Cafer-i Sadık (R.A.) (Hak Dostlarından Hikmetler)

·
Okunma
·
Beğeni
·
57
Gösterim
Adı:
Cafer-i Sadık (R.A.)
Alt başlık:
Hak Dostlarından Hikmetler
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
158
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944838191
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Erkam Yayınları
Biz âciz kullarını lûtf u keremiyle yoktan var eden, varlıklar içinde insan, insanlar içinde de ümmet-i Muhammed’den kılan; İslâm, îman ve Kur’ân nîmetleriyle şereflendiren Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun!
Bu dünyada istikâmet rehberimiz, kıyâmette ise şefâat melceimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya, O’nun mübârek ehl-i beytine ve ashâbına sonsuz salât ü selâmlar olsun!..
Muhterem kardeşlerimiz!
Bu fânî âlemde hepimiz çeşitli sûretlerde ilâhî imtihanlardan geçiyoruz. Hak katında hangi mevkîde bulunduğumuz; bugün karşılaştığımız hâdiselerde sergilediğimiz hâl ve davranışlara göre belirleniyor. Yani asıl hayat olan âhiretin, bizlere ebedî bir saâdet mi, yoksa -Allah korusun- sonsuz bir felâket mi olacağı, bu dünyadaki durumumuza göre şekilleniyor.
Rahmeti gazabını geçmiş olan yüce Rabbimiz ise biz kullarını Cennet’ine dâvet ediyor. Bu dâvete li­yâ­kat kazanabilmemiz için de, kitaplarıyla, peygam­berleriyle ve peygamber vârisi âlim ve ârif kullarıyla bizlere yol gösteriyor, müstesnâ yardımlarda bulunuyor.
Hak dostları, nebevî irşâdın ve davranış mükemmelliğinin âdeta zamanlara yayılmış temsilcileridir. Onların hikmet dolu îkaz ve nasihatleri, Ra­sû­lullah r’in sohbetlerinden akseden bir feyz tecel­lî­si­dir. Onların sohbetlerindeki mânevî istifâ­de­nin merkezi, yine Peygamber Efendimiz r’dir.
Tarih boyunca toplumlar, hep gönül ehli Allah dost­larıyla huzur bulmuştur. Zira onların dergâhları; yor­gun, mahzun, kimsesiz ve yaralı gönüller için âde­ta birer rehabilite merkezi vazifesi görmüştür. Vesvese ve şüpheler, o mahfillerden esen rahmet nefesleriyle yerini yakîn ve itmi’nâna bı­rak­mış­tır. Nefsânî ihtiraslar, onların feyizli irşâdı bereketiyle yerini mânevî şevk ve gayretlere bırakmıştır. Kalplerdeki kin ve husûmet dikenleri ayıklanmış, muhabbet ve kardeşlik bağları yeşermiştir. Dağılmaya yüz tutan nice yuvalar ve dostluklar ihyâ edilmiş; gönüller arasında merhamet ve fedakârlıkla perçinlenen muhabbet köprüleri inşâ edilmiştir.
Velhâsıl toplumlar, gönül ehli âlim ve ârif zât­la­rın irşâdından müstefîd olduğu müddetçe huzur içinde yaşamıştır.
Bugün de toplumumuz Hak dostlarının rehberliğine muhtaç. Rasûlullah r Efendimiz’in ilim, irfan ve gönülleri tezkiye vazifesine vâris olan, takvâ ehli âlimlerin irşâdına muhtaç. Gaflet ve cehâlet sebebiyle sâfiyetini yitiren akîdeler, o mâneviyat yıldızlarının istikâmet ölçülerine muhtaç. Açlar ve yoksullar nasıl imâretlere muhtaç ise, rûhî açlık ve mânevî mahrûmiyet içindeki insanlar da Hak dostlarının gönül dergâhlarına hasret. Hastalar nasıl doktorlara muhtaç ise, rûhî ihtilâçlar içerisinde kıvranan insanlık da gönül tabiplerine hasret…
Biz de bu mânevî hasreti bir nebze olsun dindirebilmek maksadıyla uzunca bir süredir Altınoluk Dergimizde “Hak Dostlarından Hikmetler” üst başlığıyla yazılar kaleme almaktayız.
Bu yazılarımızda, fânî hayat yolculuğumuzu selâmetle tamamlayabilmek için düstur edinmemiz gereken bâzı Hak dostlarının îkaz ve nasihatleriyle gönüllerimizi yoğurmaya gayret etmekteyiz. Tâ ki gönül dünyamız, “onların âlemi”ndeki güzellikleri yansıtan berrak bir ayna hâline gelsin. Hâl ve davranışlarımız, Allah dostlarının fazîletlerinden hisselerle feyizlensin.
Kıymetli okuyucularımız!
Mâlûmunuz olduğu üzere, Hak dostlarının hikmetli sözlerinin şerh ve îzâhına gayret ettiğimiz Altınoluk yazılarımızı, her bir Hak dostu için müstakil kitapçıklar hâlinde, sizlere takdim etmeye başlamıştık. Câfer-i Sâdık Hazretleri’yle alâkalı yazılarımızı derlediğimiz bu nâçizâne eser de, bu serînin bir devamı mâhiyetindedir.
Rabbimiz, gönül dergâhına misâfir olduğumuz bu büyük ehl-i beyt imâmının hikmetli nasihatlerinden müstefîd olmayı cümlemize nasîb eylesin.
Âmîn!..
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Oğlum! Allah Teala'nın taksimine rıza gösteren zengin olur. Başkasının elindekine göz diken ise muhteris olur ve gönül fakir olarak ölür
Caferi Sadık Hazretleri'ne:
Bize ne hal oldu ki dua ediyoruz, fakat duamız kabul edilmiyor? diye sorulduğunda
Hazret şu cevabı verir:

