Büyük Hadis Külliyatı ((7 cilt))

·
Okunma
·
Beğeni
·
89
Gösterim
Adı:
Büyük Hadis Külliyatı
Alt başlık:
(7 cilt)
Baskı tarihi:
Eylül 2003
Sayfa sayısı:
3584
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753556347
Kitabın türü:
Çeviri:
Naim Erdoğan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Büyük Hadis Külliyatı, meşhur, muteber ve mütedavil olan ondört hadis kitabına dayanarak ve tekrarlardan azami ölçüde kaçınılarak tertip edilmiş bir eserdir. Elinizdeki bu eserin içerdiği kaynak kitaplar şunlardır.

Buhari, Sahih
Müslim, Sahih
Malik, Muvatta
Ahmed B. Hanbel, Müsned
Ebu Davud, Sünen
Tirmizi, Sünen
Nesai, Sünen
İbn Mace, Sünen
Ebu Ya'la El-Mavsili, Müsned
Bezzar, Müsned
Taberani, el-Mu'cemu's-sağir
Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat
Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir
Rezin, et-Tecrid li sıhah ve's-sünen
3584 syf.
·Puan vermedi
Es-Selam Değerli dostlar;
Daha önce 2 kez okumuş olduğum 7 ciltlik Hadis Külliyatının 1.cildini bitirdim.
İlahiyat Fakültesinde iken seçmeli dersleri genellikle 3 ders üzerinden seçerdim,
Tefsir, Hadis ve Kelam…Şu an Konyada okuyanlar bilirdir Fıkıhı Orhan Çekerin yüzünden hiç ama hiç seçmedim:))) Hatta fıkıh dersimize geldiğinde maalesef Feraiz sınavını bir arkadaşımızla kopya çekerek geçtik diyebiliriz:)
Bu sebeble öğrencilerim her daim
–Hocam! kopya çekmek günah mı diye sorduklarında,
-Çocuklar ben çektim bu yüzden bana sormayın diye takılmışımdır:))
Hadis Dersleri bağlamında hocalarım hep şu demişlerdir;
Hangi hadis kitabını okursanız okuyun Rüdani’nin Külliyatını okumadan hadis okudum demeyin…!
Eserde ondört kitap mevcuttur;
Sahihayn ( Buhari-Müslim )
Tirmizi
Nesai
İbn Mace
Ebu davud
İmam Malik
Ahmet Bin Hanbel
Ebu Ya’la
Darimi
El-Bezzar
Ve Taberanin 3 eseri olan Mu’cemleri.
Eserde sahih hadisler bol olmakla birlikte aralarında uydurma hadislerinde bulunduğu Mevzu sözler de vardır.
Önce hadisin senedi ( Hadisi nakledenlerin isimleri );
Sonra da metini ( hadisin anlatılmak istenen sözü) verilip
Dipnotunda kaynak verilmiştir.
Bu noktada isterseniz şöyle bir örnek verelim;
YANLIŞ KAYNAK ÖRNEĞİ:
İman yetmiş küsür derecedir.
Hadisi Şerif
DOĞRU KAYNAK ÖRNEĞİ:
İman yetmiş derecedir.
Buhari,İman-3 Müslim,İman-57
Bu sebeple nerde karşıma bir ayet veya hadis çıksın öncelikle kaynağına bakarım ve yanlış anlaşılmasın kontrol ederim:)
Bu islam ilimlerinde prensiptir.Özellikle Ahkam ile ilgili hükümlerde asla delilsiz mesnetsiz konuşulmaz.
Ve şu sözü şiar edinelim derim;
‘’Usul olmadan esas olmaz…’’
Akaid,Tefsir veya Hadis ilmi ile ilgili mutlaka usul ilmini bilmemiz gerekir.
Eserde dipnotlarda yazıyor,
Bu hadis sahihtir,mürselddir,hasendir…
Bunları bilmeden asla o hadis ile ilgili hükme varamayız.
Bu sebeple kısaca bu esere dair mini bir hadis usulü hazırladım;
HADİS USULÜ
Sahih hadis: Adalet ve zabt sıfatlarını haiz ravilerin, muttasıl senedle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadislerdir.
Hükmü: Fukahanın meşhur görüşü ve muhaddislerin icmasıyla sahih hadisle amel edilmesi vaciptir, şer’i delillerden bir delildir, hiçbir Müslüman’a terki caiz değildir.
Hasen Hadis: Adalet şartını haiz olmakla birlikte zabt yönünden sahih hadis ravileri derecesine çıkamayan ravinin muttasıl bir senedle şaz ve illetli olmayan rivayetidir.
Hükmü: Derece bakımından sahih hadisten düşük olmakla birlikte, kendisiyle delil getirmek hususunda sahih gibidir.
Merdud Hadis: Sıhhat şartlarına haiz olmadığından amel edilemeyecek nitelikteki zayıf haber.
Mürsel Hadis: İsnadından sahabi ravisi düşmüş olan hadistir. Yani tabiinden olan bir ravinin hadisi işitmiş olduğu sahabiyi atlayarak direk Hz. Peygamber’den rivayet ettiği hadise mürsel denilir.
Munkatı Hadis: Senedin ortasından bir ravinin düştüğü hadislere denilir.
Mevzu Hadis: Çeşitli sebeplerle Hz. Peygamber’in ismine izafeten hadis diye uydurulmuş sözlere denir. Uydurma olduğunu açıklama düşüncesi haricinde rivayet edilmesi dahi haramdır. Hadis diye isimlendirilmesi teknik açıdandır.
İslam ümmetini önceki ümmetlerden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendilerine gönderilen kitapla birlikte bu kitabın ilk elden yorumu olan Hz. Peygamber'in yaşantısını da sahih biçimde muhafaza etmeyi başarmış olmasıdır. Hz. Peygamber’in öncelikli görevi elbette ki yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i muhataplarına ulaştırmaktır. (Tebliğ)
Fakat Hz. Peygamber’in dini hayattaki rolü bundan çok daha fazladır. Hz. Peygamber’in dini yaşama biçimi olan sünnet, İslam tarihi boyunca, âlimler tarafından dinin en önemli iki kaynağından biri olarak değerlendirilmiş ve Kur'ân-ı Kerim'de anlaşılamayan bir âyetle karşılaşılması durumunda ilk olarak Hz. Peygamber'in bu konuda bir açıklamasının olup olmadığı araştırılmış, yani Kur'ân'ın ilk müfessiri olarak sünnete yer verilmiştir. (Tebyin)
Sünnetin Kur'ân-ı Kerim'i açıklamak dışındaki ikinci vazifesi ise Kur’an’da yer almayan emir ve yasakları doğrudan belirlemesidir. Sünnet, İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu tarafından, dini hüküm vaz’ edebilme salahiyeti açısından Kur'ân gibi müstakil bir delil kabul edilmiştir. (Teşri’)
Aslında sadece bu gerçek bile Sünnet'in dindeki yerini açıklamaya yetmektedir. Eğer Sünnetin dinde değer ifade eden bir yeri olmasa ve din sadece Kur'ân-ı Kerim'den ibaret bulunsaydı, İslam dini son derece kısır, çok dar bir alanı kapsayan, hayatın her alanına hitap etmekten uzak ve kısa zaman içinde yok olmaya mahkûm biçimde ortaya çıkmış olurdu. Oysa dine, hayatın her alanına hitap etme salahiyetini ve iddiasını kazandıran husus, bizzat bu hayatın içinde yer alan, her türlü problemle yüzleşen ve onlara çözüm üreten Hz. Peygamber'in tüm yaşamının bir hülasası olan Sünnettir
HULASA;
Detaylı bir şekilde hadis okumaları yapmak istiyorum diyenlere şiddetle tavsiye ediyorum:)
Ayrıca bu hadis külliyatın dışında da iki kitap tavsiye etmek istiyorum;

