Büyük Hadis Külliyatı (7 cilt)

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
2 beğeni  · 
50 gösterim
Büyük Hadis Külliyatı, meşhur, muteber ve mütedavil olan ondört hadis kitabına dayanarak ve tekrarlardan azami ölçüde kaçınılarak tertip edilmiş bir eserdir. Elinizdeki bu eserin içerdiği kaynak kitaplar şunlardır.

Buhari, Sahih
Müslim, Sahih
Malik, Muvatta
Ahmed B. Hanbel, Müsned
Ebu Davud, Sünen
Tirmizi, Sünen
Nesai, Sünen
İbn Mace, Sünen
Ebu Ya'la El-Mavsili, Müsned
Bezzar, Müsned
Taberani, el-Mu'cemu's-sağir
Taberani, el-Mu'cemu'l-evsat
Taberani, el-Mu'cemu'l-kebir
Rezin, et-Tecrid li sıhah ve's-sünen
 • Baskı Tarihi:
  Eylül 2003
 • Sayfa Sayısı:
  3584
 • ISBN:
  9789753556347
 • Çeviri:
  Naim Erdoğan
 • Yayınevi:
  İz Yayıncılık
 • Kitabın Türü:
Slh TRHL 
17 Şub 14:56 · Puan vermedi

Es-Selam Değerli dostlar;
Daha önce 2 kez okumuş olduğum 7 ciltlik Hadis Külliyatının 1.cildini bitirdim.
İlahiyat Fakültesinde iken seçmeli dersleri genellikle 3 ders üzerinden seçerdim,
Tefsir, Hadis ve Kelam…Şu an Konyada okuyanlar bilirdir Fıkıhı Orhan Çekerin yüzünden hiç ama hiç seçmedim:))) Hatta fıkıh dersimize geldiğinde maalesef Feraiz sınavını bir arkadaşımızla kopya çekerek geçtik diyebiliriz:)
Bu sebeble öğrencilerim her daim
–Hocam! kopya çekmek günah mı diye sorduklarında,
-Çocuklar ben çektim bu yüzden bana sormayın diye takılmışımdır:))
Hadis Dersleri bağlamında hocalarım hep şu demişlerdir;
Hangi hadis kitabını okursanız okuyun Rüdani’nin Külliyatını okumadan hadis okudum demeyin…!
Eserde ondört kitap mevcuttur;
Sahihayn ( Buhari-Müslim )
Tirmizi
Nesai
İbn Mace
Ebu davud
İmam Malik
Ahmet Bin Hanbel
Ebu Ya’la
Darimi
El-Bezzar
Ve Taberanin 3 eseri olan Mu’cemleri.
Eserde sahih hadisler bol olmakla birlikte aralarında uydurma hadislerinde bulunduğu Mevzu sözler de vardır.
Önce hadisin senedi ( Hadisi nakledenlerin isimleri );
Sonra da metini ( hadisin anlatılmak istenen sözü) verilip
Dipnotunda kaynak verilmiştir.
Bu noktada isterseniz şöyle bir örnek verelim;
YANLIŞ KAYNAK ÖRNEĞİ:
İman yetmiş küsür derecedir.
Hadisi Şerif
DOĞRU KAYNAK ÖRNEĞİ:
İman yetmiş derecedir.
Buhari,İman-3 Müslim,İman-57
Bu sebeple nerde karşıma bir ayet veya hadis çıksın öncelikle kaynağına bakarım ve yanlış anlaşılmasın kontrol ederim:)
Bu islam ilimlerinde prensiptir.Özellikle Ahkam ile ilgili hükümlerde asla delilsiz mesnetsiz konuşulmaz.
Ve şu sözü şiar edinelim derim;
‘’Usul olmadan esas olmaz…’’
Akaid,Tefsir veya Hadis ilmi ile ilgili mutlaka usul ilmini bilmemiz gerekir.
Eserde dipnotlarda yazıyor,
Bu hadis sahihtir,mürselddir,hasendir…
Bunları bilmeden asla o hadis ile ilgili hükme varamayız.
Bu sebeple kısaca bu esere dair mini bir hadis usulü hazırladım;
HADİS USULÜ
Sahih hadis: Adalet ve zabt sıfatlarını haiz ravilerin, muttasıl senedle rivayet ettikleri şaz ve muallel olmayan hadislerdir.
Hükmü: Fukahanın meşhur görüşü ve muhaddislerin icmasıyla sahih hadisle amel edilmesi vaciptir, şer’i delillerden bir delildir, hiçbir Müslüman’a terki caiz değildir.
Hasen Hadis: Adalet şartını haiz olmakla birlikte zabt yönünden sahih hadis ravileri derecesine çıkamayan ravinin muttasıl bir senedle şaz ve illetli olmayan rivayetidir.
Hükmü: Derece bakımından sahih hadisten düşük olmakla birlikte, kendisiyle delil getirmek hususunda sahih gibidir.
Merdud Hadis: Sıhhat şartlarına haiz olmadığından amel edilemeyecek nitelikteki zayıf haber.
Mürsel Hadis: İsnadından sahabi ravisi düşmüş olan hadistir. Yani tabiinden olan bir ravinin hadisi işitmiş olduğu sahabiyi atlayarak direk Hz. Peygamber’den rivayet ettiği hadise mürsel denilir.
Munkatı Hadis: Senedin ortasından bir ravinin düştüğü hadislere denilir.
Mevzu Hadis: Çeşitli sebeplerle Hz. Peygamber’in ismine izafeten hadis diye uydurulmuş sözlere denir. Uydurma olduğunu açıklama düşüncesi haricinde rivayet edilmesi dahi haramdır. Hadis diye isimlendirilmesi teknik açıdandır.
İslam ümmetini önceki ümmetlerden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendilerine gönderilen kitapla birlikte bu kitabın ilk elden yorumu olan Hz. Peygamber'in yaşantısını da sahih biçimde muhafaza etmeyi başarmış olmasıdır. Hz. Peygamber’in öncelikli görevi elbette ki yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i muhataplarına ulaştırmaktır. (Tebliğ)
Fakat Hz. Peygamber’in dini hayattaki rolü bundan çok daha fazladır. Hz. Peygamber’in dini yaşama biçimi olan sünnet, İslam tarihi boyunca, âlimler tarafından dinin en önemli iki kaynağından biri olarak değerlendirilmiş ve Kur'ân-ı Kerim'de anlaşılamayan bir âyetle karşılaşılması durumunda ilk olarak Hz. Peygamber'in bu konuda bir açıklamasının olup olmadığı araştırılmış, yani Kur'ân'ın ilk müfessiri olarak sünnete yer verilmiştir. (Tebyin)
Sünnetin Kur'ân-ı Kerim'i açıklamak dışındaki ikinci vazifesi ise Kur’an’da yer almayan emir ve yasakları doğrudan belirlemesidir. Sünnet, İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu tarafından, dini hüküm vaz’ edebilme salahiyeti açısından Kur'ân gibi müstakil bir delil kabul edilmiştir. (Teşri’)
Aslında sadece bu gerçek bile Sünnet'in dindeki yerini açıklamaya yetmektedir. Eğer Sünnetin dinde değer ifade eden bir yeri olmasa ve din sadece Kur'ân-ı Kerim'den ibaret bulunsaydı, İslam dini son derece kısır, çok dar bir alanı kapsayan, hayatın her alanına hitap etmekten uzak ve kısa zaman içinde yok olmaya mahkûm biçimde ortaya çıkmış olurdu. Oysa dine, hayatın her alanına hitap etme salahiyetini ve iddiasını kazandıran husus, bizzat bu hayatın içinde yer alan, her türlü problemle yüzleşen ve onlara çözüm üreten Hz. Peygamber'in tüm yaşamının bir hülasası olan Sünnettir
HULASA;
Detaylı bir şekilde hadis okumaları yapmak istiyorum diyenlere şiddetle tavsiye ediyorum:)
Ayrıca bu hadis külliyatın dışında da iki kitap tavsiye etmek istiyorum;

