Adı:
Can Esintisi
Baskı tarihi:
1 Ocak 2000
Sayfa sayısı:
448
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755742397
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnsan Yayınları
Bu kitapta âşıkâne-sûfiyâne şiirin doğuşu, temelleri ve açılım çabaları büyük bir özen ve dikkatle incelenmeye çalışılıyor. Müellif, Ahmet Gazâlînin Sevânihinden başlayarak Attâr ve Hâfız gibi büyük sûfî yazarların eserlerindeki hikmet-i zevkînin orijinalliğini ve diğer felsefî ekollerden farklılığını gayet açık olarak sergiliyor. Fakat yazar yalnız bu iki eserle yetinmeyerek, bu iddiasını mazmunları ve kavramları mısralardan, beyitlerden, mesnevilerden örnekler getirerek geniş bir şekilde ele alıp sürdürüyor.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Bu kitap, yazarın, genelde felsefe alanında göz ardı edildiğini düşündüğü fikrî bir oluşumu irdeleme çerçevesinde kaleme alınan ve birbiriyle organik bağı bulunan bilimsel makalelerin bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

İran edebiyatında ve özellikle de şiirinde tasavvufi düşünüşün önemi, konuyla uzaktan ya da yakından ilgili herkesçe bilmen bir olgudur. Yazar burada tasavvuf edebiyatının ürünlerini felsefî bir tahlilden geçirmekte ve bu tahlilini yaparken şimdiye değin İslam felsefesi diye tabii edilen şeyden genellikle Yunan felsefesi temelinde geliştirilen felsefenin anlaşıldığını ve bu felsefeden bağımsız gelişen ve İranlı zevkin ürünü olan felsefenin neredeyse yok sayıldığını, bir başka söyleyişle, geçmişi yüz yıldan geriye gitmeyen felsefe araştırmalarında sadece Arapça ile yazılmış felsefî eserlerin incelenip tahlil edildiğini, Farsça yazılmış eserlerin pek bilinmediğini belirtmektedir.

Yazarın bu tesbitine katılmamak mümkün değildir. Farsça yazılmış eserlerin bilinmemesinden çok, tasavvufî eserleri felsefî eserler kapsamında değerlendirmeye yanaşılmadığı tespitini yapmak daha yerinde gibi görünmektedir. Nasıl ki İslam dünyasında felsefe alanında kendilerine yer edinmiş filozofların büyük bir çoğunluğu ve neredeyse tümü Yunan felsefesinin etki alanından çıkamamışsa, felsefe araştırmanları da hemen hemen bu etki alanına sorgusuz sualsiz teslim olmuşa benzemektedirler. Bu bakımdan yazarın makaleleri İslam dünyasında genel geçer felsefe anlayışının dışında gelişen apayrı bir felsefeyi tartışmaya açmak bakımından önem taşımaktadır.

Makaleleri okuduğumuzda aslında hiç de yabancısı olmadığımız konularla karşı karşıya olduğumuzu düşünmemiz için pek çok neden bulunmaktadır. Yani tasavvuf, kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturduğundan bu konular bize yabancı değildir.

Fakat konu bu kadar da basit değildir. Yazar, İran tasavvufunu genel geçer felsefe anlayışıyla at-başı giden bir felsefe, bu felsefenin manzum ya da mensur eserlerini de en az genel geçer felsefi eserler kadar önemli ve değerli eserler olarak sunmaktadır. Bu iddialı bir tezdir. Yazar, tezini kurarken ayrıntılardan hareketle temel konulara ulaşmakta ve ayrıntıların ne kadar önemli olduklarını ortaya koymaktadır.
Bu kitapta onaya atılan tez, başarıyla geliştirilmiştir. Yazarın ele aldığı konular en azından güzel ve verimli bir tartışmayı başİatacak niteliktedir. Kendi adıma söyleyecek olursam, bu makaleler benim yoğun bir zihin jimnastiği yapmama neden oldu. Kendi payıma bu çalışmadan kârlı çıktığımı düşünüyorum. Okuyucunun dâ kârlı çıkacağı muhakkak.Hicabî Kırlangıç
Nasrullah Pürcevadi
Sayfa 7 - İnsan Yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Can Esintisi
Baskı tarihi:
1 Ocak 2000
Sayfa sayısı:
448
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789755742397
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
İnsan Yayınları
Bu kitapta âşıkâne-sûfiyâne şiirin doğuşu, temelleri ve açılım çabaları büyük bir özen ve dikkatle incelenmeye çalışılıyor. Müellif, Ahmet Gazâlînin Sevânihinden başlayarak Attâr ve Hâfız gibi büyük sûfî yazarların eserlerindeki hikmet-i zevkînin orijinalliğini ve diğer felsefî ekollerden farklılığını gayet açık olarak sergiliyor. Fakat yazar yalnız bu iki eserle yetinmeyerek, bu iddiasını mazmunları ve kavramları mısralardan, beyitlerden, mesnevilerden örnekler getirerek geniş bir şekilde ele alıp sürdürüyor.

Kitap istatistikleri