·
Okunma
·
Beğeni
·
1.005
Gösterim
Adı:
Büyü, Bilim ve Din
Baskı tarihi:
Aralık 2000
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9687942407
Orijinal adı:
Magie
Çeviri:
Saadet Özkal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı
Baskılar:
Büyü, Bilim ve Din
Büyü, Bilim ve Din
Magic, Science and Religion and Other Essays
Büyü Bilim ve Din
Malinowski'nin üç klasik çalışması olan, 'Büyü, Bilim ve Din', 'İlkellerin Psikolojisinde Mit' ve 'Baloma-Trobriand Adalarında Ölülerin Ruhları' adlı denemeleri içeren bu kitap, bir yanıyla ilkellerin dinsel, mitsel ve ussal dünyasını çözümlerken, diğer yanıyla çağdaş dünya ile olan farklılıklarında inanışların temellerini sorguluyor.Büyü kavramı üzerine derinlikli bir bakış.
248 syf.
·12 günde·Beğendi·8/10 puan
Bronislaw Malinowski, Büyü, Bilim ve Din'i ilkel bir kabile etrafında sorguluyor. Teoride okuduklarıyla gündelik hayat içinde görülenleri bu kitabın içine almış. Malinowski'nin saha incelemesi yaptığı yer ise, Yeni Gine adası ve Melanezya bölgesi. İnceleme içinde ağırlıklı olarak kendi gözlemlerini aktarıyor. Bunun sebebi olarak da bu konularda önemli ve güvenli bilginin fazla olmamasını gösteriyor. O yüzden daha önce başka yerde yayımlanmış yazılarını da kullandığını söyleyerek kitabın oluşum süreci hakkında bilgi de veriyor.

Malinowski, antropolog olarak duyulan, okunanlar haricinde bir de saha araştırması yaparak yerinde gözlemleme yoluna gitmiş. Uzun süre ilkel olarak adlandırılan kabileler içinde kalmış. Bu sayede dışarıdan atfedilen düşüncelerle kendi düşüncelerini çarpıştırmış. Kitabın başlarında çeşitli bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda oluşan fikirlerden hareket ederek büyü ve din konusunda bazı açıklamalarda bulunuyor.

İlkel olarak adlandırılan bu toplulukların bütün yaşantılarının her anını büyü ile mi doldurmuşlar yoksa bilim de bunun içinde yer almış mı? Ayrıca 'din' olarak isimlendirilen bazı kavramların bu kabilelerdeki karşılığı ne idi? İlkelden kasıt bugünden düne bir hitap mı yoksa aynı zaman dilimi içinde olanlar arasındaki farklardan kaynaklı bir durum tespiti mi? İlkel olarak adlandırılan bir topluluk, her şeyini bir gelenek doğrultusunda mı yoksa büyü ile mi gerçekleştiriyorlar? Örneğin, "… tek bir fidesi bile ayinsiz dikilmemiştir.(s.20)" diyerek bir büyüden mi dinden mi yoksa bunların tamamını kapsayacak bir durum mu ifade edilmiş. Yerliler diktikleri fidelerin kuraklık, yaban domuzu saldırısı, taşkın ya da buna benzer başka bir şey yüzünden yok olmaması için büyü, bilim ve dini ne kadar kullanıyor? Kitap boyunca çeşitli örneklerle durum analizi yapılarak bu kavramlara açıklık getirilmeye çalışılıyor. Öğrenilmiş bilgi ile yola devam eden kabileler başlarına olumsuz bir şey geldiğinde bunu mitolojik bilgi ile çatıştırarak ya da büyü ve din ile anlamaya da çalışmışlar.

