Bürokrasi ve Siyaset Bürokratik Devletten Etkin Yönetime

·
Okunma
·
Beğeni
·
27
Gösterim
Adı:
Bürokrasi ve Siyaset Bürokratik Devletten Etkin Yönetime
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
280
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752971110
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayınları
Bu çalışma, esas itibariyle iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bürokrasi ile ilgili, başta Hegel, Marx, Michels, Mill ve Mises olmak üzere çeşitli düşünürlerin görüşleri üzerinde durulmuş ve özellikle Max Weber’in analizlerine geniş yer ayrılmıştır. Burada ayrıca, bürokrasi ile siyasi kurumların güç kaynakları ve aralarındaki ilişkilerin teorik çerçevesi verilmeye çalışılmış; bu bağlamda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki bürokrasi-siyaset ilişkileri genel olarak ele alınmıştır. Ülkemizdeki bürokrasi-siyaset ilişkilerinin inişli çıkışlı seyri ve yapısal sorunları değerlendirilmeye çalışılmakla beraber, eserin hacmini büyüteceği için Türk bürokrasisinin gelişimi ve işleyişi üzerinde ayrıntılı olarak durulmamıştır.
İkinci bölüm, bürokrasinin yeniden yapılanması ve denetimine ilişkin sorunlara ve tartışmalara ayrılmıştır. Yeniden yapılanma ve denetim konusunda son zamanlardaki gelişmeler dikkate alınarak, sivil toplum, devletin küçültülmesi, yönetimde açıklık, ademi merkeziyetçilik, piyasa mekanizması ve yeni yönetim anlayışı gibi konulara yer verilmiştir.
Bölümlerdeki başlıklardan anlaşıldığı gibi, eserin genelinde dört temel konu tartışılmaktadır. Birincisi, bürokrasi kavramının anlamı ve niteliğidir. İkincisi, bürokrasinin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiğidir. Üçüncüsü, modern demokrasilerin bürokrasiye ilişkin karşılaştıkları sorunlardır. Dördüncü ise, bürokrasinin denetimi ve yeniden yapılandırılmasına yönelik yaklaşımlardır.
Eserin hazırlanmasında iki hedef kitle dikkate alınmıştır. Birincisi, başta lisans ve lisans üstü olmak üzere akademik çevreler; ikincisi ise bürokratik örgütlerin ve siyasal sistemin karmaşık yapısına ve ilişkilerine ilgi duyan ve onları anlamaya çalışan her düzeydeki okuyucu kitlesidir.
Prof. Dr. Bilal Eryılmaz
Günümüz toplumlarındaki siyasi ve idari kurumların çoğu, büyük ölçüde sanayi toplumunun ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu yapılar, sanayi sonrası toplumun gereklerini karşılamakta yetersiz kalmakta ve yeni bir oluşumu zorlamaktadır. İçinde bulunduğumuz değişim süreci, sanayi sonrası toplumun ihtiyaçlarına bağlı olarak, bürokrasinin hem yapısı ve işleyişini, hem de onun toplum ve siyasetle olan ilişkilerini yeniden biçimlendirmeye yönelmiştir. Post- modernizim, toplumların örgütlenme temelini değiştirmiş, kamusalın yerine, sivil toplum alanı önem kazanmış, insan merkezli değerler öne çıkmış; güç ve iktidar yerel ve özerk kurumlara doğru kaymaya başlamıştır. Devletin merkeziliğini esas alan bürokratik yapılanma, yerine piyasaya, yerele ve sivil topluma bırakmaya yönelik bir evrim geçirmektedir. Bireyin özgürlük alanı genişlemektedir ve farklılıklara olumlu bakılmaktadır.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Bürokrasi ve Siyaset Bürokratik Devletten Etkin Yönetime
Baskı tarihi:
Mart 2017
Sayfa sayısı:
280
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789752971110
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Alfa Yayınları
Bu çalışma, esas itibariyle iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bürokrasi ile ilgili, başta Hegel, Marx, Michels, Mill ve Mises olmak üzere çeşitli düşünürlerin görüşleri üzerinde durulmuş ve özellikle Max Weber’in analizlerine geniş yer ayrılmıştır. Burada ayrıca, bürokrasi ile siyasi kurumların güç kaynakları ve aralarındaki ilişkilerin teorik çerçevesi verilmeye çalışılmış; bu bağlamda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki bürokrasi-siyaset ilişkileri genel olarak ele alınmıştır. Ülkemizdeki bürokrasi-siyaset ilişkilerinin inişli çıkışlı seyri ve yapısal sorunları değerlendirilmeye çalışılmakla beraber, eserin hacmini büyüteceği için Türk bürokrasisinin gelişimi ve işleyişi üzerinde ayrıntılı olarak durulmamıştır.
İkinci bölüm, bürokrasinin yeniden yapılanması ve denetimine ilişkin sorunlara ve tartışmalara ayrılmıştır. Yeniden yapılanma ve denetim konusunda son zamanlardaki gelişmeler dikkate alınarak, sivil toplum, devletin küçültülmesi, yönetimde açıklık, ademi merkeziyetçilik, piyasa mekanizması ve yeni yönetim anlayışı gibi konulara yer verilmiştir.
Bölümlerdeki başlıklardan anlaşıldığı gibi, eserin genelinde dört temel konu tartışılmaktadır. Birincisi, bürokrasi kavramının anlamı ve niteliğidir. İkincisi, bürokrasinin nasıl ortaya çıktığı ve geliştiğidir. Üçüncüsü, modern demokrasilerin bürokrasiye ilişkin karşılaştıkları sorunlardır. Dördüncü ise, bürokrasinin denetimi ve yeniden yapılandırılmasına yönelik yaklaşımlardır.
Eserin hazırlanmasında iki hedef kitle dikkate alınmıştır. Birincisi, başta lisans ve lisans üstü olmak üzere akademik çevreler; ikincisi ise bürokratik örgütlerin ve siyasal sistemin karmaşık yapısına ve ilişkilerine ilgi duyan ve onları anlamaya çalışan her düzeydeki okuyucu kitlesidir.
Prof. Dr. Bilal Eryılmaz

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • Gonca Akarca
  • Emrullah

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%100 (1)
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0