MUSANNEF Yazarı: İbn Şeybe
HADİSLERLE İLİM VE HİKMET Yazarı Recep El Hanbeli

Keyifli okumalar…

Kitaptan 10 Alıntı

Slh TRHL 
 18 Şub 23:19 · İnceledi · Puan vermedi

''Allahım!
Korkmayan kalp,
kabul edilmeyen dua,
doymayan nefis
ve fayda vermeyen ilimden
sana sığınırım.''

Tirmizi ( 3482 7.CİLD )

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 281 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 281 - İZ)
Slh TRHL 
 17 Şub 22:15 · İnceledi · Puan vermedi

''Allahım!
Beni hatalarımdan beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle.
Allahım!
Hatalarımı kar ,su ve buzla yıka!''

Buhari; ezan-89 ( 7.CİLD )

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 200 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 200 - İZ)
Slh TRHL 
17 Şub 15:56 · İnceledi · Puan vermedi

Allah Resulu sav buyurdular ki;
'' İyi arkadaş misk ( güzel koku ) sahibi gibidir.''

6.cilt (Ebu Davud-4854 )

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 113 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 113 - İZ)
Slh TRHL 
15 Şub 11:40 · İnceledi · Puan vermedi

İslam nedir?
- Güzel söz söylemek.
İman nedir?
- Sabır ve Hoşgörü.
Hangi iman üstündür?
-Güzel Ahlak.

Ahmed B.Hanbel, Müsned IV,385

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 61 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 61 - İZ)
Slh TRHL 
16 Şub 14:06 · İnceledi · Puan vermedi

Allah Resulu abdest alırken şöyle dua ederdi;
'' Allahım! Günahımı bağışla.
Evimi genişlet ve rızkımı bereketlendirip çoğalt.''

Ahmed B.Hanbel ( IV,399 )

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 213 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 213 - İZ)
Slh TRHL 
15 Şub 09:56 · İnceledi · Puan vermedi

''Kolaylaştırın,
güçleştirmeyin;
müjdeleyin,
nefret ettirmeyin.!''

Buhari-İlm,11

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 95 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 95 - İZ)
Slh TRHL 
15 Şub 09:00 · İnceledi · Puan vermedi

'' Kim;
Rab olan Allah'tan,
din olarak İslam'dan,
Peygamber olarak Muhammed'den (sav) hoşnut oldum derse,
cennet ona -vacip-olur.

Ebu Davud, 1-518

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 26 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 26 - İZ)
Slh TRHL 
17 Şub 22:54 · İnceledi · Puan vermedi

''Her kim müslüman kardeşini bir günah yüzünden ayıplarsa,
kendisi de aynı günahı işleyinceye kadar ölmez.''

Tirmizi; 2505 ( 7.CİLD )

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 352 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 352 - İZ)
Slh TRHL 
 15 Şub 08:56 · İnceledi · Puan vermedi

بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
'' Şüphesiz Allah -zerre- kadar zulm etmez.''

Nisa-40

Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 26 - İZ)Büyük Hadis Külliyatı, Muhammed bin Süleyman Er-Rudani (Sayfa 26 - İZ)