Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 2. Cilt (İkinci İmparatorluk Devri)

·
Okunma
·
Beğeni
·
115
Gösterim
Adı:
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 2. Cilt
Alt başlık:
İkinci İmparatorluk Devri
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
524
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751603555
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
II. Cilt Hakkında Açıklama: Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi'nin II. Cildi, daha önceki baskıda V. Cilt olarak basılmıştır.

Dolayısıyla zamanında yanlış bir anlamadan kaynaklandığını sandığımız bu durum, eserin dördüncü baskısında düzeltilmektedir. Açık bir şekilde belirtmeliyiz ki eser toplam üç ciltten ibarettir ve bir beşinci cildi de yoktur.

Türk Tarih Kurumu

***

ÖNSÖZ
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORU SANCARTN BATIDAKİ SİYASÎ TEŞEKKÜLLERLE MÜNASEBETİ
I. Tâbi Devletlerin Hukukî Statüleri
II. Tâbi Irak Selçukluları Hükümdarı Mahmud'a karşı İsyan ve Bunun Mânası
III.Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nde Bünye Kuvvetlenmesinin Tezahürleri
IV. Irak Selçukluları Devleti'yle Halifeliğin Normal
Şartlar Altında Karşılıklı Münasebetleri
V. Irak Selçukluları Devleti ile Halifelik Münasebetlerinin Bozulmağa Başlaması
VI. Halifelik Müessesesinde Bünye Tahavvülü ve Bunun Tezahürleri
VII.Metbû Hükümdarın, Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nin İçişlerine Müdahalesi
VIII.Halife Müsterşid - Selçuklu Prensi Tuğrul Mücadelesi ve İmparator Sancar
IX. Halifenin Siyasî Emelleri ve Sultan Mahmud
X. Matbu Sultan Sancar'a Karşı Halife - Sultan Mahmud İttifakı
XI. Sultan Sancar'ın İttifakı Bozmak İçin Teşebbüsleri ve Neticeleri
XII. Halife - Sultanlar Mücadelesi (I. Safha)
XIII. İmparator Sancar'ın Batı İşlerine Fiilen Müdahalesi
a. İMPARATOR SANCAR'LA SULTAN MAHMUD'uN
REY MÜLAKATI
b. REY MÜLAKATININ NETİCELERİ VE SANCAR
HALİFE MÜNASEBETLERİ
XIV. Irak Selçukluları Devleti Hükümdarı Mahmud'un
Batı Uçları ile Münasebeti
XV. Rey Mülakatında Alınan Kararların Tatbiki İçin
Tâbi Sultan Mahmud'un Yaptığı Teşebbüsler

İKİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORU SANCARTN DOĞUDAKİ SİYASÎ TEŞEKKÜLLERLE MÜNASEBETİ
I. İmparator Sancar'ın Dahilî Siyaseti
II. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular Münasebeti III. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahanlılar Münasebeti

ÜÇÜNCÜ BOLÜM
BATIDA YENİ GELİŞMELER VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
I. Sultan Mahmud'un Ölümü Arefesinde Batı
II. Sultan Mahmud'un Ölümü ile Ortaya Çıkan Meseleler
III. İmparator Sancar'ın Batı Seferi
a. İMPARATOR SANCAR'A KARŞI SAVAŞ HAZIRLIKLARI
b. İMPARATOR SANCAR-HALİFE MÜNASEBETLERİNDE YENİ BİR SAFHA
c. SAVAŞ AREFESİNDE İMPARATOR SANCAR
d. DÎNEVER SAVAŞI
e. İMPARATOR SANCAR'IN BATI İŞLERİNİ TANZİM TEŞEBBÜSÜ
f. SAVAŞ ERTESİNDE HALİFELİK VE ZAFERLERİ
IV. Sultan Tuğrul'un Hükümdarlığı Zamanında Batı ve imparator Sancar
a. TUĞRUL'UN SALTANATİNİN İLK YİLLARİNDA IRAK SELÇUKLULARI DEVLETİ VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
b. HALİFE MÜSTERŞİD-ZENGÎ MÜCADELESİ VE NETİCESİ
V. Bizzat İmparator Sancar'a göre Büyük Selçuklu împaratorluğu'nun Batı Siyaseti
VI. Tuğrul-Mesud Mücadelesinin Devamı ve Neticeleri
VII. Sultan Tuğrul'un ölümü ile Ortaya Çıkan Meseleler
VIII. Prens Mesud'un Tahta Geçişi ve İmparator Sancar
IX. Halife-Sultanlar Mücadelesi (2. Safha)
X. Halife-Sultanlar Mücadelesi (3. Safha)
XI. Yeni Halife Muktefî ve imparator Sancar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İMPARATOR SANGAR'IN DOĞU
SİYASETİ
I. Büyük Selçuklu İmparatorluğu-Gazneliler Devleti Münasebeti
II. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Hârezmşahlar Münasebeti (I. Hârezm Seferi)
III. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahıtaylar Münasebeti ve Katvan Savaşı
IV. Katvan Savaşının Neticesi: Hârezmşah Atsız'ın Selçuklu İmparatorluğu Ülkelerini İstilâsı
V. İmparator Sancar'ın 2. Hârezm Seferi
VI. İmparator Sancar'ın 3. Hârezm Seferi
VII. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular Münasebeti
VIII. Gurlular-Gazneliler Münasebeti ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu
IX. İmparator Sancar'ın Gur Seferi

