Giriş Yap

Çelişkiler

Tabletlerle Yüzleşme

5.510 üzerinden
16 Puan · 8 İnceleme
144 syf.
·
15 saatte okudu
·
Beğendi
·
8/10 puan
Ali Narcin, Mezopotamya bölgesinden kopup Anadolu topraklarına göç yoluyla gelenlerin, Uruadri ve Nairi kent devletleriyle birleşerek bir krallık kuran Urartuların yaşam serüvenini bu kitapta okurlarına özet şeklinde sunmuştur .
Çelişkiler
5.5/10 · 41 okunma
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Dünyayı ilgilendiren yeni buluşların çok gerilerinden gelen uygarlık yaşamlarını, gelenek ve göreneklerini ele alan dönemin yazmanları ilginç izler bırakarak geleceğe yönelik bilgilendirme yolunu denemişlerdi. Çoğunlukla günümüzü ilgilendiren yazınsal sanatın kaybolan bölümleri bulunmamak için sanki direnmektedirler! Tabletlere işlenen önemli bilgiler bir şekilde ortalardan kaybolunca bir bütünlük sağlayan bazı kitap şeklindeki dökümanlar da eksiklikleriyle günümüzü aydınlatmaktadırlar.
Ali Narçın
Çelişkiler
5.5/10 · 41 okunma
177 syf.
·
2/10 puan
Çelişkiler - Ali Narçın - Tarih bu kadar İstismar Edilir...
Parola Yayınlarından çıkan - Dünya Uygarlıkları - Serisinden "Çelişkiler" isimli kitabı, son sayfalarını nefret ve hışımla okuduktan sonra, aslında yoruma bile değmeyecek sığlıkta ve tekrarlarla bezdiren bu ucuz çalışmayı eleştirmeye zaman ayırmama fikrimden vazgeçtim. Kitabın içerisinde hacim arttırma maksatlı tekrarlardan bezmiş iken, araya sokuşturduğu son bölüme dair bir şeyler yazmadan edemeyeceğim. Sayfa 130'da Orta Asya'daki Türklerin Çinlilerle , Çinli kızlarla yakınlaşması ve dejenere hale gelmelerinin kaçınılmaz olacağını ima ederken, sanırsınız ki, çekik gözlü orta Asya Türk boyları daha da çekik ve bir yatay çizgi haline gelecek gözleri ile... Narçın da bu dejenere ırka melez Türk ırkı diyecek ve onları Anadolu'ya kadar getirtecek, hem de ismen melez Türk ırkı olarak. Irkçılık bu kadar olur! 136. sayfada ise, Anadolu'ya orta Asya'dan gelen bu melez ırkın çekik gözlü filan olmadığını ve vurdulu kırdılı bir anlayış ile kavmini asimile ettiğini, toprakların gerçek sahibinin kendileri olduğunu ima ediyor. Anadolu'da yaşayan insanlar bir ırkın evlatları değil ki! Türk Milletinin fertleri!... Ulus olmayı kendi kavmine uygun ve layık görürken Anadolu'daki biz Türkleri melezlikle niteliyor. melezleşme olabilir ancak ırkçılık kökenli bir isimdir bu... Hasılı Narçın kitabının sonlarına doğru pislemiş ve üzerine de tüy dikmiştir. Şimdi , diğer uygarlıklara dair yazdığı, serinin diğer kitaplarını nasıl önyargısız okuyabileceğim, bilmiyorum..... Millet -ulus kavramını kendi kavmine münasip görüyor, Anadolu'daki Türklüğü ve Türkleri de melez Türk ırkı olarak görüyor, Türk milleti kavramı yok lügatinde İyi gidiyordu, sonunda "bok ettin" Ali Narçın....
Çelişkiler
5.5/10 · 41 okunma
177 syf.
Ali Narcin, Mezopotamya bölgesinden kopup Anadolu topraklarına göç yoluyla gelenlerin, Uruadri ve Nairi kent devletleriyle birleşerek bir krallık kuran Urartuların yaşam serüvenini bu kitapta okurlarına özet şeklinde sunmuştur .
Çelişkiler
5.5/10 · 41 okunma
Reklam
·
Reklamlar hakkında