Hastalığı

Beş. - Almanya'da "Sol" Komünizm. Liderleri, Parti, Sınıf; Yığınlar

Engels'in Bebel'e Mektubu

Marx. Gotha Programının Eleştirisi

Diktatörlük Sorununun Tarihine Katkı

Komünist Enternasyonal II. Kongresinin Temel Görevleri Üzerine Tezler

I. Proletarya Diktatörlüğü ve Sovyetler İktidarının Özü
II. Proletarya Diktatörlüğünün Dolaysız ve Genel Hazırlığını Nasıl Örgütlemeli?

Açıklayıcı Notlar
 • Baskı Tarihi:
  1992
 • Sayfa Sayısı:
  287
 • ISBN:
  978-975-7399-19-3
 • Çeviri:
  Muzaffer İlhan Erdost
 • Yayınevi:
  Sol Yayinlari
 • Kitabın Türü: