Büyük İslam Tarihi (15 Cilt Takım)

·
Okunma
·
Beğeni
·
112
Gösterim
Adı:
Büyük İslam Tarihi
Alt başlık:
15 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Aralık 2017
Sayfa sayısı:
8500
Format:
Ciltli
ISBN:
9789754540048
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çağrı Yayınları
Büyük İslâm âlimi müfessir, muhaddis ve müverrih (tarihçi) ünvanları ile tanınan İbn Kesîr’in "el-Bidâye ve’n-Nihâye" isimli eseri "Büyük İslâm Tarihi" adıyla sunulmuştur.

Tarihçi İbn Kesîr, yegâne İslâm Tarihi kaynağı bu eserinde İslâm Tarihinin her yılını kendi zaman ve şartları içerisinde kronolojik olarak değerlendirmiş, muhaddis ve müfessirliğinin verdiği dirayetle sağlam kaynaklardan istifade ederek tarihin bütün dönemlerini birer ibret levhası olarak gözler önüne sermiştir.
Büyük tarihçi, tarihî hadiseleri doğru değerlendirebilmesi için doğruluğundan emin olmadığı rivayetleri kitabına almış, bunları eleştiri süzgecinden geçirerek olayların yanlışlığını ortaya koymuş okuyucunun doğru bilgi edinebilmesini sağlamıştır.
Bu eserle tarih okumanın zevkini tadacaksınız.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Lut'a söyledikleri sözlerden biri de şuydu:
"Eğer doğru sözlülerden isen, haydi bize Allah'ın azabını getir! (el-Ankebut, 29)
İbn Kesir
Sayfa 259 - Çağrı Yayınları
"Lut'u sürgün edin" demelerinin yegane sebebi, Lut'un onları ağır masiyetleri ve çok büyük fuhşiyatı işlemekten men'etmesi idi. İrtikab ettikleri fuhşiyatı, kendilerinden önce dünyada hiç bir millet işlemiş değildi. Bu nedenle onlar, üzerlerine inen azabla alemlere ibret oldular.
İbn Kesir
Sayfa 259 - Çağrı Yayınları
Çokca cahil olanı, emeli avuttu.
Oysaki eceli gelenler ölürler.
Eceli geleni, gücü kurtaramaz.
Vakti dolan herkes ölür.
Kendisinden öncekilerin öldüğü bir kimse.
Nasıl olur da kendisi ebedi kalır.
Kabirde bulunan bir insana ancak,
Sağlığında işlediği ameli arkadaş olur.
İbn Kesir
Sayfa 254 - Çağrı Yayınları
Lut'un kabul etmesi üzerine, kızı gidip konukları eve getirdi. Ev halkından başkası, konukların geldiğini görmemişti. Karısı çıkıp durumu halka duyurdu ve: "Lut'un evinde bazı erkekler var. Onlar gibi güzel yüzlüsünü bu güne kadar görmüş değilim!" dedi. Bunu duyar duymaz erkekler, Lut'un evine koşarak geldiler. "Daha önce kötü işler işliyorlardı." Yani bu kötülüklerinin yanısıra önceleri bir çok büyük günahlar daha ırtikab etmişlerdi. Lut dedi ki: "Ey kavmim! İşte bunlar kızlarım. Bunlar sizin için daha temizdirler." Bu sözüyle onları kendi karılarıyla tatmin olmaya yöneltiyordu. Çünkü onların karıları, şer'an Lut peygamberin kızları durumundaydılar. Zira peygamber, hadiste de anlatıldığı gibi ümmetinin babası durumundadır. Nitekim yüce Allah buyurmuş ki:
"Peygamber, mü'minlere canlarından daha yakındır. Onun eşleride mü'minlerin analarıdır." (el-Ahzâb, 6)
Sahabe ve seleften bazıları, peygamberin, ümmetin babası olduğunu söylemişlerdir.
İbn Kesir
Sayfa 262 - Çağrı Yayınları
Suddi'nin anlattığına göre melekler, İbrahim'in yanından çıkıp Lut'un kasabasına doğru yöneldiler. Öğle vakti oraya vardılar. Sedum lrmağına vardıklarında Lut'un kızıyla karşılaştılar. Kızcağız, eve su götürmekteydi. Lut'un iki kızı vardı. Büyüğünün adı Reysa, küçüğününki Zagarta idi. Melekler ona sordular: "Hanım kız' Konaklayabileceğimiz bir yer var mı?" Lut'un kızı, kendi kasaba halkının onlara bir kötülük yapmasından korktuğu için: "Ben dönüp gelinceye kadar buradan ayrılmayın." dedi ve babasına gelerek şöyle konuştu: "Babacığım! Şehrin kapısında iki delikanlı seni sordular. Onlar kadar yakışıklı kimse görmüş değilim. Kasabalılar onları konuk edip te perişan hale düşürmesinler." Çünkü kavmi, Lut'un, erkekleri kendi evine konuk etmesini yasaklamış ve: "Bırak da erkekleri biz konuk edelim." demişlerdi.(1)

(1)Tarih-i Taberi.I, 210.
İbn Kesir
Sayfa 262 - Çağrı Yayınları
Vallahi alnından ay doğsa dahi bâtıl dava sahibi hiçbir zaman azîz olamaz.
Şayet bütün insanlar, aleyhinde toplansa dahi hak dava sahibi de hiçbir zaman zelîl olmaz.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Büyük İslam Tarihi
Alt başlık:
15 Cilt Takım
Baskı tarihi:
Aralık 2017
Sayfa sayısı:
8500
Format:
Ciltli
ISBN:
9789754540048
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Çağrı Yayınları
Büyük İslâm âlimi müfessir, muhaddis ve müverrih (tarihçi) ünvanları ile tanınan İbn Kesîr’in "el-Bidâye ve’n-Nihâye" isimli eseri "Büyük İslâm Tarihi" adıyla sunulmuştur.

Tarihçi İbn Kesîr, yegâne İslâm Tarihi kaynağı bu eserinde İslâm Tarihinin her yılını kendi zaman ve şartları içerisinde kronolojik olarak değerlendirmiş, muhaddis ve müfessirliğinin verdiği dirayetle sağlam kaynaklardan istifade ederek tarihin bütün dönemlerini birer ibret levhası olarak gözler önüne sermiştir.
Büyük tarihçi, tarihî hadiseleri doğru değerlendirebilmesi için doğruluğundan emin olmadığı rivayetleri kitabına almış, bunları eleştiri süzgecinden geçirerek olayların yanlışlığını ortaya koymuş okuyucunun doğru bilgi edinebilmesini sağlamıştır.
Bu eserle tarih okumanın zevkini tadacaksınız.

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Hacı Dala
  • ➺༻✿Ebu Turab✿༺➺
  • Sakallı bakkal.
  • Murat Dayı

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%83.3 (5)
9
%0
8
%0
7
%16.7 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0