Gözlem yapmak için ilkel kabile içinde yaşamış olan yazar hem anlatılan hem de kendi gözlemleri sonucu büyü, bilim ve dini davranışları bire bir gözlemlemiş. Hayatın doğal akışı haricinde büyünün bile kendi içindeki aşamalarından da bahsediyor. Büyü sırasında yapılanlardan da bahsediyor. Bunların da gelişigüzel olmayıp bir ritüel dahilinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

Akademisyen bir kişinin akademik kitabı okunduğunda o kitabın tamamını anlamak biraz zordur. Onun gibi bakmak ve yorumlamak ve ayrıca onu bir imaj (kalıp) haline çevirmek kolay da değil. Saha araştırması için uzun yıllar yerliler içinde yaşamış ve ayrıca bununla ilgili daha önce yazdığı bilimsel çalışmaları da mevcut. Bunların dışında yine diğer bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda diyalektik açıklamalarda da bulunmuş.

Bu kitap herkese hitap etmiyor. Özellikle felsefe, sosyoloji, antropoloji, tarih alanında açık okuma yapan kişilere sesleniyor. Ayrıca yazarı sadece ders kitaplarından tanıyanlara daha geniş okuma alanı sunuyor.

Niçin bu kitabı okudum? Uzun zamandır elimin altındaydı. Merak ettiğim birkaç mesele vardı ve o yüzden okudum. Lakin kitabın önemli bir kısmı işin uzmanlarının anlayabileceği niteliktedir. Kaynak eser olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Konunun meraklılarına tavsiye ederim. Bronislaw Malinowski 1884 - 1942 yılları arası yaşamış Polonyalı antropologdur.

Bu kitabı 29 Mart - 9 Nisan 2020 tarihleri arası okudum. İnceleme yazısı ise 6 Eylül 2020 tarihinde 1000Kitap sitesine eklendi. Okuduğum kitap, Kabalcı Yayınevi, ikinci basım 2000 tarihli olup çeviren Saadet Özkal'dır.
248 syf.
Antropolojiye olan ilgim sayesinde okuyorum.uzun zamandır merak ediyordum
İnsanlar neden büyü yapmaya eğilimli,din ile büyü birbiriyle içine mi?Bilim ve din karşılaştırması...
Malinovski ,antropoloji profesörü ve felsefe esas alanı an bilim insanıdır.ilkel topluluklarda yaptığı totemizm, anımizm ve şamanizme dayanan büyü,şölen ve törenleri ,din ve sosyoloji açısından arketipi, Bilimsel görüşleri ile destekleyerek bu kitabı yazmış
Merak ediyorsanız tavsiye ederim
248 syf.
·9/10 puan
Kültürleri “Evrimci” bakış açısıyla değerlendiren antropolojik eser. Malinowski’ye göre; ilkel insanların bilme ihtiyaçlarını gideren “büyü” zamanla evrilerek “din”e ve nihayetinde “din” de “bilim”e dönüşür. Esere göre tüm kültürler bu şekilde dönüşerek düz bir çizgide ilerler. Halk Bilimi, Antropoloji, Etnoloji alanlarına meraklı olan kişilere tavsiye ederim..
248 syf.
·Beğendi·Puan vermedi
* Büyü, bilim ve din; sosyal antropolog Malinowski'nin Papua-Yeni Gine açıklarında Baloma-Trobriand bölgesinde 5 yıllık antropolojik ve derin gözlemleri sonucu, ilkel insanlar ile beraber kalarak, her türlü yaşayışlarına dahil olarak oluşmuş bir metindir.

** Malinowski gözlemleri sonucu Trobriand yerlilerinde ailenin önemli bir yeri olduğu düşüncesi oluşmuştur. Bu yerlilerin hayatında aile açısından en önemli nokta ataerkil olmaktan uzak ve kadının statüsünün erkeğin önünde olduğu bir aile sisteminin varlığıdır.

*** Bütün sosyal ilişkiler ağında annenin önemli noktada olduğu hukuksal bir düzen mevcuttur. Trobriand yerlilerinde çocuğa anlam, yaşam alışkanlıkları, hayat verenin anne olduğu düşüncesi üzerinden toplum içerisindeki hakimdir. Baba figürü ise sadece anneyle evli olan kişiyi tanımlayan bir sözcüktür.