"Çünkü siz tanımadığınız bir zata dua ediyorsunuz"

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Cafer-i Sadık (R.A.)
Alt başlık:
Hak Dostlarından Hikmetler
Baskı tarihi:
2015
Sayfa sayısı:
158
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944838191
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Erkam Yayınları
Biz âciz kullarını lûtf u keremiyle yoktan var eden, varlıklar içinde insan, insanlar içinde de ümmet-i Muhammed’den kılan; İslâm, îman ve Kur’ân nîmetleriyle şereflendiren Allah Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun!
Bu dünyada istikâmet rehberimiz, kıyâmette ise şefâat melceimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ’ya, O’nun mübârek ehl-i beytine ve ashâbına sonsuz salât ü selâmlar olsun!..
Muhterem kardeşlerimiz!
Bu fânî âlemde hepimiz çeşitli sûretlerde ilâhî imtihanlardan geçiyoruz. Hak katında hangi mevkîde bulunduğumuz; bugün karşılaştığımız hâdiselerde sergilediğimiz hâl ve davranışlara göre belirleniyor. Yani asıl hayat olan âhiretin, bizlere ebedî bir saâdet mi, yoksa -Allah korusun- sonsuz bir felâket mi olacağı, bu dünyadaki durumumuza göre şekilleniyor.
Rahmeti gazabını geçmiş olan yüce Rabbimiz ise biz kullarını Cennet’ine dâvet ediyor. Bu dâvete li­yâ­kat kazanabilmemiz için de, kitaplarıyla, peygam­berleriyle ve peygamber vârisi âlim ve ârif kullarıyla bizlere yol gösteriyor, müstesnâ yardımlarda bulunuyor.
Hak dostları, nebevî irşâdın ve davranış mükemmelliğinin âdeta zamanlara yayılmış temsilcileridir. Onların hikmet dolu îkaz ve nasihatleri, Ra­sû­lullah r’in sohbetlerinden akseden bir feyz tecel­lî­si­dir. Onların sohbetlerindeki mânevî istifâ­de­nin merkezi, yine Peygamber Efendimiz r’dir.
Tarih boyunca toplumlar, hep gönül ehli Allah dost­larıyla huzur bulmuştur. Zira onların dergâhları; yor­gun, mahzun, kimsesiz ve yaralı gönüller için âde­ta birer rehabilite merkezi vazifesi görmüştür. Vesvese ve şüpheler, o mahfillerden esen rahmet nefesleriyle yerini yakîn ve itmi’nâna bı­rak­mış­tır. Nefsânî ihtiraslar, onların feyizli irşâdı bereketiyle yerini mânevî şevk ve gayretlere bırakmıştır. Kalplerdeki kin ve husûmet dikenleri ayıklanmış, muhabbet ve kardeşlik bağları yeşermiştir. Dağılmaya yüz tutan nice yuvalar ve dostluklar ihyâ edilmiş; gönüller arasında merhamet ve fedakârlıkla perçinlenen muhabbet köprüleri inşâ edilmiştir.
Velhâsıl toplumlar, gönül ehli âlim ve ârif zât­la­rın irşâdından müstefîd olduğu müddetçe huzur içinde yaşamıştır.
Bugün de toplumumuz Hak dostlarının rehberliğine muhtaç. Rasûlullah r Efendimiz’in ilim, irfan ve gönülleri tezkiye vazifesine vâris olan, takvâ ehli âlimlerin irşâdına muhtaç. Gaflet ve cehâlet sebebiyle sâfiyetini yitiren akîdeler, o mâneviyat yıldızlarının istikâmet ölçülerine muhtaç. Açlar ve yoksullar nasıl imâretlere muhtaç ise, rûhî açlık ve mânevî mahrûmiyet içindeki insanlar da Hak dostlarının gönül dergâhlarına hasret. Hastalar nasıl doktorlara muhtaç ise, rûhî ihtilâçlar içerisinde kıvranan insanlık da gönül tabiplerine hasret…
Biz de bu mânevî hasreti bir nebze olsun dindirebilmek maksadıyla uzunca bir süredir Altınoluk Dergimizde “Hak Dostlarından Hikmetler” üst başlığıyla yazılar kaleme almaktayız.
Bu yazılarımızda, fânî hayat yolculuğumuzu selâmetle tamamlayabilmek için düstur edinmemiz gereken bâzı Hak dostlarının îkaz ve nasihatleriyle gönüllerimizi yoğurmaya gayret etmekteyiz. Tâ ki gönül dünyamız, “onların âlemi”ndeki güzellikleri yansıtan berrak bir ayna hâline gelsin. Hâl ve davranışlarımız, Allah dostlarının fazîletlerinden hisselerle feyizlensin.
Kıymetli okuyucularımız!
Mâlûmunuz olduğu üzere, Hak dostlarının hikmetli sözlerinin şerh ve îzâhına gayret ettiğimiz Altınoluk yazılarımızı, her bir Hak dostu için müstakil kitapçıklar hâlinde, sizlere takdim etmeye başlamıştık. Câfer-i Sâdık Hazretleri’yle alâkalı yazılarımızı derlediğimiz bu nâçizâne eser de, bu serînin bir devamı mâhiyetindedir.
Rabbimiz, gönül dergâhına misâfir olduğumuz bu büyük ehl-i beyt imâmının hikmetli nasihatlerinden müstefîd olmayı cümlemize nasîb eylesin.
Âmîn!..

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • Amar Ademi
  • Berzah
  • hacer çiftçi

Kitap istatistikleri