BEŞİNCİ BÖLÜM
KATVAN SAVAŞINDAN (1141) OĞUZ İSYANINA (1153) KADAR İMPARATOR
SANCAR'IN BATI SİYASETİ

ALTINCI BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASI
I. Oğuz İsyanı ve İmparator Sancar'ın Esir Düşmesi
II. İmparator Sancar'ın Esareti ile Ortaya Çıkan Meseleler
a. ESİR HÜKÜMDAR SANCAR VE OĞUZLAR
b. OĞUZLAR'iN SİYASÎ HEDEFLERİ VE BUNLARI GERÇEKLEŞTİRME TARZLARI
c. OĞUZLAR VE İMPARATORLUĞA TÂBİ DEVLETLER
d. BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU BAKİYE KUVVETLERİNİN OĞUZLAR'A KARŞI MUKAVEMET TEŞEBBÜSLERİ
e. OĞUZLAR'İN İRAN HALKİ İLE MÜNASEBETLERİ.
III. imparator Sancar'ın Esirlikten Kurtuluşundan ölümüne Kadar Büyük Selçuklu imparatorluğu
a. SULTAN SANCAR'IN ESİRLİKTEN KURTULMASI AREFESİNDE OĞUZLAR VE İMPARATORLUĞA TÂBİ DEVLETLER
b. İMPARATOR SANCAR'IN ESİRLİKTEN KURTARILIŞI
c. SANCAR'İN, İMPARATORLUĞUN KALKİNMASİ İÇİN GİRİŞTİĞİ TEŞEBBÜSLER VE ÖLÜMÜ

EK
BÜYÜK SELÇUKLU IMPARATORLUĞU'NUN
YIKILIŞINDAN HORASAN'DAN ÇIKIŞLARINA
KADAR OĞUZLAR
KRONOLOJİ
BİBLİYOGRAFYA
UMUMÎ İNDEKS
DÜZELTMELER
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kitaba henüz alıntı eklenmedi.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi 2. Cilt
Alt başlık:
İkinci İmparatorluk Devri
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
524
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751603555
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Türk Tarih Kurumu Yayınları
II. Cilt Hakkında Açıklama: Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi'nin II. Cildi, daha önceki baskıda V. Cilt olarak basılmıştır.

Dolayısıyla zamanında yanlış bir anlamadan kaynaklandığını sandığımız bu durum, eserin dördüncü baskısında düzeltilmektedir. Açık bir şekilde belirtmeliyiz ki eser toplam üç ciltten ibarettir ve bir beşinci cildi de yoktur.

Türk Tarih Kurumu

***

ÖNSÖZ
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORU SANCARTN BATIDAKİ SİYASÎ TEŞEKKÜLLERLE MÜNASEBETİ
I. Tâbi Devletlerin Hukukî Statüleri
II. Tâbi Irak Selçukluları Hükümdarı Mahmud'a karşı İsyan ve Bunun Mânası
III.Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nde Bünye Kuvvetlenmesinin Tezahürleri
IV. Irak Selçukluları Devleti'yle Halifeliğin Normal
Şartlar Altında Karşılıklı Münasebetleri
V. Irak Selçukluları Devleti ile Halifelik Münasebetlerinin Bozulmağa Başlaması
VI. Halifelik Müessesesinde Bünye Tahavvülü ve Bunun Tezahürleri
VII.Metbû Hükümdarın, Tâbi Irak Selçukluları Devleti'nin İçişlerine Müdahalesi
VIII.Halife Müsterşid - Selçuklu Prensi Tuğrul Mücadelesi ve İmparator Sancar
IX. Halifenin Siyasî Emelleri ve Sultan Mahmud
X. Matbu Sultan Sancar'a Karşı Halife - Sultan Mahmud İttifakı
XI. Sultan Sancar'ın İttifakı Bozmak İçin Teşebbüsleri ve Neticeleri
XII. Halife - Sultanlar Mücadelesi (I. Safha)
XIII. İmparator Sancar'ın Batı İşlerine Fiilen Müdahalesi
a. İMPARATOR SANCAR'LA SULTAN MAHMUD'uN
REY MÜLAKATI
b. REY MÜLAKATININ NETİCELERİ VE SANCAR
HALİFE MÜNASEBETLERİ
XIV. Irak Selçukluları Devleti Hükümdarı Mahmud'un
Batı Uçları ile Münasebeti
XV. Rey Mülakatında Alınan Kararların Tatbiki İçin
Tâbi Sultan Mahmud'un Yaptığı Teşebbüsler

İKİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORU SANCARTN DOĞUDAKİ SİYASÎ TEŞEKKÜLLERLE MÜNASEBETİ
I. İmparator Sancar'ın Dahilî Siyaseti
II. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular Münasebeti III. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahanlılar Münasebeti

ÜÇÜNCÜ BOLÜM
BATIDA YENİ GELİŞMELER VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
I. Sultan Mahmud'un Ölümü Arefesinde Batı
II. Sultan Mahmud'un Ölümü ile Ortaya Çıkan Meseleler
III. İmparator Sancar'ın Batı Seferi
a. İMPARATOR SANCAR'A KARŞI SAVAŞ HAZIRLIKLARI
b. İMPARATOR SANCAR-HALİFE MÜNASEBETLERİNDE YENİ BİR SAFHA
c. SAVAŞ AREFESİNDE İMPARATOR SANCAR
d. DÎNEVER SAVAŞI
e. İMPARATOR SANCAR'IN BATI İŞLERİNİ TANZİM TEŞEBBÜSÜ
f. SAVAŞ ERTESİNDE HALİFELİK VE ZAFERLERİ
IV. Sultan Tuğrul'un Hükümdarlığı Zamanında Batı ve imparator Sancar
a. TUĞRUL'UN SALTANATİNİN İLK YİLLARİNDA IRAK SELÇUKLULARI DEVLETİ VE BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU
b. HALİFE MÜSTERŞİD-ZENGÎ MÜCADELESİ VE NETİCESİ
V. Bizzat İmparator Sancar'a göre Büyük Selçuklu împaratorluğu'nun Batı Siyaseti
VI. Tuğrul-Mesud Mücadelesinin Devamı ve Neticeleri
VII. Sultan Tuğrul'un ölümü ile Ortaya Çıkan Meseleler
VIII. Prens Mesud'un Tahta Geçişi ve İmparator Sancar
IX. Halife-Sultanlar Mücadelesi (2. Safha)
X. Halife-Sultanlar Mücadelesi (3. Safha)
XI. Yeni Halife Muktefî ve imparator Sancar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İMPARATOR SANGAR'IN DOĞU
SİYASETİ
I. Büyük Selçuklu İmparatorluğu-Gazneliler Devleti Münasebeti
II. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Hârezmşahlar Münasebeti (I. Hârezm Seferi)
III. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Karahıtaylar Münasebeti ve Katvan Savaşı
IV. Katvan Savaşının Neticesi: Hârezmşah Atsız'ın Selçuklu İmparatorluğu Ülkelerini İstilâsı
V. İmparator Sancar'ın 2. Hârezm Seferi
VI. İmparator Sancar'ın 3. Hârezm Seferi
VII. Büyük Selçuklu İmparatorluğu - Gurlular Münasebeti
VIII. Gurlular-Gazneliler Münasebeti ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu
IX. İmparator Sancar'ın Gur Seferi

BEŞİNCİ BÖLÜM
KATVAN SAVAŞINDAN (1141) OĞUZ İSYANINA (1153) KADAR İMPARATOR
SANCAR'IN BATI SİYASETİ

ALTINCI BÖLÜM
BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASI
I. Oğuz İsyanı ve İmparator Sancar'ın Esir Düşmesi
II. İmparator Sancar'ın Esareti ile Ortaya Çıkan Meseleler
a. ESİR HÜKÜMDAR SANCAR VE OĞUZLAR
b. OĞUZLAR'iN SİYASÎ HEDEFLERİ VE BUNLARI GERÇEKLEŞTİRME TARZLARI
c. OĞUZLAR VE İMPARATORLUĞA TÂBİ DEVLETLER
d. BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU BAKİYE KUVVETLERİNİN OĞUZLAR'A KARŞI MUKAVEMET TEŞEBBÜSLERİ
e. OĞUZLAR'İN İRAN HALKİ İLE MÜNASEBETLERİ.
III. imparator Sancar'ın Esirlikten Kurtuluşundan ölümüne Kadar Büyük Selçuklu imparatorluğu
a. SULTAN SANCAR'IN ESİRLİKTEN KURTULMASI AREFESİNDE OĞUZLAR VE İMPARATORLUĞA TÂBİ DEVLETLER
b. İMPARATOR SANCAR'IN ESİRLİKTEN KURTARILIŞI
c. SANCAR'İN, İMPARATORLUĞUN KALKİNMASİ İÇİN GİRİŞTİĞİ TEŞEBBÜSLER VE ÖLÜMÜ

EK
BÜYÜK SELÇUKLU IMPARATORLUĞU'NUN
YIKILIŞINDAN HORASAN'DAN ÇIKIŞLARINA
KADAR OĞUZLAR
KRONOLOJİ
BİBLİYOGRAFYA
UMUMÎ İNDEKS
DÜZELTMELER

Kitabı okuyanlar 10 okur

  • Ceren koç
  • Leyla️
  • Serap ÇOBAN
  • Kerim Diktaş
  • Bey Böyrek
  • Barış Pehlivan
  • Buğra
  • Rainbow 2071
  • Mücahit Pala
  • Eda Genç

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%100 (2)
9
%0
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0