**** Trobriand yerlilerinde ekonomi ise çocuk büyüdükçe babanın etkisi kırılır ve dayı devreye girer. Dayı her sene hasat ettiği ürünlerin bir bölümünü kız kardeşine vermek zorundadır. Bu açıdan maddi varlık erkek kardeşin verdikleriyle doğrudan orantılıdır. Tek eşli olmak yerliler içinde kati bir kural olsa da kabile reisi bundan muaftır. Reis zengin olmak istediğinden ve bunun yolunun çok kadınla evlenmek olduğundan bu yola başvurur.

***** Yerliler için Büyü, bilim ve din çok faktörlü çok karmaşık ve iç içe geçmiş ilişkiler bütününü ifade eder. Din onlar için istek ve ihtiyaç, dahası ahlaki ve toplumsal yaşamın bir gerçekliğidir. Dinin yerine getirdiği misyon hem hukuksal bir düzen, hem de insan davranışlarını rayına oturtmasıdır.

****** Malinowski'ye göre ne kadar ilkel plsa da dinsiz, bilimsiz ve büyüsüz hiçbir toplumun olmayacağını belirtir. Büyünün varlığı gelenekle doğrudan bağlantılıdır. Büyü tehlike çanlarının çaldığı her yerde kendini gösteren ve doğayla bütünleşmiş bir yapıdır. İki temel ayrım içerisinde ele aldığı büyü ve dini kutsal, bilimi ise kutsal olmayan alanda açıklamıştır.

****** İlkel ve yerli kabilelerin yaşamları, toplumsal hayatları, büyü, bilim ve din'in misyonu ve varlığı üzerine mükemmel bir klasik. Mutlaka okuyun...
Durkheim ve yandaşları, dinin toplumsal bir olgu olduğunu,çünkü bütün maddesinin, Tanrısının ya da tanrılarının, bütün dinsel özlerin, tanrılaştırılmış toplumdan başka ve ondan daha az bir şey olmadığını ileri sürüyorlar.
En yüksek, saygı, sevgi ve bağlılık edimi olarak değerlendirilir.
**
Yeni Gine'de beyaz yönetim tarafından şiddetle cezalandırılmasına karşın Melanezyalılar arasında hâlâ gizlice sürdürülüyor.
Din, üyeleri manevi şeylere ve tanrılara birlikte saygı gösterecek şekilde, bir bütün olarak topluluğa gereksinim duyar ; toplum da ahlak yasalarının ve düzenin ayakta tutulması için dine gereksinim duyar.
İlkel bir toplulukta yaygın bir bilgi açlığı yoktur kuşkusuz.
*
Yeni problemler onları açıkça sıkar, onların bütün ilgileri büyük ölçüde kendi kültürlerinin geleneksel dünyası tarafından yönlendirilir.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Büyü, Bilim ve Din
Baskı tarihi:
Aralık 2000
Sayfa sayısı:
248
Format:
Karton kapak
ISBN:
9687942407
Orijinal adı:
Magie
Çeviri:
Saadet Özkal
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kabalcı
Baskılar:
Büyü, Bilim ve Din
Büyü, Bilim ve Din
Magic, Science and Religion and Other Essays
Büyü Bilim ve Din
Malinowski'nin üç klasik çalışması olan, 'Büyü, Bilim ve Din', 'İlkellerin Psikolojisinde Mit' ve 'Baloma-Trobriand Adalarında Ölülerin Ruhları' adlı denemeleri içeren bu kitap, bir yanıyla ilkellerin dinsel, mitsel ve ussal dünyasını çözümlerken, diğer yanıyla çağdaş dünya ile olan farklılıklarında inanışların temellerini sorguluyor.Büyü kavramı üzerine derinlikli bir bakış.

Kitabı okuyanlar 50 okur

  • Can
  • Pisinoza
  • Dilan
  • Gökhan
  • Ayşe Okşan Üçgöz
  • Kübra Yılmaz
  • Evren ilkin
  • Kenan Uçar
  • Kaan
  • HOMO FABER...

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%7.1 (1)
9
%21.4 (3)
8
%14.3 (2)
7
%7.1 (1)
6
%21.4 (3)
5
%0
4
%7.1 (1)
3
%0
2
%0
1
%7.1 (1)