MUSANNEF Yazarı: İbn Şeybe
HADİSLERLE İLİM VE HİKMET Yazarı Recep El Hanbeli

Keyifli okumalar…
''Allahım!
Korkmayan kalp,
kabul edilmeyen dua,
doymayan nefis
ve fayda vermeyen ilimden
sana sığınırım.''

Tirmizi ( 3482 7.CİLD )
''Allahım!
Beni hatalarımdan beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle.
Allahım!
Hatalarımı kar ,su ve buzla yıka!''

Buhari; ezan-89 ( 7.CİLD )
Allah Resulu sav buyurdular ki;
'' İyi arkadaş misk ( güzel koku ) sahibi gibidir.''

6.cilt (Ebu Davud-4854 )
İslam nedir?
- Güzel söz söylemek.
İman nedir?
- Sabır ve Hoşgörü.
Hangi iman üstündür?
-Güzel Ahlak.

Ahmed B.Hanbel, Müsned IV,385
Allah Resulu abdest alırken şöyle dua ederdi;
'' Allahım! Günahımı bağışla.
Evimi genişlet ve rızkımı bereketlendirip çoğalt.''

Ahmed B.Hanbel ( IV,399 )
'' Kim;
Rab olan Allah'tan,
din olarak İslam'dan,
Peygamber olarak Muhammed'den (sav) hoşnut oldum derse,
cennet ona -vacip-olur.

Ebu Davud, 1-518

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Büyük Hadis Külliyatı
Alt başlık:
(7 cilt)
Baskı tarihi:
Eylül 2003
Sayfa sayısı:
3584
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789753556347
Kitabın türü:
Çeviri:
Naim Erdoğan
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İz Yayıncılık
Büyük Hadis Külliyatı, meşhur, muteber ve mütedavil olan ondört hadis kitabına dayanarak ve tekrarlardan azami ölçüde kaçınılarak tertip edilmiş bir eserdir. Elinizdeki bu eserin içerdiği kaynak kitaplar şunlardır.

Buhari, Sahih
Müslim, Sahih
Malik, Muvatta
Ahmed B. Hanbel, Müsned
Ebu Davud, Sünen
Tirmizi, Sünen
Nesai, Sünen
İbn Mace, Sünen
Ebu Ya'la El-Mavsili, Müsned
Bezzar, Müsned
Taberani, el-Mu'cemu's-sağir
Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat
Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir
Rezin, et-Tecrid li sıhah ve's-sünen

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • orhan can
  • Mîzgîne_Îslâm
  • Slh

Kitap istatistikleri