Çağdaş Devlet Düzenleri İngiltere, Amerika, Fransa, Almanya

0,0/10  (0 Oy) · 
2 okunma  · 
0 beğeni  · 
496 gösterim
Kitapta, sırasıyla, İngiltere, Amerika, Fransa ve Almanya'nın, önce anayasal düzenlemeleri, sonra yasama–yürütme–yargı sıralamasına uyularak devlet kurumları, sonra da, başta siyasal partiler olmak üzere, siyasal dizgenin öteki öğeleri ele alınıyor. Bu inceleme sırasında, hep siyasal yaşamın somut işleyişi izlenmeye çalışılıyor.


Konu Başlıkları

İngiltere'de Devletin Kuruluşu, Anayasal Düzenlemeler, Yürütme – Yargı – Yasama Organları, Siyasal PartilerABD'de Devletin Kuruluşu, Anayasal Düzenlemeler, Federalizm ve Eyaletler, SeçimlerFransa'da Devletin Kuruluşu, Anayasal Düzenlemeler, Parlamentonun Yapısı, Cumhurbaşkanının SeçimiAlmanya'da Devletin Kuruluşu, Anayasal Düzenlemeler ve Federalizm, Temel Haklar ve Tüze Devleti.

Kitaptan 6 Alıntı

İngiliz tarihinin en ünlü yargıcı Edvard COKE, 1604' te Sermaye davasında verdiği kararda, "HERKESİN EVİ KALESİDİR" diyerek, keyfi arama ve el koymalara karşı konut dokunulmazlığı ilkesini getirmiştir.

Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul (Sayfa 4 - İMAJ Yayınları)Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul (Sayfa 4 - İMAJ Yayınları)

İngiltere'de yasama gücü parlamentoya ait. Parlamento üç öğeden oluşuyor: Taç, Lortlar Kamarası, Avam kamarası Bunların içinde en güçlüsü sonuncusu. Ancak bunun nedeni, ulus egemenliği ya da halk egemenliği öğretileri değil. İngiliz anatüzesinde öyle kavramlar yok. Tarihsel gelişim, kağıt üzerinde bütün yetkilerin Avam Kamarası'nın eline geçmesiyle sonuçlanmış bulunuyor.
Avam Kamarası, isterse, krallığı da Lortlar Kamarasını da ortadan kaldırabilir. Ancak unutmamak gerekir ki, Avam Kamarasının kendisi de bin yıllık bir geleneğin sıkı çemberidir.

Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul (Sayfa 5)Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul (Sayfa 5)

Avam kamarası için 650 seçim çevresi var. (Her çevreden bir kişi seçildiğine göre, kamaranın toplam üye sayısı da o kadar) Buna karşılık Avam Kamarasında yalnızca 437 oturma yeri var. Ötekiler , ya arkadaşlarını sıkıştırıyorlar, ya basamaklarda oturuyorlar ya da ayakta kalıyor.

Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem EroğulÇağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul

1832 ye dek Avam kamarasının temsili niteliği son derece kısıtlıydı. 1831' de yetişkinlerin ancak %5 i seçmendi
1832 de devrim tehdidiyle,, lordların 18 aylık direnişi kırıldı ve geleneksel seçim esasları değiştirilmeye başlandı. Seçim çevresi yeniden düzenlendi. seçmen oranı % 7 ye yükseldi.
sonra adım adım bu yolda ilerlendi. 1867 de, 1872 de, 1884 te seçim kurallarında büyük atılımlar gerçekleştirildi. Nihayet 1918 de bütün yetişkinlere ve 30 yaşını dolduran kadınlara oy hakkı tanındı.
1928 de seçmen yaşı herkes için 21 oldu. 1969 da 18 yaş kuralı getirildi.

Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem EroğulÇağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul

Millet Vekilleri 1911 den beri maaş alıyor. Maaşlar yıllık olarak belirleniyor.2016-2017 toplantı yılı için, yıllık maaş 74.962 sterlin
1965 ten beri millet vekillerinin emekli hakları da var. emekli keseneği olarak maaşlarının belli bir oranında pirim ödüyorlar. büyük bir çoğunluğunun pirim oranı maaşlarının %13.75 ü kadardır.

Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem EroğulÇağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul

Millet Vekillerinin dokunulmazlığı yok. Cezai kovuşturmalar bakımından her hangi bir yurttaştan farksızlar. Buna karşılık kamarada sınırsız konuşma özgürlükleri var Hakaretle, ulusal gizleri açığa vurmakla suçlanamıyorlar. Bu konuşmaları dışarıda yaymak da serbest.
İngiltere de milletvekilliğinin başka bir ilginç özelliği çekilme kurumunun bulunmamasıdır. Bu olanaksızlık karşısında şöyle bir çözüm bulunmuştur. Üyelikten ayrılmak isteyen milletvekili, maliye bakanından gelir getiren bir kamu görevine atanmasını ister. (Bu amaçla daima hazırda bir iki boş kadro bulundurulur.) Maliye Bakanı bu türden bir istemi geri çevirmez. Milletvekilliği böyle bir görevle birleşmeyeceği için de, ilgilinin üyeliği kendiliğinden düşmüş olur.

Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul (Sayfa 9)Çağdaş Devlet Düzenleri, Cem Eroğul (Sayfa 9)